Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POCHODNA TYMIDYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYLOWA W POZYCJI 3' ZASTĄPIONA JEST GRUPĄ AZYDOWĄ; STOSOWANA JAKO LEK ANTYRETROWIRUSOWY, ZWŁASZCZA DO ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZT to:

pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV (na 3 lit.)AZYDOTYMIDYNA to:

pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODNA TYMIDYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYLOWA W POZYCJI 3' ZASTĄPIONA JEST GRUPĄ AZYDOWĄ; STOSOWANA JAKO LEK ANTYRETROWIRUSOWY, ZWŁASZCZA DO ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.404

OSZCZĘDNOŚĆ, SHORT-TRACK, PROLIFERACJA, WATAHA, NIEKONKRETNOŚĆ, PRZEKLĘTNIK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, MAŚLANY RYNEK, JAGODNIK, JURNOŚĆ, DESKRYPTOR, PAPROTKA ZWYCZAJNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ŁUPEK MIKOWY, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, WĘDKA, PRACA, SKUNKS, ŁABĘDŹ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, OSET, BATALION RADIOTECHNICZNY, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PROTOKLEPSYDROPS, TWIERDZENIE KRULLA, DODATEK, KLAMELIZAUR, ONTOLOGIZM, INSTRUMENT DREWNIANY, SZEFEL, PARAFIA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, KREDKA ŚWIECOWA, KREDYT KASOWY, NORBLIN, PLAMKA FORDYCE'A, POPĘDLIWOŚĆ, KOD GENETYCZNY, CZWARTACZKA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, ROSYJSKOŚĆ, KRYKIET, ROŻEK, ZARODZIEC SIERPOWY, JAGLANKA, DISIARCZEK, SMOLEŃSK, SKARBNIK, GORYCZAK, PRZEDŁUŻACZ, BORECZNIK SOSNOWIEC, TRYNITARYZM, PROEPIDEMIK, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, AWANTURNICA, DRASTYCZNOŚĆ, SERWIS INTERNETOWY, JĘZYK DUŃSKI, NALEŚNIK WIOSENNY, PLUS UJEMNY, TRANSPARENTNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, GOLAS, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, AMIDYZM, POMYSŁOWOŚĆ, PIOTRUŚ, ASOCJALNOŚĆ, MESZ, CEREMONIA ZAPACHOWA, CZYŚCIEC, LANGUSTYNKA, HEDONIZM ETYCZNY, LICZBA, JACHT ŻAGLOWY, POLISOLOKATA, PASZTETÓWA, WYJADACZ, UMOWA ZLECENIA, SULFON, DIADA, SICZ, CHAMEFIT, POKER DOBIERANY, SAMOGŁOSKA NOSOWA, KOSTIUMERNIA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KSENOLIT, UFNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(II), ZABAWIACZ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, STAN STACJONARNY, KIESZEŃ, GARY, OSCHŁOŚĆ, PARTNER, RARYTAS, INSTRUMENT DĘTY, ORYGINALNOŚĆ, ROPNICA, NIEPOKORNOŚĆ, BUJAK, BARCZATKA, ŻĄDŁÓWKI, IMPLIKACJA LOGICZNA, ŚMIERTELNIK, BRACHYCEFALIA, ENKODER PRZYROSTOWY, RELACJA PUSTA, FILTR WĘGLOWY, SATELITA SZPIEGOWSKI, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, FIGURKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, SZLACHCIĄTKO, PROLETARIAT, KWIAT LOTOSU, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, KIEŁKOWNIK, MINIA, RÓWNIK NIEBIESKI, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, NADGORLIWOŚĆ, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, WULKAN, SYMULACJONIZM, KATOLICKOŚĆ, KONWÓJ, CEL, CHIMERA AMERYKAŃSKA, ROŚLINY OSIOWE, CANZONA, SZAROŚĆ, TEKODONTY, TRAWERS, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, TRIAL, ELEKTRONOWOLT, BOGRACZ, ARCHEODONTOZAUR, LANDARA, ASTRONAWIGACJA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, SUFFOLK, DZIAŁANIE, FAB LAB, LUSTERKO, BIOGRAFIZM, DOMNIEMANIE, NEOKATECHUMENAT, RĘCZNE STEROWANIE, RETROGRADACJA, MAŁOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, SZACHOWNICA, POLITYKA MIESZKANIOWA, UCHAL, OBSADA, WIECZORÓWKA, ZAWIŁOŚĆ, PRAWO PRACY, BRZOSKWINIA, GEOMETRIA FRAKTALNA, TABLETKA, AEDICULA, SZCZELNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, SATYRA, DIDANOZYNA, LEK ANOREKTYCZNY, EMISJA PIENIĄDZA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, BIAŁY PUCH, NUTRIA, FIKCJA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, PLAŻÓWKA, DOSIEBNOŚĆ, CHART, WIZJA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PROGRAMOWALNOŚĆ, FERTON, ZERO ABSOLUTNE, OSTROŚĆ, NAGRANIE WIDEO, MACIERZ DIAGONALNA, BROŃ CHEMICZNA, KUSICIEL, MOLOS, UKŁAD EKLIPTYCZNY, POWYWRACANIE, BROMIAN POTASU, FENYLOBUTAZON, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, STANOWISKO PRACY, CHOROBA KUFSA, TANCERKA BRZUCHA, STRONA CZYNNA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, BECZKA, BEZSENSOWNOŚĆ, WIARDUNEK, KWAS SIALOWY, FLIZ, SYRENY, ZGROMADZENIE, ZEBRA, GANG, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, MILA LĄDOWA, MACICA PERŁOWA, OCZKO W GŁOWIE, ROZTWÓR KOLOIDALNY, SZKLANKA, METAKWALON, WYCZUWALNOŚĆ, BEZPANCERZOWCE, BRAT MNIEJSZY, SIDLISZ PIWNICZNY, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, KAPLICA, KRĘGOWCE, OMNIBUS, STAROISLANDZKI, PARAPETÓWA, MERKAPTOPURYNA, WKŁAD DEWIZOWY, NIECZYNNOŚĆ, OWCA JACOBA, PALMETA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, APTECZKA, RAMA, MROK, BIAŁCZAN TANINY, LAMPA WOODA, WOKALIZA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, MOC, BEZDUSZNOŚĆ, ZARAŻONY, POTRZEBUJĄCA, SUPOZYCJA, ROMANSIDŁO, CZUJKA, MUTACJA GENOWA, GALARETKA, NAWŁOĆ, SYMPTOMAT, STANOWISKO, REIFIKACJA, ANGARIA, KĄPIEL GAZOWA, WANIENECZKA, MOLOS, USYTUOWANIE, GRZYB ZAJĘCZY, KĄSACZOWATE, ODKRYTY SZACH, SZTYWNIACTWO, ETIOPSKI, STĄGIEW, ZACNOŚĆ, WIEK MATUZALOWY, SUCHORYT, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, CIOS, BUŁKA Z MASŁEM, CHOROBA WIRUSOWA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, WYRÓWNANIE, GRAFIK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ANTYKLINA, WIZYTÓWKA, TRANSCENDENTALISTA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, CHWYTAK, BERGAMOTA, POMPA PUSZKOWA, FILEMON SĘDZIWY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TRÓJCA, MASER GAZOWY, TAMARYNDA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, ŁACINNIK, NASKÓREK, UNIKALNOŚĆ, SPRAY, ZASOBY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, OSTROŚĆ, CZUBRICA, PYLICA ALUMINIOWA, KORSUŃ, SŁABEUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POCHODNA TYMIDYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYLOWA W POZYCJI 3' ZASTĄPIONA JEST GRUPĄ AZYDOWĄ; STOSOWANA JAKO LEK ANTYRETROWIRUSOWY, ZWŁASZCZA DO ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV to:
Hasło Opis krzyżówkowy
AZT, pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV (na 3 lit.)
azydotymidyna, pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZT
pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV (na 3 lit.).
AZYDOTYMIDYNA
pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona jest grupą azydową; stosowana jako lek antyretrowirusowy, zwłaszcza do zwalczania zakażeń wirusem HIV (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x