MIARA POWIERZCHNI ZIEMI, POCHODNA OD SZEFLA JAKO MIARY OBJĘTOŚCI, OBEJMUJĄCA POWIERZCHNIĘ, JAKĄ MOŻNA BYŁO OBSIAĆ JEDNYM SZEFLEM ZBOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEFEL to:

miara powierzchni ziemi, pochodna od szefla jako miary objętości, obejmująca powierzchnię, jaką można było obsiać jednym szeflem zboża (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEFEL

SZEFEL to:

dawna jednostka objętości: 1 szefel = 9 garnców = 36 kwart chełmińskich = 64,08 litrów do r. 1714 (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA POWIERZCHNI ZIEMI, POCHODNA OD SZEFLA JAKO MIARY OBJĘTOŚCI, OBEJMUJĄCA POWIERZCHNIĘ, JAKĄ MOŻNA BYŁO OBSIAĆ JEDNYM SZEFLEM ZBOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.719

STYRAK JAPOŃSKI, PINGWIN DŁUGOCZUBY, WYSOKI POŁYSK, CEROPLASTYKA, SAMBA, PAJAC, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KM2, KORTYKOSTERYD, ZROZUMIAŁOŚĆ, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, WIELKOŚĆ SKALARNA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, SZURGOT, BESTIA, ÓSMAK, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, BAŁAGULSZCZYZNA, OŚ ZIEMI, KUFA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, RĘKA BOSKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, JONOSFERA, BREAKDANCE, KARUK, WANNA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, NISZA NIWALNA, PEŁZAK, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ROŚLINA JEDNOPIENNA, BAMBUSOWCE, ZESTAW, KOCANKA WŁOCHATA, RUMIENIEC, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, DICKENS, NARZĘDZIARNIA, INFERENCJA, PLASTYKA, LASKA JAKUBA, HAPLOID, ARKUSZ DRUKU, KSYLOFON, GŁOWICA REWOLWEROWA, LITR, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, GLIKOKORTYKOSTERYD, EPILITON, PSYCHUSZKA, WYCHOWAWCA, KLIOCHINOL, ŻUŻLOBETON, NARZĘDZIE, PASSACAGLIA, WICI, DORABOWATE, KULOMB, WYPŁYW, BUSZEL AMERYKAŃSKI, MONOGAMIA, ZAWARTOŚĆ, KAPUSTA, GŁUPKOWATOŚĆ, CHWAST, DIODKA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, PALCÓWKA, MARKETING INTERNETOWY, SYNEREZA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SPICHRZ, PRZECIWSTAWIENIE, ACHTEL, OSADA, STRONICA, PRĄD MORSKI, GOŁOLEDŹ, RĘKAW, ZENDRA, TOLERANCJA, DWUKWIAT, DRENAŻ, WAGA PIÓRKOWA, SFERA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, PAL, TRÓJNÓG, MATERIAŁ, BRYŁA LODU, AKRECJA, SUPERPAŃSTWO, TERMINATOR, 2-AMINOETANOL, TERRINA, KURZAWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, OZ, GEOFIT KŁĄCZOWY, SILOS ZBOŻOWY, SADNIK, NIEODPARTOŚĆ, MAGMA, NEUTRALIZACJA, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, TREN, KĘDZIERZAWOŚĆ, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, WYPADEK PRZY PRACY, TRZPIEŃ, MOC CIEPLNA, KSYLOGRAFIA, PAMIĘĆ UKRYTA, FUNKCJA MIERZALNA, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, BUSZEL ANGIELSKI, LICOWANIE, SAŁATA, BELA, PALEOKLIMATOLOGIA, KANCJONARZ, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, LIMIT, BRZĘKNIĘCIE, KIELON, PĘTELKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, FLEBODIUM ZŁOCISTE, KORONECZKA, REKOLEKTA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, FELLINI, OLEJ JADALNY, JUDYKATYWA, PODDASZE, GRUSZE AZJATYCKIE, SZCZODRZENIEC, KILO, GOŁĄB, KORALINA, SZTABA, ORLICZKA PIŁKOWANA, WARTOŚĆ RYNKOWA, KATAFOREZA, RYNNA SUBGLACJALNA, ZORBA, PRZĄDKI, KOMOSOWATE, NOWOŚĆ, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, SKRAJ, KAZARKA CZUBATA, RELIEF WYPUKŁY, TRAGIK, PAŃSTWO ROŚLINNE, GEOLOGIA REGIONALNA, KANGUR ANTYLOPI, METAMORFIZM WSTECZNY, ZAPASY, BIERWIONO, BOJ, TETRAPODY, DEKLAMACJA, FAUN, PRZYLGI, SIERPÓWKA, SIAD KLĘCZNY, MYLORD, SPŁACHEĆ, UHLA, WOLTAMPER, ŻŁOBIENIE, TRZASKOWISKO, FLUORESCEINA, POTENCJAŁ DZETA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, EROZJA WODNA, MCHY LIŚCIASTE, SKAPULIMANCJA, PÓŁĆWIARTKA, PODJAZD, RYZY, WYSYPKA, STACJA ORBITALNA, CYKL GEOLOGICZNY, BORECZNIK SOSNOWIEC, ŻYŁKA, DYN, DERP, WYCZERPYWALNOŚĆ, KROPIELNICA, KANADYJKA, OKRĘT-BAZA, RETENCJA, WIELOKRĄŻEK, INSTANCJA, SNAPSHOT, KIESZONKA, POLEPA, BARK, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, UMOWA PRZYRZECZONA, KING, WYŻŁOBIENIE, BRWI, ANTYROMANTYZM, ELIZJA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SKRZYDŁOWIEC, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, BEZWŁAD, ZIEMIA KŁODZKA, BANTENG, NADWYŻKA KONSUMENTA, REDAN, STUPOR, KRAKERULA, MLEKO, PRZESTRZEŃ STANU, SPAJAK, NAWŁOĆ, GRZAŁKA, KWARTA, OZONOSFERA, CYJANEK ORGANICZNY, LIBRACJA, MAROKAŃSKI, JASKRAWOŚĆ, APORT RZECZOWY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, GRABARZ, POSTANOWIENIE, PUŁAP, DZIURA, BU, ŻORŻETA, KOMPILATOR, UKŁAD GRAFICZNY, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, GEST, AERONOMIA, LOURDES, OZÓR, PLEUSTOFIT, TRANSGRESJA MORZA, SKALAR, MENISK WKLĘSŁY, WYKŁADZINA, SĄŻEN, SKAŁA WAPIENNA, BUCHTA, POLKA, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, ZESKOK, KMINEK INDYJSKI, SILOS RAKIETOWY, BALZAK, BALIA, GRUPA PERMUTACJI, KWARTA, KRZYŻYK, WAGA MUSZA, PÓŁARKUSZ, PREFEKTURA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, DOM SAMOTNEJ MATKI, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, KAZAMATY, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, KUNINGAMIA CHIŃSKA, CAL KWADRATOWY, ŻYŁA TWARZOWA, TREP, KORALINA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, KWAS MOCZOWY, PRZĘDNOŚĆ, KOZŁOWATE, BASZTA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, MIĘSIEŃ WDECHOWY, ATRIUM, HAUST, LÓD MORSKI, GRZEBIEŃ, SALSA, GLOBUS, WAMPUM, ODMIERZACZ, NACISK, PŁAT CIEMIENIOWY, MIOTEŁKA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ?PŁYWAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA POWIERZCHNI ZIEMI, POCHODNA OD SZEFLA JAKO MIARY OBJĘTOŚCI, OBEJMUJĄCA POWIERZCHNIĘ, JAKĄ MOŻNA BYŁO OBSIAĆ JEDNYM SZEFLEM ZBOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA POWIERZCHNI ZIEMI, POCHODNA OD SZEFLA JAKO MIARY OBJĘTOŚCI, OBEJMUJĄCA POWIERZCHNIĘ, JAKĄ MOŻNA BYŁO OBSIAĆ JEDNYM SZEFLEM ZBOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEFEL miara powierzchni ziemi, pochodna od szefla jako miary objętości, obejmująca powierzchnię, jaką można było obsiać jednym szeflem zboża (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEFEL
miara powierzchni ziemi, pochodna od szefla jako miary objętości, obejmująca powierzchnię, jaką można było obsiać jednym szeflem zboża (na 6 lit.).

Oprócz MIARA POWIERZCHNI ZIEMI, POCHODNA OD SZEFLA JAKO MIARY OBJĘTOŚCI, OBEJMUJĄCA POWIERZCHNIĘ, JAKĄ MOŻNA BYŁO OBSIAĆ JEDNYM SZEFLEM ZBOŻA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MIARA POWIERZCHNI ZIEMI, POCHODNA OD SZEFLA JAKO MIARY OBJĘTOŚCI, OBEJMUJĄCA POWIERZCHNIĘ, JAKĄ MOŻNA BYŁO OBSIAĆ JEDNYM SZEFLEM ZBOŻA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x