CECHA CZEGOŚ (NP. ULICY, TERENU), CO JEST NIEPRZEJEZDNE - PRZEZ CO NIE MOŻNA PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM, ROWEREM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZEJEZDNOŚĆ to:

cecha czegoś (np. ulicy, terenu), co jest nieprzejezdne - przez co nie można przejechać samochodem, rowerem itp (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ (NP. ULICY, TERENU), CO JEST NIEPRZEJEZDNE - PRZEZ CO NIE MOŻNA PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM, ROWEREM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.950

SPOWIEDŹ, JUMPER, BEZCHMURNOŚĆ, PASYWNOŚĆ, WOLA, SPÓJNIK, CZARNY DIAMENT, ZMIOTKI, GAŁKA, TWARDY OŁÓWEK, POLE KARNE, KOZIOŁ EUROPEJSKI, STAN WODY, SZCZENIAK, LITERA KSIĘŻYCOWA, DELFIN GRUBOGŁOWY, BEZDENNOŚĆ, PIRYDOKSAL, KREDYT ROLOWANY, BAŁWOCHWALSTWO, PARAZYTOZA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, BIEG BEZPOŚREDNI, BERYL, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, SROGOŚĆ, ROŚLINY NACZYNIOWE, CZAS, POWIEŚĆ SENSACYJNA, KRZEŚLISKO, FLEGMA, OBYWATEL, NIEOBLICZALNOŚĆ, GRECKOŚĆ, NIEMY, AUTOBUS CZŁONOWY, PÓŁPRZEWODNIK, ZAKAZANY OWOC, KWIATUSZEK, KARŁĄTKOWATE, PROPAGANDA, EISEGEZA, UPALNOŚĆ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, PACAN, IDEAŁ GŁÓWNY, DOBROTLIWOŚĆ, NONA, WIATRAK, TELEWIZJA, STRAWNOŚĆ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, RECEPTYWNOŚĆ, JĘZOR OSUWISKOWY, WIEJSKI FILOZOF, PROTEKTORAT, RODZINA NIEPEŁNA, SKAŁA LITA, GALERA, INICJATYWA OBYWATELSKA, BENTLEY, GRUNTÓWKA, INGRESJA MORZA, JĘZYK CELTYCKI, TOPSPIN, KARMIN, PROFESOR, WYBUCHOWOŚĆ, PREFERENCJA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, LANGUSTYNKA, DOLNOSAKSOŃSKI, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, RENESANSOWOŚĆ, DĄŻENIE, MATERIAŁ SKALNY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, RAPORT, CZTEROETYLOOŁÓW, IPP, RYNEK KONKURENCYJNY, STANDARDZIK, IZOLAT, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, TRANSLACJA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, CZUCHA, ANTYPATYCZNOŚĆ, TONUS MIĘŚNIOWY, BRYLASTOŚĆ, SCREENSHOT, WZGÓREK, LUFKA, DZIEWIĘTNASTKA, KANKAN, WŁADCZOŚĆ, SKOCZKOWCE, KOŃ GORĄCOKRWISTY, LOGARYTM NATURALNY, EMPIRYZM LOGICZNY, RELACJA DWUCZŁONOWA, WIOCHMEN, KONFEKCJA, KAPOK, KOPRODUKCJA, STAŻ, SOS BESZAMELOWY, GUMA DO ŻUCIA, KOŁNIERZ, PIERWSZEŃSTWO, ARCHOZAUR, IMPERATIWUS, ŚWIADOMOŚĆ, KRAKOWIAK, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, TEORIA DESKRYPCJI, INGRES, GROSZ PRZY DUSZY, KOŃ KIŃSKI, KOLORYMETRIA, TYMBARK, GODZIWOŚĆ, WYWIAD RZEKA, NIESAMOWITOŚĆ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, WODOTRYSK, RASOWOŚĆ, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, REPUBLIKA BANANOWA, BORAZON, DZIECIĘCOŚĆ, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, OBRAZ OPTYCZNY, SYSTEM EKSPERTOWY, DUJKER ABBOTTA, ZAWIERUCHA, USKOK, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, BALANSJER, WŻER, EUBAKTERIE, SZKŁO ORGANICZNE, SYMBOL NIEOZNACZONY, NAROWISTOŚĆ, KONSEKWENCJA, PODEJŹRZON MARUNOWY, EKSLIBRYS, NABOŻEŃSTWO, BŁĄD FORMALNY, ZDROWIE, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, MOWA OSKARŻYCIELSKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, MANEWR PRINGLE’A, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ARMILLA, PRZEKAZANIE, WACHTA, GŁOWICA FREZOWA, FERTYCZNOŚĆ, CHODZĄCA REGUŁA, TYFUS PLAMISTY, SUPLEMENT, PENETRACJA GENU, PIĘDZIK SIEWIERAK, BUCHTA, CHOCHOŁEK, POCZTA KOMPUTEROWA, PRZENOŚNIK, WIĘZADŁO OBŁE, NEOKLASYCYZM, AKADEMIA, POSZLAKA, INERCJALNOŚĆ, KOSZULA DEJANIRY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, WIELOMIAN UNORMOWANY, CISA, AMFIBIJNOŚĆ, KRUPNIK, MIÓD SPADZIOWY, OBRABIALNOŚĆ, OBYWATELKA, RELATYWIZM MORALNY, SYMULTANA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, POSTĘP TECHNICZNY, STOPA PROCENTOWA, AGREGATOR, FOSFATYDYLOCHOLINA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, DESENIOWANIE, OKRĘT DESANTOWY, DORATORHYNCHUS, BLEDZIUCH, NADNATURALNOŚĆ, NIRWANA, NASTAWIENIE, FITOEKDYSON, UPRZYTAMNIANIE, NIEPARZYSTOKOPYTNE, REGUŁA SARRUSA, CZAS, BRAMKA SAMOBÓJCZA, RAK KRAWIEC, CIĄG NIESKOŃCZONY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, OSTROŚĆ, POWIĄZANIE, PĘCHERZYCA, KWADRATNIKOWATE, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, KOGUT, NIECHLUJ, LECZO, NIEOKRZESANIEC, SZARAK, CHOROBA BAKTERYJNA, CYNODONTY, ROZSĄDNOŚĆ, SERDUSZKA OKAZAŁA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, ABSORBANCJA, PISTOZAUR, PRZYLEPNOŚĆ, TABULA RASA, CŁO OCHRONNE, KOLEJKA, ZWODNICZOŚĆ, PROCENTOWOŚĆ, PROTEZA WOKALICZNA, POKAZ, CYFRYZACJA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ACHEIROPOIETOS, PUNKT KARNY, NIEWIERZĄCY, AGREGATY MONETARNE, NIEZRĘCZNOŚĆ, REFLUKS, ARCHAICZNOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, BUŁKA Z MASŁEM, DROBNOZIARNISTOŚĆ, ZBIÓR DYSKRETNY, INTELIGENCJA WERBALNA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, EROZJA RZECZNA, KATEDRA, FAKT PRASOWY, AMERYKAŃSKOŚĆ, DETALICZNOŚĆ, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, MBIRA, INKWIZYCJA, PAKOWNOŚĆ, WIRUSY DSRNA, OTTER, GEOMETRIA RZUTOWA, OGNIK SZKARŁATNY, WARIACYJNOŚĆ, HORMON GONADOTROPOWY, NAPROTECHNOLOGIA, KULBAKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, UKŁAD HENONA, WIELORYB, STRAŻNICA, KANCLERZ FEDERALNY, PRZESYP, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, DEKADENCKOŚĆ, MRÓWKA ĆMAWA, SOCJALIZM NAUKOWY, STÓŁ, MILICJANT, AVENSIS, EDIAKAR, WODOWSKAZ, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, MANGABA RUDOCZELNA, FRANCZYZA, PTOZA WRODZONA, NIESKWAPLIWOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, SERDECZNIK POSPOLITY, RADIOECHO, INKOHERENCJA, POLEWKA, TAMA, BALET, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, SORBENT, ?GRECKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ (NP. ULICY, TERENU), CO JEST NIEPRZEJEZDNE - PRZEZ CO NIE MOŻNA PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM, ROWEREM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ (NP. ULICY, TERENU), CO JEST NIEPRZEJEZDNE - PRZEZ CO NIE MOŻNA PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM, ROWEREM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZEJEZDNOŚĆ cecha czegoś (np. ulicy, terenu), co jest nieprzejezdne - przez co nie można przejechać samochodem, rowerem itp (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZEJEZDNOŚĆ
cecha czegoś (np. ulicy, terenu), co jest nieprzejezdne - przez co nie można przejechać samochodem, rowerem itp (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ (NP. ULICY, TERENU), CO JEST NIEPRZEJEZDNE - PRZEZ CO NIE MOŻNA PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM, ROWEREM ITP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA CZEGOŚ (NP. ULICY, TERENU), CO JEST NIEPRZEJEZDNE - PRZEZ CO NIE MOŻNA PRZEJECHAĆ SAMOCHODEM, ROWEREM ITP. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast