UKŁAD CZEGOŚ; LINIE, TORY, PRZEWODY KRZYŻUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIATKA to:

układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.)SIEĆ to:

układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIATKA

SIATKA to:

grupa ludzi działająca w sposób zorganizowany, realizująca swoje cele poprzez tajną działalność (na 6 lit.)SIATKA to:

plecionka zrobiona z nici, sznurka, drutu lub innego podobnego materiału (na 6 lit.)SIATKA to:

cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.)SIATKA to:

plan czegoś, rozpisany wykaz tego, co się dzieje w określonym czasie (na 6 lit.)SIATKA to:

układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.)SIATKA to:

piłka siatkowa - drużynowa gra sportowa (na 6 lit.)SIATKA to:

w niektórych sportach (np. w siatkówce, tenisie, ping-pongu, badmintonie) przedzielająca boisko na pół naciągnięta taśma z plecionką (na 6 lit.)SIATKA to:

zrobiony z plecionki element budowy bramki w niektórych sportach (np. piłce nożnej, piłce ręcznej itd.) (na 6 lit.)SIATKA to:

torba na zakupy (na 6 lit.)SIATKA to:

schemat czegoś, uproszczony rysunek lub zestaw danych, który pozwala wyobrazić sobie jakiś kształt lub rozmieszczenie obiektów, zwykle w formie dwuwymiarowej (często z użyciem punktów odniesienia, czasem w formie siatki krzyżujących się linii) (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

naciągnięta plecionka sznurowa przedzielająca na dwie części plac tenisowy, siatkówkowy (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej umieszczona między katodą i anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

pośrodku kortu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD CZEGOŚ; LINIE, TORY, PRZEWODY KRZYŻUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.743

SAMOGRAJ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PARNIK, PRZYGOTOWALNIA, PINGWIN BIAŁOBREWY, PARTIA ROSYJSKA, CMOKIER, PSALM ALFABETYCZNY, EDYCJA, POZIOM MORZA, WYPALANKA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, EKSHIBICJONISTA, WZOREK, BRANIE PRZYKŁADU, KOŚĆ SKOKOWA, PORZĄDKI, BIEG, KIERUNEK, KLESZCZ, ZESPÓŁ BEHRA, EROZJA WĄWOZOWA, FLUORESCENCJA, MIEDZIOWNIK, BIAŁORUSKI, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PAMIĘĆ, KRAINA, ANIOŁEK CHARLIEGO, CHARYZMATYK, WIDZENIE PERYFERYJNE, ANTARKTYKA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, NAUKA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ROKIETOWATE, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GARŚĆ, GASKONADA, NAŁÓG, MIHRAB, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, DACH ŚWIATA, KATOLICKOŚĆ, ZDENERWOWANIE, WZORZEC RUCHOWY, SKAŻENIE, JEMIOŁA, TELECENTRUM, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DEOKSYNUKLEOTYD, SOPEL, TAMBURYN, CZWARTA CZĘŚĆ, WIECZÓR PANIEŃSKI, BAŁYK, OSOWIAŁOŚĆ, BĄBEL, ZMARŹLAK, UKŁAD ADRENERGICZNY, ZWIERANIE SZYKÓW, POLEROWACZ, DETALICZNOŚĆ, SHIMMY, ZAKRĘCENIE SIĘ, KOMÓRKA, ORYGINALNOŚĆ, SĄD, PAPROTNICA GÓRSKA, SZLAUCH, UKŁAD HETEROGENICZNY, POROZUMIENIE PŁACOWE, CHOROBA REUMATYCZNA, TRUFLA, IMIESŁÓW BIERNY, OBSZCZYMUREK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, NUDYSTA, ROZDZIAŁKA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, ISKRA BOŻA, ACID WESTERN, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, TRZEPACZ, ZEGAR ATOMOWY, MIKROCHIRURGIA, OBIEKT REGULACJI, PERCHA, RYJEC, OWCA ROMANOWSKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, NASYCANIE, ZŁOTY BLOK, TRZYDZIESTKA, OSOBISTOŚĆ, UPŁYNNIENIE, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, WAPIENNIK, SIANO, SŁUCHAWKA, KOSMOLOGIA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, KOPS, WYTWÓRCZOŚĆ, GOŁĘBICA, POWTARZALNOŚĆ, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ŁADOWNIK, BROŃ WODOROWA, DIPOL, WYLĄG, ZARANIE, PRZYPŁYW, PIEKARNIA, OCZKO POLODOWCOWE, AKUMULACJA, MENNICA, ODWYKÓWKA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, ZWARTOŚĆ, CEROWNIA, ASOCJALNOŚĆ, ATONALNOŚĆ, SYSTEM WBUDOWANY, MROCZEK POSREBRZANY, TEORIA DOWODU, ISTOTA ZBITA, CHCICA, PIŁKARZ, MARSZ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, KRZYŻYK, RYM ŻEŃSKI, MAANAM, SIWERT, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, OSUTKA SOSEN, NAWYK, ANALIZA FUNKCJONALNA, CZERWONA GWARDIA, SUGESTIA, PELYKOZAURY, FAVELA, KAPANINA, LUSTRO, KUBECZEK, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, HRECZKOSIEJ, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, PRZEWOŹNIK, USPOKOJENIE, PAPILOTKA, SZTUKA KONCEPTUALNA, DOSTOJNIK, FIRMAMENT, PROGRESJA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WYPARZACZ, SUMATOR, NEGATYWA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, MŁOT HYDRAULICZNY, DZIEWCZYNA ULICZNA, ODPLAMIACZ, SZEJK, SPŁYW GRAWITACYJNY, PARTIA KATALOŃSKA, FERRIMAGNETYK, ZWARCIE, GARKOTŁUK, NIEKONKRETNOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, JASŁO, ZAKOPCENIE, DRAWIDYJSKI, REJON, WIDOWNIA, SZTURMAK, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, BARCZATKA BORÓWCZANKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, UKROP, KARTA, FARMACJA STOSOWANA, SYLWETA, PISTOLET, POŻYTEK, EKSFOLIACJA, DROBINA, WYŻYNKA, KLEJOWNIA, AKADEMIA, ROBAK, PŁOMIEŃ, KASZANA, SZKATUŁA, ŹRÓDŁO, NEKTARNIK, DOŚWIADCZENIE, BAŃKA, FAJTNIĘCIE, JĘZOR, KOMEDIANT, ADWOKAT, WSPÓŁBRZMIENIE, TUNDRA, BRYZG, BACHATA, SZMALEC, MATKA POLKA, MARKETINGOWIEC, MUSICAL, STOŻEK ŚCIĘTY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, FUNDUSZ PŁAC, DROBIAZGOWOŚĆ, REUMATOLOGIA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KUPIEC, MALAKOLOGIA, KUFA, SALA PLENARNA, OTĘPIENIE, IDENTYFIKACJA, SADÓWKA, USZTYWNIACZ, MADZIARSKI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PIEPRZ, UKŁAD KRĄŻENIA, KONFIGURACJA, ROZLEGŁOŚĆ, WYPŁYW, OŚWIETLACZ, REDOWA, POSTĘPAK, IZDEBNIK, FOTOKSIĄŻKA, SAMORZUTNOŚĆ, STRUKTURA GEOLOGICZNA, AUTOREGULACJA, AKUMULACJA, MASELNICZKA, PUB, NAPRĘŻACZ, GIBANIE, KOMITET KOORDYNACYJNY, ANARCHIA, KASZA PERŁOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, GORĄCY PIENIĄDZ, KAPOTAŻ, SKROMNOŚĆ, WULKAN BŁOTNY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, KASZANKA, SZKLANKA, CIEPŁE KRAJE, DZIKUS, POWSTANIE LISTOPADOWE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PROBLEM, TOPOGRAF, JUTLAND, KNAGA, PRAWA RĘKA, BACH, WYBIERACZ, JĘZYK, POLIMORF, GRUPA WSPARCIA, TŁO, SAMOREGULACJA, METALICZNOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, PALATOGRAFIA, KRA, MAŁPA WĄSKONOSA, OBORA DWORSKA, ANTENA TUBOWA, PARTIA HISZPAŃSKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, OTWARTOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PLEBS, WOŁOSKI, SZELKA, WAMPIREK, AŻUR, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, PUNKT PODSŁONECZNY, SKAŁA LUŹNA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, STAROBIAŁORUSKI, DAMULA, ?WORECZKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD CZEGOŚ; LINIE, TORY, PRZEWODY KRZYŻUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UKŁAD CZEGOŚ; LINIE, TORY, PRZEWODY KRZYŻUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIATKA układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.)
SIEĆ układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIATKA
układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.).
SIEĆ
układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 4 lit.).

Oprócz UKŁAD CZEGOŚ; LINIE, TORY, PRZEWODY KRZYŻUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UKŁAD CZEGOŚ; LINIE, TORY, PRZEWODY KRZYŻUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast