CECHA OZNACZAJĄCA JAKIŚ SZCZEGÓLNY CHARAKTER CZEGOŚ LUB KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPOSPOLITOŚĆ to:

cecha oznaczająca jakiś szczególny charakter czegoś lub kogoś (na 14 lit.)NIESAMOWITOŚĆ to:

cecha oznaczająca jakiś szczególny charakter czegoś lub kogoś (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA OZNACZAJĄCA JAKIŚ SZCZEGÓLNY CHARAKTER CZEGOŚ LUB KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.606

KOMPETENTNOŚĆ, OBWISŁOŚĆ, OKULIZACJA, RAJFURSTWO, SMALCZYK, DZIERŻYCIEL, KONWENCJONALIZM, CHMURSKO, SKANIA, ELEKTROLIT, IMPOST, TYTUŁ, ZAKŁAD, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, HACJENDA, MEDYCYNA SPORTOWA, SINICA, ZIELONE, ZŁODZIEJKA, KREMOWOŚĆ, TREPANG, MORFEM LEKSYKALNY, WILK, GILOTYNA, POŚCIELÓWKA, PROFITENT, ŻACHWA, WĄSONÓG, EGOISTYCZNOŚĆ, KONWENANSE, KONSERWA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, LOKATOR, PRZEPOJKA, SANDALIN, DRESZCZ, PRZESTĘPNOŚĆ, GRA, GLORIA, SUSPICJA, GENEZA, KLESZCZOWINA, MASZT, RUSAŁKA, DOPPELGANGER, CHOJAK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, WYSŁANIE, KOJARZENIE, WRZASKLIWOŚĆ, LECZENIE CHIRURGICZNE, KONTYNGENCJA, DZIENNIK URZĘDOWY, ŁADOWNICA, WIĆ, WAŁ, BATYST, PĘTO, ZASTÓJ, IGŁA, REPUTACJA, ALLEGRETTO, TRÓJKĄT, EMOCJA, WYPEŁNIACZ, DEPESZOWIEC, RACHUNEK ZDAŃ, DZIELNICA HISTORYCZNA, RUGBY, GOSPODARZ DOMU, PŁOMIEŃ, BEJCA, CECHA DYSMORFICZNA, DYMENSJA, OSTROŚĆ, ŁUPACZKA, PALATOGRAM, DREN, BĄK, DEWOLUCJA, OBRUS, PRZEDSZKOLE, STOPKA, SYSTEMOWOŚĆ, ŁOPATA, SKARBEK, DAKTYLOGRAFIA, CENTRUM, TRYSKAWKA, RUBASZNOŚĆ, PLUTON, STANOWISKO, RULIK, NAJEMCA, SKALISKO, PUNKT, MUŚLIN, WAPNIAK, DOBROWOLNOŚĆ, SKRZYNIA BIEGÓW, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SMUŻ, ENERGIA, KABEL, NIEDZISIEJSZOŚĆ, DYSFUNKCJA, PROJEKT TECHNICZNY, PUSZKARZ, PEŁNOŚĆ, AFRONT, ZIEMIA ODNIESIENIA, PLASTYKA, BŁOTNIAK, BASEN, DEPRAWACJA, WERMUT, KUSKUS, EMOTKA, DIGITALIZACJA, ZAKON CZYNNY, OPADY, ODROŚL, SEROKONWERSJA, NIEZBIEŻNOŚĆ, BUCHTA, WYRAZY, ZAPOZNANIE, UWŁOSIENIE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, SPARRINGPARTNER, PLAMA, PLANETA, BEZPOWROTNOŚĆ, USTAWNOŚĆ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KRUSZNICA, STEP, WIOŚLAK, POLONIZATOR, KONGREGACJA, PLATER, WYCUG, KOMÓRKA INICJALNA, AKADEMIA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, OMYK, DEKLARANT, DIAGNOSTA, KREPON, ALMARIA, TŁO, CZARKA, DINGS, UNIKATOWOŚĆ, DRWINA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, KOŁEK, SZTUKA ZDOBNICZA, ZASIĘG, METAMERIA, IPSYLON, SZTORC, PRZYSŁÓWEK, GRAB, RETENCJA, POCHLEBSTWO, OPODATKOWANIE, OBUWIE, BAREŻ, SIMON, KREACJA, REWALIDACJA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KOLEŚ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MANIAK, SZCZERBA, DOBITNOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, PŁATEK, PAPIEREK, ODKAŻACZ, ATRAMENT SYMPATYCZNY, NIEPOSPOLITOŚĆ, SZANTA, SZEŚĆSETLECIE, BONANZA, RAPTULARZ, PLAZMA, TOINA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, BATERIA, KONSEKRACJA, ROGATA DUSZA, BIOCYD, NA PIESKA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ŻWAWOŚĆ, HODOWCA, ANTENA SATELITARNA, ZAWODOWOŚĆ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, SEKATURA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SĄD PODKOMORSKI, UPŁYNNIENIE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LEŃ, SKAŁA WAPIENNA, MOZAIKA, WANIENKA, TŁUMIK, ROZKRÓJ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SELSKIN, UPÓR, WALC, BIAŁA NOC, WIEPRZOWATOŚĆ, BEZAN, ZACHŁYŚNIĘCIE, CIĘGNIK, KRAJE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KOŁOWROTEK, BAZAROWICZ, KWASEK, FILAR, PIERWSZEŃSTWO, BEZDNO, OBRÓT PIENIĘŻNY, KONDYCJONALIZM, BAGIETA, KLERK, OCENA, LOKUCJA, KORKOCIĄG, DRAPIEŻNOŚĆ, CEROFERARIUSZ, FILIGRAN, NIECHĘĆ, CAR, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, OBRÓŻKA, ZRĘBICA, FACIO, KASZKIET, DIPLOPIA, BUNT, STOŻAR, BŁOTNIAK, PICOWNIK, PUCOŁOWATOŚĆ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, LOT, PSIANKA, GOBELIN, PODŁOŚĆ, ODZYSK, MROŻONKA, UMAJANIE, WIELOMÓWSTWO, WŁADZUCHNA, JAŁOWIEC POSPOLITY, USTNOŚĆ, EWOKACJA, WINIETA, VADEMECUM, GWIAZDA PODWÓJNA, BENEFICJANT, ZAPIS, SSAK, TRYSEKCJA, AUSTRALIJSKOŚĆ, ROZROST, MAZUREK, KUMULACJA, PROFIT, MORWA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PROWANSALSKI, SKAŁA METAMORFICZNA, ŻABA SZTYLETOWATA, PIASTA, UPADEK, KAPRYS, ŚWIADCZENIE, KURACJA UDERZENIOWA, SKONTRUM, KIJ, ŻYDOSTWO, BRYŁKOWATOŚĆ, LAKIER, KITAJKA, PARSZYWOŚĆ, ROBOTA, DOJRZAŁOŚĆ, CHARYZMAT, ?MESZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.606 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA OZNACZAJĄCA JAKIŚ SZCZEGÓLNY CHARAKTER CZEGOŚ LUB KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA OZNACZAJĄCA JAKIŚ SZCZEGÓLNY CHARAKTER CZEGOŚ LUB KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPOSPOLITOŚĆ cecha oznaczająca jakiś szczególny charakter czegoś lub kogoś (na 14 lit.)
NIESAMOWITOŚĆ cecha oznaczająca jakiś szczególny charakter czegoś lub kogoś (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPOSPOLITOŚĆ
cecha oznaczająca jakiś szczególny charakter czegoś lub kogoś (na 14 lit.).
NIESAMOWITOŚĆ
cecha oznaczająca jakiś szczególny charakter czegoś lub kogoś (na 13 lit.).

Oprócz CECHA OZNACZAJĄCA JAKIŚ SZCZEGÓLNY CHARAKTER CZEGOŚ LUB KOGOŚ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CECHA OZNACZAJĄCA JAKIŚ SZCZEGÓLNY CHARAKTER CZEGOŚ LUB KOGOŚ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x