KAMIZELKA - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WESTA to:

kamizelka - rodzaj ubrania bez rękawów i kołnierza, którą zakłada się pod marynarkę lub wierzchnie okrycie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WESTA

WESTA to:

dawna konkurentka PZU (na 5 lit.)WESTA to:

były zakład ubezpieczeń (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAMIZELKA - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.486

TWARDE LĄDOWANIE, KRAJKA, OBLAT, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PAMIĘTNIK, CUKIER BURACZANY, KARBOKSYL, PIESZNIA, BOCZNIK, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, EMBLEMAT, WIERZYCIEL, HISTORYK, POPRZEDNIK, UWE, KRYJÓWKA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, PRĄTNIK ALPEJSKI, DZISIEJSZOŚĆ, EWEŃSKI, KLIPER, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, MAGENTA, HYDROX, GALETA, WIKŁACZ, KARIOLKA, WEŁNIAK, PĘTLA, PROMIEŃ, PODBIERACZ POKOSÓW, IRRADIACJA, BIBLIOTEKA, BABINIEC, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, GROSZEK, CHOROBA FAHRA, OSOWATE, ICHTIOBIOLOGIA, POŻYCZKA, TILAKA, HIEROGLIFY, APLEGIER, KUNINGAMIA, NEWTON, KIERUNEK, CIASTO FRANCUSKIE, PM, MRAŹNICA, ZAPARCIE, PRADZIADEK, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, SZŁYK, ROMANS, GENERACJA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PARKIET, MIKROGRAFIA, NASZYWKA, CMENTARZ GRZEBALNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, CHMURA SOCZEWKOWATA, PSYCHIATRYK, MYKOHETEROTROF, OSŁONOWOŚĆ, POŻYCZKA, ZDARZENIE, PUSZEK, PEDAGOG SPECJALNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, STELAŻ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, TOALETA, WOAL, NIEBACZNOŚĆ, ŚLIWA, KALWARIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ANGIELSKA FLEGMA, DEKANTER, GRACA, PIEPRZ CZERWONY, BEGONIA, OSADNIK, CZERSKA, ROZDZIELCA, TUJA, KARAZJA, IZBA, DŻEZ, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, GRANAT, SAKLA, DAMULA, MISZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, MIKROBIOTA, BUDOWNICTWO, MINERAŁ, CZTEROSUW, MIELONKA, HOSTIA, DEPORTOWANY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, SMAKOWITOŚĆ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, TOCJA, ARGENTYŃSKOŚĆ, ZAUROPSYDY, PODKORA, ANALIZA KOSZTÓW, ŻAŁOBA, ZAĆMIENIE, FOTOEDYTOR, POSTOŁ, DON KISZOT, PAPRYKA, SPLĄTANIE, KIR, BUŁAWNIK, TYGIELEK, BAGATELA, LEMONIADA, LUNETA, CUDA NA KIJU, PAROLIST, NOSACZ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, GONDOLA, SKRZYDLATE SŁOWO, KAPSUŁA POWROTNA, SZEW, PROSTAK, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, JĘZYK NAHUATL, MIRAŻ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, STÓŁ MONTAŻOWY, CORSA, GROMBELARD, NIEMIASZEK, PERFUMA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BATAGURY, PRZĘSŁO, ŚCIANA DZIAŁOWA, SEDES, CYTOKININA, SOŚNICOWATE, PŁOMYK, KOMPANIA, BOCZEK, DAKTYL, ELASTIK, GIPSATURA, KAZUS, WYCISK, KANONIERKA, GROCH CUKROWY, ODPÓR, INDYWIDUALIZM, STAŁOŚĆ, STAROBIAŁORUSKI, TROLEJBUS, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PRZEZIERNIK, KIERUNEK, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, SYNEKURZYSTA, WICEDZIEKAN, PRZEBITKA, FIBRYL, BOCZNIA, LÓD MARTWY, KARTRIDŻ, DAWCZYNI, STWIERDZENIE, SZALANDA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, RACA, OPADY, JOGURCIK, RUSAŁKA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, KASZA, SKAŁA ILASTA, KIEŁŻ ZDROJOWY, LIFTING, CHOROBA TAYA-SACHSA, NOTOZAUR, HIPERDŹWIĘK, SALAMANDRA KAUKASKA, ŁUSKA, GRZYWIENKA, DZIDZIA-PIERNIK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, SAMOAKTUALIZACJA, INGUSZKA, KÓŁKO, WIELKORUSKI, ESSEŃCZYCY, PYTANIE, ZABAWKA, KORZENICA, RUDBEKIA, MIESZANIEC, MORGA, BYSTRZE, WYBUCH, NACIEK, OGNIWO ZASADOWE, ECCHI, PALINGENEZA, CHIROPTEROLOGIA, EUTEKTYK, LICZBA ATOMOWA, GRZYB, ANTYNATURALIZM, CZĘŚĆ, EKRAN, NIEREGULARNOŚĆ, WYBRZEŻE SZKIEROWE, MODRZEWNIK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KASA, TŁUK PANCERNY, WYWIAD, ŹRÓDLISKOWIEC, WYNIK, TOMAHAWK, LAPIS-LAZULI, ADAPTER CUMOWNICZY, ABAJA, ABROZAUR, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ACETYLENEK MIEDZI, KOMBINACJA, PALLA, TIUL, POKÓJ, ESTOŃSKOŚĆ, PISK, ARALIA, NAGOŚĆ, MISZPELNIK, STATYK, MALARSTWO RODZAJOWE, BRETOŃSKI, KIOSK, NOTOWANIE, OKRES AMAZOŃSKI, KORUPCJA, TRYL, TIOMERSAL, KOMÓRKA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, TRAGIKA, OBIEG, TOPENANTA, POZYTYW, TAWROSZ, ZLEPNOŚĆ, FAKTORYZACJA, ETIOLOGIA, PODSZYWACZ, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ROZNOSICIEL, SILNIK NAPĘDOWY, OBRONA, OLEJE ŚWIĘTE, CYZELATORSTWO, BRODZIK, DZBANEK NA KWIATY, MINOGOWATE, MROCZEK POZŁOCISTY, FOTOPOWIELACZ, GŁOWNIA, ENDERBIT, ARABIKA, MONTAŻ, LOBO, PRODUCENT, CAŁUSEK, OSTRONOS, PYLICA ALUMINIOWA, DZIEWANNA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, FALA BALISTYCZNA, DENDROMETRIA, MINIMALIZM, GWAŁTOWNOŚĆ, NIESTAŁOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, PADOK, PORTATO, POJAZD SILNIKOWY, PROM, ?AKUMULATOR ELEKTRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAMIZELKA - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAMIZELKA - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WESTA kamizelka - rodzaj ubrania bez rękawów i kołnierza, którą zakłada się pod marynarkę lub wierzchnie okrycie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WESTA
kamizelka - rodzaj ubrania bez rękawów i kołnierza, którą zakłada się pod marynarkę lub wierzchnie okrycie (na 5 lit.).

Oprócz KAMIZELKA - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KAMIZELKA - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x