STAN, GDY REAKCJA CHEMICZNA ZACHODZI Z JEDNAKOWĄ SZYBKOŚCIĄ W OBU KIERUNKACH, A WIĘC STĘŻENIA REAGENTÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ W CZASIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH to:

stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, GDY REAKCJA CHEMICZNA ZACHODZI Z JEDNAKOWĄ SZYBKOŚCIĄ W OBU KIERUNKACH, A WIĘC STĘŻENIA REAGENTÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ W CZASIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.693

FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DYNAMIZM, BRUDNIAK, DODATEK MIESZKANIOWY, CZUBEK, ZMIANA PATOLOGICZNA, CHUJÓWKA, DROGI RODNE, RZEP, GRANICA CIĄGU, EWEŃSKI, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, CNOTLIWA ZUZANNA, GRZYWA FALI, BANIECZKA, DOJŚCIE, HEBRAJSKI, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WYKROCZENIE SKARBOWE, WSPÓŁMAŁŻONEK, KRZYWA ELIPTYCZNA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, DIAKON, CIEMNOGRÓD, BEZRUCH, SYZYGIA, WALKA, KSYLOFON, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ROZTOCZE, TELEFONIA STACJONARNA, BUCZYNA NIŻOWA, POMOC DROGOWA, MIERNICZY, IDIOBLAST, REPETYTYWNOŚĆ, GŁOWA NIE OD PARADY, ŻABA Z JUNIN, ELIMINACJA, SUSZARKA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, KIEP, REDUKCJA, KONFORMER, ADSORBENT, KOŚCIÓŁ, KONTAKCIK, PODUSZKOWIEC, THAULOW, OSTATECZNOŚĆ, BIBLIOTEKA, PRYSKAWKA, MIJANKA, SZARA MYSZ, PRZERABIACZ, STARUNEK, ANTYCIAŁO, ZAKŁADZINY, PUNKT RÓWNONOCNY, ŚWIĘTOKUPCA, STYL FORMULARNY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, SĘDZIA LINIOWY, KOŻUSZYSKO, MAANAM, SACHARYD, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, OKUREK, TEORIA DOWODU, MONARCHIA STANOWA, CHONDRYT WĘGLISTY, BARCZATKA ŚLIWIENICA, SPŁYW, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NORKA, METODA TERMICZNA, OBEDIENCJA, CHONDRA, WIDZENIE MASZYNOWE, CYKL MENSTRUACYJNY, PIKNIK, KOCIOŁEK, ANTECEDENCJA, ALERT, EPKA, HEIMAT, FILOLOGIA ROSYJSKA, ZERÓWKA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PŁACZ, BRODAWCZAKI KRTANI, AMPUŁKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, BIAŁA ŚMIERĆ, ADIAFORA, MUSICAL, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, PROCENT PROSTY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, YGGDRASIL, GLORIA, WOREK, DOMOFON, AUTONOMIZM, FINAŁ, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, OTWARTOŚĆ, TERMOS BUFETOWY, MAORYSKI, SEKWENCJA TATA, ŁĄKOTKA, PROSTA POTĘGOWA, RZEP, MEDYCYNA SĄDOWA, ŚCIANA OGNIOWA, KOMUNALKA, BADANIE PRZESIEWOWE, ROZKOJARZENIE, PUNKT POMIAROWY, STAN, STABILIZATOR, KRAJE KOMUNISTYCZNE, WINDSOR, PIŁOGON, SZPARNICOWATE, APEKS, ZMIENNA ZWIĄZANA, POŻYTEK PSZCZELI, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PARTER, RADZISTA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, DWUNASTKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, ACYDURIA OROTOWA, RÓWNOWAGA, SUTERENA, GLORIA, SZABROWNIK, ROMULAŃSKI, JAMA PACHOWA, BALSAM KANADYJSKI, PLEBS, KWAS, KORONKARZ, JUTLAND, OSTEOTOMIA, KOŁO, LARA, ROZWÓJ ZARODKOWY, KOLORY, JEDWAB OCTANOWY, GRZYBEK HERBACIANY, DAMULA, GEOMETRIA RZUTOWA, BALDACHIM, GIL, KABOTYŃSTWO, SZYSZAK HUSARSKI, VOLLEY, UNIWERSALNOŚĆ, CENA NAIWNA, ODGŁOS, KLINOPIROKSEN, IZOLACJA, GARDEROBA, CHOROBA ZAKAŹNA, TAŚMA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, KSIĘŻYC, WĄTEK, DESKRYPCJA OKREŚLONA, JEZIORO WYTOPISKOWE, IBISOWATE, DAGLEZJA SINA, ABORTERKA, HISTORIA, ACHEIROPITA, ANTECEDENS, WYBUCH, TEREBINT, CZYNNIK NIECENOWY, ZAWARTOŚĆ, CYGAŃSKIE DZIECKO, NIESKALANOŚĆ, STRZAŁKA, WYDATKI BIEŻĄCE, METATEZA, ODĘCIE, WYBUCH WŁAŚCIWY, SKŁAD, GRYZETKA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ZBOŻE, CHOCHOŁ, ODRUCH RZEPKOWY, TYK, STARORUSKI, OGNISKO MAGMOWE, CZUWANIE, TĘTNICA NERKOWA, UPAŁ, ATRYBUCJA, JĘZYK AJNOSKI, OTWÓR WYLOTOWY, DOMATOR, NIEREGULARNOŚĆ, GONIOMETRIA, IMIESŁÓW BIERNY, BEZCELOWOŚĆ, KARCIANE DOMINO, CYKL KWASÓW TRIKARBOKSYLOWYCH, MARTWA LITERA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, SIATECZKA, EV, ATRAPA, PROCES POSZLAKOWY, SOK JELITOWY, NIEOBYCZAJNOŚĆ, JAPOŃSKI, CHORAŁ PROTESTANCKI, FAETON, MIŚ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, STRZAŁA AMORA, TREN, DANIE, TERAPIA STRUKTURALNA, CZĘSTOKÓŁ, GETTER, GRA RÓŻNICZKOWA, ZADRZECHNIA, FLETY, TEREN, CYGANOLOGIA, DRYL, PRZYLEPA, SZEPT, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, MEKSYKAŃSKA FALA, EONIZM, DETEKTYW, BIAŁA DAMA, WYŻYNKA, KOFAKTOR, PODPALENIE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, WIĄZADŁO, FLAMING, KONSERWARNIA, NIRWANA REZONANSOWA, STRZELEC POKŁADOWY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KOŃ ARABSKI, CZERKIESKA, WATA CELULOZOWA, DWADZIEŚCIA JEDEN, ZAKOCHANA, JUGOSŁOWIAŃSKI, KREOLKA, GORETEX, BRAZYLIJSKI, TERRANIE, ALGRAFIA, INTUICYJNOŚĆ, PIPA, KRATKA ŚCIEKOWA, BRYZG, KORNICKI, LOGIKA MATEMATYCZNA, DRZEWO MAMUTOWE, NARZUT, UPADEK, NOŚNA, BROŃ OSTRA, CZŁOWIEK GUMA, KRĄŻEK PRZESUWNY, PRZYZWOITOŚĆ, CZEK IMIENNY, KOSZYKÓWKA, GINEKOMASTIA, SONORA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, SALA, OBRONA, ZDROWY, PIANOLA, WYNIOSŁOŚĆ, GRUPA, ATTACHÉ KULTURALNY, KARTUSZ, ULOT, BŁONA PŁAWNA, TEORIA KATASTROF, ?MASOŃSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, GDY REAKCJA CHEMICZNA ZACHODZI Z JEDNAKOWĄ SZYBKOŚCIĄ W OBU KIERUNKACH, A WIĘC STĘŻENIA REAGENTÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ W CZASIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, GDY REAKCJA CHEMICZNA ZACHODZI Z JEDNAKOWĄ SZYBKOŚCIĄ W OBU KIERUNKACH, A WIĘC STĘŻENIA REAGENTÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ W CZASIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH
stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie (na 27 lit.).

Oprócz STAN, GDY REAKCJA CHEMICZNA ZACHODZI Z JEDNAKOWĄ SZYBKOŚCIĄ W OBU KIERUNKACH, A WIĘC STĘŻENIA REAGENTÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ W CZASIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - STAN, GDY REAKCJA CHEMICZNA ZACHODZI Z JEDNAKOWĄ SZYBKOŚCIĄ W OBU KIERUNKACH, A WIĘC STĘŻENIA REAGENTÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ W CZASIE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x