JĘZYK Z GRUPY INDOARYJSKIEJ, Z RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ PONAD 17 MLN LUDZI - W TYM OK. 11 MLN TO MIESZKAŃCY NEPALU, A RESZTA TO M.IN. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNYCH INDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEPALI to:

język z grupy indoaryjskiej, z rodziny języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 17 mln ludzi - w tym ok. 11 mln to mieszkańcy Nepalu, a reszta to m.in. mieszkańcy północnych Indii (na 6 lit.)NEPALSKI to:

język z grupy indoaryjskiej, z rodziny języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 17 mln ludzi - w tym ok. 11 mln to mieszkańcy Nepalu, a reszta to m.in. mieszkańcy północnych Indii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY INDOARYJSKIEJ, Z RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ PONAD 17 MLN LUDZI - W TYM OK. 11 MLN TO MIESZKAŃCY NEPALU, A RESZTA TO M.IN. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNYCH INDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.653

HUTNICTWO, DIARIUSZ SĄDOWY, PERYMETR, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, KORÓWKA WEŁNISTA, IBERYSTYKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, MKLIK, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, UBOŻENIE, PTASZNIK OGNISTY, GNIOTOWE, BŁĄD MATERIALNY, ŚWIERZBOWIEC NASKÓRNY, BYSTRZE, ZIELONA FALA, ŚWINIA, BRODOBRZANKA WODNA, BURZYK ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BACHATA, ŻÓŁW BIRMAŃSKI, NOSOROŻEC BIAŁY, DZIERZYK CZARNOGŁOWY, ODMIANA UPRAWNA, MOTYL, STOPA, PARCH, PLAGIOKLAZ, PACHISI, DUJKER JENTINKA, KARDYNAŁEK, AREN, IRGA, TROP, UHLA AMERYKAŃSKA, ATROCIRAPTOR, PAN DOMU, GALWEOZAUR, MŁODZIEŻÓWKA, KAMIEŃ, JĘZYK AMBA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, GRAFICIARZ, ŻÓŁW STEPOWY, KSIĄŻĘ ALBERT, KWAS AZOTOWY, BARCZATKOWATE, WIEDENKI, HUCZEK ZIEMNY, DOBROĆ, WZORNIK, PARASOLNIK, FRANCA, KUMOTERSTWO, MENISK, PRUSAK, OSY WŁAŚCIWE, PSTRĄŻENICA MARMURKOWA, GETTO, OGNISKO MAGMOWE, ORLICZKA ZĄBKOWANA, KOEL, SAMOTRZASK, IKAR, KLIN, ZAPRAWA, KAMPUS, MIENIE ZAMIENNE, PŁOSKURNICA, WZROST, INWALIDA WOJSKOWY, TANDEM, SZARA MYSZKA, PODSADNIK KULISTY, DZIERZYK ZŁOTOPIERŚNY, TARCZOWIEC OLBRZYMI, JAMRAJ PRĘGOWANY, SIATKA, WALABIA SMUKŁA, GÓRNICTWO NAFTOWE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PALINGENEZA, ADIANTUM KLINOWATE, TRÓJLIST ZGIĘTOPĘDOWY, SAPKA, UPARTOŚĆ, OFTALMOLOG, KAPUCYNKA, SIAMANG, POWIEŚĆ KRYMINALNA, SYMBOLICZNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, RUCH PRECESYJNY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, LOTOS, WIEWIÓRECZNIK OSINOWY, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, PAKA, WĄCHACZ, GĄSIENICZKI, BREK, BOKOCHÓD, HIPOPOTAM, ŁACIŃSKI, ERA MEZOZOICZNA, PROSTNICA, WKŁAD, MAŚLACZEK, KWADRYPTYK, LORA, KUBANIK, ZŁOŻENIE BRONI, SZEW PODNIEBIENNY, BITELS, MATKA BOSKA GROMNICZNA, TAPIR WEŁNISTY, MEDYCYNA SĄDOWA, REWOLWER, GRENLANDIA GĘSTA, KORNUTKA, NONA, CZEPEK, UKOŚNIKOWATE, PIERWIOSNEK, MERYSTEM, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, JĘZYK OGÓLNY, GLIKOL, NAUKI PENALNE, TERAPIA BEHAWIORALNA, SPARUS OWCZARZ, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, BEZGRANICZNOŚĆ, KORNET, KAMARAN, SYNOGARLICA RDZAWOSTERNA, PUDEŁKO, PANCERNIK SZCZECINIASTY, MOAK CIĘŻKI, SZMOTŁOCH JABŁKOWATY, PONCZ, DWUBÓJ, ETER, ROKITNIK ZWYCZAJNY, AMUR CZARNY, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, KORZENIONÓŻKI, MUGOL, KOCHANEK MUZ, KANTYLENA, OPERA MYDLANA, SADÓWKA, POWTÓRZENIE, JAŁTA, GRYZIELE, MEZOZAUR, SZELĘŻNIK, KARDIOLOGIA, HALUSZKI, FRAGILARIOWATE, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, FREDRO, PETREL CIEMNOGRZBIETY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, WRÓBEL RUDOGRZBIETY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, IZOTROPOWOŚĆ, PRAWO RYNKÓW, CHRYZOTYL, WELWICZIA, NEKTARNIK MIEDZIANY, GARBARZ, TYTAN, ŻÓŁW RZECZNY, KONWENT, IN MEDIAS RES, GADACZ, SAMODESTRUKCJA, HELISA, IZBA, OWCA MERYNOSOWA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, SZYBKI PANCERNIK, BOLERO, PSIZĄB TAYLORA, BLASZKA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, DWUSETKA, MARABUT JAWAJSKI, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, AFEKTYWNOŚĆ, FAKOMATOZA, ARYTMETYKA, CZESALNIA, TRZĘŚLIKOWCE, SYNTEZA JĄDROWA, KNAJPA, TRAKEN, STRZAŁA KUPIDYNA, GĘŚ INDYJSKA, EGALITARYSTA, PROTOZOOLOGIA, BYLICA FRĘDZLASTA, KACYK PÓŁNOCNY, KAMELEON, MASALA DOSA, MIRAŻ, EKSPATRIANT, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, OSPAŁOŚĆ, MLECZ, PIEC WANNOWY, KOŁNIERZ, KOCZOWNIK, RZEZAK, BOA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ANIKSOZAUR, GEKON PASKOWANY, OŚCIEC, ODDZIAŁ, SUTERENA, STAWAK, RESZTA AMINOKWASOWA, WAJGELIA, UBYTEK, ALDEHYD PIPERONYLOWY, DOKUMENTACJA BUDOWY, NOGOLOTKA ARLEKIN, KĄT, FARMERYZACJA, JELONEK, BOCZNOTRZONOWIEC, URLOP TACIERZYŃSKI, SALWINIA MAŁA, JEDWABNIK, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, WZNIOS, SKOCZE, MAKAK INDYJSKI, REJESTR GWIZDKOWY, WĘZEŁ WINDSORSKI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SZCZELINA SKRZELOWA, MOIETA, PELEKANIMIM, KRUCJATA, OPRYSZCZKA WARGOWA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DRIP, TURBINA AKCYJNA, GWAJAK, PŁASKOBOK HEINROTHA, BELKOWANIE, MIĘSOŻERNOŚĆ, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, MURENA ZEBRA, OKRUCH SKALNY, WYŚCIGI, WAZONKOWIEC, ZEBRANO, STROJNIŚ NADOBNY, LUNETA, MIODALEK BRĄZOWY, BRZOZA BRODAWKOWATA, PRZEBIERANIEC, KANIUK AMERYKAŃSKI, ŻYWOTOPIS, EKSPLOATACJA, PLUSZCZKA, ŁUSKODRWAL MAŁY, MECHANIKA PŁYNÓW, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, AIREDALE TERRIER, FILEMONEK JEDNOBARWNY, PODRZEŃ GARBATY, JĘZYK AUSTRONEZYJSKI, PĘCHERZ, WYŁAWIACZ, YAOI, GEKON SZCZEKAJĄCY, KREDENS, OSET SINY, PERKOZ OLBRZYMI, ZAJĄKNIĘCIE, CZARNE, NARAMIENNICA SREBRNICA, BLESKOTKI, AUREOLA, TURKAWECZKA ZIELONOPLAMKOWA, EXPRES, WIĘZADŁO KARKOWE, BEZSZPARKOWCE, MATRONA, WIRULENCJA, TROCZEK ZGINACZY, ?PONCYRIA TRÓJLISTKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY INDOARYJSKIEJ, Z RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ PONAD 17 MLN LUDZI - W TYM OK. 11 MLN TO MIESZKAŃCY NEPALU, A RESZTA TO M.IN. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNYCH INDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY INDOARYJSKIEJ, Z RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ PONAD 17 MLN LUDZI - W TYM OK. 11 MLN TO MIESZKAŃCY NEPALU, A RESZTA TO M.IN. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNYCH INDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEPALI język z grupy indoaryjskiej, z rodziny języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 17 mln ludzi - w tym ok. 11 mln to mieszkańcy Nepalu, a reszta to m.in. mieszkańcy północnych Indii (na 6 lit.)
NEPALSKI język z grupy indoaryjskiej, z rodziny języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 17 mln ludzi - w tym ok. 11 mln to mieszkańcy Nepalu, a reszta to m.in. mieszkańcy północnych Indii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEPALI
język z grupy indoaryjskiej, z rodziny języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 17 mln ludzi - w tym ok. 11 mln to mieszkańcy Nepalu, a reszta to m.in. mieszkańcy północnych Indii (na 6 lit.).
NEPALSKI
język z grupy indoaryjskiej, z rodziny języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 17 mln ludzi - w tym ok. 11 mln to mieszkańcy Nepalu, a reszta to m.in. mieszkańcy północnych Indii (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY INDOARYJSKIEJ, Z RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ PONAD 17 MLN LUDZI - W TYM OK. 11 MLN TO MIESZKAŃCY NEPALU, A RESZTA TO M.IN. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNYCH INDII sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY INDOARYJSKIEJ, Z RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ PONAD 17 MLN LUDZI - W TYM OK. 11 MLN TO MIESZKAŃCY NEPALU, A RESZTA TO M.IN. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNYCH INDII. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x