ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; JEST PRAWDOPODOBNIE EFEKTEM ZAPADANIA SIĘ GWIAZDY WOLFA-RAYETA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERNOWA TYPU IB to:

odmiana supernowej, która nie wykazuje linii wodoru ani silnej absorpcji krzemu w okolicach 615 nanometra; jest prawdopodobnie efektem zapadania się gwiazdy Wolfa-Rayeta (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; JEST PRAWDOPODOBNIE EFEKTEM ZAPADANIA SIĘ GWIAZDY WOLFA-RAYETA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.704

AŁMATY, SARABANDA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, FILOLOGIA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ROZPIĘTOŚĆ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, REZYDENT WYWIADU, SEROWNIA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, NARWALOWATE, DŻIHAD, SOCJETA, RÓWNOWAGA, STEROLOTKA, ŻEGLARZ, MONARCHIANIZM, WOREK TRZEWIOWY, ABOLICJONISTKA, BAZOFIL, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, KOMIN, OBJAWIENIE, PRZEDSTAWIENIE, PROPAGACJA, MŁAKA, USZKO, WIECZORÓWKA, PISMO GRECKIE, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ŻAGIEW, POSTULATYWNOŚĆ, GRYZETKA, GEOTECHNIK, RAK SZLACHETNY, OSNUJA, ORZECHÓWKA, DELFIN CHIŃSKI, CIEMNOTA, KOPALNIA OTWOROWA, SZORSTKOŚĆ, NORMA KOLIZYJNA, ŻENIEC, ELASMOZAURY, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, TOPIK, FALA AKUSTYCZNA, ENTEROBAKTERIA, ZAKRĘT, WARSTWA PERYDOTYTOWA, SERCE, DINODONTOZAUR, BEŁKACZEK POSPOLITY, STRZELCZYNI, INSTRUMENT DREWNIANY, TROMPA, ZAĆMA CAŁKOWITA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ZASZŁOŚĆ, FECHTY, GREKA, ZGŁOSKOWIEC, WŁOSKI, SYNTETYZATOR, OSŁONKA NABYTA, PRZEKŁADKA, SPROŚNOŚĆ, DWUWIERSZ, WOJSKO SPECJALNE, TYP, ZAKRES ZNACZENIOWY, PERLISTOŚĆ, DOLA, PONCZ, SZKOŁA WYŻSZA, PINGWINY, POJAZD KOLEJOWY, TARCZA, KONKLAWE, NIEZGRABA, MARABUT, UCHWYT ŚLIZGOWY, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, GEODYNAMIKA, PRZEJEZDNY, DIAGRAM KWIATOWY, NUDZIARZ, ANTENA YAGI-UDA, NAPIERANIE, POSTÓJ LODOWCA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PRZEWODNICA, LICHWA, OSPAŁOŚĆ, FOREMKA, NIEŚWIADOMOŚĆ, OZNAJMIENIE, ARTEFAKT, KOSZATNICZKA, MUZA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KODOWANIE SIECIOWE, PROCES POLITROPOWY, CHWALBA, PIES NA BABY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ESENCJA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, MARTWA FALA, NEUTRALIZM, BOHATERKA, ANGIELSKI, LÓD FIRNOWY, ROZMIAR, FAETON, KLASA, ALGEBRA UNIWERSALNA, DOBRO PUBLICZNE, KOLOR, ŚRODKI TRWAŁE, PROSTACKOŚĆ, POLE BEZWIROWE, KARRARA, KONCEPTUALIZM, TREND BOCZNY, LINEACJA, STONKA, ZESPÓŁ TUMARKINA, MALFORMACJA MACICY, ARMIA, PRUSY, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, NARZĄD RODNY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KRWIOŻERCZOŚĆ, PŁOW, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ŚMIGŁOWCOWIEC, ŚRODEK, NOC KAIRU, NIELOTNOŚĆ, SKÓRZAK, ANACHRONICZNOŚĆ, ZESPÓŁ ROTORA, OPERATOR, WIAROŁOMSTWO, PRAKOLCZATKA, PROSTOŚĆ, TOTEM, DEPOZYCJA, WYCZYSTKA, KONSUMENT, STRUKTURALISTKA, TOWAR AKCYZOWY, AKROCYJANOZA, SCYT, ODWAPNIENIE, OGRANICZONOŚĆ, PRAPŁETWIEC CZARNY, LALKARSTWO, CHMURA SOCZEWKOWATA, ZAJOB, ŁOTEWSKI, ORIENTAŁ, MASYWNOŚĆ, JASKÓŁKA, UNISTOR, BEZPARDONOWOŚĆ, BOROKRZEM, MASA KAJMAKOWA, ALARM SZALUPOWY, SOGDYJSKI, TUŁACZ, BEDŁKA MUCHOMOR, KOZA PIERWOTNA, RUDZIK, CEROWACZKA, PATRONKA, ZASADA, NIEZAWISŁOŚĆ, ZACNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, PRZECIWNIK, MINERAŁ, ARETOLOGIA, FRYZYJSKI, KOPALINA SKALNA, GRA CYLINDRYCZNA, TETRAPLEGIK, PULSARY, PRYSZNIC, ŚCIGAŁKA, MIESZANKA, UTYLITARNOŚĆ, PIJAK, OBUDOWA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, ANTYPARLAMENTARYZM, CHOROBA BUSCHKEGO, NAPLECZNIK, SEKS, STENWANTA, RETROGRADACJA, EDYTORSTWO NAUKOWE, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, RYCZAŁT, DETERMINIZM, HYDROMETRIA, PODAWACZ, FENKAMFAMINA, WISKOZA, WĘGIEŁ, LOGIZACJA, RĄCZNIK, DRUCIENIEC, HERTZ, SZKOLNOŚĆ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, NIEPOPULARNOŚĆ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, NAKIEROWANIE SIĘ, LICZBA PRZESTĘPNA, WSZYSTKOIZM, POCIĄG OSOBOWY, PRAŻARŁACZE, NAWALANKA, GONG, STATEK GŁĘBINOWY, PERFORACJA, BI, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KOSZT KONTROLI, MONOPTERES, ROZTROPEK, MODUŁ MIESZKALNY, SPRAY, BUJDA NA RESORACH, SNOWIDZ, RUGBY, CHWYT PONIŻEJ PASA, C, BRZYDAL, DWUSTUMETROWIEC, WINKULACJA, PLAN ZDJĘCIOWY, DRIBLING, INTROJEKCJA, ZNACZENIE, GENOMIKA FUNKCJONALNA, TĘTNICA SKRONIOWA, AKTUALIZM, BADYLARZ, PROLETARIUSZ, REAKCJA KATALITYCZNA, TERCJA OBRONNA, GRZYB CHRONIONY, KOKPIT, JĘZYKI AŁTAJSKIE, NICIEŃ, CHASERKA, BARWA OCHRONNA, ŚLEPY ZAUŁEK, PSALMOGRAF, RYNEK WSCHODZĄCY, DRABINKA, NADWOZIE SAMONOŚNE, REWOLWER, ESPERANTYSTA, ŁUPEK HUMUSOWY, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, POCZĄTKUJĄCA, PŁATEW, ANIOŁEK, BINARKA, CYNOBER, STOŻEK WULKANICZNY, SUKA, STRZĘP LUDZKI, DOGADZANIE SOBIE, CZEPIAKI, KĘDZIERZAWKA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, JĘZYK SFORMALIZOWANY, DZIEŁO SZTUKI, ATAK, BEZPODSTAWNOŚĆ, ODCHYLENIEC, DEGRENGOLADA, GRAFIT, PUNKT KARNY, BIAŁA NĘDZA, NAPIĘCIE, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, PATRYCJUSZ, STRZAŁKA, ZŁÓG, ?GUZKI KRWAWNICZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; JEST PRAWDOPODOBNIE EFEKTEM ZAPADANIA SIĘ GWIAZDY WOLFA-RAYETA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; JEST PRAWDOPODOBNIE EFEKTEM ZAPADANIA SIĘ GWIAZDY WOLFA-RAYETA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUPERNOWA TYPU IB odmiana supernowej, która nie wykazuje linii wodoru ani silnej absorpcji krzemu w okolicach 615 nanometra; jest prawdopodobnie efektem zapadania się gwiazdy Wolfa-Rayeta (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERNOWA TYPU IB
odmiana supernowej, która nie wykazuje linii wodoru ani silnej absorpcji krzemu w okolicach 615 nanometra; jest prawdopodobnie efektem zapadania się gwiazdy Wolfa-Rayeta (na 15 lit.).

Oprócz ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; JEST PRAWDOPODOBNIE EFEKTEM ZAPADANIA SIĘ GWIAZDY WOLFA-RAYETA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; JEST PRAWDOPODOBNIE EFEKTEM ZAPADANIA SIĘ GWIAZDY WOLFA-RAYETA. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x