POKOJOWA MISJA PROWADZONA PRZEZ WOJSKA MIĘDZYNARODOWE W KRAJU, W KTÓRYM TOCZYŁA SIĘ WOJNA, MAJĄCA NA CELU WYMUSZENIE POKOJU, ŁAGODZENIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH, DOPROWADZENIE DO ODBUDOWY GOSPODARKI I STRUKTURY POLITYCZNEJ KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISJA STABILIZACYJNA to:

pokojowa misja prowadzona przez wojska międzynarodowe w kraju, w którym toczyła się wojna, mająca na celu wymuszenie pokoju, łagodzenie napięć społecznych, doprowadzenie do odbudowy gospodarki i struktury politycznej kraju (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKOJOWA MISJA PROWADZONA PRZEZ WOJSKA MIĘDZYNARODOWE W KRAJU, W KTÓRYM TOCZYŁA SIĘ WOJNA, MAJĄCA NA CELU WYMUSZENIE POKOJU, ŁAGODZENIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH, DOPROWADZENIE DO ODBUDOWY GOSPODARKI I STRUKTURY POLITYCZNEJ KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.543

PŁYN, KOD OGRANICZONY, ASYSTENCJA WOJSKOWA, INDYWIDUALIZM, PROFESJA, DZIESIĄTKA, GRA W KARTY, PRZYGODA, PSEUDOBIELICA, WGŁOBIENIE, BAZA ORBITALNA, LAWA PODUSZKOWA, PIES PASTERSKI, PRODUCENT, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, KRZEW OZDOBNY, AFRYKANISTYKA, PARTIA ROSYJSKA, UBARWIENIE OCHRONNE, PĘDZARNIA, ANOMALIA POLANDA, FAKOMATOZA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, KURZA STOPKA, ZBOŻE, SILNOŚĆ, WIRULENCJA, OCEANOGRAFIA, STAŁA CZASOWA, WYŚWIETLARNIA, BALERON, ZANZA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, PRALNIA, STYL WIKTORIAŃSKI, PRZYRODA, WAMPIR, MLECZ, CIEPŁE KRAJE, WIESZCZBIARNIA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KONFEKCJA, BALDACH ZŁOŻONY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PAŁĄK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, MONOGENIZM, TENOR DRAMATYCZNY, SAPONINA, WIERTNIK, NOGA, PĘTLA, ROBOTY DROGOWE, REMINISCENCJA, JAWNOGRZESZNICA, DYSKOGRAFIA, ŻELAZICA, CZAS, UGNIATARKA, ODBIORNIK RADIOWY, LOT ŚLIZGOWY, TURANIE, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, DONIESIENIE, NAJEM, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, NACZYNIA POŁĄCZONE, PNEUMATOLIZA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, REKLAMA PORÓWNAWCZA, DEMOSKOPIA, KRYMINAŁ, CHOROBA POCAŁUNKÓW, PUSTA STRUNA, NAGOLENNIK, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ZŁOTOWŁOSA, KRWIOŻERCZOŚĆ, DOM REKOLEKCYJNY, DŁUG TLENOWY, RADIO TRANZYSTOROWE, PISARZ POLNY, NACISK, TEORIA KOLEJEK, KLUCZ, MASA KAŁOWA, NIEŻYWOTNOŚĆ, EKSHIBICJONISTKA, POZŁOTKO, ŻAKIET, BOLA, OSTRAWA, TRUPOJAD, MONITORING, ZARZĄDZENIE, OSMOZA, JĘZYK KAFIRSKI, MUSICAL, STAW OSADOWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, ZAMROŻENIE PŁAC, SYJON, KONIUSZEK SERCA, FIRMA-WYDMUSZKA, MIĘDLICA, ŚMIGŁO, BODZIEC BEZWARUNKOWY, CZWARTY ŚWIAT, CARRUCA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KLISZA, SUPERKLIENT, BOKS, REMIX, ENKLAWA, POJAZD KOSMICZNY, MORSZCZYNA, LIQUID, EWANGELIZATOR, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, WCZASY POD GRUSZĄ, DZIELNICA, EMALIA, SILNIK GWIAZDOWY, GENERAŁ ANDERS, TYROMANCJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OSŁONICE, ZLEWKA, WSPOMAGACZ, ULĘGAŁKA, UPARTOŚĆ, STOPA FUNDAMENTOWA, DRAPIEŻCA, CYKANIE, BIEGŁOŚĆ, NIEUŻYWALNOŚĆ, FIZYKA STATYSTYCZNA, LATARNIK, WŚCIEKLICE, TUSZ, IMMUNOCHEMIA, KAKAO, KABINA, NOMINALNOŚĆ, SEMAFOR, RZEŹNICZKA, PENTIMENTO, POŚREDNIK, BAŻANT, PARENETYKA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, NAGANIACZ, NIKAB, KALCYFIKACJA, RYJEC, SHABA, JER SŁABY, FILAKTERIA, WARGA, IZOZYM, BEANIA, CEBER, POLNIK BURY, SĄD APODYKTYCZNY, APELACJA, ŻYŁA PROMIENIOWA, URLOP WYCHOWAWCZY, JABŁKO ADAMA, POLITYKA PIENIĘŻNA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, MINA, PRZEWIETRZNIK, RÓW, DUSZA, HEBRA, PCHŁA MORSKA, SERCE JASIA, SUBIEKTYWISTA, DZIEWIĄTA FALA, TRZĘŚLIKOWCE, FOLK, LISZAJ CZERWONY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, EKOSFERA, NOM, INWERSJA, ŁAZIK, ETOLOGIA, HIPERINFLACJA, MEDRESA, SONDA, MONITORING WIZYJNY, PROCES JEDNOSTKOWY, TARYFA ULGOWA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, FEMTOCHEMIA, KRZESANY, WALKA ODWROTOWA, KURATOR SZTUKI, WITRYNA, PAREMIOGRAFIA, SŁUPEK, ZGIEŁK, DEGRESJA, PŁÓCIENNIK, OSTOJA, GRA WYŚCIGOWA, WIRTUALIZACJA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, BŁĘDNY OGNIK, TREPY, KONWIKT, STADIUM ANALNE, MOTYLEK, MATERIALIZM EKONOMICZNY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ROCKOWIEC, PŁYTA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, WIELORASOWOŚĆ, PUNKT, KOK, EROS, MARIMBA, WĄŻ OSTROGŁOWY, POSTRACH, NARODOWOŚĆ, MAKAK ARUNACHALSKI, BIBLIA, KOSA KUŚNIERSKA, MUFKA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ABORCJONISTKA, ZANIK MIĘŚNI, AINUR, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, STOPA DYSKONTOWA, ŚWIECA, ROZPORZĄDZENIE, KARTUZJA, NAUKA PRZYRODNICZA, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, BIJATYKA, PLANKTON POLITYCZNY, HYDROŻEL, PORTE-PAROLE, PSYCHOGERIATRIA, MŁOTKOWY, TEREBINT, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, GUANO, KADZIELNICZKA, CHWOŚCIK BURAKA, KOLORATKA, WIEK EMERYTALNY, DŻYGITÓWKA, CISA, MOST EINSTEINA-ROSENA, WAŁKARZ, DZIEWIĘCIU, MIĘKKI RESET, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, PREKONIZACJA, BOFORS, ZWINIĘCIE ŻAGLI, PALUDAMENTUM, SACHARYD, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, FLAK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, POTOP, CHOCHLA, KWAZIKRYSZTAŁ, NORMA REAKCJI, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WOJOWNICZOŚĆ, SORABISTYKA, POHYBEL, WIEK POBOROWY, RACJONALIZACJA, KAMORA, BOZON CECHOWANIA, NORMANDZKI COB, HALON, PRZESIĘK, KOLEKTURA, ŻABA Z JUNIN, MISJONARZ, BIURO ŁĄCZNIKOWE, HIDŻAB, NITROZOBAKTERIA, MIĘKKI ENTER, SUWNICA POMOSTOWA, ?KORZENIONÓŻKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.543 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKOJOWA MISJA PROWADZONA PRZEZ WOJSKA MIĘDZYNARODOWE W KRAJU, W KTÓRYM TOCZYŁA SIĘ WOJNA, MAJĄCA NA CELU WYMUSZENIE POKOJU, ŁAGODZENIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH, DOPROWADZENIE DO ODBUDOWY GOSPODARKI I STRUKTURY POLITYCZNEJ KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKOJOWA MISJA PROWADZONA PRZEZ WOJSKA MIĘDZYNARODOWE W KRAJU, W KTÓRYM TOCZYŁA SIĘ WOJNA, MAJĄCA NA CELU WYMUSZENIE POKOJU, ŁAGODZENIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH, DOPROWADZENIE DO ODBUDOWY GOSPODARKI I STRUKTURY POLITYCZNEJ KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISJA STABILIZACYJNA pokojowa misja prowadzona przez wojska międzynarodowe w kraju, w którym toczyła się wojna, mająca na celu wymuszenie pokoju, łagodzenie napięć społecznych, doprowadzenie do odbudowy gospodarki i struktury politycznej kraju (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISJA STABILIZACYJNA
pokojowa misja prowadzona przez wojska międzynarodowe w kraju, w którym toczyła się wojna, mająca na celu wymuszenie pokoju, łagodzenie napięć społecznych, doprowadzenie do odbudowy gospodarki i struktury politycznej kraju (na 19 lit.).

Oprócz POKOJOWA MISJA PROWADZONA PRZEZ WOJSKA MIĘDZYNARODOWE W KRAJU, W KTÓRYM TOCZYŁA SIĘ WOJNA, MAJĄCA NA CELU WYMUSZENIE POKOJU, ŁAGODZENIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH, DOPROWADZENIE DO ODBUDOWY GOSPODARKI I STRUKTURY POLITYCZNEJ KRAJU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - POKOJOWA MISJA PROWADZONA PRZEZ WOJSKA MIĘDZYNARODOWE W KRAJU, W KTÓRYM TOCZYŁA SIĘ WOJNA, MAJĄCA NA CELU WYMUSZENIE POKOJU, ŁAGODZENIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH, DOPROWADZENIE DO ODBUDOWY GOSPODARKI I STRUKTURY POLITYCZNEJ KRAJU. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x