JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMILNADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMILNADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAMILSKI to:

język z rodziny drawidyjskiej, z grupy południowej, którym posługuje się około 65 mln Tamilów, zamieszkujących głównie południowoindyjski stan Tamilnadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln); jest językiem urzędowym Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamilnadu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMILNADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMILNADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.343

OBURĘCZNOŚĆ, FRYZ ARKADOWY, FUZJA KONGLOMERATOWA, GŁÓG, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, ALLEN, SIKORCZAK, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, POWIEŚĆ S-F, AUSTRIACKI, MYJNIA SAMOCHODOWA, SPLĄTANIE, UPOMNIENIE, MORZYK PISKLIWY, NIEJEDNORODNOŚĆ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TERMIT, ALMARIA, WOMBAT AUSTRALIJSKI, CHOROBA KUFSA, CHALDEJSKI, EKRAN, HÄNDEL, ZDRADA, JEŻÓWKA, KAWKA, MARGINESOWOŚĆ, SATANISTKA, ZGRZEBŁO, MECHOWCE, SZTYWNIACTWO, SIERPOWIEC WŁOSOLISTNY, GAJNIK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, TRÓJLIST SIEDZĄCY, TEKSAŃCZYK, TAŚMA, NADOBNOŚĆ, KOJOT, PODZIAŁ, ELEKTROLIT, GERBERA JAMESONA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, PRZEKAZIOR, HYDROKSYBENZEN, GROMADA, ŻYŁA, BRAZYLIJSKI, KURATORKA, STAN LĘKOWY, OBJAWIENIE, SKUN, MECHANIK, TEJU WODNY, SKALNICA, MIAZGA ZĘBOWA, OSNUWEK OKAZAŁY, PODDANY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NIEDOZWOLONOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PARK DINOZAURÓW, SĄD OPIEKUŃCZY, EGZEKUTYWA, WASABI, INDYJSKI, WĘŻÓWKA POGIĘTA, PŁASKONOS, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, SOSJERKA, PROTEROZUCHIDY, GRZYBIEŃ BIAŁY, FIKOLOGIA, GRAB, RUSIN, JESIOTR JEZIORNY, KUKAWCZYK RDZAWY, MLECZARKA, GORZKA ZGNILIZNA, BLESBOK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, TURBIT, FILOZOF PRZYRODY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, NAFCIARSTWO, ŻYWNOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ALOZA CHIKORA, GEJOSTWO, WIEWIÓRKA POSPOLITA, KATOLIK, DZIEŻKA, OŚRODEK WYŻOWY, BEZPIECZEŃSTWO, KALAGUR MALAJSKI, TĘCZANKA NIEBIESKA, KAZACHSKI, DZIWOOK MODROLICY, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, APATIA, CELEBRACJA, ABCHASKI, KMIN RZYMSKI, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, MACHANIE RĘKĄ, ANONIM, STRZĘPLICA SINA, NURCE, PAMIR, ŻABY WĄSKOPYSKIE, KOSZYCZEK, PIĘCIORNIK SKALNY, PIEC PŁOMIENNY, PREZESKA, KLINOPIROKSEN, ŁAGODNOŚĆ, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ŚWIERSZCZKA POŁUDNIOWA, OBYWATEL ŚWIATA, ŁOWIK, MABUJA ZŁOCISTA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SILNIK BLIŹNIACZY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, MIODOJADEK GÓRSKI, SINIACZEK PASKOWANY, TRZMIELEC OGRODOWY, DWUWIERSZ, ALEKSANDRETTA, PRZYLEPA, SKOCZEK ŁĄKOWY, POZWANY, DIAMAGNETYZM, RDZA, DRASTYCZNOŚĆ, DOBRO PODSTAWOWE, SEMINARIUM DUCHOWNE, MATECZNIK, SUPERPOZYTYW, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, ŁOPATONOSY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, WIDŁOWOŚĆ, SPIREA, PODANIE, WOŁOSKI, PELIKAN BRUNATNY, ZROBIENIE KUPY, ALASKA, KUMKA, MAKI RUDY, OKLEPIEC, PARNAS, RUCH SPÓŁDZIELCZY, KEKANIE, PIŻMÓWKA MALAJSKA, PROTROMBINA, TYNKARKA, PSZENICA DURUM, CHOCHOŁY, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, OBCHÓD, DOMENA PUBLICZNA, KOLEJKA, ŻAGIEW, PTASZNIK WIELOBARWNY, PIKNIK, ROZBUDOWA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, KLEJÓWKA, OSSUARIUM, AIDEOLOGICZNOŚĆ, TARANIEC, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SZOK POPORODOWY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZWIĄZKOWIEC, CHOMIK CHIŃSKI, MAKROŚWIAT, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, OSTNICA LESSINGA, POCHRZYN CEBULOWY, NIGERZAUR, NAWÓJ, RYNEK NIEFORMALNY, WIKTORIA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, RYBA AMFIDROMICZNA, NIEMODNOŚĆ, ŻÓŁWIAK CZARNY, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, CHOMIK, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, KRĘPACZEK BIAŁORZYTNY, CZOŁÓWKA, SZWEDY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, NIDERLANDZKI, NASTAWNOŚĆ, ŻYWOTNIK, ANAL, GATUNEK KATADROMOWY, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, PAMIĄTKOWOŚĆ, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PSIZĄB KALIFORNIJSKI, OPOKA, USTNIK RAFOWY, FAŁD KORZENIOWY, LIGABINO, JĘZYK SKRYPTOWY, SZORSTKOŚĆ, JAGODZIAK WIELKODZIOBY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, WIHAJSTER, KOPROFAG, ŻÓŁW KAJMANOWY, CD-R, WALEC ELIPTYCZNY, SUNDAJKA, KITTA, PÓŁROCZNIK, ŁUSZCZAK INDYGO, KRZYŻAK POMARAŃCZOWY, JAZDA, REDA, LAWA PODUSZKOWA, FILEMON WYSPOWY, WIEWIÓRKA, COAHUILA, REJESTRACJA, BŁOTNIARKA, WIEWIÓRKA RUDA, LEJEK, SZTUKA, LEGWAN KARŁOWATY, NIECHLUJ, PARKIET, GĘŚ CESARSKA, SZTUBACKOŚĆ, KWASEK CYTRYNOWY, STAROGERMAŃSKI, GOLEC, DRAKOREKS, TERAPIA ZAJĘCIOWA, WYCHWYT, HEBAN, IDENTYFIKACJA, BAGNET, KASZTAN, DRÓB, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, FILET, BURZYK NOWOZELANDZKI, URODA, ZWODNICZOŚĆ, OWCA MERYNOSOWA, ROZSADNIK, SKRZYDLATE SŁOWO, JELEŃ BAGIENNY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, PLUTOKRACJA, JAŁOWIEC ROZESŁANY, NAJEBKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, BUTADIEN, OPIEKA PERINATALNA, SZYSZKOWIEC ZWYCZAJNY, HIPNOTYK, PATRIARCHALIZM, WYRĘB, WITALIZM, STONÓG MYSZATY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, AUTOSZCZEPIONKA, DZIDZIA PIERNIK, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, PAUPER, CZEP, ANGLOSASKI, OPERA, PODRYDZYK OSTRY, GRUSZA OLIWNIKOWA, TEKST REZULTATYWNY, OCEL, PLANTACJA NASIENNA, WIEŚNIAK, CHOMIK GRUZIŃSKI, DYLĄŻ, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, GNIOTOWE, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, KRYPTOWOLANS, ?GŁOWOCIS JAPOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMILNADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMILNADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMILNADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMILNADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAMILSKI język z rodziny drawidyjskiej, z grupy południowej, którym posługuje się około 65 mln Tamilów, zamieszkujących głównie południowoindyjski stan Tamilnadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln); jest językiem urzędowym Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamilnadu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAMILSKI
język z rodziny drawidyjskiej, z grupy południowej, którym posługuje się około 65 mln Tamilów, zamieszkujących głównie południowoindyjski stan Tamilnadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln); jest językiem urzędowym Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamilnadu (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMILNADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMILNADU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMILNADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMILNADU. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast