OGÓLNA NAZWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH Z RODZINY KRĘTOROGICH HODOWANYCH CELEM UZYSKANIA MLEKA, MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY ORAZ SIŁY POCIĄGOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BYDŁO to:

ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich hodowanych celem uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BYDŁO

BYDŁO to:

prostacki tłum, taki, który cechują niskie gusta, chamstwo, niegrzeczne, nonszalanckie zachowanie w miejscach publicznych (na 5 lit.)BYDŁO to:

Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH Z RODZINY KRĘTOROGICH HODOWANYCH CELEM UZYSKANIA MLEKA, MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY ORAZ SIŁY POCIĄGOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.693

ARAGOZAUR, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, NOCEK OSTROUSZNY, GAMMACYZM, BOROWIK WILCZY, BEMBA, ROZBUDOWA, BROMEK METYLU, UGORÓWKA ZŁOTNICA, PĘTÓWKA, TUTKARZ, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, MAZAMA RUDA, ROPUCHA PANTEROWATA, TERAPIA POZNAWCZA, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, PRZĘŚL OSTRA, ZWIESINIEC HACZYKOWATY, IRGA JAMKOWATA, ASTER RÓŻNOBARWNY, GÓRALEK SYRYJSKI, SŁOCZA CUKROWA, HUBA WIERZBOWA, WILKOSZ LEŚNY, NAWAŁNIK RELIKTOWY, ATELOP STELZNERA, GAZELA GRANTA, BYDLĘCA GĘBA, TANA, OKAPI, SZOP, KOZIOŁ SKALNY, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, PERKOZ GWATEMALSKI, MM, MARGAJ, KOLCZAK ŁOSZAK, PASSIFLORA, SERDECZNIK, BORSUKI WORKOWATE, LILIJKA, IGRASZKA SŁOWNA, RAKUZY, TRANSPORTER, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, PSTROKACZKI, OSTROLOTEK SZARY, RAKIETA, ZŁOTOWŁOS STROJNY, DELFIN INDYJSKI, MRÓWKOJAD, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, SMAK, MALACHICIK CIEMNY, DRZEWIAK LUMHOLTZA, PARÓWKA, TEROCEFALE, UKOŚNICA, RUSAŁKA, ENTOBLAST, KONGER BIAŁOPŁETWY, BURZYK KLINOSTERNY, GRACILIRAPTOR, RZĘSOREK MNIEJSZY, JĘZYKI TURAŃSKIE, MALACHITKA, TABLICZKA ZNAMIONOWA, TON, BRACTWO RYCERSKIE, CIAŁKO KIERUNKOWE, MAŚLACZEK, CZERWONAK CHILIJSKI, MARLIN, MARZANA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, GŁÓG OSTROGOWY, UHLA GARBONOSA, OPOŃCZYK ORZĘSIONY, GŁÓG SZKARŁATNY, RAJA PIASKOWA, IRIANKA MAŁA, KOZA, RYNCHENIA, INFUŁA, NIEŚWISZCZUK, MIKADO, RAPIER, HIOLSKI, POCHRZYN CEBULOWY, KARTUZJA, SARDELA PERUWIAŃSKA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, AMARANTUS, NATYWIZM, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, GRYSBOK PRZYLĄDKOWY, JELEŃ WIRGIŃSKI, KORMORAN NAKRAPIANY, OMATNIK ŁĄKOWY, NAWŁOĆ, PILARKA RAMOWA, KIERZANKA, SKORUPA, WYDATKI OSOBOWE, KATEGORIA GRAMATYCZNA, TRASZKA KARPACKA, SYSTEM AUTONOMICZNY, BIAŁUCHA, WYDRA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, MORWA PAPIEROWA, DELFIN POŁUDNIOWY, RUMIAN, MERZYK GWIAZDKOWATY, LIPKA, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, SZAROTA LEŚNA, GAŁĘZIAK ŻÓŁTY, RYBA DRAPIEŻNA, WIĄŚL, TURZYCA LOARSKA, LEWANT, OWSIK ZŁOCISTY, GRAB, BIBLIOTEKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, NARÓW, HEPTASTEORNIS, OSET SINY, KRZAKÓWKA SZARA, PRZEPONKA KĘDZIERZAWA, PUCH, REKIN ŚLEDZIOWY, GĄSKA, CYTWAR, MGLEJARKA, KUSACZ ZAROŚLOWY, HAGIOGRAFIA, ŻABA LATAJĄCA MALAJSKA, OCZENNICA, FIBROMIALGIA, RENIFER, KARIOTA, KUKUŁA PŁOWA, ZASTRZALIN TOTARA, KOPUŁEK PROMIENISTY, ALBATROS BIAŁOSZYI, BEDŁKA FIOLETOWA, KOSTRZEWA TRZCINOWATA, ŁĘCZAK, GRYZIEL STEPOWY, ZŁOTOUCH BLADY, KORMORAN WYSPOWY, BAŁABAN, TORFOWIEC POKREWNY, DZIERZBIK, BIORCA CEN, SKOCZ SZCZOTKOCZUBY, ATOMISTYKA, SALWINIA PŁYWAJĄCA, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, JEDNOSTKA CZASU, GŁÓG WŁOSKI, MALAJKA, ŻYCICA SZYDLASTA, TATAR, GRULA, OCEANNIK KRÓTKODZIOBY, BUDŻET ZADANIOWY, INKAUST, CIEMNA JAGODA, ŻABA SZCZEKAJĄCA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, BAWEŁNICA, ZARAZA, ROŻEK, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, GRUSZA KAUKASKA, NEOKATECHUMENAT, TRASZKA SARDYŃSKA, BOCZEŃ, KK, DEONTOLOGIA LEKARSKA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, CHOROBA HECKA, ZAIR, PTASZNIK ŚNIEŻNY, KRZAKÓWKA OKAZAŁA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FAŁDOWNIK SZELESZCZĄCY, ŻABNICA, KONTRALT, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, OKUPACJA, ROZROŻKA CHABROWA, CHWOSTKA RUDOSKRZYDŁA, KRASNOGONKA DŁUGODZIOBA, BRONIOZNAWSTWO, ŻUWIPALMA MALAJSKA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, SASSEBI, CUKIER, CZOŁOCZUB CZERWONODZIOBY, INWENTARYZACJA, WOLNE PAŃSTWO KONGO, GWAREK, BILBIL CZARNOCZUBY, WYRAK SUNDAJSKI, BARCZATKA OSINÓWKA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, BICZOGON OCZKOWANY, KUSACZ PSTRY, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, OGORZAŁKA ZWYCZAJNA, BYLICA ROCZNA, WARGA SROMOWA, LIROGON, PARKIETNIK, WON, ŻYŁKA, DEPARTAMENT, SZAROTKA, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, CEBULA PERŁOWA, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, SEKCJA ZWŁOK, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, SZKAPLERZ, BATAT, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, DINOCEFALE, PACHOŁ, OSTROLOT PALMOWY, ZĘBATEK, PREZBITERIUM, ÓSMAK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, DŁAWIGAD, WASZA WYSOKOŚĆ, PROCES HYDROTERMALNY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, KARLIK, KROKODYL AUSTRALIJSKI, FUTER, WIDŁOZĄBEK, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, ZIELONI, ASTER CHIŃSKI, AKARA, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, ASTER SZAROOWŁOSIONY, NAPIĘCIE, TYRANIA, KABLOWIEC, PATOMORFOLOGIA, SKWATINA JAPOŃSKA, ŁUSZCZAK INDYGO, KUPKÓWKA ASCHERSONA, STEWIA, PAZURZEC USSURYJSKI, BOURBON, BUSZÓWKA MAŁA, BYLICA GLISTNIK, GAZELA INDYJSKA, KRZAKÓWKA BIAŁOBRZUCHA, TEREN ZIELONY, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, KAWON, DROBNIACZEK WAPIENNY, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, PETREL BIAŁOBRZUCHY, OINOMANCJA, GWIAZDOSZ DŁUGOSZYJKOWY, NURZANIEC, SOWIET, KORPUS, GORYCZAK, PYŁKOJAD BIAŁOGARDŁY, LEGAWKA, GIBON CZAPNIK, KOLCZAK CZARNY, ORBIT, CYRANKA ZWYCZAJNA, AULONIA SIECIARKA, GALANGAL MNIEJSZY, WOŁYNIANKA, KRYSTALOGRAFIA, DRZEWOŁAZ NIEBIESKI, CEDRAT, KARETTA, BORÓWKA, CZESKI, ZWINNIK MOSIĘŻNY, PTASZNIK PIĘKNY, MANAT, INFA, ?CHOMIK ROBOROWSKIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH Z RODZINY KRĘTOROGICH HODOWANYCH CELEM UZYSKANIA MLEKA, MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY ORAZ SIŁY POCIĄGOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH Z RODZINY KRĘTOROGICH HODOWANYCH CELEM UZYSKANIA MLEKA, MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY ORAZ SIŁY POCIĄGOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BYDŁO ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich hodowanych celem uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BYDŁO
ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich hodowanych celem uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej (na 5 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH Z RODZINY KRĘTOROGICH HODOWANYCH CELEM UZYSKANIA MLEKA, MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY ORAZ SIŁY POCIĄGOWEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OGÓLNA NAZWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH Z RODZINY KRĘTOROGICH HODOWANYCH CELEM UZYSKANIA MLEKA, MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY ORAZ SIŁY POCIĄGOWEJ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x