KOMÓRKA ZDOLNA DO PEŁZAKOWATYCH RUCHÓW, UCZESTNICZĄCA W PROCESACH OBRONNYCH I WYDALNICZYCH ORGANIZMU BEZKRĘGOWCA ORAZ W TRAWIENIU WEWNĄTRZKOMÓRKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMEBOCYT to:

komórka zdolna do pełzakowatych ruchów, uczestnicząca w procesach obronnych i wydalniczych organizmu bezkręgowca oraz w trawieniu wewnątrzkomórkowym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA ZDOLNA DO PEŁZAKOWATYCH RUCHÓW, UCZESTNICZĄCA W PROCESACH OBRONNYCH I WYDALNICZYCH ORGANIZMU BEZKRĘGOWCA ORAZ W TRAWIENIU WEWNĄTRZKOMÓRKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.416

TOSTOWNICA, ISTOTA ZBITA, DRZEWICA DWUBARWNA, POLIEUPLOIDIA, PRAWO WYZNANIOWE, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, FAHRENHEIT, MINERALOGIA GENETYCZNA, BŹDZINA, MIKWA, CHÓD, DŁUGODZIÓB, WOŁYNIAK, ODEJŚCIE, AUDIOMETRIA, RUSIN, SOKOLSTWO, FUNKCJE ELEMENTARNE, PERKOZ ROGATY, LYNCH, TURANIE, CYTOARCHITEKTONIKA, ŻABA ZWINKA, PRZEMYSŁ LEKKI, VIBRATO, JĘZYK JAPOŃSKI, ATETOZA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, NAJEM OKAZJONALNY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, AGONIA, PENTOKSYFILINA, MAMUT JEFFERSONA, PRZEBARWIENIE, KORDYT, ASTROGRAFIA, TEORIA DOWODU, JĘZYKI DARDYJSKIE, PLANTY, BANTENG, ZASTAWA STOŁOWA, ORGAN, KOKSOWNIA, TOSTER ZAMYKANY, DREWUTNIA, SPLENDID ISOLATION, AIOLI, KOLCZAK CZARNY, SPŁATA BALONOWA, AURA WITALNA, ZAUROPSYDY, SCYNKI WODNE, ORGANOLOGIA, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, KLASYFIKACJA, CZAKUELA, PRODUCENT, KARYNTIA, BIRMAŃSKI, SURF ROCK, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KANGURZAK RUDAWY, BRZOZA BRODAWKOWATA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, GRUNGE, MANTA, KISZKA PASZTETOWA, ŻYŁKA, JASKÓŁKA, GALISYJSKI, MARZANA BARWIERSKA, AUKSYNA, DRUZGOT TEKTONICZNY, TELERADIOLOGIA, POTY, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, SUWEREN, RÓG MYŚLIWSKI, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, BRZEGOWCE, ZLEW, RAJA NABIJANA, ŚWIERK BREWERA, WIBROAKUSTYK, INFA, DŁUGOSZKI, GEGANIE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, KILOFEK, ABSORPCJA KRAJOWA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, DĄBROWIANKA, LORI WYSMUKŁY, AUTOPRZESZCZEP, KROPKA, DOTHRACKI, FAKOMATOZA, FILTR POWIETRZA, SSAKOKSZTAŁTNE, ODDZIAŁ ZAPOROWY, MELODRAMAT, ŚWIAT, H, KAMPANIA, SZORIN, KLIPER, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, WYDZIELINA ORGANIZMU, FILOZOFIA MATEMATYKI, STRZAŁKA, ŁĘK, GALIARDA, KSYLOGRAFIA, DEATH METAL, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ZABIEG AGROTECHNICZNY, PILAW, RETARDACJA, RÓWNIK, PŁANIETA, ZNAK KOREKTORSKI, KOMPARYCJA, OTĘŻAŁKOWATE, KOZA, HUMOR, INFLACJA KOREKCYJNA, KOMANDO, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, HAMSIN, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SYSTEM KONSORCYJNY, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, CIAŁO, JANUSZ KORWIN-MIKKE, OPŁATA SKARBOWA, ROZPOREK, KRAKÓW, TRANSAKCJA PAKIETOWA, KRATA PODGRUP, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, RACHUNEK BIEŻĄCY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, URUBU CZARNY, NATYWIZM, APARAT TLENOWY, MAKROKOSMOS, BIZON, WIETLICA SAMICZA, TRZASKACZE, KONANIE, ANTYMILITARYSTA, FIBROMIALGIA, ANGIELSKI, SILOS RAKIETOWY, CHOROBA SCHILDERA, KORWIN, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, EOLIDA, RUSSELL, RUCH SPÓŁDZIELCZY, KNYPEL, PODWALE, HELMIOTOLOGIA, NASKÓREK, PŁYWIK, MONOPOL NATURALNY, BOJKOWSZCZYZNA, OSA SAKSOŃSKA, DRAMAT WOJENNY, MADŻONG, OGNIK SZKARŁATNY, ŻURAWIOWE, INSTRUMENTOLOGIA, SOMA, FASOLA, PROPRIORECEPTOR, PORAŻENIE MÓZGOWE, OPTYKA ELEKTRONOWA, KOMBINACJA KLASYCZNA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, TIOTIKSEN, MINOKSYDYL, POKRACZKA, REKINY, IMMUNOPATOLOGIA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, MIAZGA ZĘBOWA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, JAMRAJOKSZTAŁTNE, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, ALBA, KULTURA FIZYCZNA, AUTOLIZA, PERKOZ DWUCZUBY, ALSIFER, SONDA, UPAD, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, LIBIDO, ENDOPROTEZA, INFORMACJA GENETYCZNA, DIALOG OBYWATELSKI, CHWYTNICA CZERWONOOKA, PRAŻNIA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ANALIZA KOSZTÓW, BARWNIK AZOWY, ANATOMIA KLINICZNA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PROKURATOR, MYSZ BERBERYJSKA, CHOMIK EVERSMANNA, JĘZYK HINDUSTANI, GHI, JEFFREYS, TEORIA DECYZJI, PRĄCIE, BOASZKOWATE, PAKULARKA, SYMULATOR LOTU, PRZYCIĄGARKA, GALICKI, UCHYB REGULACJI, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, RAJA OSTRONOSA, GAZELA, SZATANISTKA, DINOCEFALE, KORYFEUSZ, PEDOSFERA, WĄS CZUCIOWY, CHAŁWA, ATEMOYA, WANGA BŁĘKITNA, WRAŻLIWOŚĆ, DENACYFIKACJA, PAW, BYTOMIANIN, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MANEWROWY, ART DECO, SMUŻKA STEPOWA, JĘZYKI TURAŃSKIE, RUCH DROGOWY, INTERPRETACJA, PRZEŚWIETLENIE, PIGMEJKA, ZGON, FIZYKA MATEMATYCZNA, BASILEUS, PLAN, ZOOPATOLOGIA, PRZYDANKA, ROPA, AUTYZM, E-LIQUID, KRÓL, ZIOMKOSTWO, KOMÓRKA, SĘP USZATY, SPONGIOBLAST, GŁOGOWIANKA, STOPOFUNT, BUDŻET ZADANIOWY, KOSZATKA, BULGOTEK KĄPIELOWY, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, POPŁÓD, OBRÓT PODATKOWY, ARCYPASTERZ, IMMUNOGENETYKA, SZUM NADMIAROWY, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, MORFOLOGIA, WYMIANA GAZOWA, UKŁAD RĄBKOWY, ŻYWOPŁOT, CIS, MIESZACZ, STROP KLEINA, PAWIAN CZAKMA, ZBROJA GOTYCKA, HABER, GENERAŁ, PRZYCHODNIA, AJWAR, SZABLONIK, BISIOR, ŻMIJA KARŁOWATA, KOŁATKA, KLAPA, IMPULS, ZEBRA GRANTA, ?METALOCERAMIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.416 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA ZDOLNA DO PEŁZAKOWATYCH RUCHÓW, UCZESTNICZĄCA W PROCESACH OBRONNYCH I WYDALNICZYCH ORGANIZMU BEZKRĘGOWCA ORAZ W TRAWIENIU WEWNĄTRZKOMÓRKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA ZDOLNA DO PEŁZAKOWATYCH RUCHÓW, UCZESTNICZĄCA W PROCESACH OBRONNYCH I WYDALNICZYCH ORGANIZMU BEZKRĘGOWCA ORAZ W TRAWIENIU WEWNĄTRZKOMÓRKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMEBOCYT komórka zdolna do pełzakowatych ruchów, uczestnicząca w procesach obronnych i wydalniczych organizmu bezkręgowca oraz w trawieniu wewnątrzkomórkowym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMEBOCYT
komórka zdolna do pełzakowatych ruchów, uczestnicząca w procesach obronnych i wydalniczych organizmu bezkręgowca oraz w trawieniu wewnątrzkomórkowym (na 8 lit.).

Oprócz KOMÓRKA ZDOLNA DO PEŁZAKOWATYCH RUCHÓW, UCZESTNICZĄCA W PROCESACH OBRONNYCH I WYDALNICZYCH ORGANIZMU BEZKRĘGOWCA ORAZ W TRAWIENIU WEWNĄTRZKOMÓRKOWYM sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - KOMÓRKA ZDOLNA DO PEŁZAKOWATYCH RUCHÓW, UCZESTNICZĄCA W PROCESACH OBRONNYCH I WYDALNICZYCH ORGANIZMU BEZKRĘGOWCA ORAZ W TRAWIENIU WEWNĄTRZKOMÓRKOWYM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x