UŻYWANA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NAZWA DLA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW (INSTYTUCJA PODOBNA DO POLICJI W INNYCH KRAJACH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MILICJA to:

używana w niektórych krajach nazwa dla instytucji, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz ściganie przestępstw (instytucja podobna do policji w innych krajach) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MILICJA

MILICJA to:

zbrojne oddziały terytorialne składające się z obywateli, którzy w czasie pokoju odbyli przeszkolenie wojskowe i w czasie wojny powoływani są do wojska (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŻYWANA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NAZWA DLA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW (INSTYTUCJA PODOBNA DO POLICJI W INNYCH KRAJACH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.000

PRZEZORNOŚĆ, VIP, PORZĄDEK DZIENNY, PALUSZEK, ETAT, ROZPOREK, MANUFAKTURA, AMBER GOLD, PRACOWNIK, ŚMIERDZIEL, LEZGINKA, PŁYN STAWOWY, STRZEMIĘ, LINIA NABOCZNA, PALMA KRÓLEWSKA, EHDV, SKORUPA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SKOK, PODZIEMIE, SUPERKLIENT, PRZEWÓD SĄDOWY, FARTUCH, MELODRAMAT, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, WIELORYB, PORNOGRAFIA TWARDA, MILA METRYCZNA, ABISYNIA, OBLĘŻENIEC, NEPOT, HARLEKIN, MAKINTOSZ, DOLAR ANTARKTYKI, CZARNA OWCA, KOD PRZEDROSTKOWY, STANOWCZOŚĆ, MARZANA FARBIARSKA, KAMELEON LIŚCIOWATY, GĄBKA, ALGRAFIA, DEFENSYWNOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KAPPACYZM, AILLOLI, BERBERYJSKI, PROKSEN, TRANSPARENCJA, COOL JAZZ, NATARCZYWOŚĆ, OTĘŻAŁKOWATE, JOTTABAJT, INSTYTUCJA KREDYTOWA, ROZMACH, ALIENACJA RODZICIELSKA, CANAVERAL, RAJA NABIJANA, NIECZYNNOŚĆ, ZŁOTÓWKA, OŚ ZIEMI, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, AMATOR, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ROZPRZA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, KONWERSJA , ACCUSATIVUS, TRAWERS, FOKSTROT, SZANKIER MIĘKKI, ROZPŁOCH, ZWIĄZEK FLAWONOWY, ANATOMIA PATOLOGICZNA, TRASER, WARSTWA KOLCZYSTA, MODYFIKACJA, ZAPIS, OBEREK, TERAPENA KAROLIŃSKA, JAZDA, WICEHRABIA, NIELLO, ODŻYWIANIE, BLACHOWNIA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, AMPUŁKA, RATA BALONOWA, MUMIA, SKŁONNOŚĆ, KONSERWARNIA, TEMPERATURA ZAPALENIA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, TYLCZAK, ZLEW, GAJAL, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, FUNKCJA RZECZYWISTA, TEREN ZAMKNIĘTY, SARNA, SP. Z O.O, AGUTI, PŁETWA TŁUSZCZOWA, UŚMIECH LOSU, RAK PRĘGOWATY, PIERWSZEŃSTWO, FLOPS, BASILEUS, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, LICZI, KATYŃ, STACJA KLIMATYCZNA, MISTRZ, KRENAL, RAJA BIAŁOPLAMA, GATUNEK PARASOLOWY, WICEKANCLERZ, PRZEWÓD ODGROMOWY, AUTOPREZENTACJA, OBOSIECZNOŚĆ, SMOCZA KREW, SPOT, TARAN, MONARCHIA PARLAMENTARNA, HYPOSTYL, MILCZĄCA ZGODA, KUREK, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, ZBROJENIE, LEMUR KARŁOWATY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, GARJAINIA, GRUSZA DZIKA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, REFLEKSYWNOŚĆ, UCIECZKA, BĄK, KIRYS, OSCHŁOŚĆ, SIEDZIBA, BULWY, HEAD-HUNTER, ANTYWIRUS, GRODZA, AZOLLA, ZAŚPIEW, ODRZUT, IBERYSTYKA, MARTWY CIĄG, PINTA, PANSEKSUALIZM, KOALA, PŁANIETA, PODATEK BASENOWY, CYKL INWESTYCYJNY, NITINOL, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ZASADA PODCZEPIENIA, DRZEWNICA GÓRSKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, KOMORA PŁYWAKOWA, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, DEKLINACJA NIJAKA, DZIELNICA, LODÓWKA, CZUPURNOŚĆ, TOKSYNA SINICOWA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, MRÓWKA ĆMAWA, DISC JOCKEY, LATANIE PRECYZYJNE, PRZEKŁADNIA PASOWA, SKIALPINIZM, RETORYCZNOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ZIELONI, WIEŚNIAK, UKŁAD LOMBARDZKI, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, SPEKTAKL BALETOWY, KRWIOBIEG PŁUCNY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, NALORFINA, JELONEK, MIKRORADIAN, PROGNOZA BRANŻOWA, KLUSKI ŚLĄSKIE, KAMELEON ŻYWORODNY, PIERWSZA POMOC, CYSTOSTOMIA, PROFIL LIPIDOWY, PAKU CZARNOPŁETWY, WALEŃ, DYNAMIKA, BIKINIARSTWO, STYL, PISMO DEMOTYCZNE, SPORT WODNY, MALINOTRUSKAWKA, DZIEŃ OSTATECZNY, WYRAZ POKREWNY, ŻYWIK, SER EMENTALSKI, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, OPOŁEK, ARKEBUZER, ZUPA ŚMIECIOWA, MACIERZ NILPOTENTNA, MINERALOGIA GENETYCZNA, KUC FELIŃSKI, TEMPERATURA NÉELA, OKIENKO, BOSTON, FIRMA KRZAK, ZMIERZCH CYWILNY, LEK CYTOSTATYCZNY, WSZECHBYT, JUDEA, DIALIZA POZAUSTROJOWA, PRZERYWACZ, DATEK, ADIANTUM, OCZY SZEROKO OTWARTE, NIEDOSTATECZNY, KOT, GOLONKA, CZAPLA BIAŁOLICA, TRZYKROTNOŚĆ, CLL, DOBRODUSZNOŚĆ, PRAWO DEWIZOWE, GRZYBY ANAMORFICZNE, KOMIK, SEGREGACJA RASOWA, SALAMI, OSIOWCE, MACIERZ SYMETRYCZNA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, POLOPIRYNA, WIEK PROKREACYJNY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, KWARTET, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ZADYSZKA, EKSPLOATATOR, JUDAIZM, WARUNEK DIRICHLETA, STREFA WOLNOCŁOWA, TWIST, HOJER, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, GRAFIK, PLAFON, DROGA WOJEWÓDZKA, WYSPIARSKOŚĆ, PIESZCZOTA, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, PROKARIONT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GOGLE, ŚMIERDZĄCE JAJO, SZYBOLET, EKSPEDYCJA, KALISZANKA, OLEJ, TURECCZYZNA, ŚWIADEK JEHOWY, SROMOTNIK WOALKOWY, CENA ZAMKNIĘCIA, EN GRISAILLE, LĘK SEPARACYJNY, POSMAK, CHÓD SPORTOWY, NEUROPEPTYD, MARCHWIANE RĘCE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ROZWIĄZALNOŚĆ, ZERÓWKA, STRUŚ MASAJSKI, HISTON ŁĄCZNIKOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KAWALERSKA FANTAZJA, SAŁATKA CEZAR, MANIERKA, STALINGRAD, KUTYKULA, AKADEMIA, INTERFEROMETR LASEROWY, ROK, MYSZ BERBERYJSKA, PODWOZIE, NEK, PTOZA WRODZONA, GALUSZKI, ORDYNUS, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ?ZAIMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŻYWANA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NAZWA DLA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW (INSTYTUCJA PODOBNA DO POLICJI W INNYCH KRAJACH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UŻYWANA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NAZWA DLA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW (INSTYTUCJA PODOBNA DO POLICJI W INNYCH KRAJACH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MILICJA używana w niektórych krajach nazwa dla instytucji, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz ściganie przestępstw (instytucja podobna do policji w innych krajach) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MILICJA
używana w niektórych krajach nazwa dla instytucji, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz ściganie przestępstw (instytucja podobna do policji w innych krajach) (na 7 lit.).

Oprócz UŻYWANA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NAZWA DLA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW (INSTYTUCJA PODOBNA DO POLICJI W INNYCH KRAJACH) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - UŻYWANA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NAZWA DLA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW (INSTYTUCJA PODOBNA DO POLICJI W INNYCH KRAJACH). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x