FIKCYJNA POSTAĆ Z BAJKI O NIEBIESKICH LUDZIKACH - SMERFACH; POCZĄTKOWO ZŁA, STWORZONA PRZEZ GARGAMELA, PÓŹNIEJ DOBRA I ŻYCZLIWA DLA INNYCH SMERFÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SMERFETKA to:

fikcyjna postać z bajki o niebieskich ludzikach - smerfach; początkowo zła, stworzona przez Gargamela, później dobra i życzliwa dla innych smerfów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SMERFETKA

SMERFETKA to:

czapka o wydłużonym kroju, której wierzchołek nie przylega ściśle do głowy, ale opada, najczęściej ku tyłowi (w sposób kojarzący się z czapkami bajkowych smerfów czy krasnali) (na 9 lit.)SMERFETKA to:

slangowe określenie policjantki (na 9 lit.)SMERFETKA to:

smerf płci żeńskiej, jedna z bohaterek komiksów i filmów stworzonych przez belgijskiego rysownika komiksowego Peyo; fikcyjny stworek, mały, niebieski ludzik płci żeńskiej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIKCYJNA POSTAĆ Z BAJKI O NIEBIESKICH LUDZIKACH - SMERFACH; POCZĄTKOWO ZŁA, STWORZONA PRZEZ GARGAMELA, PÓŹNIEJ DOBRA I ŻYCZLIWA DLA INNYCH SMERFÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.614

TYBINKI, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, NAWŁOĆ, CHOROBA MOTYLICZA, TERPEN, IZERA, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, INTROSPEKCJONIZM, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, KIFOZA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, IZOLACJONIZM, OKOP, PRZĘSŁO, ŚW. PIOTR, POLITYKA SPOŁECZNA, KAZARKA RAJSKA, BOLA, ADWEKCJA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, SYTUACJA DECYZYJNA, RAKIJA, NOWINKARSTWO, POPIELNIK, LUTERANIZM, BARBARIA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, BIEG ZJAZDOWY, POEMAT HEROICZNY, ALFABET HEBRAJSKI, GALARETA, POSIŁEK REGENERACYJNY, OSTATNIA WIECZERZA, STOPA, OFICJUM, LINIE BEAU, BIEL, WALIJSKI KUC GÓRSKI, GRAF, KĄT DOPISANY, LUSITANO, PERLICA, MAKRO, SZWABSKI, HETERYK, LEKCJA POGLĄDOWA, KOMPLEKS GLEBOWY, CHOROBA DARLINGA, ISEO, ZŁOTY DEWIZOWY, HAMULEC KLOCKOWY, POWIEŚĆ RZEKA, SZÓSTY ZMYSŁ, SUPERKLIENT, PISMO CERKIEWNE, ROZPRZA, NASIENNIK, GENERAŁ, MONOGENEZA, NOUMEN, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, UJGURSKI, SYRENA, GRAVLAX, TERCJA, WIANO, G-AKTYNA, BAŁAGULSZCZYZNA, ŚRUT, PIOTR, KLIN, GEOFIT, NIEUCZCIWOŚĆ, ANARCHIZM, MESJASZ, SPŁUKIWANIE, KOSZ, SZYMPANS, HIW, SZPARNICOWATE, MLECZNIK, CHWOŚCIK BURAKA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, MAG, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, PAMELO, PATRIOTA, BURGRABIA KRAKOWSKI, DZICZ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, TENREK, UCHO ZEWNĘTRZNE, OBJAWIENIE PRYWATNE, RUBEL BIAŁORUSKI, SUKMANA, SAGUM, PINGWIN CESARSKI, NUTRIA, SAJAN, SYMPOZJON, PROKURATURA APELACYJNA, NUBIRA, NAGŁOŚNIENIE, BUKIECIARZ, ZNAK PIENIĘŻNY, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, TYGIELEK, KOMEDIA NISKA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, WEZGŁOWIE, LOKACJA ATELIEROWA, RADA GABINETOWA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, EKSPRES PRZELEWOWY, CZASOWNIKI, POSTRACH, SEPARATKA, BIEL, TAHITI, ORLOG, TACHISTOSKOP, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, KREWETKA ZMIENNA, ROWEREK BIEGOWY, SPRAWNOŚĆ, GRUPA METYLOWA, BADANIE PRZESIEWOWE, PENDENT, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ODBYTNICA, CIEŃ, SZYFR, EZOP, SKORPION, PENTAN, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, KOŁOWACIZNA, WZW D, LICZNIK ISKROWY, LANDRYNKA, WIATKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, TORT, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, ZIBI, METALMANIA, STARONORDYJSKI, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, MIESIĄC SMOCZY, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, PONCHO, LIST ŻELAZNY, BÓBR ZWYCZAJNY, RDZA ZBOŻOWA, AUTOSKLEP, ZBÓR, ELEMENT TOCZNY, WIĄZANIE POTRÓJNE, JOGGING, HERNYSTIR, OBÓZ KONCENTRACYJNY, DEFOLIANT, SPRZĘŻNICE, MOLESTACJA, ŁACHA, BLADA TWARZ, POLEWKA, BAJAN, SPISEK, TORRENT, CIĄGNIK SIODŁOWY, EINSTEIN, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, PROMIEŃ, MIKROOTWÓR, ZNAK CZASÓW, DOMY, DUŻY PION, KOŃ LUZYTAŃSKI, ALBUMIK, KAPITUŁA GENERALNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BACHMAT, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ZIEMIA OBIECANA, SZYK ANTENOWY, GEODEZJA WYŻSZA, INDUKCJA, WYPŁYW, MIPS, KATALOG SYSTEMATYCZNY, GRAF SKIEROWANY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, JAWNOŚĆ, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, ETIOPKA, GOŁĘBIE SERCE, NADFIOLET, WIRUSY DSRNA, CHOROBA ROŚLINNA, TAŁES, POPLECZNICTWO, AUDIOBOOK, MONOSACHARYD, MANIERY, NIESTRAWNOŚĆ, AEDICULA, MODULACJA SKROŚNA, KONTRDEMONSTRACJA, WÓZEK INWALIDZKI, PAMIĘĆ BUFOROWA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, GORCZYCA, SPÓDNICZKA, ZIELENINA, MIÓD BARTNY, WAŁ BRZEGOWY, SZARPANKA, AKT PŁCIOWY, FORMA, STAJANIE, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KASAK, RYNNA POLODOWCOWA, STYL WILHELMIŃSKI, KORONA, WELWET, KORYTARZYK, GRANDA, KONIUNKCJA, ASCEZA, CRIOLLO, HOLTER EKG, MAŁY RUCH GRANICZNY, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, WYDZIELINA, DOLNONIEMIECKI, MURŁATA, WYCZUCIE, TRANSGRESJA MORZA, BOEING, CIŚNIENIE KRWI, OLIGOPOL, F-AKTYNA, REZONANS, TAG, RYBOŁÓWSTWO, KROWA, ALERT, KOMITET RODZICIELSKI, HEKATOMBA, ŻÓŁTY GUZEK, KANCELARYZM, LICZBA PRZECIWNA, WYRÓB HUTNICZY, SPRZĘG, WEKSEL TRASOWANY, SCÉNIC, PROKARBAZYNA, SUBKULTURA, ANTAGONIZM, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, JĘDZA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, ŻYWA LEKCJA, POLO, EZOP, SAKRAMENT, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, BAZA ORBITALNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KONSEKRACJA, ZADANIE, FRIGERIO, TRAWA KANARYJSKA, GNETOWE, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, OWADZIARKI, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, PISMO URZĘDOWE, FORTALICJA, POWŁOKA, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, BRECHTANIE KIZIORA, SZWOLEŻER, SANIE, OSOBA, DRGANIA SINUSOIDALNE, GRA WYŚCIGOWA, MINIPIŁKA, TORANAGA, PRZYDASZEK, MASZKARA, GRZYWNA, ?KOMENDATARIUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIKCYJNA POSTAĆ Z BAJKI O NIEBIESKICH LUDZIKACH - SMERFACH; POCZĄTKOWO ZŁA, STWORZONA PRZEZ GARGAMELA, PÓŹNIEJ DOBRA I ŻYCZLIWA DLA INNYCH SMERFÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIKCYJNA POSTAĆ Z BAJKI O NIEBIESKICH LUDZIKACH - SMERFACH; POCZĄTKOWO ZŁA, STWORZONA PRZEZ GARGAMELA, PÓŹNIEJ DOBRA I ŻYCZLIWA DLA INNYCH SMERFÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SMERFETKA fikcyjna postać z bajki o niebieskich ludzikach - smerfach; początkowo zła, stworzona przez Gargamela, później dobra i życzliwa dla innych smerfów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SMERFETKA
fikcyjna postać z bajki o niebieskich ludzikach - smerfach; początkowo zła, stworzona przez Gargamela, później dobra i życzliwa dla innych smerfów (na 9 lit.).

Oprócz FIKCYJNA POSTAĆ Z BAJKI O NIEBIESKICH LUDZIKACH - SMERFACH; POCZĄTKOWO ZŁA, STWORZONA PRZEZ GARGAMELA, PÓŹNIEJ DOBRA I ŻYCZLIWA DLA INNYCH SMERFÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - FIKCYJNA POSTAĆ Z BAJKI O NIEBIESKICH LUDZIKACH - SMERFACH; POCZĄTKOWO ZŁA, STWORZONA PRZEZ GARGAMELA, PÓŹNIEJ DOBRA I ŻYCZLIWA DLA INNYCH SMERFÓW. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x