POCHODZENIE (WYWODZENIE SIĘ) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. Z JEDNEGO ŹRÓDŁA; GENETYCZNE UWARUNKOWANIE (MOTYWOWANIE) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. PRZEZ JEDNĄ, KONKRETNĄ PRZYCZYNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOGENEZA to:

pochodzenie (wywodzenie się) zjawiska, właściwości, procesu, stanu itp. z jednego źródła; genetyczne uwarunkowanie (motywowanie) zjawiska, właściwości, procesu, stanu itp. przez jedną, konkretną przyczynę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODZENIE (WYWODZENIE SIĘ) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. Z JEDNEGO ŹRÓDŁA; GENETYCZNE UWARUNKOWANIE (MOTYWOWANIE) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. PRZEZ JEDNĄ, KONKRETNĄ PRZYCZYNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.366

TATAMI, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, DIAMAGNETYK, ANTYKWARNIA, UJŚCIE, IMMUNOLOGIA, SPRAWNOŚĆ, WAMPIR, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, NEUTRALIZM, IMMUNITET KONSULARNY, PRZYRODA, SAMORZUTNOŚĆ, SOCZEWKA SCHODKOWA, PIRACTWO, OBELISK, GATUNEK SEMELPARYCZNY, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, DAR ZIEMI, WARTOŚĆ NOMINALNA, TWIERDZENIE ZERMELO, FORMALISTA, SAMOAKTUALIZACJA, MISJE, DESTYLAT, POMPEJE, PERFORACJA, POZWANY, CHIRURGIA OGÓLNA, PRACA DOMOWA, ERGOMETR, STAN, TACIERZYŃSKI, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ŚWIADECTWO, PULSACJA, MAZEROWANIE, ODGAŁĘZIACZ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, ANTENA TUBOWA, NIEWYPAŁ, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, ROLA, TOR, KATEGORIA, IZOTROPIA, PUNICKI, IMITACJA, KOPERCZAKI, ESPADON, GRUNT, NIEROZEZNANIE, KOŃ ANDALUZYJSKI, JĘZYK FRYZYJSKI, LIST KAPERSKI, BANIAK, WNIEBOWSTĄPIENIE, KWEZAL, ŁOWCA TALENTÓW, DOLA, ORNITOLOGIA, PRACA INTERWENCYJNA, SARI, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, BIEL, ZAWIEW, PENITENCJARYSTYKA, ROZTROPEK, TRENING AUTOGENICZNY, DRAMAT, ORTOPEDIA, NIEPODZIELNOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, APERTYZACJA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KOLORATKA, WYŁUDZACZ, ZASTRZAŁ, SYNTAKTYKA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ŻAREŁKO, CONCORD, PEPERONI, PENITENCJAŁ, FINEZYJNOŚĆ, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, SYNDROM PARYSKI, DWA OGNIE, TARANTELA, PAPIER GAZETOWY, DOSTOJNIK, CHONDRA, GIĘTKOŚĆ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, PRYNCYPIALISTKA, KUJNOŚĆ, PERLICZKA, ENERGETYKA JĄDROWA, SŁONECZNOŚĆ, RADIOMETRIA, MAGNI, PROWENTOWY, FAJERWERKI, INLET, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ADWENTYZM, PŁYWAK, RZEP, OBSZAR WIEJSKI, OBWAŁ, SIERMIĘGA, KONSTANTAN, CEROWNIA, SHONEN-AI, CYKANIE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, INSTRUMENT DŁUŻNY, MIRA, MĄCZNIAK, SCHIZOTYMIA, KADETT, PAENULA, WYDZIELINA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SZCZYPIOR, DREDNOT, CIĘŻKI TYŁEK, CZERPACZ PATALASA, PRZYBYTEK, DOLINA LODOWCOWA, UKŁAD DOKREWNY, WIRUS, SKRADANKA, OBRZEŻEK, TENDENCJA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, MATKA BIOLOGICZNA, SIEDZIBA, DRYFTER, AFEKTYWNOŚĆ, LETARG, WETTER, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, DYMORFIZM PŁCIOWY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, DRAGONADA, GARDEROBIANA, SKROMNOŚĆ, NAKRYCIE, ANTYKWARNIA, TANKINI, DYPTYCH, LINIA ŚNIEGU, ROPOWICA KŁĘBU, ROSYJSKOŚĆ, CHAŁTUROWIEC, SUSZARKA, POSTÓJ LODOWCA, ALBERTA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, KORKOWIEC, ROHATYNA, GEOMETRIA RZUTOWA, PEWNOŚĆ, DAMA, NAPŁYW, KASA, ŁAWA, AKWAWITA, ALFA-BLOKER, KUC DARTMOOR, DELEGACJA, ANTECEDENCJA, E-LIQUID, PRZEJRZYSTKA, KREOL, PRZETARG OGRANICZONY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, WATA CELULOZOWA, EKSPERIENCJA, SZEŚCIOBÓJ, DŻEZÓWKI, CIŚNIENIE ŻYLNE, WOSKOWNIA, PRE-PAID, MORION, PRZEPOJA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CHRONICZNOŚĆ, IMAMIZM, OYEREN, AFGAŃSKI, LUZAK, KRENAL, JAŁOWNIK, KOMUNIA, BOROWINA, BARWA NALECIAŁA, SZTUKA DEKORACYJNA, MAKRO, RAKIJA, OLEWKA, ROWEREK BIEGOWY, GŁOWICA, UJGURSKI, NASILENIE, PILŚŃ NERWOWA, PRZEWRÓT, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ODBÓJ, KANIKUŁA, CANON, CHODNIK PRZECIWMINOWY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, VIP, LINIE BEAU, OLEJ SMAROWY, PROMIEŃ ALFA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PORZĄDEK DORYCKI, SZTUKA, FIZYKA MOLEKULARNA, PEPINIERA, ROZTERKA, EKSPEDYCJA, KANISTER, EUPELYKOZAURY, KOWALENCYJNOŚĆ, DWUNASTKA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, GALERA, MICHAŁ, SEKRETNOŚĆ, DYSKRECJA, PALNIK ARGANDA, MENISK, BIURO ŁĄCZNIKOWE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, FLEGMA, PAŁECZKI NAPIERA, SŁUCH ABSOLUTNY, NEUROFIBROMATOZA, KATON, UKAZ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, KWIATECZEK, PODUSZKA KURTYNOWA, MŁYN, ŚMIETNIK, OPRZĘD, HIPSOMETRIA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CHEMIA ORGANICZNA, ZAKŁAD, EDYTORSTWO NAUKOWE, SCENICZNOŚĆ, STOS ATOMOWY, KOMEDIALNIA, KONGREGACJA, RAUBITTER, GŁUPIĄTKO, TARCZKA, GWAŁT, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, OBROŻA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, KAZUISTA, FTYZJATRIA, SYRENKA, KANAŁ, ESENSJA, KOKILARZ, HALOTRON, SKRZYWDZONY, KABOTYNIZM, ZMOWA MILCZENIA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, FAZA ROZKWITU, POSTĘPACTWO, HARCERZ ORLI, MOC, SZPRYCA, MONOGAMISTA, MARCONI, DYSFONIA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, TECHNIKA OPERACYJNA, REPOWNIA, WYMAGANIA SPRZĘTOWE, RENTA SZKOLENIOWA, POPELINA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ROKIETA, SELENODEZJA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, ZAGNIEŻDŻENIE, PŁYN STAWOWY, BALERON, ?SARISA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.366 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODZENIE (WYWODZENIE SIĘ) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. Z JEDNEGO ŹRÓDŁA; GENETYCZNE UWARUNKOWANIE (MOTYWOWANIE) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. PRZEZ JEDNĄ, KONKRETNĄ PRZYCZYNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODZENIE (WYWODZENIE SIĘ) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. Z JEDNEGO ŹRÓDŁA; GENETYCZNE UWARUNKOWANIE (MOTYWOWANIE) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. PRZEZ JEDNĄ, KONKRETNĄ PRZYCZYNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOGENEZA pochodzenie (wywodzenie się) zjawiska, właściwości, procesu, stanu itp. z jednego źródła; genetyczne uwarunkowanie (motywowanie) zjawiska, właściwości, procesu, stanu itp. przez jedną, konkretną przyczynę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOGENEZA
pochodzenie (wywodzenie się) zjawiska, właściwości, procesu, stanu itp. z jednego źródła; genetyczne uwarunkowanie (motywowanie) zjawiska, właściwości, procesu, stanu itp. przez jedną, konkretną przyczynę (na 10 lit.).

Oprócz POCHODZENIE (WYWODZENIE SIĘ) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. Z JEDNEGO ŹRÓDŁA; GENETYCZNE UWARUNKOWANIE (MOTYWOWANIE) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. PRZEZ JEDNĄ, KONKRETNĄ PRZYCZYNĘ sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - POCHODZENIE (WYWODZENIE SIĘ) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. Z JEDNEGO ŹRÓDŁA; GENETYCZNE UWARUNKOWANIE (MOTYWOWANIE) ZJAWISKA, WŁAŚCIWOŚCI, PROCESU, STANU ITP. PRZEZ JEDNĄ, KONKRETNĄ PRZYCZYNĘ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x