WADA SERCA, W KTÓREJ KREW COFA SIĘ Z PRAWEJ KOMORY SERCA DO PRAWEGO PRZEDSIONKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ to:

wada serca, w której krew cofa się z prawej komory serca do prawego przedsionka (na 34 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA SERCA, W KTÓREJ KREW COFA SIĘ Z PRAWEJ KOMORY SERCA DO PRAWEGO PRZEDSIONKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.283

WSTECZNICTWO, PRE-PAID, NIEDYSKRETNOŚĆ, GODZINA REKTORSKA, FILEMON CZARNOLICY, HOMOFONIA, GEN HIPOSTATYCZNY, KLESZCZE MIĘKKIE, WAMPIR, KANDYZ, ROZDRABNIACZ, OBWINIONY, SEKRET, OPRYSZCZKA WARGOWA, PŁAZY OGONIASTE, MIEDNICA, DAMKA, MARSZAND, E-MAIL, BACHMISTRZ, BUŁGARSKI, JEDZENIE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, TENIS, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, MYŚLIWY, SPECJACJA RADIACYJNA, ATONALNOŚĆ, MECHANIKA KWANTOWA, SKRYBA, ZNAMIĘ SPITZ, AWIATYKA, DRAPIEŻNOŚĆ, ZUPA ŚMIECIOWA, OBRONA PHILIDORA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, BELWEDER, KLIN, WYTRAWERSOWANIE, LUSITANO, KOLORYMETRIA, HISZPAN, ŻEGLARZ, PENITENCJA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, LAKIER, PŁASZKA, MIECH, SILNIK ELEKTRYCZNY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, BIEŻNIK, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KAWA ZBOŻOWA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BĘBEN TAKTOWY, DUPLIKACJA, HISTORYK, DOWCIPNIŚ, ARTRETYZM, EPIGENEZA, MUSICAL, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, BUFONADA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PSYCHOHIGIENA, OBRAZA BOSKA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, IZOMER OPTYCZNY, LABIRYNT, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SKRZYNKA, DOLAR ETIOPSKI, OPAL, POCZUCIE, WESELNIK, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, CHOROBA BUSCHKEGO, PUNKT POMIAROWY, PEDIATRIA, REMIZA, MECHANIKA PRECYZYJNA, KONSONANS, LEASING KAPITAŁOWY, PRZEŚLADOWANIE, NIECUŁKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PUZZLE, KOREKTOR, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, STANIĘCIE, CIOS PONIŻEJ PASA, PRESJA PŁACOWA, MASZYNA WYPOROWA, HEREZJA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, SPUSZCZENIE, SZTOLNIA WODNA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, MUSTYK, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KASTYLIJSKI, KOTWICA, WAPIENNIK, MONTOWNIA, LATANIE PRECYZYJNE, KROKODYLE WŁAŚCIWE, MACIERZ SYMETRYCZNA, WĘGLOWODAN, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, DŁUGI RÓG, PAŹ ŻEGLARZ, BAR, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, KARTEL NARKOTYKOWY, BATON, CHOROBA FAZIO-LONDE, OCTOWNIA, CZERPAK, ARABSKI, AMFIUMY, WOLEJ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, SZESNASTKA, KANAŁ PÓŁKULISTY, MUZYKA KLASYCZNA, ALUZJA LITERACKA, EKSHIBICJONISTKA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, PRZEMYSŁ, PĘDRAK, PROMINENT, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, WERSOLOGIA, GORĄCZKA, RYBA ŁAWICOWA, SEJM, NUMULIT, MALARSTWO IKONOWE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, UŁUDA, RUSYCYSTYKA, ANGIELSKI, WĘGIEL KOPALNY, ASOCJACJE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, MOŁOTOW, ROZTERKA, METEORYT, KIR, BOŚNIA, TABLICA, BRIT POP, NATARCZYWOŚĆ, GEN PLEJOTROPOWY, TELEROBOTYKA, NIEMIECKI, POMOC, TERCJA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, HADAL, BŁĘDNY OGNIK, CZIROKEZ, SAMOZATRACENIE, KLATKOWIEC, KOSZULKA WODNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, PALEOTERIOLOGIA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, DYNGUS, INGRESJA MORSKA, GEODYNAMIKA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, REWANŻ, BOASZKOWATE, KONSERWARNIA, OTWORZENIE SERCA, UROLOGIA, PRZERABIACZ, POSTAĆ BIBLIJNA, KINEZYTERAPEUTA, FITONIA, ZRZĄDZENIE LOSU, MŁODZIEŻOWIEC, KREW, DOROŻKARSTWO, BIBIMBAP, JASZCZURKA WĘŻOWATA, JAGIELLON, BŁONICA GARDŁA, AKTUALIZM, OKLUZJA, CHALKOGRAFIA, AMINOKWAS BIOGENNY, PRZECIWSTOK, ZASADA DOMINA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ŻELAZNE PŁUCO, PALLASYT, KARBIDKA, BALIA, OBŁĘD UDZIELONY, FILOZOFIA LOTOSU, WALOSZEK, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, ODWYKÓWKA, ALLEL RECESYWNY, CIASTO DROŻDŻOWE, KARAKUŁ, ŁOPATKA, POPISOWOŚĆ, DESIGNERKA, NIEŻYT, TRANSFLUENCJA LODOWCA, DENIALIZM, CZYSZCZARNIA, MENUET, ROBAK, JUWENALIA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, MORA, BIOENERGOTERAPIA, TWORZYWO, NASIENNIK, PCHŁA MORSKA, GALAKTYKA, RADIOTA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, GATUNEK INWAZYJNY, IMPERIUM KHMERSKIE, GAUSS, ABSTRAKCJONISTA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, CZĄSTKA ALFA, PARTNER, TELEFON ZAMIEJSCOWY, WSPÓŁUCZENNICA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, FILM KATASTROFICZNY, ANALITYK, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, NIERUCHOMOŚĆ, KLUCZ, IMIĘ, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TERAPSYDY, MERYSTEM, DZIDZIA-PIERNIK, ZAKON, TEORIA ESTYMACJI, HIPISKA, FILM WOJENNY, RAK PRĘGOWANY, SCUTUM, STARÓWKA, KOTERYJNOŚĆ, TĘTNICA SZCZĘKOWA, KWIATEK, POMÓR, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ŻEGLUGA PROMOWA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, DRZEWORYTNIA, PRALUDZIE, KARTA MOBILIZACYJNA, PRZETWÓR, CZARNOKSIĘŻNIK, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, POLSKOŚĆ, OFICJEL, REJESTRANT, DISNEY, BREAKDANCE, KATA, KANAŁ, TEATR LALEK, ZRZECZENIE SIĘ, KARDIOCHIRURGIA, BULWA, DEWELOPER, ŻAKIET, KAMARAN, PARAPETÓWKA, BURAK, ŻUŻLAK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, MAJÓWKA, WSPOMNIENIE, OKULARY, SPADOCHRONIARKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, PROCES CHEMICZNY, CYBERNETYZACJA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, HOSTEL, BEAR, ?KROK DOSTAWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA SERCA, W KTÓREJ KREW COFA SIĘ Z PRAWEJ KOMORY SERCA DO PRAWEGO PRZEDSIONKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA SERCA, W KTÓREJ KREW COFA SIĘ Z PRAWEJ KOMORY SERCA DO PRAWEGO PRZEDSIONKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ wada serca, w której krew cofa się z prawej komory serca do prawego przedsionka (na 34 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
wada serca, w której krew cofa się z prawej komory serca do prawego przedsionka (na 34 lit.).

Oprócz WADA SERCA, W KTÓREJ KREW COFA SIĘ Z PRAWEJ KOMORY SERCA DO PRAWEGO PRZEDSIONKA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - WADA SERCA, W KTÓREJ KREW COFA SIĘ Z PRAWEJ KOMORY SERCA DO PRAWEGO PRZEDSIONKA. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast