RODZAJ PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY, W KTÓREJ NABYWCĄ ZOSTAJE OSOBA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRA ZADEKLARUJE NAJWYŻSZĄ KWOTĘ; ZAWSZE ODBYWA SIĘW GÓRĘ POPRZEZ POSTĄPIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICYTACJA to:

rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę; zawsze odbywa sięw górę poprzez postąpienie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LICYTACJA

LICYTACJA to:

faza gry w brydża, prowadząca do ustalenia kontraktu (na 9 lit.)LICYTACJA to:

w grach karcianych, np. brydżu, tysiącu element gry w karty, podczas którego gracze zabiegają o wzięcie, zagranie, wyjście itp (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY, W KTÓREJ NABYWCĄ ZOSTAJE OSOBA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRA ZADEKLARUJE NAJWYŻSZĄ KWOTĘ; ZAWSZE ODBYWA SIĘW GÓRĘ POPRZEZ POSTĄPIENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.789

PALMA, COMBI, ODCIEK, NOWA, ODRODZICIEL, NIEBIOSA, NOSIŁKI, STARUNEK, WYSTRÓJ, SZAFIARKA, PRÓBA TUBERKULINOWA, TRESA, GENETYKA KLINICZNA, OGRÓDEK, KAJZER, SPECJACJA RADIACYJNA, PLOTER PŁASKI, NIESZPUŁKA, MŁODA, ETERYCZNOŚĆ, PRÓBA, LISTA PROSKRYPCYJNA, CZYTELNIK, SKAFANDEREK, PIĘTRO, BĄK, PIEŚŃ, KARCZOWISKO, LISTA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, KNEBEL, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, DUCHOWNY, EWOLUCJA, POTWORKOWATOŚĆ, MAGIERKA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, OSŁONOWOŚĆ, NOPCSASPONDYL, KLATKA, KRĘŻNIK, KREOL, BURŁAK, WISKOZA, KOSZT INWESTYCYJNY, AKTYWNOŚĆ, GAZOLINA, INSTYTUT, RAPAPORT, KOŚCIÓŁ FARNY, SUCHA IGŁA, KORYTOZAUR, DZIENNIK URZĘDOWY, FILM DROGI, SZKLIWO CERAMICZNE, BANKROFT, NERECZNICA, WEZWANIE, DRUK ROZSTRZELONY, ACHALAZJA, RUNA, MEMBRANA, REGIONALISTYKA, BASENIK, MONITOR, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, REDUKTOR, MATERIAŁ WYBUCHOWY, TUKOTUKI, ODCZYN TUBERKULINOWY, ZRĄB TEKTONICZNY, FILOKAKTUS, ŻYWIEC, CHROPOWATOŚĆ, PRZEJŚCIÓWKA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, ZAKON SZPITALNY, PREMIA GÓRSKA, KUCZBAJA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, BYCZEK, MECENAT ARTYSTYCZNY, SUKCESJA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ROZWAR, ARBITRAŻ DEWIZOWY, POWIERNICTWO, STACJA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, MIESZADŁO, MIKROWELA, MASZT ANTENOWY, BEFSZTYK, SKRYTKA POSELSKA, WĘZEŁ ZWYKŁY, SKUNKS, WŁAŚCICIEL, FALA WODNA, DWUGROSZÓWKA, KRWOTOK, WYDATKI BIEŻĄCE, SZYSZKOJAGODA, ŁAWA KOMINIARSKA, ŁÓW, MARKETING AFILIACYJNY, PAKERNIA, SZKOŁA SPECJALNA, DRZEWO SAGOWE, DĘBIK, KOŃ CUGOWY, PÓŁDYPLOM, TYGIELEK, BAS-RELIEF, SZYNA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KAPITANIA GENERALNA, CIERPLIWOŚĆ, SKRAJNIK DZIOBOWY, DZIECKO WIEKU, IMMUNOGLOBULINA, TWARZYCZKA, APOLIŃSKOŚĆ, ZNAKI, PIES LATAJĄCY, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, AKINEZJA, ŻÓŁW NATATOR, WIERTNIK, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, LIMFOSCYNTYGRAFIA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, DEKONTAMINACJA, BRACHYTRACHELOPAN, BIAŁY TYDZIEŃ, NIEPEWNOŚĆ, AZOLLA KAROLIŃSKA, OKSYDAZA, LAMPKA MAŚLANA, DRUT, REFLEKTOR, LOTNICTWO SZTURMOWE, SIEDMIOMILOWE BUTY, ZIOMAL, ROŚLINA ACYDOFILNA, ZAWSZELA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, ŻAGIEL, PLATFORMA CYFROWA, PLEŚŃ, GŁĄBIK, AULOS, AWANTURNICA, GAZ, INTERWENCJA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, DZIEDZICZNOŚĆ, HUBA, TORPEDA AKUSTYCZNA, ARCHITEKT WNĘTRZ, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, OPOZYCJA RELEWANTNA, LIEBERMANN, CZARCIE NASIENIE, PŁYN RINGERA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, OLEJEK ETERYCZNY, EKLEKTYCZNOŚĆ, JAMRAJ, EROTOMAN, ELIMINACJA, FOTOMECHANIKA, PARAGRAF, CYRK, BELKA GŁÓWNA, ZRAZIK, KARMIDEŁKO, KOŃ NA PATYKU, CYKADA WIELOLETNIA, TRAWA PASTEWNA, KNAGA, ZAWIKŁANIE SIĘ, MARKIZETA, PASTICCIO, FORMACJA, GRYZIELE, ZAWAŁ BLADY, WKRĘT, PROPINACJA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PYTONIAKOWATE, RAGTIME, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, BRUDY, FURGONETKA PANCERNA, PUBLICZKA, ZASADA REAFERENCJI, SMUKLIK, DAGLEZJA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, TRYBUN, ZAKLEPKA, TYMBALIK, ZĄB, FUNKCJA OKRESOWA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, NIEWYGODA, TRADER, JARZĄB, NOK, STAGONOLEPIS, LUK, PACHNOTKA UPRAWNA, PORZĄDEK PRAWNY, KONTROLA SKARBOWA, KONFIGURACJA, HAPTOBENTOS, AGREGACJA, AGENCJA, WINIETA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, SMOŁA WĘGLOWA, KAMIEŃ OBRAZY, FILTR RODZINNY, OBROŃCZYNI, CYPROFLOKSACYNA, ERUPCJA, OBRAZEK, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, GODŁO PROMOCYJNE, ODTLENIACZ, FARMAKOTERAPIA, GOSPODARKA RYNKOWA, ARIZONAZAUR, IRYS, NARAMIENNIK, FOLIARZ, SŁONECZNIK, PORZĄDEK CIĄGŁY, LIGATURA, ACETAL, ARYBALLOS, MŁOTECZEK, KLASTER REGIONALNY, AGRESJA ELEKTRONICZNA, PIEC MUFLOWY, TEATR CIENI, FINAŁ, DUCH, PODWOIK, WULGARYZM, ODEZWA, TWARDZIOSZEK, ELOPTERYKS, MACIUPA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, TECHNIKA ANALOGOWA, STOS, POWŁOCZNIK, DOWCIPNIŚ, GRZYB ATOMOWY, FUNKCJA, FLAGSZTOK, TARANTELA, ORBITA PARKINGOWA, BUTELKA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, STONÓG MYSZATY, EUTANAZJA, KLEPISKO, OKALECZENIE, DERYWAT, ROGALIK FRANCUSKI, KONSUMENT, FRAZA, FAWOREK, NAGANIACZ, ASTER WIERZBOLISTNY, WELOCIZAUR, NIESTOSOWNOŚĆ, ZARAZA, PROFIL, SKÓRZAK, GEOFIT CEBULOWY, TARAN, KOSZYK, CHLEBOWIEC, WALC ANGIELSKI, KRĄG KULTUROWY, PRZYSZŁOŚĆ, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, MARTWA FALA, RÓŻDŻYCA, STEP, KINKIET, ŚLIWA, MASZKARON, NAJEZDNIK, FAZA, DWUDZIESTY DRUGI, ?TWARDZIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.789 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY, W KTÓREJ NABYWCĄ ZOSTAJE OSOBA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRA ZADEKLARUJE NAJWYŻSZĄ KWOTĘ; ZAWSZE ODBYWA SIĘW GÓRĘ POPRZEZ POSTĄPIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY, W KTÓREJ NABYWCĄ ZOSTAJE OSOBA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRA ZADEKLARUJE NAJWYŻSZĄ KWOTĘ; ZAWSZE ODBYWA SIĘW GÓRĘ POPRZEZ POSTĄPIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICYTACJA rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę; zawsze odbywa sięw górę poprzez postąpienie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICYTACJA
rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę; zawsze odbywa sięw górę poprzez postąpienie (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY, W KTÓREJ NABYWCĄ ZOSTAJE OSOBA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRA ZADEKLARUJE NAJWYŻSZĄ KWOTĘ; ZAWSZE ODBYWA SIĘW GÓRĘ POPRZEZ POSTĄPIENIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RODZAJ PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY, W KTÓREJ NABYWCĄ ZOSTAJE OSOBA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRA ZADEKLARUJE NAJWYŻSZĄ KWOTĘ; ZAWSZE ODBYWA SIĘW GÓRĘ POPRZEZ POSTĄPIENIE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x