SYTUACJA, W KTÓREJ DWA REGULATORY PRACUJĄ TAK, ŻE JEDEN Z NICH STERUJE NASTAWAMI DRUGIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGULACJA KASKADOWA to:

sytuacja, w której dwa regulatory pracują tak, że jeden z nich steruje nastawami drugiego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ DWA REGULATORY PRACUJĄ TAK, ŻE JEDEN Z NICH STERUJE NASTAWAMI DRUGIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.577

TAGALSKI, DORABOWATE, OKTAWA, WROŚNIAK, UMOWA SPONSORSKA, LOTNICTWO, METAMER, GOSPODARZ DOMU, SARABANDA, ORLEANIZM, CASH BACK, GRIS, OWCZA WEŁNA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, KOD GRAYA, DRZEWO OWOCOWE, JEDNOŻEŃSTWO, FUNKCJONALIZM, SUWNICA BRAMOWA, RZEKOTKA OLBRZYMIA, NAWAŁNICA, PRZEMIANA ODWRACALNA, BEKON, JĘZYK POLSKI, KOLUMNA MARYJNA, UNDEAD, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, CAP, LORNETA NOŻYCOWA, PAMIĘĆ RUCHOWA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, CYFRONIKA, FOTOGRAFIKA, REGRESJA PROBITOWA, ADRES PAMIĘCI, SCHODY, LICZBA POJEDYNCZA, MIKST, GÓWNIANOŚĆ, SZCZECIŃCE, DEKLINACJA NIJAKA, CHOROBA OGUCHIEGO, WĄTEK, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, NEOKATECHUMENAT, SUBSTYTUCJA, HUMANIORA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, SFORMUŁOWANIE, ŚLEPA ULICZKA, CAMPIN, PROFESJONALISTA, UTLENIANIE, TELEBINGO, WYŻYNY, NIECZUCIE, OPARCIE, DOŻYWOCIE, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, FUDŻAJRA, GEN DOMINUJĄCY, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ŚMIERDZIEL, SŁUGA BOŻA, BIAŁA MAGIA, LUFKA, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI, TOURNAI, GRAF PLANARNY, C, MONOPOL NATURALNY, LATINO, ZASADA POMOCNICZOŚCI, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ZŁOTY PODZIAŁ, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, LIMMU, DZWONEK, WIELKOŚĆ SKALARNA, PRZESMYK, BRAZYLIJSKI, FLORYDA, ZAPISOBIERCA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, SIODŁO, WERSJA BETA, AGAR, ALAWIZM, AŻUR, BOĆWINA, ILOCZYN WEKTOROWY, WIĄZANIE PEPTYDOWE, JEDEN CZORT, RATZEL, POGODNOŚĆ, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, PŁONIWOWCE, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, GAZ KOPALNIANY, SYTUACJA DECYZYJNA, SWAP WALUTOWY, NOSZE, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ORDYNAT, EKOSFERA, DROZOFILIA, POŻAREK, DWUSIARCZEK, CZARNY LUD, NORMA OBSZAROWA, ZERO BEZWZGLĘDNE, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, BLACKJACK, GAŚNICA ŚNIEGOWA, JĘZYK KOREAŃSKI, FREDRO, MUNDŻAK CZARNY, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, GŁUSZYCA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, OBROŃCZYNI, PLAŻÓWKA, POKAZ, CONCEPT ART, INTERMEZZO, KMINEK INDYJSKI, BRANDER, PARK PRZEMYSŁOWY, WIOSKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ACHAJA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, GRENCHEN, BENZYNA SILNIKOWA, OGIEŃ, PŁATKI ZBOŻOWE, SKAŁA OSADOWA, PRZEKŁADNIA CIERNA, KOPARKA POPRZECZNA, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, WIRUS, DWA ŚWIATY, COKÓŁ, DRUGA CZĘŚĆ, KLIN, ALGRAFIA, KONOTACJA, ŚMIGŁOWCOWIEC, IMPRESJONIZM, NEUTRINO ELEKTRONOWE, FREELANCER, MEDIANA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, KATEGORIA URZĘDNICZA, GRÓD, DWA OGNIE, PYTONIAKOWATE, POKER DOBIERANY, EOLOMELODIKON, SZKARADZTWO, FAZA DEPRESJI, TOMASZEWSKI, STOPA LOMBARDOWA, ŁAPA, DOMINGO, THEBE, LEW TROCKI, STAŻEWSKI, OFERTA, PRZEPRAWA, ŁAŃCUSZEK, CZYSTOŚĆ, TECHNOKRATA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, KŁOSEK, ANGLOARAB SHAGYA, PIRYDOKSAL, BUFET, PAMIĘĆ ULOTNA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, GÓWNOZJADZTWO, CHAMEOFIT, ZAUROPSYDY, GRYZIEL STEPOWY, CALLISTO, SPLOT SŁONECZNY, DYFTERIA, WIECHA, BENZYNÓWKA, RUDBEKIA, SZAMOTANINA, RYGIEL, DYDELFOKSZTAŁTNE, RAMANN, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŁAŃCUCH TRANSPORTU ELEKTRONÓW, MILL, TYTANIA, KARETKA REANIMACYJNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, MŁODZIK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, BEGOVIĆ, MOTYW, WARSTWOWANIE, KURZA PAMIĘĆ, CZEKOLADA MLECZNA, FELLINI, WZW G, MAMAŁYGA, WIĄD RDZENIA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ZNICZ, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, AKCJA IMIENNA, TRZON MACICY, MAŁPKA, WOŁOWINA, TRANSAKCJA WIĄZANA, PODATEK KATASTRALNY, ROŚLINA OWADOPYLNA, WPIERDZIEL, WESOŁUCHA, JER MIĘKKI, JAGLANKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, SZKOŁA, FANDANGO, LOSOWANIE WARSTWOWE, AUTOMAT, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, FORMACJA, BURZA ŚNIEŻNA, INKA, WARUGI, FRAMUGA, HOŁOBLE, SWAR, SCHROEGER, HAKATA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, URLOP TACIERZYŃSKI, USTERZENIE MOTYLKOWE, ORGANIZM DIPLOIDALNY, FREE JAZZ, TYGRYS, USŁUGA OBCA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ANTENA, MOZART, AWIZO, PEŁNIA, GONIEC KRÓLEWSKI, KRÓCIEC, CELOWOŚĆ, TREND HORYZONTALNY, NADWYŻKA BUDŻETOWA, MELIKA, STYL DORYCKI, SPECJACJA RADIACYJNA, KUPLET, PRAWO MURPHY'EGO, WOLTAMPEROMETRIA, PŁAST BRZOZOWIEC, SKUNKS, DEKAMETR, KRUPNIK, RYSOWNICA, GRZYB PRAWDZIWY, ŻŁÓB LODOWCOWY, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, BENEKE, AKSJOMAT PASCHA, NIERÓBKA, PRÓBA OGNIOWA, ORCZYCA, WORECZKOWY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, MRÓWNIKOWATE, IZOMORFIZM, IAPETUS, MĘDRZEC, GIEŁDA SAMOCHODOWA, BIEG PŁOTKARSKI, SAKSOFON BARYTONOWY, ROŚLINA JEDNOPIENNA, KASA, TAMBURYN, MIEDNICZKA NERKOWA, WU, IPEAK, GONDOLA SILNIKOWA, LORIN, HIPOTEZA HANDICAPU, ?WIĘŹBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ DWA REGULATORY PRACUJĄ TAK, ŻE JEDEN Z NICH STERUJE NASTAWAMI DRUGIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ DWA REGULATORY PRACUJĄ TAK, ŻE JEDEN Z NICH STERUJE NASTAWAMI DRUGIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGULACJA KASKADOWA sytuacja, w której dwa regulatory pracują tak, że jeden z nich steruje nastawami drugiego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGULACJA KASKADOWA
sytuacja, w której dwa regulatory pracują tak, że jeden z nich steruje nastawami drugiego (na 18 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ DWA REGULATORY PRACUJĄ TAK, ŻE JEDEN Z NICH STERUJE NASTAWAMI DRUGIEGO sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ DWA REGULATORY PRACUJĄ TAK, ŻE JEDEN Z NICH STERUJE NASTAWAMI DRUGIEGO. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x