SYTUACJA, W KTÓREJ W RAMACH JEDNEJ STRUKTURY GOSPODARCZEJ (NP. W ZAKŁADZIE PRACY, SEKTORZE) FUNKCJONUJE WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLURALIZM ZWIĄZKOWY to:

sytuacja, w której w ramach jednej struktury gospodarczej (np. w zakładzie pracy, sektorze) funkcjonuje wiele związków zawodowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ W RAMACH JEDNEJ STRUKTURY GOSPODARCZEJ (NP. W ZAKŁADZIE PRACY, SEKTORZE) FUNKCJONUJE WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.215

ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DRAFT, REMISIK, OCZYSZCZANIE, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, SKIFF, KOSIARKA ROTACYJNA, PĘD, KAMICA MOCZOWA, ROZDANIE, OPŁATA RYCZAŁTOWA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ŚLEPY TOR, AMBARAS, BÓJ SPOTKANIOWY, KOMUNIA, FIZYKA MATEMATYCZNA, GOSPODARKA NARODOWA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, OSTREK, NAWAŁ, DZIAŁANIE, MYSZ, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, KOLEJ, BYDLEŃ, SZWEDZKI, OKTAWA, FARBA OLEJNA, ENERGIA, PRZEBIEG, BIOMARKER, KASA, OSADZONY, KYNOTERAPIA, OSNUJKA, ZMĘCZENIE, NIENORMATYWNOŚĆ, PARTIA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, SKOROWIDZ, GRODZA, BERGAMOTKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, DOMINIUM BRYTYJSKIE, NOOBEK, WŁÓKNO, LEGAT, DEHYDROGENAZA, START MASOWY, PRZYPAŁ, ERPEG, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, IKONOGRAFIA, ROŚLINA KORZENIOWA, WIGILIA, WYCHODZTWO, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, LINIJKA MENNICZA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, PIRYMIDYNA, ALMANACH, PRZĄDKOWATE, MACIERZ ZEROWA, BIOGAZ, BAWEŁNA, REMITENT, FIFKA, CZERPARKA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, HUMANIZACJA PRACY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, ERGONOMIKA, SKRZYNKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, CHOROBA PICKA, POLE, ŁAMANA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, FUSZERKA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, LIMBO, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, KRATA ROZDZIELNA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, MARKETING POLITYCZNY, ALBUM, INTENSJA, KARNER, KOCIE OKO, KRWIOPIJCA, BEZDUSZNOŚĆ, ZŁOTA FUNKCJA, EKSTRUZJA, SPLĄTANIE, WIEŻA HEJNAŁOWA, ZWOLNIENIE, PRYSZNIC, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, ŚLUB, SUPERSNAJPER, EWANIELIA, KOLEGA, WIELOFAZOWOŚĆ, FRENOLOGIA, EPOKA LITERACKA, CENA MAKSYMALNA, KOSZT ALTERNATYWNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, MIKROFON KRTANIOWY, PATOTYP, FALA WZROSTOWA, TEMPERATURA ROSY, PIKIETA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SZEREG HOMOLOGICZNY, ŻABY SESZELSKIE, CZARNY LUD, REZYGNACJA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, KARBIDÓWKA, HUMANIORA, GLIKOZYD NASERCOWY, EDYKUŁ, DRWINA, NUTRIOWATE, SOLIDARNOŚĆ, PISTOLET, BANKRUCTWO, POSTRACH, UNDEAD, WYGASZACZ, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SPÓŁKA CICHA, JER MIĘKKI, BOWLS, DYSKRYMINACJA CENOWA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, BEREK KUCANY, LOTERIA PROMOCYJNA, JUDAIZM, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ADWOKAT DIABŁA, OBSŁUGIWANIE, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, PARALIZATOR, WCIELENIE, REFERENDUM STRAJKOWE, ASYMPTOTA, PUKAWKA, RENCISTA, SONANT, NASKÓREK, PRYMUS, SZKOŁA SPECJALNA, MIOT, ELEKTRODA MEMBRANOWA, NAWAŁ, CUMULUS, MANDARYŃSKI, ŻARÓWKA, LAWETA, CENA PROGOWA, STARY WYGA, RADIACJA ADAPTACYJNA, PRAWO WYZNANIOWE, CHOROBA WODUNKOWA, ODLEWARKA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, JAŁMUŻNIK, WILCZE STADO, PLURALIZM, EROZJA EOLICZNA, REWOLWER, DAKAR, SPLOT, SZACHY FISCHERA, ADRESATKA, KONTO DEPOZYTOWE, KOLONIA, WSPÓLNICTWO, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, ASTMA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, SHOJO-AI, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ANTENA MIKROPASKOWA, LASONOGOWATE, ŁUSKA, MIKROSOCZEWKA, ATRYBUCJA STABILNA, PIĘKNY WIEK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, EKWIPARTYCJA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OBRZYD, WYKUSZ, BACYTRACYNA, ANTYLITERATURA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, SAMOGŁOSKA USTNA, MECZ MISTRZOWSKI, IMPREGNAT, POCHŁANIACZ GAZÓW, BABIA DUPA, KONIK, KLUCZ, LOTNICTWO, RAPTULARZ, PRÓBA, LATIMERIA, BRYDŻ SPORTOWY, TOBOGAN, POMPA STRUMIENIOWA, GAZÓWKA, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, ZMIERZCH CYWILNY, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, MAK NISKOMORFINOWY, CELOWOŚĆ, PANTOMIMA, STAŻ, ERG, PASTERSKOŚĆ, RIGAUDON, PLOTTER, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, MIETLORZ, BILANS ENERGETYCZNY, PARABOLOIDA OBROTOWA, ZŁY CZŁOWIEK, NOC, TYROL, SWAP PROCENTOWY, GOŁĄBKA, WARSZTAT, BLITZ, PĘTLA JELITOWA, ZŁOTY CIELEC, CHIŃSKI, MIEJSCE, ZAINTERESOWANA, PRALNIA CHEMICZNA, PRZYJACIÓŁKA, JESIOTR BIAŁY, KOTLINA KŁODZKA, MEFLOCHINA, MARKETING SIECIOWY, ZAPAŁ, SIŁY POWIETRZNE, RAFA, ARESZT DOMOWY, PRASA, WZNIOS KAPILARNY, NA PIESKA, PLURALISTA, ZIMNA KATODA, NEUROOBRAZOWANIE, PIKA, KONCERT, KONCERT ŻYCZEŃ, VORARLBERG, DZIANINA, BURAK, KRĘTARZ WIĘKSZY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, PODDAŃCZOŚĆ, ŚRÓDBŁONEK, KOŁO STEROWE, PISMO ALFABETYCZNE, PLOTER, SZARPANINA, SIŁA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, GRAMATYKA GENERATYWNA, KRÓLOWA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PROMOCJA, EKTOMIKORYZA, MOTOR, ZBITOŚĆ, CHEMOAUTOTROF, SINGIEL, PRÓG BÓLU, TRĄDZIK, DIAKONAT, AGREGACJA, TOTEMIZM, WYCZARTEROWANIE, SYTUACJA PATOWA, CHOROBOWE, ĆAKRA, BELKA GŁÓWNA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ?BIEDA AŻ PISZCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ W RAMACH JEDNEJ STRUKTURY GOSPODARCZEJ (NP. W ZAKŁADZIE PRACY, SEKTORZE) FUNKCJONUJE WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ W RAMACH JEDNEJ STRUKTURY GOSPODARCZEJ (NP. W ZAKŁADZIE PRACY, SEKTORZE) FUNKCJONUJE WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLURALIZM ZWIĄZKOWY sytuacja, w której w ramach jednej struktury gospodarczej (np. w zakładzie pracy, sektorze) funkcjonuje wiele związków zawodowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLURALIZM ZWIĄZKOWY
sytuacja, w której w ramach jednej struktury gospodarczej (np. w zakładzie pracy, sektorze) funkcjonuje wiele związków zawodowych (na 18 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ W RAMACH JEDNEJ STRUKTURY GOSPODARCZEJ (NP. W ZAKŁADZIE PRACY, SEKTORZE) FUNKCJONUJE WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ W RAMACH JEDNEJ STRUKTURY GOSPODARCZEJ (NP. W ZAKŁADZIE PRACY, SEKTORZE) FUNKCJONUJE WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x