SZTUCZNY SATELITA ZIEMI ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY LUDZIE MOGLI W NIM MIESZKAĆ PRZEZ WIELE TYGODNI CZY MIESIĘCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZA ORBITALNA to:

sztuczny satelita Ziemi zaprojektowany w taki sposób, aby ludzie mogli w nim mieszkać przez wiele tygodni czy miesięcy (na 13 lit.)STACJA ORBITALNA to:

sztuczny satelita Ziemi zaprojektowany w taki sposób, aby ludzie mogli w nim mieszkać przez wiele tygodni czy miesięcy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTUCZNY SATELITA ZIEMI ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY LUDZIE MOGLI W NIM MIESZKAĆ PRZEZ WIELE TYGODNI CZY MIESIĘCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.778

MIŚ, FISHARMONIA, SPRZEDAWALNOŚĆ, INKWIZYCJA, TRĄBA POWIETRZNA, JĘZYK CHORWACKI, LICZBA POJEDYNCZA, KONWERSJA , TERASA, KABOB, FLORA, JUMPER, GLIKOGENOZA TYPU III, KIMONO, PATOLNIA, ŚWIATŁO POPIELATE, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, JELITODYSZNE, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, KNEBEL, OWOCNIK, NOTACJA INFIKSOWA, WILKI WORKOWATE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, DYSKWALIFIKACJA, MUNICYPIUM, MAKABRA, KOMPLEKSJA, PAK LODOWY, TELEGRAF OPTYCZNY, FATALIZM, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ENZYM RESTRYKCYJNY, ŁAMANA, MIECZNIK, ATLANTYCKOŚĆ, BÓBR RZECZNY, KOWALENTNOŚĆ, APARAT GOLGIEGO, MARŻA ODSETKOWA, MANIPULATOR, FONIATRIA, BULLA, DOLNONIEMIECKI, KOLEŚ, POKŁAD GŁÓWNY, SZLIF, HORMON TROPOWY, ALGORYTM EUKLIDESA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PIRAMIDA ZIEMNA, KOŁO ŁOWIECKIE, WEISS, SYSTEM POZYCYJNY, OŁTARZYK, BETAKSOLOL, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, SCYNK RYJĄCY, KORNET, CHODNIK PRZECIWMINOWY, MILCZĄCA ZGODA, KLUCZ GŁÓWNY, IRA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, TALASOTERAPIA, SPUST, AUTOMAT LOSOWY, HETMAN NAKAŹNY, DRAGONADA, WEKSYLOLOGIA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SUPERKOMBINACJA, WYKROCZENIE SKARBOWE, BBS, PRZEBRANIE, RUCH EKOLOGICZNY, RAJ, ŁUŻYCKI, KOŁEK, KWATERUNEK, PODSIEĆ, TOWIANIZM, SATELITA, TENIS, PAROKSYTON, KACZKA PO PEKIŃSKU, NAPROTECHNOLOGIA, ABRAZJA, TRZĘSIENIE ZIEMI, GĘŚL, MANIERKA, SAJAN, MAŁY RUCH GRANICZNY, USYTUOWANIE, WSPÓŁCZYNNIK, PROWINCJA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, SSAK WYMARŁY, WIEŚ CZYNSZOWA, PODATEK TONAŻOWY, TANIEC BRZUCHA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PROKARBAZYNA, WAPNO NIEGASZONE, DISCOYERER, CHODNICZEK, ROK SYDERYCZNY, UCHO ZEWNĘTRZNE, SKOCZEK EGIPSKI, GEOLOGIA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, DAR POMORZA, ARMILLA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, IMMUNIZACJA CZYNNA, BOXER, JĘZYK, BRDA, STEREOGRAM, WYDATKI MAJĄTKOWE, BRYLE, FILARIOZA, BŁYSZCZ SREBRA, HERBATKA, BOZON CECHOWANIA, NEUTRALIZM, INWERT, REGENERATOR, NALEŚNIK GUNDEL, LAK, KRET, ARTYKULACJA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, KUGUAR, TROPONIMIA, MONOCHORD, TŁO, POSTĘP TECHNICZNY, APELANT, ROK ZWROTNIKOWY, PISIA, WODA POWIERZCHNIOWA, JĘZYK ELFÓW, SPRAWNOŚĆ, TARAN, BŁONA MIELINOWA, MACHINA WOJENNA, REDAKTORSTWO, FREEGANIN, ZŁO, ZAŁATWIANIE, KURAŚ, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, KRYKIET, PRZEWÓD SĄDOWY, NIEOPATRZNOŚĆ, MISIEK, LAPILLI, PARADOKS EASTERLINA, MIESZANIEC, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KANAŁOPATIA, EROZJA BOCZNA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, KLAKSON RĘCZNY, AKWIZYTORZY, WIZG, KRETOWINA, HRABSTWO, AHINSA, CELEBRACJA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, KOLORYMETRIA, PACHT, SIEDEMNASTKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, KOMA, AKSAMIT, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ODSŁONIĘCIE, NAUKI O ZIEMI, KLUCZ, ODPŁYW, PODPINKA, KREDYT KUPIECKI, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, WYCHWYT, SŁUCH ABSOLUTNY, ZGORZEL GAZOWA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, GEN DOMINUJĄCY, PENSJA, JEZIORO POLJOWE, APOLLIŃSKOŚĆ, MIESIARKA, KAPALIN, ZAWÓR, KORDZIK, PETRYWAŁ, WIRUSY DSDNA-RT, KATECHUMENAT, JEDWAB OCTANOWY, MUŁOWCOWATE, STRZAŁKA KIERUNKOWA, ANALIZA ZESPOLONA, INTERFEROMETR MICHELSONA, CHEDYW, BAZA, CHOROBA DARLINGA, SYNTETYK, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, CZOP ZATOROWY, KATOLICKOŚĆ, KEM, DYPTYK KONSULARNY, SZLAFROK, ZNAJDEK, SIERMIĘGA, BRYDŻ SPORTOWY, PRZESŁONA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, LICZNIK GEIGERA, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, BAZA, DYPTYK, STOSUNEK, ZALEW, EROS, ZESTAWIK, MODULACJA FAZY, ŻYCIE, PROTUBERANCJA, MIKRORZEŹBA, GRZECH PIERWORODNY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, STRUKTURA DECYZYJNA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, AGRANULOCYT, OKNO ATMOSFERYCZNE, SEWELOWATE, KULIK MNIEJSZY, PRĄD MORSKI, MAPA PIKSELI, PŁYTA PILŚNIOWA, POLITYKA GOSPODARCZA, DELFIN GRUBOGŁOWY, ANTYLOPA KROWIA, EFEKT, RYK, JAPOŃSKI, WIZYTÓWKA, ANODA, WYCISK, SAN, PROSTAK, SIODŁO SKOKOWE, TAJNIAK, BAZA, SYSTEM JĘZYKOWY, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, OPERACJA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOORDYNACJA RUCHOWA, PYŁEK, UGÓR, OCZOJEBKA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, BIOTRANSFORMACJA, RÓG, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, RETENCJA, DELIBERACJA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, NAKAZ KWATERUNKOWY, DAKAR, KRYPTOREKLAMA, IGNOTUM PER IGNOTUM, OUDRY, PISOWNIA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, METAPLAN, JEDYNY, OLEJ SOJOWY, KOLO, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, ARMANIAK, DZIELNICA, KRZYŻYK, BOZON W, BONET, KANCLERZ, OPENER, ARCYDZIELNOŚĆ, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KARMEL, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ?URZĘDNIK DWORSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.778 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTUCZNY SATELITA ZIEMI ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY LUDZIE MOGLI W NIM MIESZKAĆ PRZEZ WIELE TYGODNI CZY MIESIĘCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZTUCZNY SATELITA ZIEMI ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY LUDZIE MOGLI W NIM MIESZKAĆ PRZEZ WIELE TYGODNI CZY MIESIĘCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZA ORBITALNA sztuczny satelita Ziemi zaprojektowany w taki sposób, aby ludzie mogli w nim mieszkać przez wiele tygodni czy miesięcy (na 13 lit.)
STACJA ORBITALNA sztuczny satelita Ziemi zaprojektowany w taki sposób, aby ludzie mogli w nim mieszkać przez wiele tygodni czy miesięcy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZA ORBITALNA
sztuczny satelita Ziemi zaprojektowany w taki sposób, aby ludzie mogli w nim mieszkać przez wiele tygodni czy miesięcy (na 13 lit.).
STACJA ORBITALNA
sztuczny satelita Ziemi zaprojektowany w taki sposób, aby ludzie mogli w nim mieszkać przez wiele tygodni czy miesięcy (na 15 lit.).

Oprócz SZTUCZNY SATELITA ZIEMI ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY LUDZIE MOGLI W NIM MIESZKAĆ PRZEZ WIELE TYGODNI CZY MIESIĘCY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SZTUCZNY SATELITA ZIEMI ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY LUDZIE MOGLI W NIM MIESZKAĆ PRZEZ WIELE TYGODNI CZY MIESIĘCY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x