ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POCHODNA GLUKOZY POWSTAŁA PRZEZ UTLENIENIE JEJ GRUPY ALDEHYDOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS GLUKONOWY to:

organiczny związek chemiczny, pochodna glukozy powstała przez utlenienie jej grupy aldehydowej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POCHODNA GLUKOZY POWSTAŁA PRZEZ UTLENIENIE JEJ GRUPY ALDEHYDOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.048

ODCZYNNIK CHEMICZNY, KOD OGRANICZONY, WIZJA, KLUCZ KODOWY, KAROTEN, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, SZOGUN, LUMPKA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, SMERFETKA, IPERYT, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, AMPEROGODZINA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MATERIAŁ MORENOWY, ŚWINIA WISAJSKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, THANA, BILANS ENERGETYCZNY, FOTEL ROZKŁADANY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, CHROMOWIEC, MECZ DERBOWY, PAR, METODY, ABSYDA, DZWONY RUROWE, REALNY SOCJALIZM, SEJSMOGRAM, WYSZOGRÓD, GUL, TETRAETYLOOŁÓW, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, GAULEITER, NEDKOLBERTIA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, KOMŻA, CIS, KOLEMANIT, KOK, LANCER, MADZIARKA, ZASTOINA, TAJEMNICA BANKOWA, ZADRAPNIĘCIE, POPOVER, FALA NOŚNA, POLITYKA SPOŁECZNA, TAM TAM, RZĄD, REFERENDUM GMINNE, MONOMER, METFORMINA, SIARCZAN MAGNEZU, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, SYSTEM POWIERNICZY, WARAN GRAYA, PRZEWÓD FAZOWY, DUJKER ABBOTTA, WYWÓD GENEALOGICZNY, MĄKA JĘCZMIENNA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, ZWIĄZEK, NUKLEOZYD, FOREMKA, PRZEJĘCIE, CHYLUS, BŁYSK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CZTEROETYLOOŁÓW, PROSZEK, EGIDA, PRZESTRZELENIE, POLARYZACJA ŚWIATŁA, PASIAK, KWAS NIKOTYNOWY, DUPRE, KAPŁAK, CZYSTA FORMA, ROPUCHY NOSATE, CZŁON PODRZĘDNY, RĘDZINA, WYLEW, ANTYLOPA DERBIEGO, FLAWONOL, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PATRON, LINIA HODOWLANA, TYFUS PLAMISTY, ZŁOTY DEWIZOWY, POŚLUBINY, PODSIEĆ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, BROSZA, CHOROBA WIRUSOWA, EOLE, PASSAIC, FAN, TYBELARKI, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, SYNGALESKI, DOM WOLNOSTOJĄCY, SKRZYNIA BIEGÓW, STRASZAKOWATE, TIOL, EWOLUCJA, CZAPA, KWEZYTOZAUR, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, BON LOKACYJNY, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, PRZĘSŁO, ZAPACH, OSŁONKA RDZENNA, EPACHTOZAUR, IMIĘ, STARY KAWALER, MASKA, POWRÓT, KOMENDA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, NU METAL, KONSULENT, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, EL DORADO, HALOGENEK ALKILOWY, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, SEKWANA, HETEROTROFIA, FOSFOLIPID, BIOGEN, MANCA, JĘZYK QUENEJSKI, ŁUK, MURSZ, GLIKOL ETYLENOWY, BODARZ, PALUDAMENT, PUNKT WĘZŁOWY, PIENIĄDZ REZERWOWY, MITRA, ALAMOZAUR, AGREGAT POMPOWY, CHLORAN(VII) MAGNEZU, GRECKI, KWAS SZCZAWIOWY, POŻYCZKA, RAWENNA, BURDA, MENISK, CISA, WIBRACJA LABILNA, SKWIR, SZCZUDŁO, KETEN, KULTUROWOŚĆ, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, WYKROCZENIE DROGOWE, LICZNIK ABONENCKI, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, WĄŻ, BAT, MANIERKA, RADA, SOPLENIEC, WAGON BREKOWY, PRZEJEŻDŻAJĄCY, KĄPIEL, LALA, TATARKA, SPŁUKIWANIE, SZANJANGOZAUR, ANODA, RÓWNANIE STANU, WYTRAWIACZ, WANADOWIEC, CHOROBA GRZYBOWA, PAIŹA, GALWEOZAUR, PRÓBA WODY, LICENCJA PRZYMUSOWA, MANGABA ZWYCZAJNA, CESJA NALEŻNOŚCI, APOSTOŁ, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, TEJU KROKODYLOGONOWY, SPLUWACZKA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, BOLA, CHOROBA HISA-WERNERA, KOMUNIKACJA, TWIERDZENIE CEVY, CHOROBA WELWETOWA, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, KOKCYDIOZA, UŻYTEK, WIGILIA, BRYGADA, BANJO, SÓWKA, PIUSKA, PRZETRAWIANIE, ZATOR PŁUCNY, ZAĆMIENIE, ALDEHYD PIPERONYLOWY, PROJEKT TECHNICZNY, DWUTERCJA, KONCHOWANIE, DEWOLUCJA, KOŃ, ANTROPOLOGIA, KŁOBUK, SKRZYPOWE, KOZIOŁ EUROPEJSKI, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, SZABELTAS, KONGRUENCJA, LIST ZASTAWNY, BABIOGÓRKA, OPRICZNINA, KOŁO SEGNERA, ATMOSFERA ZIEMSKA, AFGAN, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, SEMITA, POLESZUK, LORINANOZAUR, ASHIKAGA, LECYTYNA, POKARM, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, POSTĘP TECHNICZNY, MIKROKLIMAT, ZAGÓRZANIN, UPIORY PIERŚCIENIA, MIKROKULTURA, LUDY TURAŃSKIE, PORSCHE, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, MONITOR, IMID, STOŻEK NAPŁYWOWY, SIARCZAN(VI) BARU, RYNEK NIEFORMALNY, CENZUS MAJĄTKOWY, GIPSORYT, KONSERWATYSTA, KARBOL, ROK SŁONECZNY, OPŁATA BANKOWA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, SAMORZĄD, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, KINAZA, SUKA BIŁGORAJSKA, ALGONKIN, KONIDIUM, ZENIT, GRUPA, ŚWIECA, WĘGIEL BRUNATNY, PRZYGASZENIE, DYNA, MATERIAŁ SKALNY, INGRESJA MORSKA, GRUPOWOŚĆ, FOSFORAN PIRYDOKSALU, AUTOTOMIA, I WOJNA ŚWIATOWA, FLAWIWIRUS, LINIA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, SZYBKOŚCIOWIEC, CIAŁO ACETONOWE, KWAS CHLOROGENOWY, INDAPAMID, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, SULFADIMIDYNA, RATY, SZTURMAK, REKOMENDACJA, NAUKI GEOLOGICZNE, ADAMÓW, MINISTER BEZ TEKI, DOCZEPA, OŚ PORTALOWA, TLENEK OŁOWIU(II), RYBA KOSTNA, AKT, LINEARYZM, PRACA SEZONOWA, HEBRAJSKI, APARAT KRYTYCZNY, PEDOGENEZA, ?WIĄZANIE ATOMOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.048 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POCHODNA GLUKOZY POWSTAŁA PRZEZ UTLENIENIE JEJ GRUPY ALDEHYDOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POCHODNA GLUKOZY POWSTAŁA PRZEZ UTLENIENIE JEJ GRUPY ALDEHYDOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS GLUKONOWY organiczny związek chemiczny, pochodna glukozy powstała przez utlenienie jej grupy aldehydowej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS GLUKONOWY
organiczny związek chemiczny, pochodna glukozy powstała przez utlenienie jej grupy aldehydowej (na 13 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POCHODNA GLUKOZY POWSTAŁA PRZEZ UTLENIENIE JEJ GRUPY ALDEHYDOWEJ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POCHODNA GLUKOZY POWSTAŁA PRZEZ UTLENIENIE JEJ GRUPY ALDEHYDOWEJ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast