PUNKT ORBITY OKOŁOGWIAZDOWEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO NAJWIĘCEJ ODDALONY OD OBIEGANEJ GWIAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APASTRON to:

punkt orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego najwięcej oddalony od obieganej gwiazdy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APASTRON

APASTRON to:

punkt orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego najbardziej oddalony od Słońca (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT ORBITY OKOŁOGWIAZDOWEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO NAJWIĘCEJ ODDALONY OD OBIEGANEJ GWIAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.184

PODSTAWA, DYSLOKOZAUR, PUNKT SĘDZIOWSKI, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, URAZ, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, PROGLOTYD, ŻELAZNA DZIEWICA, ROZETKA, EPIZAUR, SŁABOŚĆ, OPÓR AERODYNAMICZNY, AKCIK, WYGIB, TANIEC, ODRĘTWIENIE, NADPROGRAM, TATUAŻ, WĄŻ, FANTOM, MGŁAWICA, GŁADZIZNA, MASA BEZWŁADNA, ROK SŁONECZNY, EGZOSZKIELET, BIEGUN, PUNKT LAPLACE'A, PUNKT OKOSTNOWY, PUNKT FILTRACYJNY, WYGIBAS, TAGUAN, BIEGUN NIEBIESKI, GWIAZDA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, LAKTOGLOBULINA, GRACILICERATOPS, OSKÓREK, PŁEĆ, BIAŁY ŚPIEW, CIOS, PARZYSTOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE SZARE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, UKŁAD PLANETARNY, KOLEC, PERYGEUM, RADIANT, HIPERALGEZJA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, TERMINATOR, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, PUNKT KONSTRUKCYJNY, NOWA KLASYCZNA, MASŁO, WITREKTOMIA, DEKOLT, AUTOTOPAGNOZJA, BEAR, LINIA ŚRUBOWA, PUPA, BOK, NOSOROŻEC, AZOT, ANATOM, PLACERIAS, BEŁKACZEK POSPOLITY, MIKROKROPKA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, MOSTEK, SŁOŃ, ZAKOŃCZENIE, CZUANDONGOCELUR, SUBTELNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, CZUCIE SOMATYCZNE, JEŻ USZATY, MISIO, STŁUCZENIE, MERIDIAN, STAN PODGORĄCZKOWY, STORMBERGIA, KORZENIONÓŻKI, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, SYRIUSZ, EFEKT JOJO, PRECESJA, MOMENT PĘDU, EKWANT, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, KONSOLETA MIKSERSKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, LUZYTANOZAUR, KOHEZJA, CIOS PONIŻEJ PASA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, OŚ LICZBOWA, STEREOTYPIA, DEKLINACJA, OSPA WIETRZNA, CYJAN, PROTEZA, MIRA, URANOZAUR, EKOSFERA, WYSIĘK, WIERZCHOŁEK, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, PUCHLINA, MUSZLA, SĄCZEK, LĘDŹWIE, WAGA, SZCZYT, FLAGRUM, KWANTAZAUR, DŻET, BEZSZPARKOWCE, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, HELIOS, TWÓR SIATKOWATY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PLANETARIUM, SUPERNOWA TYPU II, STEPÓWKA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, SKOCZNIA MAMUCIA, KOSMETYK, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, TRANZYCJA, KOSMETYK KOLOROWY, KOŃCZYNA GÓRNA, MASA SPOCZYNKOWA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, TAGUAN, SKĄPOSZCZETY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CZERWONY NADOLBRZYM, DUPA, ELEWACJA, NIESOBKOWATE, ZADZIOR, KIKUTNICA CZERWONA, KANOPA, PEELING, STRONA, SZYJA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, GWIAZDA KWARKOWA, RAYET, AZYMUT, WNĘTRZNOŚCI, FLUID, POLAR, MIRA, MIESZEK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, NOGA, GORĄCZKA DUM-DUM, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, GRZBIET, WĘDRÓWKA DUSZ, GLOBUS, REAKCJA WYPROSTNA, HIPOPOTAM, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, DREN, PUNKT ŚWIETLNY, STREFA KONWEKTYWNA, KOKON, KORZONEK, PUNKT, PODOLBRZYMY, ASYSTA GRAWITACYJNA, OPONA, PUNKT USŁUGOWY, MITSUKURINA, KAMELEON, PERYSELENIUM, PEŁZAK, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, DRAKOREKS, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, BLU-RAY, PRZEŁOM, PUNKT WYJŚCIA, ASTERION, OŁÓW, CIERNIOGŁOWY, ROTATOR, JOY, INFOKIOSK, GWIAZDA DZIWNA, KĄT PIONOWY, STRONNOŚĆ, UMYWALNIA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, CZŁONEK, PUNKT TRANSFEROWY, METAMORFIZM REGIONALNY, HESPEROZAUR, CIĘŻKOŚĆ, TONIKA, GEN HOMEOTYZNY, AMORFICZNOŚĆ, METOPION, GALWANOTERAPIA, PUNKT, CHEMIA POWIERZCHNI, OPOZYCJA, STACJA, GLOBUS, OMOMIŁEK, MIKROHADROZAUR, IMMERSJA, PRZEWROTKA, ŁAJDACTWO, HAK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ANTYPERSPIRANT, PUPINA, ODRZUT, METACENTRUM, ZEFIROZAUR, METEOR, ZASADA HUYGENSA, WODNIAK, NASKÓREK, CHOROBA SEGAWY, PUNKT MECZOWY, ŁACHOTKI, PROPRIOCEPCJA, PUNKT OGNIOWY, ZAWZGÓRZE, WSCHÓD, OGNISKO, REGUŁA GLOGERA, GWIAZDA NOWA, KOLEKTURA, NUTACJA, TYŁEK, CHWYT PONIŻEJ PASA, DRĘTWOTA, SPOIWO BUDOWLANE, ESKIMOSEK, UKŁAD CIAŁA, GIMNASTYKA MÓZGU, ADAMS, REKONSTRUKTOR, NOSOROŻEC PANCERNY, OŚ STRZAŁKOWA, PRZECZULICA, KINEZJOLOGIA, CEWNIK, ASPEKT, PERYHELIUM, ROZSZERZENIE CIAŁA, MASA RELATYWISTYCZNA, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, GARGOJLEOZAUR, TALENKAUEN, PARÓWKA, WĘŻOWNIK, MIGOTANIE GWIAZD, MGŁAWICA, SZUANGMIAOZAUR, ŚLUZAK, ZAŁOŻENIE, BAKTROZAUR, PAWPAWZAUR, ŁUK DZIENNY, GOL, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, ALASKACEFAL, ZŁÓG WAPNIOWY, PUNKT POMIAROWY, WYKRĘTAS, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, PIONIZACJA, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, TRÓJSTYK, EKTOMORFIK, PIĘTA ACHILLESOWA, OGON, CIELISTOŚĆ, DUPECZKA, ŚRODEK, PIEKŁO, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DRENAŻ, ODLEŻYNA, RUCH PRECESYJNY, BAINOCERATOPS, PRZEPROST, CELOFYZY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ?AMORFIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT ORBITY OKOŁOGWIAZDOWEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO NAJWIĘCEJ ODDALONY OD OBIEGANEJ GWIAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT ORBITY OKOŁOGWIAZDOWEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO NAJWIĘCEJ ODDALONY OD OBIEGANEJ GWIAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APASTRON punkt orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego najwięcej oddalony od obieganej gwiazdy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APASTRON
punkt orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego najwięcej oddalony od obieganej gwiazdy (na 8 lit.).

Oprócz PUNKT ORBITY OKOŁOGWIAZDOWEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO NAJWIĘCEJ ODDALONY OD OBIEGANEJ GWIAZDY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PUNKT ORBITY OKOŁOGWIAZDOWEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO NAJWIĘCEJ ODDALONY OD OBIEGANEJ GWIAZDY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x