Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZONEK to:

zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORZONEK

KORZONEK to:

zdrobniale: korzeń - najczęściej podziemna część rośliny (sporofitu), która utrzymuje roślinę na podłożu, dostarcza jej wodę i substancje odżywcze (sole mineralne) i bywa, że służy do gromadzenia substancji zapasowych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.063

KORPUS, KARBONATYT, PŁASTUGA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, JĘZYK GYYZ, AKTOR, HIPSTER, UPUST, ZANOKCICOWATE, PRZEDMECZ, FOCH, KALETA, OBRZĘK, ABLACJA, BENIAMINEK, CALGARY, CHŁÓD, ROBOTNICA, WELLINGTON, OKTAEDRYT, UKŁAD JEZDNY, MECENAT ARTYSTYCZNY, TAŚMOWY, KOMEDIA WYSOKA, LEGALIZACJA PONOWNA, KONKURS, ODRZYNEK, OMAN LEPKI, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, STONOGA MUROWA, ROZSZCZEPIENIE, PUCHACZ, PEŁNIA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, LODÓWKA, BOOROOLA, MOSTEK TERMICZNY, SUTKA, AZYL DYPLOMATYCZNY, GOŁĄBECZEK, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, EPINICJON, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SPEKULANT, STOPIEŃ, KABINA RADIOWA, TRÓJECZKA, KORZEŃ NERWOWY, DIU, MEZOMORFIA, TROJEDNIK, WRZASKLIWOŚĆ, AUTOTRANSFUZJA, KODOWANIE, LONGLEY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PROLOG, KARLIK ŚREDNI, SAMOCHODZIARZ, WARUGA, PRZESUWNIK, CZASOWNIK FRAZALNY, SKANDYNAWSKOŚĆ, ŚLEPUCHA, MIARA, DYBY, KOMUTATOR, KLUCZ SZWEDZKI, TABLICZKA ZNAMIONOWA, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, HAZARDZISTKA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, WZORNIK, PLAN, ABORDAŻ, MIĘDLICA, TATERSAL, ROZDZIELCZOŚĆ, HIPOMANIA, KODZIK, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, MAKIMONO, PIERWSZY PLAN, POLE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KOMPARYCJA, FREATOKSEN, START MASOWY, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, LUZYTANOZAUR, EKSPEDYCJA, TIUL, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, SZOWINISTA, PUBLIC RELATIONS, GAŁĄŹ, KARMIN, ZEFIR, PACHOŁ, WYDAWNICTWO, CZAS MIEJSCOWY, REGRESJA PODATKOWA, RUCHY ROBACZKOWE, CHĘTNY, TECHNIK DENTYSTYCZNY, TELEWIZJA KABLOWA, MUNTENIA, FUTERKO, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, MUSZLA KLOZETOWA, NARKOTYK TWARDY, PRZECINARKA, LIDER, ZAGÓRZANKA, BIDET, WYBRANIEC, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ABAKUS, ZAMEK KLINOWY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ANTAŁ, TAKSON, CZASZA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, WŚCIEKLICA USZATKA, PAWANA, LEGENDARNOŚĆ, SZEREG CZASOWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, REKINEK PSI, SORGO ZWYCZAJNE, ŻACHWY, WEJŚCIE, KACERSTWO, HYDROŻEL, LAMPKA, ALBINIZM, KARLIK DROBNY, ROZETKA, MOTOR, KULTURA KRETEŃSKA, PSALMISTA, ZASUWNICA, MUTACJA, KRETYŃSKOŚĆ, ZRZYNKA, ŻYWY POMNIK, STREFA RELAKSACYJNA, KONSULTOR, DRAPACZ, PRZEBÓJ, SPEKTROMETRIA MASOWA, REZONATOR KWARCOWY, ZAKON MENDYKANCKI, WSPANIAŁOŚĆ, MISTRZOSTWO, NAZWA ZBIOROWA, DELIRIUM, DOGRYWKA, ŁZAWNICA, SZPATUŁKA, WIDZOWNIA, TRACZKA, ZBIEG, WĘDKA, DACH ŚWIATA, PRZEKŁADNIA PASOWA, OSOCZE KRWI, KORZEŃ FIOŁKOWY, NIEOCZEKIWANOŚĆ, BARYŁKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, OJCASZEK, LEGENDA, RYNEK CENTRALNY, MODYSTKA, PĘCHERZYK, ŚNIEG, ANUROGNAT, POZAHISTORYCZNOŚĆ, PRAWA CZŁOWIEKA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, GE'EZ, TEOLOGIA BIBLIJNA, SYFON, KONIECZNOŚĆ, SAŁATA, ZMARTWIENIE, PAROBEK, KRĘGOSŁUP, ROŚLINA FOSYLNA, GĘSTOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZBROJENIE, DOMARSKI, WEZGŁOWIE, STAROINDYJSKI, DRONT, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PRZEZORNOŚĆ, ŁAKOMY KĄSEK, AEROFON, PSYLOTOWE, ŻYTO, FENOLOGIA, ZBAWICIELKA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, NACZÓŁEK, MINA, DZIKARZ, PACAN, ZBIERACZKA, ZACIENIE, EKAGLIN, BARK, BER, BEZDENNOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, NOWINKARSTWO, OJCIEC CHRZESTNY, MORALNOŚĆ, NIEDOZWOLONOŚĆ, KOŃCÓWKA, MIEDNICZKA, ABORYGEN, SZYNOBUS, DECEPCJA, ZARAŻONY, CZUANDONGOCELUR, BAUHIN, METEORYT, TROPOSFERA, ODWACH, ŻENIEC, AKADEMICKOŚĆ, PRZESYP, CYTADELA, PASZA, KOMBATANCKOŚĆ, BOKSERKA, DOWÓD RZECZOWY, PLEKTRON, KROPECZKA, ŁACHOTKI, BIEGŁOŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, RZECZ WNIESIONA, PRAWO MURPHY'EGO, PRZYSŁÓWEK, PIĘĆDZIESIĄTNICA, CZERWONKA, JASTRZĘBI NOS, CHACHAR, TOCZEŃ, ANTYKATOLICYZM, KREWETKA NAKRAPIANA, FAŁSZYWOŚĆ, PATRON, DŁOŃ, WIELKOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, OCHRONA KATODOWA, WPUST CZOPKOWY, UŻĄDLENIE, BIEGUN UKŁADU, PAPROTNIK KOLCZYSTY, BREDA, RYWALKA, PRYWACIARZ, PERYPATETYK, PONCYRIA, GRATISIK, PAJACYK, NIEZWARTOŚĆ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ZBAWICIEL, JASZCZUR, KRÓTKONOS BRĄZOWY, BEZDENNOŚĆ, ELEMENT PIERWSZY, ŻABKA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, KONFIGURACJA ABSOLUTNA, PUCHAR, PORZĄDNOŚĆ, GNIAZDO WTYCZKOWE, DŁAWIGAD, PARTNERKA, PIEC, KAZUAR, ULOTKA, CEWKA INDUKCYJNA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, FAJERWERKI, IRGA, MONTAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
korzonek, zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZONEK
zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x