ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZONEK to:

zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORZONEK

KORZONEK to:

zdrobniale: korzeń - najczęściej podziemna część rośliny (sporofitu), która utrzymuje roślinę na podłożu, dostarcza jej wodę i substancje odżywcze (sole mineralne) i bywa, że służy do gromadzenia substancji zapasowych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.382

TRACICIEL, LEK NASENNY, KOŁOWRÓT, BIRIANI, PŁATECZEK, PRAPŁETWIEC, STOPA, NIECIĄGŁOŚĆ, TRAWERS, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, NIEOBLICZALNOŚĆ, DRAŻLIWOŚĆ, PIERŚCIEŃ, TŁOCZYSKO, TANIUS, LOPOLIT, CHAŁTURSZCZYK, JAŚMINOWIEC, DORABOWATE, OBRÓŻKA, JELEŃ BIAŁOWARGI, WYWIAD, DZICZEK, KIESZEŃ, PEŁZATKA, MAKROMINERAŁ, TARANTELA, DATEK, CYTRUS, BEJCA, LINIA, APOGEUM, OBÓZ PRACY, KOŃ KARABACHSKI, FLAMING, ODCINEK, ŻEL, GAZ PRZEWODOWY, ASYMILACJA, SKRZYDŁO, WANNA, OFF, CZASZA, KABOTYN, DZIEKANAT, WAŁ, PRZEGRODA, ŁATA, GETTO SZCZĄTKOWE, BATIAR, ŚLIZG, KIRYS TORSOWY, FARBKA, CZASZA, ZMYŚLNOŚĆ, DYSZA WYLOTOWA, FILIERA, PŁYTKA, PÓŁKAPONIERA, BIOTOP, WIĄZADŁO, TRYB ŻYCIA, UPŁAZEK, REPELENT, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, SUBSTYTUCJA, LIROGON SKROMNY, AMPUŁKA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, ODCINEK, ALAMOZAUR, STOWARZYSZONY, PRZECHOWALNICTWO, CZAPKA FRYGIJSKA, GŁADŹ, WSZECHŚWIAT, KONWERTOR, RAGLAN, TKAŃCOWATE, ZWROTKA, BARSZCZ BIAŁY, BON VIVEUR, WSZECHMOC, SYNERGIZM, PŁASZCZKA NAGA, EDYCJA, WĘGRZYNEK, INWESTOR, SŁOWO, KNECHT, AYALA, DZIURA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, MIKROFON CEWKOWY, PRETEKSTA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, WYROSTEK POPRZECZNY, MOKROŚĆ, BRZUCH, PLAN, MSZAR, FLASZECZKA, NEOGNATYCZNE, ANALIZA CZYNNIKOWA, JAMA BĘBENKOWA, ZAPIS, ANIMACJA, DRAMAT GANGSTERSKI, ETIOPSKI, MYŚLENIE MAGICZNE, KSIĄŻKA KUCHARSKA, POLĘDWICA SOPOCKA, WZNIOS, MOŻDŻEŃ, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, FIRCYK, ONR-OWIEC, WYCHOWANIE FIZYCZNE, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, BURSZTYNNIK, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, POLE BEZWIROWE, GERBEREK, SZARA EMINENCJA, PŁONNOŚĆ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, SĄD OSTATECZNY, IGŁA, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, KOŁONICE, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, DANE, BAKŁAWA, SEDNO, FESTON, OBIEKT, WIDOWNIA, KUTYKULA, ŚCIĘCIE, ŚCIANA, RUFA, SÓWKOWATE, SIEĆ, GAZELA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, SLEGA, ALBAŃSKOŚĆ, SZCZEROŚĆ, TERATOGEN, ZIARNOPŁON, OGRANICZNIK, PACYNKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, AWANGARDA, KOLOR LUKOWY, BATIK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, DIODA OSTRZOWA, DOKUMENTALISTKA, PASYNKOWATE, PUPIL, PORZĄDEK, ROTAWIRUS, PIEGUS, TRAWY, PULARDA, PIKA, WIERZCHNICA, PACIORKOWIEC, ODWRÓT, AUSTRALIA, KNAGA, KASKADER, POBRATYNIEC, GZYMS, PIOTROWO, GRZYB STROJNY, CZYSTY ROZUM, KOLEBKA, BIOLOGICZNY OJCIEC, PAS MIEDNICOWY, NIEOPANOWANIE, WYPUST, ZIMORODEK, KRETYŃSKOŚĆ, KITA, MISKA SOCZEWICY, KAWAŁ, PŁAZY OGONIASTE, ARAFATKA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, MARSZ, OSZCZĘDNOŚĆ, KRZYŻ MALTAŃSKI, BANKOWÓZ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, OSZCZĘDNIŚ, SKARPETA, ROŚLINA SKRYTOPĄCZKOWA, RYSUNEK, GALERIA, LIROGON WSPANIAŁY, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, DWÓJECZKA, ANDERSEN, ENAMINA, UPROSZCZENIE, PIJAWKA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, BANDURA, OBRONA KLASYCZNA, KORZONEK, BRZANKA, TOBOŁKI, METAFIZYCZNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, ANANAS, WANIENKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, RDZEŃ KRĘGOWY, OBRONA, SAMPEL, SZCZAWIK, DREWNO, LOKACJA, WYRZUT SUMIENIA, PIERWSZA DAMA, DRAPACZ, BRODZIK, HEIMAT, BRYŁKOWATOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, IDIOMAT, PETRARKIZM, KOKOSZ, USŁUGODAWCA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, TRANSFER TELEGRAFICZNY, JESIOTRY, SALON GRY, STRUNNIK, ROK OBROTOWY, PARZĘCHLIN, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, SÓWKI, RACHUNEK LAMBDA, POSTULATYWNOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY, ŻONGLERKA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, NIEPOPRAWNOŚĆ, DYPLOMATKA, MASOWY MORDERCA, BECZUŁKA, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ZBRODNIA, BOTNET, OSPA WIETRZNA, SUMARYCZNOŚĆ, PIASKOWIEC ISTEBNIAŃSKI, PARWENIUSZ, PANEL, IDIOTYCZNOŚĆ, ŁYCZAK MUSZLOWY, BURAK STOŁOWY, ZAWOŁANIE, PRZĘSŁO, ARENDA, LEKCJA, ETMALOZA, PIĘKNOŚĆ, ANŻELIKA, PIUSKA, ATLETA, ROBUR, URUBU PSTROGŁOWY, PRAWO RYNKÓW, ZAGÓRZANKA, PISOWNIA, SZAFRAN, PSALMISTA, AKCENCIK, STRZAŁKA MAŁA, BOREOPTERUS, REFRENISTKA, NEUTRALNOŚĆ, SCHODEK, STRONNICTWO, DRĄŻEK POGO, RADZIECKOŚĆ, ZŁY CZŁOWIEK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SZARKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ?PRACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORZONEK zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZONEK
zdrobniale: korzeń - element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 8 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZDROBNIALE: KORZEŃ - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN). Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x