NARZĘDZIE OPTYCZNE W POSTACI ŚWIATŁOCZUŁEJ SKRZYNI Z OTWOREM W PRZEDNIEJ ŚCIANCE; STANOWI CZĘŚĆ APARATU FOTOGRAFICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEMNIA OPTYCZNA to:

narzędzie optyczne w postaci światłoczułej skrzyni z otworem w przedniej ściance; stanowi część aparatu fotograficznego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE OPTYCZNE W POSTACI ŚWIATŁOCZUŁEJ SKRZYNI Z OTWOREM W PRZEDNIEJ ŚCIANCE; STANOWI CZĘŚĆ APARATU FOTOGRAFICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.633

URUBU PSTROGŁOWY, PRZYGOTOWALNIA, GRACA, CZĘSTOKÓŁ, NAGOLENNIK, SPUST, OWOC, WYROSTEK BARKOWY, STOPA, GŁADZAK, DUPA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PODGARDLE, KACZKA KRZYŻÓWKA, STUDNIA, KREWETKA ZMIENNA, ZASIEK, GLIZA, KIL, PIASTA, FOTOGRAFIKA, SZCZOTKA, DZWON HEŁMU, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, MONOPOL, POPRZECZNICA, WYJEC RUDY, HERMA, CHONDRYT ZWYCZAJNY, OBLICZENIA INTELIGENTNE, OKRZOSEK, FILECIK, ZOOM, JĘZYK POLSKI, SŁOWO POSIŁKOWE, ABONAMENT, OPONA PNEUMATYCZNA, KOREK, ŚLIZG, WIERZCHOŁ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PATRYSTYKA, WKŁAD, SZYB NAFTOWY, KREM, ŚLĄSKI, PIEŚŃ, ŚLIZGACZ, GÓRALKI, DACH, RANIUSZEK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, PROWINCJA, SERCE, KRANIOTOMIA, SYMILOGRAFIA, WIELORAK, ANDANTINO, DŁUTO, PRZĘSŁO, GLORIA, WARZYWNIK, GÓRKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, GŁOWNIA, PERYSTOM, PORTYK, DOM PRZYSŁUPOWY, AKTYWA TRWAŁE, SZYPUŁA, PREDYKAT, POCENIE, ŚWIĘTOJANKA, DYSZAK, TAKSON PARAFILETYCZNY, WIECZÓR POETYCKI, RYLEC, KOZUB, WZORZEC, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, CZYNELE, PADOK, MASKOTKA, UROCZYSKO, BLIZNA, WYBIERACZ, POLAROGRAFIA, PION, SPÓDNICZKA, PARA, ODCINEK KOŁA, SKANER OPTYCZNY, PACA, EOLIDA, DOBUDOWA, GACEK WIELKOUCH, TRZON, NOGAWICA, EMAKIMONO, KORONA, ZESTAWIENIE, GRUPA, PRZĘSŁO, PŁYWIK, TRZECI BIEG, MARYNARKA, ŚLONSK, WYPYCHACZ, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, DRĄG, OBCIĄŻENIE, PAREO, CIĘŻAREK, PION, SMOCZEK, KLUCZ, PACA, KROSNO, NANOŚNIK, LIST APOSTOLSKI, PODGARDLE, KASTET, PALEOBOTANIKA, PRZYRZĄD POMIAROWY, ZIEMIA, PRZEWODZIK, ROK, KRIOSFERA, CEP, BOHATER RENEJSKI, NACIĄG, GŁOWOTUŁÓW, KARAPAKS, ZRZYNKA, CZASZA, ANALIZA BILANSU, KULA, KOSA, ŁOM, ASTERYZM, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SIŁA ROBOCZA, PODKŁAD, STROP, PIŁOGON, RATA, KANAŁ, WOŁYNIANKA, PILNIK, KINO, ERPEG, POZIOM, RAK STRZAŁY, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, WIEK, WIDEŁKI, ANEKS KUCHENNY, ŁUK KOLANKOWY, TEMAT, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, KWESTIA, GRUCZOŁ PRZĘDNY, ZAPORA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ZBROJENIE, SŁONIARNIA, ODZIEMEK, WAHADŁO, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, WYŁOM, NÓŻKA, ANEKS, WRZECIENNIK, DRĄŻEK SKRĘTNY, PORTKI, SET, PORTYK, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ADVERBIUM, PRÓG, GRAJCAR, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, BRUZDNICE, BLAT, KADR, SKRĘCALNOŚĆ, GŁOWICA, GALERIA, DZIÓB, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, KILOFEK, HELIOCENTRYZM, MARCHEW, ACHEIROPOIETA, LAK, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, KESON, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, OSUTKA SOSEN, ROZWÓRKA, MIĘDZYWĘŹLE, SERUM, WYCINAK, SWOSZOWICE, OSAD FLUWIOGLACJALNY, BRZOSKWINKA, NADBUDOWA, AGENCJA, KIMOGRAF, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PÓŁGOLF, PALIUSZ, GORSET, ŁAWA, FALA AKUSTYCZNA, TOUROPERATOR, DYSZEL, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, TWARDZIEL, NAGOLENNIK, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, LAWA TRZEWIOWA, MENSA, GUL, KWATERA, TERAKOTA, WSTĘPNICA, BIUSTONOSZ, ROZBUDOWA, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, MÓZG EMOCJONALNY, SZCZECIOSZCZĘKIE, MODELUNEK, SYFON, CIĘGNO, ANTENA FERRYTOWA, DOLNA SAKSONIA, PAS MIEDNICOWY, DAMAN, WIERZYTELNOŚĆ PIENIĘŻNA, DYZARTRIA, SLOTY, WACHTA, DEPRESJA, KLAUZURA, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, ANGEOLOGIA, PUNKT, PASSACAGLIA, ŁUSKA, PRZECINACZKA, KOTLINA, HERKULANT, KILOF, AKTOR CHARAKTERYSTYCZNY, ŻACHWA, WACHTA, BIMS, MIEDNICA, STUŁA, TAPETA, OPUSZKA WĘCHOWA, ELEKTROLIT, FLINT, KASZTEL, PALNIK GAZOWY, FRONT, WIERTŁO UDAROWE, PĘTLA HENLEGO, TARYFA CELNA, ODZIOM, ŁĄCZNIK DROGOWY, PASTA, KRAJAK, RESZTÓWKA, CHWYT, GRÓDŹ, OGON, GRZEBIEŃ, BLACHA, MNIEJSZOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, RATA, WĘZINA TARCZYCY, BLUZA, PRZEGLĄDARKA, MODUŁ, MARSPIKIEL, SILNIK DOLNOZAWOROWY, TEOGONIA, DZIÓB, KADR, BARYŁKA, DEKOLT, PANTOFLE, SZOWINISTA, CZESKI, ?ARGUMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE OPTYCZNE W POSTACI ŚWIATŁOCZUŁEJ SKRZYNI Z OTWOREM W PRZEDNIEJ ŚCIANCE; STANOWI CZĘŚĆ APARATU FOTOGRAFICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE OPTYCZNE W POSTACI ŚWIATŁOCZUŁEJ SKRZYNI Z OTWOREM W PRZEDNIEJ ŚCIANCE; STANOWI CZĘŚĆ APARATU FOTOGRAFICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEMNIA OPTYCZNA narzędzie optyczne w postaci światłoczułej skrzyni z otworem w przedniej ściance; stanowi część aparatu fotograficznego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEMNIA OPTYCZNA
narzędzie optyczne w postaci światłoczułej skrzyni z otworem w przedniej ściance; stanowi część aparatu fotograficznego (na 15 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE OPTYCZNE W POSTACI ŚWIATŁOCZUŁEJ SKRZYNI Z OTWOREM W PRZEDNIEJ ŚCIANCE; STANOWI CZĘŚĆ APARATU FOTOGRAFICZNEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NARZĘDZIE OPTYCZNE W POSTACI ŚWIATŁOCZUŁEJ SKRZYNI Z OTWOREM W PRZEDNIEJ ŚCIANCE; STANOWI CZĘŚĆ APARATU FOTOGRAFICZNEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x