DOLNA WIERZCHNIA CZĘŚĆ UBRANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORCIĘTA to:

dolna wierzchnia część ubrania (na 8 lit.)PORTASY to:

dolna wierzchnia część ubrania (na 7 lit.)PORTKI to:

dolna wierzchnia część ubrania (na 6 lit.)SPODNIE to:

dolna wierzchnia część ubrania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLNA WIERZCHNIA CZĘŚĆ UBRANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.322

KANON, PŁAT, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KAPLICA, SERŻA, ŚLIMAK, PŁÓZ, SEKTOR, LUSTRO WENECKIE, TARCZA HAMULCOWA, STADE, DEKOLT, TERMINATOR, WGŁOBIENIE, POZYCJA TRENDELENBURGA, BIRET, PANEW, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, DUPECZKA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, DOGRYWKA, CZWÓRKA, ANAPSYDY, HYMENOFOR, NASZELNIK, RZECZ NIERUCHOMA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, BAK, ADVERBIUM, TRYSKAWKA, PREDELLA, UCINKA, FOKREJA, RETORTA, FLANELA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, RAMKA, STREFA TROFOLITYCZNA, SKRZYDEŁKO, WYROŚL, WYOBLAK, MURENA WSTĄŻKOWA, NONA, PALESTRA, PISZCZAŁKA, ROBAK, STERNICZKA ZWYCZAJNA, KORONA, SOLO, GŁOWICA, INDIE WSCHODNIE, ROZWÓRKA, KOMORA, SZTUKA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, DIU, POLITYKA PIENIĘŻNA, WNĘKA WĄTROBY, GEM, FAZOWNIK, PÓŁKOSZULEK, MNIEJSZOŚĆ, ŁUPINA, KADR, MISKA SEDESOWA, ANEKS, DETAL, ŻEBRO, OSTROGA, NACZÓŁEK, PODESZWA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, MAGAZYNEK, WARSTWA ŚCIERALNA, DZIELNICA, OCEAN, MAJĄTEK TRWAŁY, KNOWIE, PAS MIEDNICZNY, KAPSUŁA, IGIEŁKA, NAGRZBIETNIK, RYBITWA OKOPCONA, NÓŻKA, KAZARKA RDZAWA, ŁĄCZNIK, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ROSTBEF, JAŚNIA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, NARĘCZAK, KOLEC, GYNYCEUM, MIĘSIEŃ SERCOWY, WIDOWNIA, TWÓR, SIATKÓWKA, BRODA, DENNICA, TRZON MACICY, REZONATOR, NEUROPSYCHIATRIA, PIĘTA, OSK, STOJAK, PLANETA DOLNA, SWOSZOWICE, JĄDRO, CZEP, SZYPUŁKA, USTNIK, PIĘTKA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, OKULARY, TWÓR GRZYBNIOWY, MARCHEWKA, MIĘDZYWĘŹLE, ŁĄCZE ABONENCKIE, TWARZ, ZAPALENIE SPOJÓWEK, MÓZG EMOCJONALNY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KOŃCZYNA, OKULAR, GODZ, ORZECZENIE, HACZYK, PORTASY, KOZUBEK, OFERTORIUM, ŁOPATA, KAPIBARA, WIEK DOROSŁY, FILTR, PRZODOMÓŻDŻE, PODSTAWA, ZABYTEK RUCHOMY, WACHTA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KAFTAN, KONTYNENT, TRIANON, PROWINCJA, KALORMEN, NAPIERŚNIK, KANAŁ, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, KŁĘBUSZEK, TEMAT, EKSPANDER, PROSTNICA, NASTĘP, GROTREJA, BYLICA PONTYJSKA, PESZT, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, ODCINEK, STREFA ZGNIOTU, ŚWIERKLE, BLUZA, PIEŃ, CIĄG, FLORYDZKA, PINGWINARIUM, JĘZYK PIKTYJSKI, ŻAKIECIK, REZERWA OBOWIĄZKOWA, NAGOLENNIK, KĄT TRÓJŚCIENNY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, MARZANA BARWIERSKA, POLE, PÓŁSFERA, OPONA, ŚLĄSK, LEJEK, AKROPOL, TARAS, PRZEDNÓŻEK, IMPLEMENTACJA, DZIAŁKA ROBOCZA, STOSINA, SPÓD, KORPUS NAWOWY, BĘBEN, MOSTEK, GORS, MILIMETR SZEŚCIENNY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, STELA, KOLBA, GARSTKA, LAJKRA, MYSZKA, KASETA PRIBNOWA, ANTECEDENS, SEKTORÓWKA, KOPARA, RYZALIT, PORTKI, PÓŁFRAK, DUPAL, ZBIORNIK, KORZEŃ, ĆWIERĆTUSZA, PODUSZKA, OBWÓJ, PODKOSZULEK, PARTER OGRODOWY, ELEMENT, PERYSTOM, KATERA, PIÓRO, ŁOPATA, OWOCNIK, REJESTR, KORPUS, NADTWARDÓWKA, TĘTNICA ZĘBODOŁOWA DOLNA, PUNKT, KALESONY, PAS, KORTYNA, BETONKA, PROSPEKT, DISNEY, BOASZKOWATE, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, NARZĄD ŁZOWY, GORSET, HALKA, PALEC, OGRÓDEK LETNI, NANOŚNIK, NIEBIOSA, PARODOS, MASYW GÓRSKI, PUNKT, MIEJSCE, SPÓDNICZKA, ŁEBEK, LEJEK, NADBUDÓWKA, SZYPUŁKA, ŁAWA DZIAŁOWA, RZEPKA KOLANOWA, KIL, URODYNAMIKA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, RAMIĘ, SKRZYDEŁKO, JELITO PROSTE, ZAODWŁOK, PALEMONETKA ZMIENNA, ZWORA, KAPSUŁA POWROTNA, SZELF KONTYNENTALNY, WKŁADKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, ALTERNAT, MAJTKI, RĘKA, PŁETWA, CEP, GRUNT, SFERA AFEKTYWNA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KSIĘSTWO, MARYNARKA, TOM, PLAFON, BRZUSZEK, STROFA, GNIAZDO, TYBINKA, PRZĘSŁO, WEKA, PUŚLISKO, BIBLIA HEBRAJSKA, PŁAT CZOŁOWY, PALOLO, ALLEGRETTO, PIĘTKA, BLUZA, REZONATOR, MAŁŻOWINA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, EMPIREUM, TRZON, LABIRYNT, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PIŻMOWÓŁ, ROZWORA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, SET, PERKOZ RDZAWOSZYI, ?LICO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLNA WIERZCHNIA CZĘŚĆ UBRANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DOLNA WIERZCHNIA CZĘŚĆ UBRANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORCIĘTA dolna wierzchnia część ubrania (na 8 lit.)
PORTASY dolna wierzchnia część ubrania (na 7 lit.)
PORTKI dolna wierzchnia część ubrania (na 6 lit.)
SPODNIE dolna wierzchnia część ubrania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORCIĘTA
dolna wierzchnia część ubrania (na 8 lit.).
PORTASY
dolna wierzchnia część ubrania (na 7 lit.).
PORTKI
dolna wierzchnia część ubrania (na 6 lit.).
SPODNIE
dolna wierzchnia część ubrania (na 7 lit.).

Oprócz DOLNA WIERZCHNIA CZĘŚĆ UBRANIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - DOLNA WIERZCHNIA CZĘŚĆ UBRANIA. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x