COCHLEA - ANATOMICZNA CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO SSAKÓW ZŁOŻONY Z CZĘŚCI KOSTNEJ (O KSZTAŁCIE MUSZLI ŚLIMAKA) I MIESZCZĄCEGO SIĘ W NIEJ PRZEWODU ŚLIMAKOWEGO (CZĘŚĆ BŁĘDNIKA BŁONIASTEGO), KTÓRY ZAWIERA RECEPTOR SŁUCHU — NARZĄD CORTIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIMAK to:

cochlea - anatomiczna część ucha wewnętrznego ssaków złożony z części kostnej (o kształcie muszli ślimaka) i mieszczącego się w niej przewodu ślimakowego (część błędnika błoniastego), który zawiera receptor słuchu — narząd Cortiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIMAK

ŚLIMAK to:

mięczak z gromady ślimaków (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

ornament w kształcie muszli ślimaka (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

wirnik śrubowy z gwintem trapezowym, element przekładni ślimakowej (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

inna nazwa maślaka - grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

inna nazwa klejówki świerkowej (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

element maszynowy w postaci śruby o specjalnej ukształtowanym grzbiecie (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

(walcowy) zębnik walcowy o śrubowej powierzchni boków zębów (na 6 lit.)ŚLIMAK to:

winniczek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COCHLEA - ANATOMICZNA CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO SSAKÓW ZŁOŻONY Z CZĘŚCI KOSTNEJ (O KSZTAŁCIE MUSZLI ŚLIMAKA) I MIESZCZĄCEGO SIĘ W NIEJ PRZEWODU ŚLIMAKOWEGO (CZĘŚĆ BŁĘDNIKA BŁONIASTEGO), KTÓRY ZAWIERA RECEPTOR SŁUCHU — NARZĄD CORTIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.730

OREGON, OGON, ANTAGONIZM, KORSAKOW, MOST ZWODZONY, ŁUK BLOCZKOWY, PRZEWLEKŁOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, GARBUSIARZ, KONKURENT, OWOC ZBIOROWY, ROZPAD, GAWOT, GILOTYNA, NAUKI POLITYCZNE, TRZMIEL WIELKOOKI, KABOTYN, URUK-HAI, POMORZE ŚRODKOWE, HUŚTAWKA, SIEĆ ZASTAWNA, KRAV MAGA, PORTE-PAROLE, WINKULACJA, BOTULIZM DZIECIĘCY, MOTYLEK, CIENIAS, FLUID, AWATARA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, POŁOZ ZIELONY, PIŁOGON, CENOTWÓRCA, STARY WYGA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, WĘŻOWNIK, KAWA ROZPUSZCZALNA, IKRA, PIES RODZINNY, HARMONIJKA, ŁOMOTANIE, MISSISIPI, GŁOWA, AGREGAT POMPOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KOŃCÓWKA, RĄB, KUPON ZEROWY, TURKIESTAN, CEROWNIA, SKŁADNIA, ARCHAISTA, RAMIENICA ZWYCZAJNA, SPRZĄCZKA, LANDRYNKA, STOŻEK USYPISKOWY, DETALISTA, GEOELEKTRYKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, FONDUE CZEKOLADOWE, MALAKKA, STARA, MENNICA, RĘKAWEK, KIERZYNKA, WIERSZ LEONIŃSKI, SKŁADAK, TAPIR WEŁNISTY, MELDUNEK CZASOWY, RÓŻOWE OKULARY, BOCZNIAK, CHAOS, KRĘG OBROTOWY, GRZYWIENKA, TACA, POSTĘPOWANIE, POŁÓWKA, UKRAIŃSKI, KOKORNAK, DŁUGOSZPON, INDIAŃSKI, IRONIA, PLAZMA, HUMBER, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DZIEŃ POLARNY, PŁYTA GŁÓWNA, STYL WILHELMIŃSKI, ZNAMIĘ SPITZ, SAMOOCZYSZCZANIE, FILM TELEWIZYJNY, BRYŁA SZTYWNA, URLOP NA ŻĄDANIE, CHODZĄCA POWAGA, BD, WOLA BOŻA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PATENT, KARZEŁ, HOMINIDY, OTWÓR DRZWIOWY, HULK, DOROSŁOŚĆ, SADYSTA, LAVALLEJA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, DOTYK, TEBERDA, ZDERZENIE CZOŁOWE, KARAFKA, EFEKT RYGLA, INŻYNIER DUSZY, DOKUMENTALIZM, PLIK MULTIMEDIALNY, PODBRÓDEK, TEORIA PIERŚCIENI, TRASZKA MARMURKOWA, HALOTRON, MUSZLA, SELENOGRAFIA, DOMY, NIEŻYT, DALEKOWIDZTWO, PAREJAZAUR, LABORATORIUM, TARANTELLA, WICIOWIEC, TEORIA INFORMACJI, PIERWIASTEK, KLUCZ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, EKSPERT, WAFEL, BOMBONIERA, CYKL POETYCKI, MECH KORSYKAŃSKI, CEGŁA, ŚW. METODY, FIZYKA STATYSTYCZNA, PONIEWIERKA, PARASOLNIK, FRYZ, KOSZÓWKA, RYMARSTWO, HAFT GAŁĄZKOWY, OKULISTYKA, MIESZKALNICTWO, PENIS, GEOIDA, CYLINDEREK, BETON STRUNOWY, OBRZUT, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, ASTROFOTOMETRIA, WOKALIZA, JEOGRAFIA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, BOROWODOREK, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, OŻYWIENIEC, JEZIORO SUBGLACJALNE, PODRÓŻ, STRESIK, MEDYCYNA KOSMICZNA, UCHO WEWNĘTRZNE, APLIKACJA ADWOKACKA, KONGA, SYF, WATA, KIKUTNICE, EKWIPARTYCJA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, GRZEBIEŃ BIODROWY, BAZYLISZEK, SYFON, ZAPASY, MONETKA, KATAPULCISTA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, OSOBOGODZINA, KADR, ANARCHIZM, NAJDA, ŁASZT, INKWIRENT, MASTYKS ASFALTOWY, DRIBLER, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, BURSZTYNKA, STRZELNICA SPORTOWA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, HAFTARNIA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, UKŁAD INERCJALNY, NUŻENIEC, KRAJ, ARENDARZ, ANTYNATURALIZM, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, SZÓSTA CZĘŚĆ, GNÓJ, PIEŃ, PŁUG TALERZOWY, PANKREATYNA, WĘDRÓWKA, SERIA KWALIFIKACYJNA, ANKSJOGENIK, BENGALSKI, ŚWIADEK KORONNY, TRZEŹWOŚĆ, ROSYJSKI, TRASZKA JAPOŃSKA, WYBIELENIE, OBSYPISKO, PULMAN, PRZEPRÓCHA, RACHUNEK CIĄGNIONY, ZĘBATKA, SZEWCZYNA, PRZYBYTEK, WALEC WIBRACYJNY, ALGORYTM REKURENCYJNY, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, TAJEMNICZOŚĆ, KURATOR, KOMPETYCJA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KRYNOLINA, CYKL ASTRONOMICZNY, CHIRURGIA, KANCONETA, POCHLEBSTWO, SKRUPULANT, CYGA, GAJNIK LŚNIĄCY, ODLEWARKA, CZWARTACZKA, BOOT, NARZĘDZIE, RZUT PROSTOKĄTNY, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, TARCIE, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, OBRZEŻE, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ŚLEPY NABÓJ, ASTROLOG, BAS, SAMOLUBNY DNA, ROCK AND ROLL, WYLEW, REGENERAT, RESZTKA, NAPRAWICIEL, OBSERWATOR, NIEZISZCZALNOŚĆ, TEKSTUALNOŚĆ, KRĄŻENIE DUŻE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, ZŁOTY RYŻ, ZAKRĘCANIE, KOŁEK, TROCHUS, GOMÓŁKA, CIĘTOŚĆ, CHŁONIAK, LAMBDA, PORZĄDEK, FLUAV, NERKOWIEC, TWIERDZENIE PETTISA, AMPUŁA, PATRYCJAT, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, RESZTÓWKA, PÓŁ, DRABINA, ZWIERCIADŁO, OBTŁUKIWANIE, INFOMAT, PASJONISTA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KULT ŚWIĄTYNNY, KANONISTYKA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, HYDROAKUSTYKA, PROMOTOR, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, RUCH PROSTOLINIOWY, PRZEWIERT, LINIA ROZUMU, BEŁKACZEK POSPOLITY, MAKARONISTA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, MŁODZIK STARSZY, ?HOTELING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COCHLEA - ANATOMICZNA CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO SSAKÓW ZŁOŻONY Z CZĘŚCI KOSTNEJ (O KSZTAŁCIE MUSZLI ŚLIMAKA) I MIESZCZĄCEGO SIĘ W NIEJ PRZEWODU ŚLIMAKOWEGO (CZĘŚĆ BŁĘDNIKA BŁONIASTEGO), KTÓRY ZAWIERA RECEPTOR SŁUCHU — NARZĄD CORTIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COCHLEA - ANATOMICZNA CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO SSAKÓW ZŁOŻONY Z CZĘŚCI KOSTNEJ (O KSZTAŁCIE MUSZLI ŚLIMAKA) I MIESZCZĄCEGO SIĘ W NIEJ PRZEWODU ŚLIMAKOWEGO (CZĘŚĆ BŁĘDNIKA BŁONIASTEGO), KTÓRY ZAWIERA RECEPTOR SŁUCHU — NARZĄD CORTIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIMAK cochlea - anatomiczna część ucha wewnętrznego ssaków złożony z części kostnej (o kształcie muszli ślimaka) i mieszczącego się w niej przewodu ślimakowego (część błędnika błoniastego), który zawiera receptor słuchu — narząd Cortiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIMAK
cochlea - anatomiczna część ucha wewnętrznego ssaków złożony z części kostnej (o kształcie muszli ślimaka) i mieszczącego się w niej przewodu ślimakowego (część błędnika błoniastego), który zawiera receptor słuchu — narząd Cortiego (na 6 lit.).

Oprócz COCHLEA - ANATOMICZNA CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO SSAKÓW ZŁOŻONY Z CZĘŚCI KOSTNEJ (O KSZTAŁCIE MUSZLI ŚLIMAKA) I MIESZCZĄCEGO SIĘ W NIEJ PRZEWODU ŚLIMAKOWEGO (CZĘŚĆ BŁĘDNIKA BŁONIASTEGO), KTÓRY ZAWIERA RECEPTOR SŁUCHU — NARZĄD CORTIEGO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - COCHLEA - ANATOMICZNA CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO SSAKÓW ZŁOŻONY Z CZĘŚCI KOSTNEJ (O KSZTAŁCIE MUSZLI ŚLIMAKA) I MIESZCZĄCEGO SIĘ W NIEJ PRZEWODU ŚLIMAKOWEGO (CZĘŚĆ BŁĘDNIKA BŁONIASTEGO), KTÓRY ZAWIERA RECEPTOR SŁUCHU — NARZĄD CORTIEGO. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x