AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCJA NA OKAZICIELA to:

akcja, z której uprawnienia do wykonywania wynikających z niej praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.280

FOLIARZ, PENTIMENTO, POWIEŚĆ KRYMINALNA, SCENARIUSZ FILMOWY, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, WARZYWO KORZENIOWE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, TAUTOCHRONA, WSTĄŻKA, BATERIA PŁASKA, STER, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, TABLICA CAYLEYA, NORMALNOŚĆ, GAR, WIĘŹBA, DWUTAKT, OPŁAKANA NOC, WSTECZNICTWO, TALMUD, SAŁATKA CEZAR, BUŁGARYSTYKA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KABINA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, TRAMPOLINA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, MUZA, JER MIĘKKI, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, ŁÓW, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SUFRAŻYZM, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, COKÓŁ, OWCA CZTEROROGA, RĘKA, SUCHORYT, IZBA DEPUTOWANYCH, TALMUD, REWOLWER, JAGLANKA, PORODÓWKA, FUNKCJA AKTYWACJI, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, KONTYNGENT CELNY, WALCOWNIA ZIMNA, SZPERACZ, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SAMOGŁOSKA USTNA, GAŚNICA PROSZKOWA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, EKSPEKTATYWA, WYŻYNKA, EKONOMIA POZYTYWNA, PRZYRZĄD, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, WŚCIK DUPY, ŁĄCZNOŚĆ, GABLOTA, GALISYJSKI, WIDMO, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, TOR, CZTERY DESKI, KABAŁA, GRANICA CIĄGU, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KLEJNOT HERBOWY, TERYNA, WODOROSIARCZEK, FILIGRAN, KURZA PAMIĘĆ, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, FASKA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, SONANT, DIAKONIA, SKARGA, DOM KATECHETYCZNY, BECZKA, EPOKA LITERACKA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, FIDEIKOMISARZ, KISZKA STOLCOWA, EGZOSZKIELET, PRZEBIEG, AMFIBIA, OSIEMDZIESIĄTKA, PRIORYTET, ŚMIERDZĄCE JAJO, PRZECIĄGANIE LINY, ŁEMKOWIE, SZANKIER MIĘKKI, DRAMAT GROTESKOWY, WIEŚ, ANTECEDENCJA, RAFA, NEFROSTOMIA, POŻAREK, WSPINALNIA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ORTOWODÓR, POCIĄG ROBOCZY, ORBITA, PRZYNĘTA, FUNKCJONALIZM, JER TYLNY, CUMMINGS, CZARNA KSIĘGA, CZAS TERAŹNIEJSZY, DŁAWIEC, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PENDYNKA, DYSOCJANT, BIJATYKA, APLIKACJA PROKURATORSKA, KIRYS, BINGO, WARGOWE, WOLNY ZAWÓD, THRILLER, DYPLOM, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, KOLAGENOZA, OSIKA, ZAKON, MAŁPKA, JESIOTR ROSYJSKI, ROŻEK, BHP, ZBIOREK, PLEBEJUSZ, KIOSK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, EKTENDOMIKORYZA, LODOWNIA, KILIM, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, RZUT RÓWNOLEGŁY, ROŚLINA BULWIASTA, LINIJKA MENNICZA, KAMPANILA, TEROCEFALE, PAMIĘĆ RUCHOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, KOCZKODAN, BOOROOLA, PACHISI, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, BIOTRANSFORMACJA, KYNOTERAPIA, HORROR, NIETYKALNOŚĆ CIELESNA, TOTALIZATOR, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, STATEK GŁĘBINOWY, POLONISTYKA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, MUŁŁA, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, SZCZAWIOWA, MATERIAŁ, CO, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, TURBINA SPALINOWA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, LOKATA DYNAMICZNA, ŁAWA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ZASTRZYK, RUMUNKA, WZW G, KOLORYT LOKALNY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PŁOZA, REMISIK, TEMPERATURA ZAPALENIA, KALANETYKA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SUMA PROSTA, STACJA KLIMATYCZNA, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZŁOTA AKCJA, PĘD, UMIEJSCOWIENIE, OKTAW, KAWALERIA POWIETRZNA, PEŁNOROŻCE, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, SUMA KOMANDYTOWA, BŁONICA KRTANI, STRASZAKOWATE, TYKA, SŁUGA BOŻY, TEATR, ROSZCZENIE, DYSCYPLINA POKAZOWA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, HORMON STEROIDOWY, KONOSAMENT, AGENCJA RATINGOWA, HAOMA, PORZĄDEK PRAWNY, WSPÓŁBRZMIENIE, OGONEK, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KANKAN, BRZOSKWINIA, ÓSEMKA, CUMULUS, WOREK TRZEWIOWY, NAWALANKA, BIAŁA STOPA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, DWUPODZIAŁ, MASZYNA TURINGA, EWANIELIA, ODPRYSK, CZYSTKA ETNICZNA, KRÓTKA PAMIĘĆ, LAMPA ŁUKOWA, STYL KOLONIALNY, CHŁOPIEC KLOZETOWY, WYŻYNY, LALKA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PODSTACJA TRAKCYJNA, MŁOT, EDYKUŁA, WNĘKA WĄTROBY, PRAWO RZECZOWE, MELISA, WOREK, MAMUCIA SKOCZNIA, LISZAJ BIAŁY, MARSPIKIEL, DODAJNA, INTERWIZJA, KSYLOGRAFIA, AKCJA, MULDY PODWÓJNE, SLIP, SIODLARNIA, MAPA FIZYCZNA, TYSIĄC, SPECJACJA FILETYCZNA, PRZEKŁADNIA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ANALIZA KOSZTÓW, AKCJA, CHOROBA WODUNKOWA, ZASIADKA, ELEWACJA, ZAPISOBIERCA, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, MUTACJA GENOWA, ZAĆMA DOJRZAŁA, NOOBEK, DROGA ŻELAZNA, SHORT TRACK, KONTRAKT TERMINOWY, KRÓCIEC, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, BACHATA, AL SECCO, MACIERZ ALTERNUJĄCA, CENA WYWOŁAWCZA, DAMKA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, LIST ZASTAWNY, KARA TALIONU, CHRONOMETRAŻYSTA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, BIURO SPISOWE, SUWNICA POMOSTOWA, ZESPÓŁ USHERA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, BENZYNÓWKA, DZIEDZICZENIE, RYNEK TERMINOWY, ROZCIEŃCZALNIK, SŁOWO, MAGNES, APLIKACJA SĘDZIOWSKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GLACE, BRONIOZNAWSTWO, BORECZNIK, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, POWIEŚĆ FANTASY, ?PRZETWÓRCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCJA NA OKAZICIELA akcja, z której uprawnienia do wykonywania wynikających z niej praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCJA NA OKAZICIELA
akcja, z której uprawnienia do wykonywania wynikających z niej praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji (na 17 lit.).

Oprócz AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x