AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCJA NA OKAZICIELA to:

akcja, z której uprawnienia do wykonywania wynikających z niej praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.280

BIDUL, BEZPLANOWOŚĆ, AUTOKATALIZATOR, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WNĘKA WĄTROBY, DZIAŁKA, UKŁAD ZAPŁONOWY, TORPEDA AKUSTYCZNA, KRĘTARZ DUŻY, SPRAWDZIAN, LEASING KAPITAŁOWY, OPŁUCNA ŚCIENNA, ODWSZAWIANIE, AKALKULIA, ŚWIETLÓWKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BEKA, STRZECHWOWCE, HORROR, CHŁOPIEC KLOZETOWY, PODSYP, POKER DOBIERANY, KONTRAFAŁ, REGULACJA KASKADOWA, SĘDZIA PENITENCJARNY, PAKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ODPROMIENNIK, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, PADACZKA ODRUCHOWA, NAPÓR, ZAWODNOŚĆ RYNKU, PONTICELLO, OGÓREK, PRASA, FOLIARZ, NOC, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, ROPOMACICZE, TAKSON MONOTYPOWY, RUNO, WIOSKA TEMATYCZNA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, FRAMUGA, AKANTOWATE, CHOROBA MORGELLONÓW, KOŁO, BIAŁY TRĄD, SZPERACZ, ZANOKCICOWATE, ODŚRODKOWOŚĆ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, UZBRAJANIE, AKCJA, PUKAWKA, KREDKA OŁÓWKOWA, RZEŹBA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, OSTRA AMUNICJA, ZAŚLUBINY, RAMKA ODCZYTU, JER PRZEDNI, STAROIRLANDZKI, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, LITERAT, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, HYDROFIT, BABIA DUPA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, DYSCYPLINA POKAZOWA, DIASTOLE, COLESLAW, TRIAL ROWEROWY, JIVE, POLITYKA MIESZKANIOWA, BAR, ŚLIMAK, MAKRO, MEDIANA, CUMULUS, ALKALIZACJA, FOXTROT, OBIEKT WESTCHNIEŃ, EKOSFERA, URZĄD POCZTOWY, RZEKA ROZTOKOWA, SENSYBILIZATOR, KIEROWNIK BUDOWY, MATKA BOSKA GROMNICZNA, ONE-STEP, BANK DOMICYLOWY, GMINA GÓRNICZA, FARBA OLEJNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, SUSPENSA, OWCA JACOBA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, SPRZĘŻNICE, LODOWNIA, SYGNIFIKATOR, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, MASKARADA, STUDIUM, CHOROBA DUHRINGA, HYPOSTYL, MIKST, SPADKOBIERCA, PILOT, JAZZÓWKA, ŚRODEK PRAWNY, ZAWODOWIEC, DZIEŻA, GWARANCJA BANKOWA, WIELOZADANIOWOŚĆ, ZNAK LEGITYMACYJNY, ZBROJA BIAŁA, MÓZG MATRIOSZKA, NOŚNIK, APORT, REFLEX, KRASNAL, MALARSTWO IKONOWE, PC, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PODGARDLANKA, LAMPKA, REMIS, ZERO BEZWZGLĘDNE, DRUK OFFSETOWY, PUSTAK ŚCIENNY, LUFA, OCHOJSKA, GITARA KLASYCZNA, BROŃ PANCERNA, TOTALIZATOR, MAGNES, TURBINA PAROWA, MAGNES, CHOROBA MÜNCHMEYERA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KABAŁA, DAWKA DOPUSZCZALNA, WESTERN, DOM DZIECKA, KARENCJA, KOLUMNA MARYJNA, ASTROGRAFIA, ZBROJENIE, POWIEŚĆ MILICYJNA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, APLIKACJA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, SWATKA, SELEKCJONER, PROCEDURA KREDYTOWA, TRÓJNÓG, NAJEM OKAZJONALNY, SPONDYLOARTROPATIA, GOŁĄBKA, REJA, RZEŹBA, PAMIĘĆ ULOTNA, RAMA, STANOWISKO, KARTA KREDYTOWA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KASZANA, WRZÓD MIĘKKI, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, DOŁEK OSIOWY, POCIĄG ROBOCZY, STATYSTYKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, THRILLER, DŁAWIEC, KANKAN, KARETKA REANIMACYJNA, ZAWIKŁANIE SIĘ, KWINTET, BLIŹNIAK, DELFINY OCEANICZNE, DRAGA, ODTLENIACZ, PRODUKT LECZNICZY, ODBYTNICA, STACJA KLIMATYCZNA, ORBITA, PIRYDOKSAL, AZYDOTYMIDYNA, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, PILOT AUTOMATYCZNY, DUNGEON, AUDYTORIUM, MATERIAŁ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SCUTUM, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, LINIA, SŁUŻBISTKA, STATEK GŁĘBINOWY, JAWA, MACIERZ NILPOTENTNA, CEMENTOWE BUTY, REDA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, KLASTER, SZPILKOWE, ARYTMOMETR, DRAMAT OBYCZAJOWY, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, PUCHTA, WALCOWNIA GORĄCA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, DOM KATECHETYCZNY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CENA MINIMALNA, GEOMETRIA AFINICZNA, SPECJACJA RADIACYJNA, POKER ROZBIERANY, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, TOKARKA REWOLWEROWA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, SKARGA, IRANIZACJA, WENATIKOZUCH, MYSZOWATE, D, FEBRA, KOLEJKA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, BEGUINE, FUTURE, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, BLACKJACK, DRZEWCÓWKA, UDAR, ODDZIAŁ ZAPOROWY, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, ROMANS GOTYCKI, ROZPRAWA HABILITACYJNA, MŁOT, GENDER, ŻABY SESZELSKIE, SIEDZISKO, GRUPA TOPOLOGICZNA, PUŁAPKA KREDYTOWA, NIMBUS, BAWEŁNA, METALOGIKA, ROZWIĄZANIE AKCJI, WSTRZĄS SEPTYCZNY, NIPA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, WALC WIEDEŃSKI, PIEPRZ, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, FOTOGRAFIKA, TORFOWCOWATE, PATRONKA, ORLIK, KONTRALT, WALCOWNIA ZIMNA, SIARKA ROMBOWA, CEREMONIA ZAPACHOWA, AKCJA, UKROP, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, PRAWO SPADKOWE, FIOLKA, SARDANA, KILLER, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, UMOWA BUKINGOWA, SKALA KELVINA, DODATEK MOTYWACYJNY, PLEBS, LEVEL, SPRZĘT, ŻEBRO, CELA ŚMIERCI, TEORIA DECYZJI, CHOROBA ORMONDA, KONCEPT, ROZPORZĄDZENIE, ELEKTROMIOGRAFIA, GŁÓWKA, AKCJA APORTOWA, KWARCÓWKA, DZIENNIK ODBIORCZY, AMANT, SZPADA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, ALIGATOROWATE, ?INSTAGRAMER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCJA NA OKAZICIELA akcja, z której uprawnienia do wykonywania wynikających z niej praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCJA NA OKAZICIELA
akcja, z której uprawnienia do wykonywania wynikających z niej praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji (na 17 lit.).

Oprócz AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - AKCJA, Z KTÓREJ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PRAW PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU POSIADACZOWI AKCJI. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast