NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU, O BARWIE BIAŁEJ, SZAREJ, ZIELONEJ, ŻÓŁTEJ LUB BRUNATNEJ, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PROMIEŃ PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM ŹRENICĘ KOCIEGO OKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOCIE OKO to:

nieprzezroczysta odmiana kwarcu, o barwie białej, szarej, zielonej, żółtej lub brunatnej, dla której charakterystyczny jest migotliwy promień przypominający kształtem źrenicę kociego oka (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOCIE OKO

KOCIE OKO to:

efekt optyczny polegający na pojawianiu się wąskiej smugi (pasma) świetlnej przypominającej źrenicę kociego oka, która przemieszcza się po wypukłej i wypolerowanej powierzchni kamienia w trakcie jego obracania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU, O BARWIE BIAŁEJ, SZAREJ, ZIELONEJ, ŻÓŁTEJ LUB BRUNATNEJ, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PROMIEŃ PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM ŹRENICĘ KOCIEGO OKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.768

RETORTA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DOM, JĘZYK MARTWY, KOMISJA REWIZYJNA, ENCYKLOPEDYZM, AZJATKA, GUMA, HERBICYD, KANU, STYL WILHELMIŃSKI, TRAWA, LUTNIA, DOJRZAŁOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ZOONOZA, GORYL NIZINNY, LEJEK, JĄDRO OGONIASTE, BALECIK, WYSYP, BILLBOARD, ŻUBR WĘGIERSKI, CZTEROSUW, PLASTIK, WERDIURA, WYROŚL, TYTULATURA, BRAMKA HONOROWA, PRZEKŁADNIA, KONIK MORSKI, REFORMATOR, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KULT PRZODKÓW, KADM, SYRENI ŚPIEW, ANTYELEKTRON, KOZAK, STREFA EURO, KORSARZ, PAMIĘĆ ULOTNA, OPAŁ, CZERPARKA, NARKOTYK MIĘKKI, BLOK, SPORT WODNY, FAŁSZYWA KURKA, PIEC INDUKCYJNY, PRZYZWOITOŚĆ, HERMA, BAT, HALE, ZWOLNIENIE, EDYKUŁA, WIRTUOZERIA, SUFFOLK, ADIDAS, JACK, ZESPÓŁ, ZAĆMA WARSTWOWA, CZĄSTKA DZIWNA, OBUSTRONNOŚĆ, WODOROSIARCZEK, SZAMBELAN PAPIESKI, PIEROGI, ANSAMBL, PARODIA, ANTENA TUBOWA, KOTERIA, THRILLER, PIERWSZA JASKÓŁKA, TYKA, PLUTOKRACJA, CZYNNIK PRODUKCJI, WITEKS CZCZONY, PRODUCENT, FAKSYMILE, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DOPING, CZARNA DZIURA, DUMP, BEZGŁOWOŚĆ, STRONA INTERNETOWA, SPĄGNICA, SKRZELOTCHAWKI, SYNAPIZM, ŚWIECKOŚĆ, TRANSWESTYTA, NORZYCA, STANOWCZOŚĆ, SAMOUCZEK, CZAS LETNI, OKO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, DYNAMIZM, STRUKTURA MACIERZOWA, WYPRAWKA, GŁUPTAS, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, CHOROBA KUSSMAULA, OKA, KOLOKWIUM, KĄT DEPRESJI, LIMETA, MELINA, PERSKIE OKO, ŚLIWA, SETKA, CUG, RERECORDING, PŁYWACZ, ORŁORYB, ZUPAK, WYŻSZE NACZELNE, GÓRNICZKA, TRIAL, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ATMORADIOGRAF, NIEDORZECZNOŚĆ, KUCHNIA, NIEPOPRAWNOŚĆ, FILTR CYFROWY, ŚMIERDZIEL, ŁUPACZKA, LISTEK, UT, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, INTRUZJA, SOLANKA, PENTAPTYK, SAMOREALIZACJA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, JEJMOŚCIANKA, LIRNIK, KOJCZYK, ŻAGIEL REJOWY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, SWEET, RAJKA, BATALION RADIOTECHNICZNY, UPGRADE, KŁADKA, BURNETT, PADACZKA ODRUCHOWA, MUŁOWCOWATE, LINIA WIDMOWA, COKÓŁ, WZNIOS, TAŚMA MONATAŻOWA, PIRAMIDA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KLEROMANCJA, AKOLITAT, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, KISZKA SZWEDZKA, KRIS, PASZTET, KSIĄŻĄTKO, SZPERACZ, POKER ROZBIERANY, EGZORCYZM, KARAKUŁ, GETRY, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, ANTRYKOT, WZIERNIK, WIELORYB, ŻYWOPŁOT, MAŚLANKA, RZEZAK, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, CYGARO, REKUPERATOR CIEPŁA, BATY, BLOKHAUZ, MARTYNGAŁ, JAZGOT, MONOETANOLOAMINA, OŚMIORNICA, BARANEK WIELKANOCNY, DERMOKOSMETYK, PREPAID, DRĘTWA, MOSTEK KAPITAŃSKI, PREZESKA, SOK, OPÓR DROGOWY, OKRĘŻNOŚĆ, NOWOROCZNIK, LOGGIA, ISTOTA, POCHODNA FORMALNA, CYGARO, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, NIEWYPARZONY PYSK, PREFEKTURA MIEJSKA, MENADŻER, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZAKĄSKA, SZTUKA DEKORACYJNA, ZAĆMA CAŁKOWITA, NIESTEROWNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, IMPAST, ANTYFAN, MAKARON, ŻONA , MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, OŚZIEMI, KANALIZACJA KABLOWA, FRONTYSPIS, UBYTEK, REFLEKS, DYSKRYMINACJA CENOWA, ROLETKA, LICZKO, HURYSKA, TORII, UNYTKO, ABOLICJONISTA, URZECZOWIENIE, HAK, ZASILANIE SIECIOWE, WIATR, POWAŻNOŚĆ, BOMBA, OLEJ PALMOWY, SPRZĘCIOR, ODMIEŃCOWATE, BEK, OWOCNIK, ŚCIÓŁKOWANIE, KIWI, UZYSK, BALAST, PRZEPOJKA, SMOCZEK, BŁONA ZEWNĘTRZNA, HIPERPRZESTRZEŃ, IKEBANA, SUPERTOSKAN, OCHRONA INDYWIDUALNA, ENERGIA CIEPLNA, SKRZYPŁOCZE, DUŃSKI, KALCEOLARIA, NARZĄD KRYTYCZNY, BŁONICA SKÓRY, CZASTUSZKA, KARDIGAN, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, BŁYSZCZ BIZMUTU, POLSKI-SLOWNIK.PL, BŁĘKIT PARYSKI, WYCINEK, NIEPOSPOLITOŚĆ, GALAS, KARAKURT, SURF, KUWETA, PIKA, DROBNIACZKOWCE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, KROPELKA, FANFARON, WIR PYŁOWY, ROGI, ARYTMOMETR, ZDRADA, KAMELIA, GOTTUYADYAM, UNISTOR, MATRYCA STRUKTURALNA, BROŃ MASZYNOWA, ANTROPOLOGIA, MUFA, POZYCJA TESTOWA, MCHY WŁAŚCIWE, RYNNA, GENERATYWIZM, KATAR KISZEK, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PASJA, RUMPOLOGIA, LOKAL SOCJALNY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, BABINIEC, PŁYTA, NIECKA WYPADOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SROGOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, KROATYSTYKA, EUDAJMONIZM, SATYRA, ?BATERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU, O BARWIE BIAŁEJ, SZAREJ, ZIELONEJ, ŻÓŁTEJ LUB BRUNATNEJ, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PROMIEŃ PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM ŹRENICĘ KOCIEGO OKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU, O BARWIE BIAŁEJ, SZAREJ, ZIELONEJ, ŻÓŁTEJ LUB BRUNATNEJ, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PROMIEŃ PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM ŹRENICĘ KOCIEGO OKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOCIE OKO nieprzezroczysta odmiana kwarcu, o barwie białej, szarej, zielonej, żółtej lub brunatnej, dla której charakterystyczny jest migotliwy promień przypominający kształtem źrenicę kociego oka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOCIE OKO
nieprzezroczysta odmiana kwarcu, o barwie białej, szarej, zielonej, żółtej lub brunatnej, dla której charakterystyczny jest migotliwy promień przypominający kształtem źrenicę kociego oka (na 8 lit.).

Oprócz NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU, O BARWIE BIAŁEJ, SZAREJ, ZIELONEJ, ŻÓŁTEJ LUB BRUNATNEJ, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PROMIEŃ PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM ŹRENICĘ KOCIEGO OKA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU, O BARWIE BIAŁEJ, SZAREJ, ZIELONEJ, ŻÓŁTEJ LUB BRUNATNEJ, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PROMIEŃ PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM ŹRENICĘ KOCIEGO OKA. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast