CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARBARZYŃCA to:

człowiek, który nie wie, co jest istotne, narusza normy, nie ma szacunku dla kultury (można go podejrzewać o prostactwo, ale często tylko o nieuwagę), myśli prymitywnie, bywa bezwzględny, okrutny, brutalny, ale przede wszystkim bezmyślny (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARBARZYŃCA

BARBARZYŃCA to:

w starożytności: człowiek spoza grecko-rzymskiego kręgu cywilizacyjno-kulturowego (na 11 lit.)BARBARZYŃCA to:

dzikus, człowiek pierwotny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.194

DZIEŃ POLARNY, LEC, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PARA 0, TWIERDZA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, BRZUCHAL, BIAŁA DAMA, GŁOSKA PREPALATALNA, LUBASZKA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, PCHEŁKI, KOMPUTER DOMOWY, MIESZANKA, KONDOR KRÓLEWSKI, DOMICYL, TUREK, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, PSI FIGIEL, PRZEGUBOWIEC, MINIMUM SOCJALNE, KULOODPORNOŚĆ, REDA, LITOŚĆ, KOPANINA, LEPSZOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, CYNKOGRAFIA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, SPOKÓJ, MODEL, PLON REFERENCYJNY, SANDBOX, GERMANIZATOR, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, WARTOŚĆ DODANA, REWERS, NOCEK BRANDTA, HABANERA, REKLAMOWIEC, TEZA, WARTOWNIK, GUGIEL, ANDRUS, KRAAL, PANI DOMU, WIEK, EKONOMIA POLITYCZNA, POŚLAD, KONSTYTUCJA, SPÓJNOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIE, TRANSPARENTNOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, GŁOWA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, GYNYCEUM, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PRZEDPOLE, ŻYŁKA, KACZKA BIAŁOGARDŁA, USZYSKO, DOBRO RZADKIE, KATEGORIA SŁOMKOWA, MOTYWIK, NIEDZISIEJSZOŚĆ, BOA KRÓTKOOGONOWY, ISTOTA, BEHAWIORYZM, MAZOWSZANIN, STALLA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, BASIA, CHRONOMETRAŻYSTA, ZAKON SZPITALNY, SHILLING, LICHWA, SMUTY, STALAG, TAŚMA, PIRYDOKSAMINA, PIJAWKA, TEREN ZAMKNIĘTY, ZAWIŁOŚĆ, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, NAPOMNIENIE, ANTYKATOLIK, CISOWCE, CUGANT, ODNALAZCA, COŚ, PILOTEK, ROMANSOPISARZ, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, ATRYBUCJA STABILNA, ISTOTA, EMPORA, BUCHTA, ABNEGATKA, EKSPRES KOLBOWY, CUDOWNY OWOC, ACHEIROPOIETA, MIECZOGONY, MOTYLEK, INDUSTRIALIZACJA, TRAWERS, HIPIS, KRUCZEK, TANIEC, WYWIAD, MALKONTENCTWO, EFEKT BOGACTWA, ADAPTER, REA, SUPERKOBIETA, OTWORZENIE DUSZY, RODZINA PEŁNA, ROBOTA, ŁASZT, GNIAZDKO, FILM HISTORYCZNY, BBS, PRZEKAŹNIK, PÓŁZAWODOWIEC, GOSPODARKA KOMUNALNA, GŁUPKOWATOŚĆ, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, GRUCZOŁ MLECZNY, MIODOWNIK, GUZDRAŁA, GNIOTOWNIK, ŚLICZNOŚĆ, PODŁOGA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, WERBENOWATE, PŁASKOŚĆ, SUMATOR, KUC, GWATEMALCZYK, KAWALER, CEPER, OBORA DWORSKA, INŻYNIER, MAFIA, GETER, MALINOTRUSKAWKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, BEZA, ŹRÓDŁO RADIOWE, TROGLODYTA, PERILLA ZWYCZAJNA, DZIECINNOŚĆ, LIMFOSCYNTYGRAFIA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, ŚWINIOWATE, COMBER, PLUTOKRACJA, BEZIDEOWOŚĆ, ŁEBEK, FILAR, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, STRZAŁECZKA, DON KISZOT, OBYCZAJNOŚĆ, ZJAWISKO ZENERA, MENADŻER, KAMERTON GWIZDKOWY, ZACHWALACZ, ANTENA, DYDAKTYCZNOŚĆ, KASZTEL, FIGA, TAKIFUGU, EUTEKTOID, KREDYT KASOWY, CYTRONELLA, DŁUGOSZOWE, KOŁO JEZDNE, PODSTAWA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, NEGATYWIZM, SZACHRAJ, KASA ZAPOMOGOWA, KURONIÓWKA, STYL RETORYCZNY, KONDYCJONALIZM, OGIER, FUNKCJA RZECZYWISTA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ANTENA HELIKALNA, UFNOŚĆ, KANONIA, ZGNIŁY KOMPROMIS, BIOGEN, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DOWÓD RZECZOWY, ORLICA, SPÓLNIK, SZKODNIK, SELEKCJA, CZERWIEC, NEGR, TYSIĄC, FERETRON, ZAPROSZONY, OPĘTANIE, POSTĘPACTWO, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, OSZCZĘDNOŚĆ, PIERWSZOROCZNIAK, JESION, PEŁNIA, WRZASKLIWOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, BIAŁA NOC, WARZYWO GRUNTOWE, JOŁOP, ZAIMEK ZWROTNY, TEKODONTY, TUŁACZ, OBSESJA, KSIĘGA INWENTARZOWA, CHOROBA GÓRNIKÓW, GOLEM, ODRODZENIE, KIERUNKOWOŚĆ, ARCHIWISTA, SZMATA, BEZDOTYKOWIEC, PROSIAK, ZROZUMIAŁOŚĆ, PEREŁKA, PANTOFELNIK, DYSKRYMINACJA CENOWA, MAŁOWIERNY, PIESZCZOSZEK, CALLANETICS, ZAPOMINALSKI, PLAMA, DELFIN BIAŁOBOKI, TWIERDZENIE REESA, POPYT NIEELASTYCZNY, STALMACH, BROŃ GŁADKOLUFOWA, CZUBATOŚĆ, PROFESOREK, POTĘGA, OMYK, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, POROŚLE, MIARA NIEZWARTOŚCI, UKŁAD SŁONECZNY, RÓWNOLICZNOŚĆ, CHWILA, NIEAKTUALNOŚĆ, NAWAŁNOŚĆ, POGODNOŚĆ, DZIERŻAWCA, KRAKERS, ŚREDNIOWIECZNIK, KOLEJ, NEWRALGICZNOŚĆ, BYSTRZACHA, CHAŁUPNICA, DOWÓD, ODPYCHACZ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KWADRA, GOLIAT PŁOCHLIWY, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, AUTOREFERAT, SYTUACJA PODBRAMKOWA, OPRAWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, WŁÓKNO, OBÓZ KONCENTRACYJNY, ŚMIECIARZ, WITELLARIUM, MACIERZ NILPOTENTNA, KATAPULCISTA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, SZKŁO SPINOWE, OSESEK, SZACHY BŁYSKAWICZNE, DELFINISTA, GAR, OCHOTNIK, SWAWOLA, ROZMACH, MELON, IMPULSYWNOŚĆ, ZAINTERESOWANA, FAŁSZYWOŚĆ, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, SINGIEL, ?BIURO SPISOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARBARZYŃCA człowiek, który nie wie, co jest istotne, narusza normy, nie ma szacunku dla kultury (można go podejrzewać o prostactwo, ale często tylko o nieuwagę), myśli prymitywnie, bywa bezwzględny, okrutny, brutalny, ale przede wszystkim bezmyślny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARBARZYŃCA
człowiek, który nie wie, co jest istotne, narusza normy, nie ma szacunku dla kultury (można go podejrzewać o prostactwo, ale często tylko o nieuwagę), myśli prymitywnie, bywa bezwzględny, okrutny, brutalny, ale przede wszystkim bezmyślny (na 11 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast