CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARBARZYŃCA to:

człowiek, który nie wie, co jest istotne, narusza normy, nie ma szacunku dla kultury (można go podejrzewać o prostactwo, ale często tylko o nieuwagę), myśli prymitywnie, bywa bezwzględny, okrutny, brutalny, ale przede wszystkim bezmyślny (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARBARZYŃCA

BARBARZYŃCA to:

w starożytności: człowiek spoza grecko-rzymskiego kręgu cywilizacyjno-kulturowego (na 11 lit.)BARBARZYŃCA to:

dzikus, człowiek pierwotny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.194

CHWYTNIK, SKWAR, KRWIOPIJCA, ŚLAD, DŻOLER, ANDROFAG, PARKING, WACHLARZ, PUSTY DŹWIĘK, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BUDA, NADSAMICA, KIEP, IMPORT RÓWNOLEGŁY, TABOR, KOMPENSATOR CIEPLNY, IMAGE, PRZECINACZ, KRÓLIK, DIETA, DELFIN DŁUGONOSY, TRAWERSOWANIE, OGÓR, PASKOWNIK ZMIENNY, SONDA INTERNETOWA, NERKOWIEC, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, UKŁAD JEZDNY, KLINKIER, HRABINA, WYNIK FINANSOWY, KRYTERIUM WALDA, CZYNSZ WOLNY, BOŚNIACKOŚĆ, OKUCIE, FIRMA KRZAK, MONARCHISTA, SYLABA SŁABA, DULĘBA, DOKTOR, MIĘKKIE LĄDOWANIE, DOWÓD, ORONGO, CZERWIEC, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, KWIATUSZEK, KIERUNKOWOŚĆ, KATASTER, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PALEOMAGNETYZM, FACYLITATOR, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, CHAŁTURA, DESKA, GYYZ, MIODOJAD SZARY, SPOT, PRZEPOWIADACZ, INSPEKT, POKÓJ DZIECINNY, KACERSTWO, CHALKOGRAFIA, SZADOK, KSIĄŻKOWOŚĆ, POMOWIEC, SERDECZNIK POSPOLITY, ROZWAGA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, LYOŃCZYK, EKONOMIK, KABARET, FREESTYLE, ROK KOŚCIELNY, BIELIZNA, SPÓDNICZYNA, MIĘCZAK, KOJEC, OBYWATEL ŚWIATA, SEMIWEGETARIANIN, BATYPELAGIAL, TĘGI UMYSŁ, SILNIK BEZRUCHOWY, POUFNOŚĆ, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, WETERAN, NIENARUSZALNOŚĆ, GORĄCZKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, WIELOMĘSTWO, SPECJAŁ, ŚWIETLICA, NEK, MUTUALIZM, KWADRANT, CYTADELA, GERMANISTA, KARTUSZ, HANTEL, NADWOZIE SAMONOŚNE, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PARKIETNIK, NIEPRZYJACIEL, KOZA SAANEŃSKA, CHEDDAR, LEK ODTWÓRCZY, ENAMINA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, DZIOBAK, WIERCIPIĘTKA, BAŚNIOPISARZ, MAKAK TAJWAŃSKI, KACZKA DZIENNIKARSKA, STYGMAT, BON VIVANT, WAZONKOWCOWATE, REFLEKTOR, BÓR WRZOSOWY, SKIOFIT, MECHANIKA TEORETYCZNA, NIKCZEMNOŚĆ, MARKETING INWAZYJNY, GEHENNA, ASYSTA, OSTROŻNIŚ, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, WIOCHMEN, CIĘŻKOŚĆ, FUNKCJONALIZM, PAKER, PRZEWÓD ODGROMOWY, ETNOGRAF, BUSZEL AMERYKAŃSKI, ALTERNATYWA, BASISTA, STUPAJKA, AKTYWNOŚĆ, KOŁPACZEK, SROMOTA, KUGLARSTWO, STRYCHULEC, TEOLOGIA NARRACYJNA, AWATAR, BOHATER NEGATYWNY, WOLNY SŁUCHACZ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, GRADIENT, BOM, PRODROM, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, FACHMAN, BROŃ KLASYCZNA, KOD JĘZYKOWY, SIŁA, BATYMETRIA, CHŁOPEK ROZTROPEK, KOMPUTER OSOBISTY, POLITYKA DYSKONTOWA, ŁOPATKA, SZYK ANTENOWY, LITERA KSIĘŻYCOWA, KWASOWOŚĆ, KOŃ LEJCOWY, MARGINES, KLUSECZKI, RUSZCZYZNA, SIEROTA, POMROCZNOŚĆ JASNA, WOJCIECH, NONSENSOWNOŚĆ, KOLEJ, DRUGI OBIEG, DEKANTACJA, SIEROTA NIEBOŻA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, OKULARY SŁONECZNE, AKCENT, SCHAB, CZERWOŃCZYK UROCZEK, DIAKON, PRZEZIERNIK, KOZIOROŻEC, TROCINIARKI, HENNA, ZAGADKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, ŚWIĘTA, HARTOWNOŚĆ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, ŻÓŁW JADALNY, ZAKRĘT, OSOBA TRZECIA, SNAJPERKA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, WEHIKUŁ, CAP, BERA, BLOKADA, BUKOWIANIN, OKAP, INFORMACJA, PRACOHOLICZKA, ALLEGRETTO, OMIEG KOZŁOWIEC, KWAS BURSZTYNOWY, SŁODOWNIK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, POPISOWOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, LALKA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, RETORYCZNOŚĆ, STARA PANNA, MED, NATURALIZM, ROZWAŻNOŚĆ, PŁASKOŚĆ, CHLOROHEKSYDYNA, CIEKAWY, KATEGORIA FLEKSYJNA, TŁUCZENIEC, PROFITKA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, ŚRODEK ZASKARŻENIA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, DYMNICOWATE, VOLTAIRE, SZPITALNIK, WZROK BAZYLISZKA, SKRYTOBÓJCA, SILNIK STRUMIENIOWY, MNOŻNIK, BIEGŁY SĄDOWY, CHORWACKOŚĆ, MOMENT TEORETYCZNY, ASNYK, PISCHINGER, GOŹDZIKOWIEC, RUCH EKOLOGICZNY, CZEKOLADA, ŻAL, KOŃ KLADRUBSKI, PIASZCZYSTOŚĆ, SWAWOLA, STAŻ ABSOLWENCKI, PROFITENT, SĄCZYNIEC, GARNUSZEK, NATRĘT, AKWATINTA, BAJRONISTA, LUZAK, ŁAWA RZĄDOWA, MIODOJAD LEŚNY, MYDLARZ, WATAHA, PRZERYWACZ, ŚREDNI DYSTANS, BIRMAŃCZYK, CEL, RELIKT, BASTION, CZERWONA KSIĘGA, GEREZA BIAŁOBRODA, POŚLEDNIOŚĆ, ŻYD, KORAL MADREPOROWY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, GRZYB MAŚLAK, WYMOCZEK, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ZAWŁASZCZENIE, RÓWNOLICZNOŚĆ, KORZEŃ, LANDLORD, CZASOMIERZ, MATOWOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, MUTUALIZM, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, KUMA, VIADANA, ASTERIX, EUBAKTERIA, GÓGLE, GÓWNIARA, GWIAZDA, WIRTUOZOSTWO, INTERPRETATOR, FILEMON CIENKODZIOBY, KOŁEK, BOMBER, ŻYWIEC, INDUS, NIEDOKŁADNOŚĆ, ?OBSZAR WIEJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARBARZYŃCA człowiek, który nie wie, co jest istotne, narusza normy, nie ma szacunku dla kultury (można go podejrzewać o prostactwo, ale często tylko o nieuwagę), myśli prymitywnie, bywa bezwzględny, okrutny, brutalny, ale przede wszystkim bezmyślny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARBARZYŃCA
człowiek, który nie wie, co jest istotne, narusza normy, nie ma szacunku dla kultury (można go podejrzewać o prostactwo, ale często tylko o nieuwagę), myśli prymitywnie, bywa bezwzględny, okrutny, brutalny, ale przede wszystkim bezmyślny (na 11 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIE, CO JEST ISTOTNE, NARUSZA NORMY, NIE MA SZACUNKU DLA KULTURY (MOŻNA GO PODEJRZEWAĆ O PROSTACTWO, ALE CZĘSTO TYLKO O NIEUWAGĘ), MYŚLI PRYMITYWNIE, BYWA BEZWZGLĘDNY, OKRUTNY, BRUTALNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZMYŚLNY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x