Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAKRĘTKA OCHRONNA ZAKRYWAJĄCA OTWÓR WLOTOWY ZAWORU SCHRADERA, STOSOWANEGO W CZĘŚCI DĘTEK ROWEROWYCH ORAZ W NIEMAL WSZYSTKICH DĘTKACH I FELGACH SAMOCHODOWYCH; JEST ONA WYPOSAŻONA W KLUCZ DO WYKRĘCANIA ŚRODKA ZAWORU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPERKA to:

nakrętka ochronna zakrywająca otwór wlotowy zaworu Schradera, stosowanego w części dętek rowerowych oraz w niemal wszystkich dętkach i felgach samochodowych; jest ona wyposażona w klucz do wykręcania środka zaworu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAKRĘTKA OCHRONNA ZAKRYWAJĄCA OTWÓR WLOTOWY ZAWORU SCHRADERA, STOSOWANEGO W CZĘŚCI DĘTEK ROWEROWYCH ORAZ W NIEMAL WSZYSTKICH DĘTKACH I FELGACH SAMOCHODOWYCH; JEST ONA WYPOSAŻONA W KLUCZ DO WYKRĘCANIA ŚRODKA ZAWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.883

PIORUNOCHRON, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, FEMINIZM, RZEŻYCA, PISTON, JĘZYK JAPOŃSKI, PLATFORMA WIERTNICZA, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, HYDROKSYZYNA, ANTYHUMANIZM, KRYSTALOGRAFIA, BINARYZM, KIEM, BUŁGARYSTYKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ANAEROBIOZA, MONUMENT, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, SATYRA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, STRZELANKA, ROSŁOŚĆ, PREFEKTURA MIEJSKA, PARALIZATOR, TELEGRAF CHAPPE'A, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, SZAROWIPTERYKS, GRUCZOŁ KUPROWY, JEŻOWATE, KRET WORKOWATY, ANATOMIA, SPŁASZCZKOWATE, NOCEK ORZĘSIONY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, HEMOCYT, ZAWODOWOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, PŁETWAL, UBYTEK, PSTROKÓWKA NADOBNA, TAKSON MONOFILETYCZNY, SOPRAN KOLORATUROWY, PRZEWROTOWIEC, CO, RAJA SIWA, DANAIDOWATE, SIKORNIK, ATAWIZM, MECHANIZM JARZMOWY, SYSTEM PREZYDENCKI, TEORIA DOWODU, PORA, SMOLUCH, KASA FISKALNA, JAMRAJOKSZTAŁTNE, NIENOWOCZESNOŚĆ, DUCHOWIEŃSTWO, WIEŚNIAK, CIEŃ DO POWIEK, ZARODZIEC SIERPOWY, MEGAPOZYTYW, NAZWA PUSTA, PLANETA TYPU JOWISZ, SUCHY PROWIANT, HAK HOLOWNICZY, SULUKTA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ASTROGRAFIA, SZCZELNOŚĆ, PIŻMÓWKI, WYCZUWALNOŚĆ, KASA POŻYCZKOWA, BUJOWISKO, AMORTYZACJA LINIOWA, KAMIEŃ, OBJAŚNIENIE, REZONATOR KWARCOWY, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, KAPITULUM, PODATEK INFLACYJNY, LEKTORIUM, WODA LECZNICZA, SERŻA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, ZANURZENIE, LINIA ŚREDNICOWA, PARÓWKA, PRAWO WYZNANIOWE, USTA, LODOWIEC HIMALAJSKI, WIETRZNOŚĆ, NOCEK OSTROUCHY, KUC DARTMOOR, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, EKRAN, KLUCZ, GEOMETRYCZNOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, PELHAM, SPEKTAKL MUZYCZNY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, SKORUPIAKI WYŻSZE, CZERSKA, ELEKTRODA SZKLANA, SIKSA, FILM, JĘZYK HINDUSTANI, DOBRO RZADKIE, TLENEK, BEJCA, PLUGAWOŚĆ, OSKÓREK, WIZUALNOŚĆ, KOCANKA PIASKOWA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, ŁOPATKA, IRONICZNOŚĆ, METAL KOLOROWY, SUPERLICENCJA, PRZEDPORCIE, POKRZYWKA, ROCK, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, WIŚNIEWO, TAMARINY, CZUPURNOŚĆ, GRAFOLOGIA, SAMOGRAJ, BONGOSY, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, REPETYCYJNOŚĆ, EFEKT DOPPLERA, TAKT, CYNKOGRAFIA, PRZYBUDÓWKA, ESTRADOWOŚĆ, PSI GRZYB, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, BEZNADZIEJA, NIĆ KODUJĄCA, POSTĘP TECHNICZNY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, RETORTA, DROGOMISTRZ, KLATKOWIEC, SYNTEZATOR, ABSORBANCJA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, ROZKŁAD, DRIBLER, HEPTAPTYK, DZIĄSEŁKO, KRUCZOŚĆ, NEWRALGICZNOŚĆ, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, GARNIZON, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, CHORDOFON, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, DZIENNIK KLASOWY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SIKA, HURTNICA PODOBNA, PERTURBACJA, DAMARA, ŚLAD, SUSEŁ PEREŁKOWANY, PREKURSOR, BOMBA, SAMOISTNOŚĆ, KOLEJKA, ZBROJA GOTYCKA, DEBILNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, MODUŁ, CHOMIK MANDŻUGARSKI, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, SERNIK, SUWERENNOŚĆ, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, FORMAT, PTOZA WRODZONA, URNA, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, CZWÓRCZAK, PERUKARSTWO, MERITUM, MUSZLA, ZIEMIA OBIECANA, WSZECHMOC, GENOMIKA FUNKCJONALNA, KOREAŃCZYK, TEBERDA, DIODA PROSTOWNICZA, SZYBKI BILL, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, BECHER, CZERNICA, PAGI, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, CZAPLA BIAŁOLICA, PORZĄDNOŚĆ, DWUBARWNOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, GNÓJ, WZMACNIACZ, MITOSPOROWE, CHOROBA BUSCHKEGO, SOŚNIAK, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SZARY RYNEK, WYJADACZ, LICZBA DOSKONAŁA, MANDAT WOLNY, STRYJ, DRZEWO GUTAPERKOWE, MIĘKKOSKÓRKOWATE, ILOCZYN WEKTOROWY, KRATKA ŚCIEKOWA, NOSICIEL, KRYMINALISTYKA, PERMINWAR, MONILOFITY, KOSZYK, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, MOSTEK TERMICZNY, OPIESZALSTWO, JEZIORO ENDOREICZNE, ŁOWOZIERO, FILM AUTORSKI, GARSONKA, TERRARYSTYKA, FICZER, ROSA MIODOWA, POLISA LOKACYJNA, ŻÓŁW NOROWY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, SOCJALIZM UTOPIJNY, WRZASKLIWOŚĆ, KOSZĘCIN, NAZWA ZWYCZAJOWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, TEREN ZAKRYTY, OGIER, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, SŁOWO, PEDOSFERA, LUSTRO, ELEKTROCHIRURGIA, KOSZT ZARZĄDU, KAŁKAN, ROZWAŻANIE, TRANSFUZJOLOGIA, SUWNICA KLESZCZOWA, TRZYKROTNOŚĆ, KLUCZ WIERTNICZY, CARMAUX, SWOBODA, MROCZEK POZŁOCISTY, LODOWIEC WISZĄCY, TAGER, KROŚNIANIN, ARTYSTA, DALEKOPIS, CHROMATOGRAF GAZOWY, STŁUCZENIE, REGUŁA ALLENA, ZIEMSKI, TOSTER ZAMYKANY, MEA, CYBUSZEK, BEKON, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, WSZECHSTWORZENIE, DOMINATOR, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ACHTYRKA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, ZEZ ZBIEŻNY, DEIZM, REALIZM, NIESPOKOJNOŚĆ, WYMIANA GAZOWA, TWARDOŚĆ, MEGALNEUZAUR, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, DZIKA RÓŻA, PROFILOWANIE, ŁATEK, KOCIAK, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ASNYK, BOHOR, KNAJPIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nakrętka ochronna zakrywająca otwór wlotowy zaworu Schradera, stosowanego w części dętek rowerowych oraz w niemal wszystkich dętkach i felgach samochodowych; jest ona wyposażona w klucz do wykręcania środka zaworu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAKRĘTKA OCHRONNA ZAKRYWAJĄCA OTWÓR WLOTOWY ZAWORU SCHRADERA, STOSOWANEGO W CZĘŚCI DĘTEK ROWEROWYCH ORAZ W NIEMAL WSZYSTKICH DĘTKACH I FELGACH SAMOCHODOWYCH; JEST ONA WYPOSAŻONA W KLUCZ DO WYKRĘCANIA ŚRODKA ZAWORU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kaperka, nakrętka ochronna zakrywająca otwór wlotowy zaworu Schradera, stosowanego w części dętek rowerowych oraz w niemal wszystkich dętkach i felgach samochodowych; jest ona wyposażona w klucz do wykręcania środka zaworu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPERKA
nakrętka ochronna zakrywająca otwór wlotowy zaworu Schradera, stosowanego w części dętek rowerowych oraz w niemal wszystkich dętkach i felgach samochodowych; jest ona wyposażona w klucz do wykręcania środka zaworu (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x