NIEPRAWIDŁOWY, SKRÓCONY KSZTAŁT GŁOWY; PRZY BRACHYCEFALII DŁUGOŚĆ GŁOWY JEST NIEMAL TAKA SAMA JAK JEJ SZEROKOŚĆ, GŁOWA WIDZIANA Z GÓRY MA KSZTAŁT ZBLIŻONY DO OKRĘGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRACHYCEFALIA to:

nieprawidłowy, skrócony kształt głowy; przy brachycefalii długość głowy jest niemal taka sama jak jej szerokość, głowa widziana z góry ma kształt zbliżony do okręgu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPRAWIDŁOWY, SKRÓCONY KSZTAŁT GŁOWY; PRZY BRACHYCEFALII DŁUGOŚĆ GŁOWY JEST NIEMAL TAKA SAMA JAK JEJ SZEROKOŚĆ, GŁOWA WIDZIANA Z GÓRY MA KSZTAŁT ZBLIŻONY DO OKRĘGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.356

PLANETA TYPU JOWISZ, WSPÓLNY ZASÓB, GRAF MIESZANY, PŁYN, SIATKÓWKA PLAŻOWA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, MŁODA, CNOTA, TEREN OTWARTY, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, NIEOBROTNOŚĆ, MSZAK, GOSPODARKA MIESZANA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ODCINEK, BIOMETRYKA, PODUSZKA, DROGA, GYROS, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, KIANG, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PLIK NAGŁÓWKOWY, LEW SALONOWY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, BLACKJACK, KOLCZATKOWATE, GRUBOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, KRYZA, WYMIAR, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, NIELUDZKOŚĆ, MISKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, NERKOWIEC, AHISTORYCZNOŚĆ, MYMURAPELTA, ROKSELANA, SARONG, USYTUOWANIE, FORMA, REPETYCYJNOŚĆ, TRUP, OKO, CACHE, PŁEĆ, PIERWSZOŚĆ, ZEPSUTOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZWODNICZOŚĆ, BISSEKTIPELTA, ŁYSIENIE POSPOLITE, GLINIANE RĘCE, KWAZAR, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, INFORMACJA, ŻAGIEL SKOŚNY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, GWAŁTOWNOŚĆ, PASEK NARZĘDZIOWY, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, TRANSWESTYTKA, SEKRETARZYK, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, NIENATURALNOŚĆ, SKORUPIAKI, MŁODZIK, ELEKTOR, FILM SCIENCE-FICTION, ZACHOWANIE, SKALA FAHRENHEITA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, DZIWNÓW, NOWOGARD, BEZWIETRZE, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, LEJEK, ŁYŻECZKOWANIE, WOW, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, PALMA KRÓLEWSKA, PRZYSŁÓWEK, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, WALUTA BAZOWA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, DYSK ELASTYCZNY, SYNTEZATOR, WIDOK, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MATERIALNIA, DZIURA, OBŁOŚĆ, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ODCHYLENIEC, GOŹDZIENIEC, PŁYN INFUZYJNY, STALÓWKA, KOŁOWRÓT, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, MILET, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, HORMON TROPOWY, RZUT PROSTOKĄTNY, SITAK, RUCHLIWOŚĆ, SLALOM SPECJALNY, UROJENIE KSOBNE, JASTRZĘBI NOS, OKOREK, FLEBODIUM, ZEFIROZAUR, PASMO PRZENOSZENIA, STARTUP, MALARSTWO TABLICOWE, MERZYK GROBLOWY, TUŁÓW, DWUBARWNOŚĆ, CIĘGNIK, PIEPRZNIK, JAGLANKA, POKOLENIE, KAMIKADZE, ZGAR, METAMORFIZM WSTECZNY, BLADZIUCH, PIĘTKA, MARABUT AFRYKAŃSKI, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WONNOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, DROGA TWARDA, ANHYDRYTOWIEC, PASYWNOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, NARÓW, TKAŃCOWATE, MUZYKA PROGRAMOWA, ROZWIĄZŁOŚĆ, SĄŻEŃ, TEST ZDERZENIOWY, KOTERIA, SUPERKLIENT, DABOJA ARMEŃSKA, PRAWO DŻUNGLI, TIARA, ŁÓDŹ PILOTA, SOLIDARNOŚĆ, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SPRAWNOŚĆ, MALECHOWO, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WYBRANIEC, PŁUG WIRNIKOWY, MANAROW, DEFLEKTOR, AUTOPARODIA, KOPIENIACTWO, NACHALNOŚĆ, MŁOT, TYTUŁ NAUKOWY, KAJENNA, DYPTYK, DEASEMBLACJA, WIERSZ OBRAZKOWY, PODŁOTA, BIAŁY PUCH, WILKOWO, MAKAKOKSZTAŁTNE, BIOGRAFIZM, ELEKTROFON, WARCHOŁ, OCZOJEBKA, WIKSA, ALTERNATYWA FREDHOLMA, STAWKA AWANSOWA, BYSTRZACHA, MASZYNA INFORMACYJNA, BRUTALIZM, UPOJNOŚĆ, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, NAMOLNOŚĆ, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, GOLIZNA, OPACZNOŚĆ, AUDYT ENERGETYCZNY, FAJECZKA, PROCES HYDROTERMALNY, ZAWRÓT GŁOWY, PROSTOŚĆ, BŁĘKIT INDYGOWY, DREWNO LETNIE, POGODA JAK DRUT, MIARA NIEZWARTOŚCI, PAY-AS-YOU-GO, LICZBA NIEWYMIERNA, KOZŁOWIEC, PARA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ZACNOŚĆ, TYBERIADZKIE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LEJ, SHERGOTTYT, CIOTA, ANAGA, ZAKRES, LANDARA, KOMPETENTNOŚĆ, MACIEK, ARHANT, SIŁA, POZIOM, WIEK PROKREACYJNY, RYTMICZNOŚĆ, PROGRAMOWALNOŚĆ, MINÓG STRUMIENIOWY, HAJFA, WISIOREK, NAROWISTOŚĆ, POSYBILIZM, PIN, ANA, ODJEMNIK, PIEPRZ CZERWONY, MIESIARKA, ZACZESKA, OWCA GRZYWIASTA, SIKORY, WAPIENNIK, POLE POWIERZCHNI, SETKA, GOFR, PÓŁWARIAT, CZIN, PLUS UJEMNY, ECHOGRAFIA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, ŁOWCA GŁÓW, BULANŻERIA, KWASOTA, BRZDĄKNIĘCIE, KRZYŻYK, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, UKRZYWDZONY, NAPY, TANK, FRYWOLNOŚĆ, CYKL GOSPODARCZY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, KERATOPLASTYKA, BIEG DYSTANSOWY, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, OPRAWA, OSTATNIA, BOLERO, ŁABĘDZIA SZYJA, ADELA, ŁADNA HISTORIA, PEJZAŻ, PARTNERKA, HIGROFIT, DWUKULTUROWOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZŁOTOGŁOWIE, MODEL, KOSTKA, HUBA, LUJ, NIEKULTURALNOŚĆ, VOLKSDEUTSCH, WOLF, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, SPEKTAKL BALETOWY, NÓW, BŁYSK, EKSPRES KOLBOWY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ROZSĄDNOŚĆ, PRZECIWNIK, AROWANA AZJATYCKA, NAZWA SŁUŻEBNA, KRYNOLINA, PRZECINKOWIEC, AGREGATOR TREŚCI, GROOMING, ZAPRZEDANIEC, ECHINODON, BIOGEN, ?ALFABET SEMAFOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPRAWIDŁOWY, SKRÓCONY KSZTAŁT GŁOWY; PRZY BRACHYCEFALII DŁUGOŚĆ GŁOWY JEST NIEMAL TAKA SAMA JAK JEJ SZEROKOŚĆ, GŁOWA WIDZIANA Z GÓRY MA KSZTAŁT ZBLIŻONY DO OKRĘGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPRAWIDŁOWY, SKRÓCONY KSZTAŁT GŁOWY; PRZY BRACHYCEFALII DŁUGOŚĆ GŁOWY JEST NIEMAL TAKA SAMA JAK JEJ SZEROKOŚĆ, GŁOWA WIDZIANA Z GÓRY MA KSZTAŁT ZBLIŻONY DO OKRĘGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRACHYCEFALIA nieprawidłowy, skrócony kształt głowy; przy brachycefalii długość głowy jest niemal taka sama jak jej szerokość, głowa widziana z góry ma kształt zbliżony do okręgu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRACHYCEFALIA
nieprawidłowy, skrócony kształt głowy; przy brachycefalii długość głowy jest niemal taka sama jak jej szerokość, głowa widziana z góry ma kształt zbliżony do okręgu (na 13 lit.).

Oprócz NIEPRAWIDŁOWY, SKRÓCONY KSZTAŁT GŁOWY; PRZY BRACHYCEFALII DŁUGOŚĆ GŁOWY JEST NIEMAL TAKA SAMA JAK JEJ SZEROKOŚĆ, GŁOWA WIDZIANA Z GÓRY MA KSZTAŁT ZBLIŻONY DO OKRĘGU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NIEPRAWIDŁOWY, SKRÓCONY KSZTAŁT GŁOWY; PRZY BRACHYCEFALII DŁUGOŚĆ GŁOWY JEST NIEMAL TAKA SAMA JAK JEJ SZEROKOŚĆ, GŁOWA WIDZIANA Z GÓRY MA KSZTAŁT ZBLIŻONY DO OKRĘGU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x