DESKA SZEROKOŚCI KILKUNASTU CENTYMETRÓW I DŁUGOŚCI OKOŁO 1,5 METRA Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ, W KTÓRĄ WCHODZI DRUGA DESKA PRZYMOCOWANA NA RUCHOMYM BOLCU - CAŁOŚĆ PRACUJE JAK DUŻE NOŻYCE; ŁAMANIE ŁODYG LNU (MIĘDLENIE) MIĘDLICĄ MA NA CELU OCZYSZCZENIE ICH I UZYSKANIE DŁUGICH WŁÓKIEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘDLICA to:

deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętą szczeliną, w którą wchodzi druga deska przymocowana na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce; łamanie łodyg lnu (międlenie) międlicą ma na celu oczyszczenie ich i uzyskanie długich włókien (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DESKA SZEROKOŚCI KILKUNASTU CENTYMETRÓW I DŁUGOŚCI OKOŁO 1,5 METRA Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ, W KTÓRĄ WCHODZI DRUGA DESKA PRZYMOCOWANA NA RUCHOMYM BOLCU - CAŁOŚĆ PRACUJE JAK DUŻE NOŻYCE; ŁAMANIE ŁODYG LNU (MIĘDLENIE) MIĘDLICĄ MA NA CELU OCZYSZCZENIE ICH I UZYSKANIE DŁUGICH WŁÓKIEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.258

PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, OPERACJA PLASTYCZNA, SATI, MULARSTWO, SONDAŻ, PRZEJŚCIÓWKA, GRUSZA, NIEBIOSA, WYGODNICTWO, ZADYCHRA POSPOLITA, ZAKON MENDYKANCKI, MORFOTROPIA, ASPIRATA, TYP EKTOMORFICZNY, LUDNOŚĆ, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SEZAM, MIESIARKA, PRZECINARKA, SIENA, TAHITI, CHOROBA BECHTEREWA, KLASTER KOMPUTEROWY, KUWERTURA, ROKSELANA, KONSOLIDACJA, CIERLICA, RUDEL, ASYRYJSKI, ANTYK, PLAC ZABAW, JUDAICA, WIDEŁKI, KURA, STĄGIEW, KRĄG POLARNY, WYPRAWA KRZYŻOWA, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, SIODLARNIA, AKORDYKA, EGRETA, SZPIEG GOSPODARCZY, MAKIAWELISTA, POSTERUNEK POMOCNICZY, BANDAŻ, GWARA MIEJSKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, SONDA, KARAKA, WIELKOŚĆ, LOTOS, GIBONY, OBUCH, MILA POLSKA, FITOPATOLOGIA, REUMATOLOGIA, BOJA RATUNKOWA, OWADOŻERNOŚĆ, KORONKARZ, INTROJEKCJA, CHOROBA WESELBRONSKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, MYRMEKOFIL, KRZYKLIWE, ŁYK, SEKS, CYTACIK, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, NIKIELINA, EWALUACJA BIEŻĄCA, TUNJA, UBEZPIECZENIE, AGRARYZM, STAJANIE, PASAT, JAK, BENTOS, PRZEŚCIERADŁO, ŚWIECA, JĘZYK ARGOBBA, DŁUGOSZPON, ARBITRAŻ DEWIZOWY, MASA SOLNA, BECZUŁKOWCE, PRACOWNIK, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, DYRYGENTURA, ANTABA, MAGNETON JĄDROWY, STATEK KORSARSKI, KOWAL, CZECZOTA, SŁOWIAŃSTWO, KRĄGLIK, KASKADER, DRUGA POŁOWA, SAMOGŁOSKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, FIZYKA SŁOŃCA, SZCZUR, REGRADACJA, PIÓRO, AKT, HOLENDER, KOMPLET, ROZCHODNIACZEK, BUZKASZI, UBÓJ, WON, INFORMATYK, STĄGIEW, PI, ATAK RAKIETOWY, KOT, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY, REGUŁA KOLIZYJNA, INOKULACJA, CYBERPANK, OZDOBNICA WIĘKSZA, DIALEKTYCZNOŚĆ, SIEROTA NIEBOŻA, ZDRADA, MIELONKA, OGÓŁ, MAKROFIT, ATHABASKA, TONIK, MIODOJADY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, BENTAL, IROKEZ, NUR, FUNKCJONALIZM, KATAPULTA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, PLEZJOZAURY, JUTA, TERMOLOKATOR, TAMTAM, MASAJSKI, FRYKCJA, TERIER W TYPIE BULL, SCHETYNÓWKA, PARÓWKA, WERTIKAL, METR KWADRATOWY, MAGDALENKI, OBRONA, DYFTERIA, FENETYKA, LAK, INKUBATOR, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, GORCZYCZNIK, MALARSTWO TABLICOWE, ARSENAŁ, KYNOLOG, ZAMROŻENIE PŁAC, KOŁOWROTEK, APANAŻ, METASTRONA, CERAMIKA SZNUROWA, EKSPERYMENT MYŚLOWY, APARAT WYLĘGOWY, GRYZIEL STEPOWY, CHŁODNIK, CZYN SPOŁECZNY, ZIOMKOSTWO, JEDENASTKA, ILUZJONIZM, UPRZEDMIOTOWIENIE, NELMA, LOGOWANIE, KONICZYNKA, TERAPIA AWERSYJNA, KRATKA ODPŁYWOWA, ZAJĄC POLARNY, NAGIEL, WURŚCIK, KULTURA KRETEŃSKA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, IDEACJA, CZARNY PIOTRUŚ, MURARZ, IBIZA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, ROJENIE, NARWALOWATE, TRESKA, TORLEN, INSTRUMENTOLOGIA, PRZEGRANA, SOLARZ, PALIWO, WESTA, KOB LICZI, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, KARMAZYN, DESKA SEDESOWA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, PRĄD MORSKI, RAMIĘ, ŻUK, BARK, APARATURA POJĘCIOWA, SŁOMA TARGANA, PALIA, ZWROTNIK KOZIOROŻCA, GADY SSAKOZĘBNE, PIÓROSKRZELNE, SENSOMOTORYKA, ŚLĄSKOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, WIDEOFON, ARESZT, ROZPORZĄDZENIE, JEDNOSTKA, HIDŻAB, TWIERDZENIE SINUSÓW, SZASTAZAURY, SPOT, WIDEO, ZAUROZUCH, WIPOLAN, UMOWA KONTRAKTACJI, M, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, WIARA, GRUPA ABELOWA WOLNA, GLUTEN, NAKRĘTKA, KROKODYL, HOTENTOCKI, KOŃ, ENERGIA DYSOCJACJI, MUR PRUSKI, MILA, DEMONSTRACJA, STARCIE, ORKA, KIERUNEK, MIĘDLARKA, DYSTRAKCJA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, EUDIBAMUS, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, OSŁONA, DZIERLICA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ASPAZJA, TROLLING, SZUM INFORMACYJNY, MIESZALNIK, SIKORA, IZOMER, TRĘDOWNIKOWATE, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, HIPOWENTYLACJA, DEKAPOL, RIKSZARZ, ZAGĘSTNIK, WENET, ROMANS RYCERSKI, PUNKT, ZRZUTKA, GOLEC, ASYLABIZM, SPARTANKA, PRZĄDKOWATE, GAD, OSY WŁAŚCIWE, GRECKOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, EFEKT SNOBA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PNIAKI, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, IMIGRACJA, OPŁATA, EGZEMPCJA, WTYCZKA, CIAŁO NIEBIESKIE, IMPAKTOWOŚĆ, GASTONIA, GŻEL, SĄD DORAŹNY, NATURALIZM, BARWA PODSTAWOWA, UKŁAD, PARTNERKA, BALIA, HALSZTUK, PIKAIA, ?ANTYLOPA MODRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.258 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DESKA SZEROKOŚCI KILKUNASTU CENTYMETRÓW I DŁUGOŚCI OKOŁO 1,5 METRA Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ, W KTÓRĄ WCHODZI DRUGA DESKA PRZYMOCOWANA NA RUCHOMYM BOLCU - CAŁOŚĆ PRACUJE JAK DUŻE NOŻYCE; ŁAMANIE ŁODYG LNU (MIĘDLENIE) MIĘDLICĄ MA NA CELU OCZYSZCZENIE ICH I UZYSKANIE DŁUGICH WŁÓKIEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DESKA SZEROKOŚCI KILKUNASTU CENTYMETRÓW I DŁUGOŚCI OKOŁO 1,5 METRA Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ, W KTÓRĄ WCHODZI DRUGA DESKA PRZYMOCOWANA NA RUCHOMYM BOLCU - CAŁOŚĆ PRACUJE JAK DUŻE NOŻYCE; ŁAMANIE ŁODYG LNU (MIĘDLENIE) MIĘDLICĄ MA NA CELU OCZYSZCZENIE ICH I UZYSKANIE DŁUGICH WŁÓKIEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘDLICA deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętą szczeliną, w którą wchodzi druga deska przymocowana na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce; łamanie łodyg lnu (międlenie) międlicą ma na celu oczyszczenie ich i uzyskanie długich włókien (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘDLICA
deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętą szczeliną, w którą wchodzi druga deska przymocowana na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce; łamanie łodyg lnu (międlenie) międlicą ma na celu oczyszczenie ich i uzyskanie długich włókien (na 8 lit.).

Oprócz DESKA SZEROKOŚCI KILKUNASTU CENTYMETRÓW I DŁUGOŚCI OKOŁO 1,5 METRA Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ, W KTÓRĄ WCHODZI DRUGA DESKA PRZYMOCOWANA NA RUCHOMYM BOLCU - CAŁOŚĆ PRACUJE JAK DUŻE NOŻYCE; ŁAMANIE ŁODYG LNU (MIĘDLENIE) MIĘDLICĄ MA NA CELU OCZYSZCZENIE ICH I UZYSKANIE DŁUGICH WŁÓKIEN sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DESKA SZEROKOŚCI KILKUNASTU CENTYMETRÓW I DŁUGOŚCI OKOŁO 1,5 METRA Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ, W KTÓRĄ WCHODZI DRUGA DESKA PRZYMOCOWANA NA RUCHOMYM BOLCU - CAŁOŚĆ PRACUJE JAK DUŻE NOŻYCE; ŁAMANIE ŁODYG LNU (MIĘDLENIE) MIĘDLICĄ MA NA CELU OCZYSZCZENIE ICH I UZYSKANIE DŁUGICH WŁÓKIEN. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x