UMOWNY SKRÓT UŻYWANY W TEKSTACH W CELU SKRÓCENIA ICH ZAPISU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABREWIACJA to:

umowny skrót używany w tekstach w celu skrócenia ich zapisu (na 10 lit.)ABREWIATURA to:

umowny skrót używany w tekstach w celu skrócenia ich zapisu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNY SKRÓT UŻYWANY W TEKSTACH W CELU SKRÓCENIA ICH ZAPISU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.106

SŁUŻBISTKA, KLEJ, BROŃ, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, KRANIOTOMIA, ŚRODEK, AGREGAT, GENUA, POPĘD PŁCIOWY, SOLFUGI, PRACA DOKTORSKA, SZLAUCH, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, MAJCHER, JĘZYK ŻYWY, PROGRAM, TABLICA MENDELEJEWA, KONFERENCJA PRASOWA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, SYMPATEKTOMIA, ŚRODEK STRZAŁOWY, FORMALISTA, WOTUM NIEUFNOŚCI, HYZOP, KUMOTER, ANALIZATOR WZROKOWY, POSEŁ, RADAR METEOROLOGICZNY, HYDROLAT, POLITYKA KURSOWA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TŁUSTY DRUK, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, REGRADACJA, NAWÓZ ZIELONY, BLOKADA EKONOMICZNA, ROSHAR, BANDYTYZM, APLIKACJA PROKURATORSKA, N$, OLEJ BANKUL, BEŁT, PASZA, KURCZLIWOŚĆ, METODOLOGIA, WYMIANA GAZOWA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KOŃ CUGOWY, JAMAJSKI, POWIERZCHNIA NOŚNA, PÓŁKOLONIA, ANTYINTELEKTUALIZM, JĘZYK FALISKIJSKI, REMONT ŚREDNI, POKRZEPICIEL, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, KLĘSKA, PLAŻÓWKA, MUZA, DRWINA, KOŃ POZNAŃSKI, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, POSIEDZENIE, WIATKA, OKOLICZNIK CELU, ONKOLOGIA, PODSUFITKA, CHEMIZACJA, ROMALEOZAURY, GŁUPI JAŚ, SEKSUOLOGIA, ANELACE, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, BEMBA, PŁUKANKA, PARAGENEZA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, E123, SAMOREGULACJA, KONWENCJA LITERACKA, DRENAŻ RYNKU, ORGIA, UNIWERSUM, CÓRKA ŚMIECIARZA, SULKY, PODSKAKIWACZ, INKUBATOR, REPREZENTACJA GRAFU, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, KAMUFLAŻ, KROCHMAL, PRZEJRZYSTKA, JUNKIERSTWO, OPONA ZIMOWA, POCISK NIEPENETRACYJNY, JĘZYK PIEMONCKI, AKROBACJA POWIETRZNA, KARABON, NEUROLEPTYK, STARA PUDERNICA, PISMO OGAMICZNE, WYCIĄG, TRICORNE, SZLAUF, MUSZKIETON, BDS$, CEBUAŃSKI, TRANSPOZYCJA, PRZYKRYCIE, SKRÓT, DALMATYKA, PLACYK, KALENDARZ CHIŃSKI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PRZESZUKANIE, SEKSTANS, AGREGATOR, SZYSZAK HUSARSKI, STRUNOBETON, KLIMAKS, PUDŁO, DYSK PLACIDO, CŁO ZAPOROWE, WŁÓCZĘGA, MELINIT, EKSTRUZJA, SYNTEZA WZROKOWA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, KORONKARZ, POJAWIENIE SIĘ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SZEPLENIENIE, BARTNIK, WYNIK FINANSOWY, ALGORYTM GENETYCZNY, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, AC, TELEOLOGIZM, FUNDUSZ PREWENCYJNY, CEWKA PUPINA, DOLNOSAKSOŃSKI, OSTROGA REGULACYJNA, KWADRYGA, MŁOT, FABIANIE, ETIUDA, KASA BRACKA, OBENAUTA, OPIEKA TERMINALNA, CINGULUM, ROZMIĘKANIE, NOTACJA CHORAŁOWA, BŁONA PŁAWNA, KOŁACZE, BOMBARDIER, PZPR, KABLOWIEC, ONOMASTYKA, DEPILACJA, MAX, FLORENCKI, WYPAD, KLUCZ TELEGRAFICZNY, METAPLAN, ALLOSTERIA, DOWÓD KSIĘGOWY, MAHOŃ, CHEMIA NIEORGANICZNA, SZRAF, ZALESIANIE, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, RETUSZ, KOKS, CYRKUMFLEKS, FRYGIJSKI, PUPINIZACJA, NADREPREZENTACJA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, TRZYMAK, POKUTA, OPATRZNY, EGZONUKLEAZA, KOŁATKA, PIASECZNICA, GLIF, PRZEGRUPOWANIE, SYSTEM OBRONNY, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, SEKSTURYSTYKA, PERFORACJA, WYWIAD, RÓW PRZECICZOŁGOWY, PODUSZKA POWIETRZNA, BIEG, PERŁY, TARTANA, MASWERK, CZEKAN, STRUKTURA FUNKCYJNA, PRĄD MORSKI, BOROWODOREK SODU, SOLIDARYZM, MIZANTROPIA, KLAUZULA DUALNA, RYNEK WŁAŚCIWY, FABIJAŃSKI, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, SUMERYJSKI, AKROBACJA, KWAS LIZERGOWY, KULA, LABOLATORIUM, ZBIÓR, PRAWO SPADKOWE, WTYCZKA, BS, WEŁNA MINERALNA, FUNDUSZE UNIJNE, MISJA MEDIACYJNA, AHISTORYCYZM, BIURO PODAWCZE, SZKUTNICTWO, APOLOGETA, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, DEKONWOLUCJA, HISTORYZM, POSŁANIEC, MENTYK, KORUPCJA, CZYNNOŚĆ POZORNA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, WSTĄŻKA, KSENOFIL, SIŁY POWIETRZNE, HEAD HUNTER, APARAT WYLĘGOWY, SAMOCHÓD OSOBOWY, FR, MONITOR, ASYLABIZM, ALFABET ŁACIŃSKI, ICH TROJE, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, MAŁORUSKI, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, FRYKCJA, TOWOT, BENEFICJANT, INWENTARYZACJA, GRAFITYZACJA, BERNARD, BODARZ, SUBKOMPAKT, CIERNIOGŁOWY, NORNIK, SAMOWOLKA, WĄŻ, PEDOSFERA, BIOMETEOROLOGIA, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, STYPENDIUM, GRUSZKA, SITO, PILARKA RAMOWA, GRUPA NACISKU, UGNIATARKA, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, PISMO CERKIEWNE, PUKNIĘCIE, SEKURYTYZACJA, TECHNIKA CYFROWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, SESJA, , TARABAN, PLATFORMA PROCESOROWA, NIEWYPAŁ, OWOC ZBIOROWY, PILENTUM, TELEKONWERTER, OPERACJA LOGICZNA, KRZYŻÓWKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, SMOK, BECZKA BEZ DNA, KOMERAŻ, KRAJCZY KORONNY, ICHTIOFAUNA, BERDA, OBCHÓD, KOPYTO METALOWE, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, CYFRONIKA, HAK, KSENOFILIA, ?OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.106 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNY SKRÓT UŻYWANY W TEKSTACH W CELU SKRÓCENIA ICH ZAPISU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UMOWNY SKRÓT UŻYWANY W TEKSTACH W CELU SKRÓCENIA ICH ZAPISU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABREWIACJA umowny skrót używany w tekstach w celu skrócenia ich zapisu (na 10 lit.)
ABREWIATURA umowny skrót używany w tekstach w celu skrócenia ich zapisu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABREWIACJA
umowny skrót używany w tekstach w celu skrócenia ich zapisu (na 10 lit.).
ABREWIATURA
umowny skrót używany w tekstach w celu skrócenia ich zapisu (na 11 lit.).

Oprócz UMOWNY SKRÓT UŻYWANY W TEKSTACH W CELU SKRÓCENIA ICH ZAPISU sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - UMOWNY SKRÓT UŻYWANY W TEKSTACH W CELU SKRÓCENIA ICH ZAPISU. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast