GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNETOWATE to:

gniotowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.300

ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, FAWORYTYZM, DUROPLAST, ASTER TONGOLSKI, WĘŻÓWKA, SZAFRAN SIEBERA, KOPIEC, BAŻANT, AMINEK WIĘKSZY, TRÓJLIST KAMCZACKI, PARAMETR WYTRZYMAŁOŚCIOWY, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, MORSZCZYNA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, REUMATYZM, WIDŁOROGOWATE, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, SZAROTA NORWESKA, ŻOŁNA, KORLAN, JEZIORO POLIHUMUSOWE, WIEWIÓRKA POSPOLITA, OWCA GRUBOROGA, KARCIANE DOMINO, TERMOLOKACJA, ANTYJUDAIZM, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, DUDEK, PERŁY, PLAN SYTUACYJNY, HEADHUNTER, MOLESKIN, ISKRZYK PROMIENNY, HYDROLAT, BIELINEK KAPUSTNIK, SYNERGETYKA, TRACZ, BIAŁA NOC, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, KILOF OGRODNICZY, HYPOKSYDOWATE, KORDON, OBRĄCZKA, JAMRAJ, ZOOTECHNIKA, LANGUSTOWATE, ANYŻEK, MASKOWANIE, BIOTA WSCHODNIA, PIĘCIORNIK NISKI, OGRODNIK, TAPIR PANAMSKI, ROMALEOZAURY, BIAŁY BEZ, BUDNIK, KARTOGRAFIA, LYGODIUM, BAŻANT, ŚCIEKI KOMUNALNE, DRĘTWOWATE, PSZCZOŁY, RYJÓWKA AKSAMITNA, TYPIZACJA, CIASTO, KAMPANIA, OKRĘT LINIOWY, BOŻE ZIÓŁKO, KOLCOSTERNIK KRESKOWANY, LIMETA, MOCHWIAN, KUSOKURKA PERLISTA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, PALMA KATESZOWA, OBRZEŻKI, GRZYBIEŃ EGIPSKI, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, KETEMBILLA, BÓB, PŁASKOMERZYK ELIPTYCZNY, RADIOBIOLOGIA, PAPRYKA, OMLET, SEKWENCJA PALINDROMOWA, GARNELOWATE, BOŻA TRAWKA, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, ZARAZA, PODRZUT, WAŻKA, KOPER OGRODOWY, SĄD BOŻY, CZUBIK KORONIASTY, OBNAŻACZOWATE, SZLARA, MIKROCYT, OMATNIKOWATE, BLIGIA POSPOLITA, DOPŁYW, PACIORECZNIKOWATE, MALINA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, PITOMBA, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, JĘZYCZNIK MALUTKI, CYRKUMFLEKS, TRUNEK, KUTIKULA, ODMIEŃCOWATE, CEP, DZIUPLA, AEROFINISZER, PATENCIK, NAROŻNICA NOSATA, BAGNICOWATE, OLEJÓWKA AFRYKAŃSKA, PREZERWA, JASZCZURKI, IMIENNICTWO, KRZYKLIWE, DIADEMA, KRZYŻULEC, NURY, OPERATOR LINIOWY, ŁOWCA GŁÓW, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, TRAWA KANARYJSKA, GŁOGOWNIK FRASERA, PLANTACJA, OC, PLESZKA, BĄKOJADY, DRZEWOŁAZ MALARSKI, IMIĘ, ŚWIERSZCZ, PARAMENTY, WŁOŚNICA OKRĘGOWA, SERDECZNIK SYBERYJSKI, STRELICJA, POŁYSK, TRĄBKA, STROFANT WDZIĘCZNY, MIETLICA WĄSKOLIŚCIOWA, PĘPAWA ZIELONA, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, BEZBRZEŻE, BATAGUROWATE, DZIOBOROŻEC, ZIEJKOWATE, GRUBOSKÓRCE, MORWA PAPIEROWA, HEJSZANZAUR, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, DAMARA, GORZYK, BOCZEK, KUBEK, GRZYBY ANAMORFICZNE, SALCEFIA, KUMKWAT JAPOŃSKI, DREPANIS, ŁĘG JESIONOWY, BER, KONFERENCJA PRASOWA, ARAUKARIOWCE, MAKROFIT, JEŹDŹCZYNI, HAKONOSOWATE, FUNKCJONALIZM, NOGALOWATE, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, KREOL, PLEŃ, DZWONECZNIK KOŃCZYSTY, GRAFOMAN, BYLICA AUSTRIACKA, SYDEROFIR, WACHLARZYKOWATE, MIECHEROWATE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, PRZĘŚLOWATE, MIMIKI, LEJ DEPRESYJNY, RYJOSKOCZKI, WYKLINA ROCZNA, NOCEK BRANDTA, PIÓROPUSZ GORĄCA, ZEGAR SZACHOWY, APOSTOŁ, GUNDIE, PODSADNIKOWATE, GRUPA NACISKU, WIECHLINA BABIOGÓRSKA, CYGAN, LOTNIARZ WIDŁOSTERNY, BÓB, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, SZAFRAN ZŁOCISTY, RAWELIN, MIŁKA ZIELENIEJĄCA, BIOMETRIA, BEZPŁUCNIKOWATE, DŁUGOSZPON, KUCHENKA MIKROFALOWA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, GAMBIR, GIBON CZUBATY, KUMOTER, GŁODOWANIE, NIEBOSKIE STWORZENIE, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, PODOKARPOWATE, HIPOPOTAMOWATE, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, UBOGI KREWNY, ERYTROZUCHY, PLESZKA, SKOCZKI, ORLICZKA WRAŻLIWA, ŚREDNI DYSTANS, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, SKURCZLIWOŚĆ, PÓŁKRUCHE CIASTO, ALMIK HAITAŃSKI, SĘDZIA RINGOWY, POMURNIK, ZWÓD, DIMORFODONTY, GALARETÓWKOWATE, CZOSNEK ALFATUNEŃSKI, PERLICE, FORTA, CZYŻYK, SIODEŁKOWCE, KREWETKA, KAUCZUKOWIEC BRAZYLIJSKI, PASKOWNIKI, BERGAMOTKA, DRONT, ZAŁOŻENIE, MIZANTROPIA, FILM, PARZYDŁO LEŚNE, NANERCZ, ASTER PURPUROWY, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, KĄTOZĘBNE, MONSTERA DZIURAWA, SOS NEAPOLITAŃSKI, BELEMNIT, WĘZÓWKA, KARLIK MALUTKI, TEFF, PAŁKOWIEC, MISIÓWKA GOŁOTKA, DIANA, KK, BERGENIA, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, ANALIZA KOSZTÓW, CHOROBA BECHTEREWA, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, TYRANKA, DZWONIEC, UCZEŃ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, BOBREK TRÓJLISTNY, KORBIKULOWATE, PULSACJA, TOPNIK, ELIMINACJA, PŁASKOMERZYK OSKRZYDLONY, WIELKOGŁOWOWATE, CYKL WYDAWNICZY, MRÓWKOŻEROWATE, CHAMEOFIT, BYLICA FREYNA, CZYSTKA ETNICZNA, ZGORZEL, ŻONA PUTYFARA, OSZLOCH, ŁUSKOWIEC, CZEPIGI, KOSTKOWIEC, NOCOLOT, PSZENIEC BRODATY, KRWIŚCIĄG ALPEJSKI, KOLCZAKOWATE, PRZEJŚCIÓWKA, EFEKT SNOBA, MIĘTA, MOAKI, DUX, RYBA ŁAWICOWA, ?MONSTERA DZIURAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNETOWATE gniotowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNETOWATE
gniotowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 9 lit.).

Oprócz GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x