GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNETOWATE to:

gniotowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.300

JALAPENO, MARSZCZELCOWATE, GRENLANDIA GĘSTA, TRÓJLIST TSCHONOWSKIEGO, MIĘKKOSKÓRKOWATE, PORZĄDEK DZIENNY, BÓSTWO, NEKTARNIK, SERDECZNIK POSPOLITY, POZIOMKA WIRGINIJSKA, BALDWIN, KMIOTEK, PAROWA, ŁOŚ, SARGASSOWATE, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ARCHIWISTA, PACIORECZNIKOWATE, SYSTEM DEDUKCYJNY, ŻÓŁWINKOWATE, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, GEOFIT CEBULOWY, ZAGANIACZ, SOFT DRINK, RUSAŁKA OSETNIK, KIWI, SŁOŃ, KONGREGACJA, BAZYLEK, FITOCENOLOGIA, EFEKT SNOBA, AMARANTUS, SUBWENCJA, SAMOGŁÓW, KRWIŚCIĄG KANADYJSKI, ŻARŁACZ, GOŁODZIÓB, SZURPEK MISECZKOWATY, EMFITEUZA, GRUPA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, POŁUDNICE, WINOSŁOCZA CUKROWA, ZIOMKOSTWO, BEZLOTKI, GARBATKA DROMADERKA, UISTITI BIAŁOUCHA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, STACJA POSTOJOWA, FRYKCJA, PIĘCIORNIK ZŁOTY, GUBERNATOR GENERALNY, TASZCZYN PSZCZELI, KUKLIK TYROLSKI, TRÓJLIST WSTYDLIWY, ANALIZA WARTOŚCI, ŚNIEŻYCZKA ELWESA, ADAPTER, BAGNICOWATE, OWOC, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, POWIEŚĆ SCI-FI, GŁĘBINÓWKOWATE, AETOZAURY, WĘZEŁ, ASTER WIERZBOLISTNY, KONODONT, ARABESKA, KOMPLEKS ELEKTRY, MUZEALNICTWO, FIOŁEK ALPEJSKI, ZAMRAŻARKA, ŚREDNI DYSTANS, BOJOWNIK, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, BOBREK TRÓJLISTKOWY, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, CZOSNEK DŻUNGARSKI, PŁASZCZKA NAGA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, PIEGUS, ASTER LANCETOWATY, ABORDAŻ, KAMBIUM WASKULARNE, GALAGO ALLENA, CLOUET, INFUŁAT, NOCOLOT, KOLCOPIÓRKI, KOROZJA, DROZD, KONDOROWATE, SOCZEWKA, BAŻANT, AGERAZJA, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, KRUK, TAKSONOMIA, PIEPRZ CZERWONY, BEZ POSPOLITY, KURTACZEK, ROZPLENICA PERŁOWA, ZELOCI, KINO SAMOCHODOWE, SZCZEKUSZKOWATE, UKOŚNIKOWATE, MARMOZETA BIAŁA, SKAKUNOWATE, KUMKWAT JAPOŃSKI, ZASTRZALINOWATE, OWOC ZBIOROWY, OŚCOWATE, RAWKA WIESZCZKA, LŚNIAK SZMARAGDEK, ROMALEOZAURY, TRZEWIKODZIÓB, PIĄTAK, WYDRZYK, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, KOSIARKA ROTACYJNA, MECHOWCE, MARZANA FARBIARSKA, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, PASZKOT, PASKOWNIKI, KRĘŻNIK, UDERZENIE, MIODÓWKA, PRZESŁONA MIGAWKOWA, OKRZECZOWATE, KANARKOWA TRAWA, JUKA, ŻYRAFOWATE, OSZLOCH, KLĄSKAWKA, ZIZANIA, MIODONOŚNOŚĆ, OGNIWO LECLANCHÉGO, ROSZPUNKA BRUZDKOWANA, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, ZIEJKOWATE, CZARNA PORZECZKA, MOTYLEK GRAHAMA, GLEJCHENIOWATE, LIOPELMOWATE, SZURPEK SKALNY, PĘPAWA JACQUINA, CZAJ, HILDENBRANDIOWATE, CUKRÓWKA, PSAMMOFITY, LALKA, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, ZARAZOWATE, BIOKATALIZATOR, HOMINIDY, GŁUPTAKI, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, JĘZYK MASZYNOWY, TARLICA, SATYRA, OBRZEŻKOWATE, CEPELIADA, RZEKOTKOWATE, GŁOGOWNIK FRASERA, ZMIERACZEK ZATOKOWY, OCEANNIKI, PIETROW, GŁODÓWKA, IRGA DROBNOLISTNA, NANDU, GITARA KLASYCZNA, KELLER, ZAJĄCOWATE, KRWIŚCIĄG ŚREDNI, FITOREMEDIACJA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, ZAĆMA NABYTA, ŚNIEŻYCA LETNIA, NOCOLOT, JUNIORKA STARSZA, KODEKS KARNY, POMROWICOWATE, LOBELIOWATE, PRZEPOWIEDNIA, RUSAŁKOWATE, ARRAU, SINICE, PAMELO, ELISMA, PĘPAWA ZIELONA, ANTURIUM ANDREGO, DOBRO KONSUMPCYJNE, MANGABA ZWYCZAJNA, KĘDZIERZAWKA, BERGENIA, MOROSZKA, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, PSEUDOPAŁANKOWATE, CZEP, MIANOWANIEC, ŁĄCZNIK, ZAĆMA WRODZONA, SMUKLIK, ROGATKOWATE, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, POJAWIENIE SIĘ, MIAZGOWCE, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, APOLOGETYK, POPIELNICZKA, PALIATYW, BZYGI, GZIK, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, SZCZUR POLINEZYJSKI, MORELA POSPOLITA, DIALOG SPOŁECZNY, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, ZGNIŁY KOMPROMIS, DZWONECZNIK BULLEYA, EMU, GIBON CZUBATY, PILODZIÓB, WEGETACJA, TYMPAN, RYŻOJAD, CZARNA WDOWA, CZOSNEK BULWIASTY, PŁOŻYMERZYK POKREWNY, TRUNEK, MORELA, SIEWKI, BATAGURY, KROCIEŃ, PROGNOSTYK, SUMY WĘDROWNE, POCHWIKOWATE, MIOTEŁKA, BIAŁA NOC, LEPIDOFITY, ROŚLINA DWUPIENNA, DAWKA DOPUSZCZALNA, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, DUJKERY, JĘTKA, KUKLIK ZWISŁY, BZYG, ASTER KICHAWCOWATY, STOK KONTYNENTALNY, JAJKO NA MIĘKKO, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ALE, RADIOBIOLOGIA, SAKI BIAŁOLICA, MIŁORZĘBOWE, ERIOPS, AMBYSTOMY, KANAŁ JONOWY, LUFAROWATE, PIĘCIORNIK KRZEWIASTY, TAPIR BAIRDA, STRASZYKOWCE, KARMAZYN, DRAKONOWATE, DRZEWNICOWATE, EDUKATOR, KLESZCZE MIĘKKIE, WPLESZCZ, DOŁEK ŚRODKOWY, JUKKA, ZGIEŁK, JARZĄB GRECKI, PIEPRZYCA GĘSTOKWIATOWA, TRĄBKA, GZIK, NAGŁAD, RAK SZLACHETNY, SOMA, RUBRUM, PALMA KARŁOWA, TYPOLOGIZACJA, BAWÓŁ CZERWONY, KWICZOŁ, KORBIKULOWATE, ZIEMNIAK, PEJOTL, KROKUS WĄSKOLISTNY, PAPROTKOWATE, SROKACZE, DŁAWIK, SELER NACIOWY, DAWCA NARZĄDÓW, RODZINA NUKLEARNA, NURZYK, ADŻWAN, ?MEWOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNETOWATE gniotowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNETOWATE
gniotowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 9 lit.).

Oprócz GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - GNIOTOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast