SPOSÓB GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POLEGAJĄCY NIE NA DĄŻENIU DO ZDOBYCIA BRAMKI, ALE NA DĄŻENIU DO TEGO, BY PRZECIWNIK NIE ZDOBYŁ BRAMKI, PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ ZANIECHANIE GRY W ATAKU, WZMOCNIENIE GRY W OBRONIE, PRZETRZYMYWANIE PIŁKI W GRZE PASYWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYFUTBOL to:

sposób gry w piłkę nożną polegający nie na dążeniu do zdobycia bramki, ale na dążeniu do tego, by przeciwnik nie zdobył bramki, przede wszystkim przez zaniechanie gry w ataku, wzmocnienie gry w obronie, przetrzymywanie piłki w grze pasywnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POLEGAJĄCY NIE NA DĄŻENIU DO ZDOBYCIA BRAMKI, ALE NA DĄŻENIU DO TEGO, BY PRZECIWNIK NIE ZDOBYŁ BRAMKI, PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ ZANIECHANIE GRY W ATAKU, WZMOCNIENIE GRY W OBRONIE, PRZETRZYMYWANIE PIŁKI W GRZE PASYWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.043

SUKNIA DEJANIRY, JARZĘBINÓWKA, ROKIET, INSTRUMENT DŁUŻNY, KOLEKTYWIZM, BEZOWODNIOWCE, PEPSI-COLA, CHUJÓWKA, KLIRING PRACY, OMLET, LIST INTENCYJNY, MELODRAMAT, NAZWA PUSTA, SZARY RYNEK, KREOLKA, AIDS, RAKIETA, ORKA NAJMNIEJSZA, KOŁO ŁOWIECKIE, KROBNIKOWATE, DOMINIKANIE, JEZIORO POLJOWE, LAWINA GRUZOWA, KRYPTOLOGIA, MASZT, SROKOSZ, GRZEBIEŃ, KIMONO, EWOLUCJA, FORMA, ROPOMOCZ JAŁOWY, POSĄG, PRACA, TUNICELA, KOMUNA, OSMOZA, OLEJ Z OLIWEK, PIKANIE, GIPSORYT, RZECZOWNIK ZBIOROWY, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, BEZDOMNOŚĆ, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ŻÓŁTA FEBRA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, OBRZĄDEK, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, GABLOTA, INKRETYNA, URNA WYBORCZA, WINCERADA, SABOT, OŚ PORTALOWA, OBRÓT PIERWOTNY, ÚLAIRE, DIODKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, MODEL, AVIZO, KONFEDERACJA BARSKA, JĘZYKI TURAŃSKIE, KARLIK ŚREDNI, OBIPIĘTA, ROK SŁONECZNY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, JEZUITA, UNIKALNOŚĆ, IUE, CZYTANKA, ZDROWY, PATOWOŚĆ, LIZYNOPRYL, PROTEZA WOKALICZNA, PĘTLA, FAKTORIA, DYNAMIT, PUDLINGOWANIE, DERYWACJA FLEKSYJNA, FRENOLOGIA, ZANIECZYSZCZENIE, EFFIGIA, MŁODZIAK, URZĄDZENIE WEJŚCIA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ZADRAPNIĘCIE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, TRYB WSADOWY, JUROR, ZAPIEKANKA, CESJA NALEŻNOŚCI, RYT, GEM, KONSULTANTKA, EKWILIBRYSTYKA, KOT DOMOWY, EPOKA GIERKOWSKA, RABA, WIAROŁOMSTWO, MIECZ OBROTOWY, SEKURYT, ZESZYT W KRATKĘ, WSPÓLNY CZYNNIK, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, CENOBIORCA, HELIOSFERA, CHWOŚCIK BURAKA, FREGATA ŻAGLOWA, MAJORAT, DUBLET, LISTWA, WARZĘCHA MAŁA, SKOWYT, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ŁAŃKA, ZLECENIE PŁATNICZE, KASYNO, NORICUM, ZWIERCIADŁO, POSKOK, PROMIENNIK, CZUHANIA, WYŚCIGI KONNE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, SKOK, KOŃ TRAKEŃSKI, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, POSIEDZENIE NIEJAWNE, JĘZYK KOREAŃSKI, POKARM, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, LEGIA, SZYPLIN, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, BOBÓWKA, BEZDNO, TRANSGRESJA MORZA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, OKRES PRZEDRZYMSKI, METALICZNOŚĆ, ZANZA, PROCHOWNICA, CÓRDOBA, PIRÓG, MIESZKANIE KOMUNALNE, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, SNAPSHOT, KARMAZYN, WIDŁOZĄB LEŚNY, GRATKA, TONUS, PSYCHOFARMAKOLOGIA, KĄT UJEMNY, INGRES, TRASZKA NADDUNAJSKA, LUSTRZEŃ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MOKASYNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, FIGURACJA, PENETRACJA GENU, SOS MONACHIJSKI, ŻEBRO, PIÓROPUSZ GORĄCA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MISJA STABILIZACYJNA, BERMYCA, ZASADA, BLOCKERS, ADA, OBSERWACJA, FAHRENHEIT, ECHO, ŁAD, HRABSTWO, CELLULIT, WINO, LEGAWIEC, SCENA ROZBIERANA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RELATYWIZM MORALNY, NEANDERTALCZYK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PÓŁSIOSTRA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PATRON, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, REFERENDUM GMINNE, SPRAWOWANIE, USTONOGIE, GWIAZDA PRZEWODNIA, WORCZAKOWATE, SZPRYCA, ŁADUNEK GLIKEMICZNY, BIAŁY, USENET, UMOCNIENIE, BATIK, TUNDRA, KINDER NIESPODZIANKA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, SYSTEM SZWAJCARSKI, GWAJAKOWIEC, LUJEK, ŁUK MADZIARSKI, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, BURKA, GALLIZACJA, PATRONTASZ, TRÓJZĄB, WZORZEC, SZORSTKOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, APORT, GANGSTERYZM, ARUMUŃSKI, KWADRATURA KOŁA, INTERNUNCJUSZ, WIĄZANIE POJEDYNCZE, CEDUŁA, BLOKADA EKONOMICZNA, ZŁO KONIECZNE, RÓG, PATKA, CYNK, TUKA, CZYSTA ALEKSJA, UPADEK, NUDNOŚĆ, ŻYWY TOWAR, PYTANIE RETORYCZNE, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, MAJSTERSTWO, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, PALEMONETKA ZMIENNA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, WULWODYNIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NORMA REAKCJI, PARALAKSA, ROZKAZ, GALARETA, OGIEŃ KRZYŻOWY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KREDYT ROLOWANY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, KIEP, EKSFOLIACJA, OBURĘCZNOŚĆ, TERMOMETR RNA, CZAS, BLOKERS, SALMONELLA, ATRYBUCJA STABILNA, ŁAŃCUCH EULERA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, OCEAN, OBRAZ POZORNY, JEZIORO ENDOREICZNE, PING-PONG, SOLICYTACJA, KROK NAPRZÓD, PATRONAT, MIESZKALNOŚĆ, KOSA KUŚNIERSKA, DZIĘCIOŁ, CZUCIE POWIERZCHOWNE, KIOGA, NER, ESCUDO GWINEJSKIE, DOS, KOPACZ, DEKIEL, WSTECZNICTWO, ALT, BIELIK, KOMORNICZKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, POMOC, ÓSEMKA, POLITYKA DYSKONTOWA, GRUPA PROSTA, SYMPOZJON, BANDOLIER, SOFT DRINK, PRZECIĘTNIACTWO, RYGOR, KODEKS PRACY, ARYTMOMETR, GEOMELOFAGIA, STARA GWARDIA, SPOSÓB, KOSIARKA ROTACYJNA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRZEGRA, PROMIENIOWANIE SZCZĄTKOWE, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, ?BON VIVEUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POLEGAJĄCY NIE NA DĄŻENIU DO ZDOBYCIA BRAMKI, ALE NA DĄŻENIU DO TEGO, BY PRZECIWNIK NIE ZDOBYŁ BRAMKI, PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ ZANIECHANIE GRY W ATAKU, WZMOCNIENIE GRY W OBRONIE, PRZETRZYMYWANIE PIŁKI W GRZE PASYWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POLEGAJĄCY NIE NA DĄŻENIU DO ZDOBYCIA BRAMKI, ALE NA DĄŻENIU DO TEGO, BY PRZECIWNIK NIE ZDOBYŁ BRAMKI, PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ ZANIECHANIE GRY W ATAKU, WZMOCNIENIE GRY W OBRONIE, PRZETRZYMYWANIE PIŁKI W GRZE PASYWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYFUTBOL sposób gry w piłkę nożną polegający nie na dążeniu do zdobycia bramki, ale na dążeniu do tego, by przeciwnik nie zdobył bramki, przede wszystkim przez zaniechanie gry w ataku, wzmocnienie gry w obronie, przetrzymywanie piłki w grze pasywnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYFUTBOL
sposób gry w piłkę nożną polegający nie na dążeniu do zdobycia bramki, ale na dążeniu do tego, by przeciwnik nie zdobył bramki, przede wszystkim przez zaniechanie gry w ataku, wzmocnienie gry w obronie, przetrzymywanie piłki w grze pasywnej (na 10 lit.).

Oprócz SPOSÓB GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POLEGAJĄCY NIE NA DĄŻENIU DO ZDOBYCIA BRAMKI, ALE NA DĄŻENIU DO TEGO, BY PRZECIWNIK NIE ZDOBYŁ BRAMKI, PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ ZANIECHANIE GRY W ATAKU, WZMOCNIENIE GRY W OBRONIE, PRZETRZYMYWANIE PIŁKI W GRZE PASYWNEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SPOSÓB GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POLEGAJĄCY NIE NA DĄŻENIU DO ZDOBYCIA BRAMKI, ALE NA DĄŻENIU DO TEGO, BY PRZECIWNIK NIE ZDOBYŁ BRAMKI, PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ ZANIECHANIE GRY W ATAKU, WZMOCNIENIE GRY W OBRONIE, PRZETRZYMYWANIE PIŁKI W GRZE PASYWNEJ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x