TURYSTYKA NA KONIACH, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZY WYKORZYSTANIU KONI UPRAWIANA NA SZLAKACH KONNYCH, NA KTÓRYCH JEST ZAPEWNIONA INFRASTRUKTURA DO UPRAWIANIA TEGO RODZAJU TURYSTYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURYSTYKA KONNA to:

turystyka na koniach, aktywność fizyczna przy wykorzystaniu koni uprawiana na szlakach konnych, na których jest zapewniona infrastruktura do uprawiania tego rodzaju turystyki (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURYSTYKA NA KONIACH, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZY WYKORZYSTANIU KONI UPRAWIANA NA SZLAKACH KONNYCH, NA KTÓRYCH JEST ZAPEWNIONA INFRASTRUKTURA DO UPRAWIANIA TEGO RODZAJU TURYSTYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.910

SPADKOBIERCA, ANTYSZACHY, KITEL, NIEUWAŻNOŚĆ, KOSZATNICA, MYKOHETEROTROF, KRĄŻENIE DUŻE, SPRAWDZIAN, DESKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, LIRA KORBOWA, LEASING OPERACYJNY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, MIKROSKOP, WIATROWNICA, BUFET, GANGRENA, OHYDZTWO, WIECH, GEOCENTRYZM, HARD CORE, RYNEK NABYWCY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ŁĄCZNIK GAZOWY, NIEOPANOWANIE, GARDA, ROKPOL, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BRUKIEW, PAKA, SKŁAD, KOSZÓWKA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, SERCE, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KOLARSTWO GÓRSKIE, OTWARTOŚĆ, ANOA GÓRSKI, PRĄD JEDNOFAZOWY, CZERWONA KRWINKA, IRANISTAŃSKI, ROZDZIAŁEK, PRASA HYDRAULICZNA, NIEZALEŻNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, TERMORENOWACJA, ŁUSKA, TROK, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, KWADRANT, MAGIEL, RACJA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, NIEBYWAŁOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, KATOLICYZM DYNAMICZNY, WPŁYW, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, HAMULEC CIĘGNOWY, AUDYTOR, PORZĄDNOŚĆ, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, KLAMKA, ANTYFUTBOL, OBSZCZYMUREK, PRZYJEZDNA, KAPELA, GĄSIOR, KWASOTA, PŁAKSA, GOŁĘBICA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, SUFRAGANIA, MANIERZYSTA, MORZYSKO, KASZLNIĘCIE, GOŁYSZEK, NEUTRALNOŚĆ, WAZONKOWCE, NIELITOŚCIWOŚĆ, HOMOPOLISACHARYD, SALA GIMNASTYCZNA, KOŁOKOLNIA, NUNCJATURA, ZUCHWALSTWO, POLO, SONORA, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, PROJEKCYJNOŚĆ, POŚWIERKA CZARNOBRZUCHA, WIDŁOGONKA SIWICA, WYWIAD RZEKA, PRZEWÓD SĄDOWY, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, DIABELSKOŚĆ, SROGOŚĆ, WYCISKANIE, KREWETKA WIŚLANA, TEFLON, HIPEROSTOZA KOROWA, MLECZARKA, OSTRY STRZAŁ, WYROŚL, PĘCHERZYK, REGUŁA TINBERGENA, BAWÓŁ, CHODNIKOWIEC, CZUBEK, ALKA KRZYWONOSA, PACHYPLEUROZAUR, GRONINGER, RECEPTYWNOŚĆ, MINERALIZATOR, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, LUŻNIK, OBLEW, ZBIOREK, DRGANIA SINUSOIDALNE, CYJANOŻELAZIAN(II), WYSOKOŚĆ, PORWAK, NEOGNATYCZNE, MELODRAMAT, WREDOTA, JEDNOSTRONNOŚĆ, SALWINIA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, DYSK ELASTYCZNY, MLECZ, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, SWOJAK, DODATEK, LINEA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PROTAGONISTA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, AMFIBIJNOŚĆ, PŁATKONOS CZARNY, BIOMETRIA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, PROTEZA WOKALICZNA, GADATLIWOŚĆ, REWITALIZACJA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, TOBOŁKI, YOUTUBERKA, BUTLA, SEGMENT, TROJAŃCZYK, BIAŁA NOC, SEPTYMA, CIĘŻKOŚĆ, IMPAS, NEFROSTOMIA, GOŁĘBIE SERCE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, OSPAŁOŚĆ, OBIEGNIK, NEUWIED, PLOTKARSTWO, SEKSAPIL, KLASYFIKACJA, ZASTRZALIN TOTARA, AUTOPARODIA, POLE JEDNORODNE, MOMENT, PRZYSŁÓWEK, ZASADNOŚĆ, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, ODKRYTY SZACH, RABV, GERENUK, KORWINIZM, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, PIERWSZOŚĆ, ŻEGLUGA PROMOWA, GŁOŚNOŚĆ, ANTENA HELIKALNA, KRUPCZATKA, OLIMPIADA, NACHALNOŚĆ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KONWIKCJA, BENZYNÓWKA, LAMPA OBRAZOWA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, FUNKCJONALIZM, ASNYK, ROZKŁADOWOŚĆ, SEZAM, DRĘTWOTA, MAKAKOKSZTAŁTNE, LUŹNOŚĆ, STARY, SALTEN, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, ZABYTEK, PŁYN INFUZYJNY, TACHOGRAF, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, MACIERZ KWADRATOWA, ZERÓWKI, MAMUT POŁUDNIOWY, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, FACHOWOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, NIENIEC, UBARWIANIE, SYHOT, POZYTYWNOŚĆ, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, BIDŁO, GARBOWNIK, NUMERACJA PORZĄDKOWA, PŁACA ZASADNICZA, HAFT ATŁASKOWY, CZAS LAPUNOWA, INSTRUMENT DĘTY, ELIPSOIDA OBROTOWA, GŁĘBOKOŚĆ, APOLLIŃSKOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA, GOLFIK, TERPEN, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, STYGON, IZDEBNIK, KAFEJKARZ, BEZCHMURNOŚĆ, CEDUŁA, MASZYNA TŁOKOWA, BRZDĄKNIĘCIE, WIERTNICZY, KRZYŻAK POMARAŃCZOWY, OPIŁKI, PUSZCZALSKA, AWERSJA DO RYZYKA, LICZBA DOSKONAŁA, PRZESYP, NALEGANIE, BBS, CIEPŁO, FAJERWERKI, MIECZOGONY, POTI, ZŁOTY RYŻ, DRZWI, BIELINEK BYTOMKOWIEC, BEZSENS, KIERUNKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WÓZKOWY, ELEKTORAT, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, WĘŻOOCZKA STROJNA, SAMOCHÓD PUŁAPKA, GAMONIOWATOŚĆ, KOLEKTYWIZM, CYKL MIESIĘCZNY, CYKORIA KORZENIOWA, JĘZYK FORMALNY, DEKLINACJA NIJAKA, VALGA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, WIEŻA ZEGAROWA, GÓWNOZJAD, KOLEGIATA, MECHANIZM KORBOWY, PIKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ZABURZENIE LĘKOWE, SPLĄTANIE, MEDYCYNA NUKLEARNA, HIPIS, PRONIEMIECKOŚĆ, PUSZKARSTWO, SZCZEPIONKA WŁASNA, NOWOGARD, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, KRZYŻAK, KARTA KREDYTOWA, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, MASTYGONEMA, MARYJNOŚĆ, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, CALYPSO, FOTOGRAM, NIESPODZIEWANOŚĆ, WIDNOŚĆ, ROKPOL, ŹRÓDŁOWOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, ?DOBUDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURYSTYKA NA KONIACH, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZY WYKORZYSTANIU KONI UPRAWIANA NA SZLAKACH KONNYCH, NA KTÓRYCH JEST ZAPEWNIONA INFRASTRUKTURA DO UPRAWIANIA TEGO RODZAJU TURYSTYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURYSTYKA NA KONIACH, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZY WYKORZYSTANIU KONI UPRAWIANA NA SZLAKACH KONNYCH, NA KTÓRYCH JEST ZAPEWNIONA INFRASTRUKTURA DO UPRAWIANIA TEGO RODZAJU TURYSTYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURYSTYKA KONNA turystyka na koniach, aktywność fizyczna przy wykorzystaniu koni uprawiana na szlakach konnych, na których jest zapewniona infrastruktura do uprawiania tego rodzaju turystyki (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURYSTYKA KONNA
turystyka na koniach, aktywność fizyczna przy wykorzystaniu koni uprawiana na szlakach konnych, na których jest zapewniona infrastruktura do uprawiania tego rodzaju turystyki (na 14 lit.).

Oprócz TURYSTYKA NA KONIACH, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZY WYKORZYSTANIU KONI UPRAWIANA NA SZLAKACH KONNYCH, NA KTÓRYCH JEST ZAPEWNIONA INFRASTRUKTURA DO UPRAWIANIA TEGO RODZAJU TURYSTYKI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - TURYSTYKA NA KONIACH, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZY WYKORZYSTANIU KONI UPRAWIANA NA SZLAKACH KONNYCH, NA KTÓRYCH JEST ZAPEWNIONA INFRASTRUKTURA DO UPRAWIANIA TEGO RODZAJU TURYSTYKI. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast