KRZYWA PRZEDSTAWIAJACA PIONOWE TEMPERATURY GLEBY; MIERZONA JEST DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAUTOCHRONA to:

krzywa przedstawiajaca pionowe temperatury gleby; mierzona jest do głębokości około 50 cm (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAUTOCHRONA

TAUTOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYWA PRZEDSTAWIAJACA PIONOWE TEMPERATURY GLEBY; MIERZONA JEST DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.035

BARTON, PROCES POLITROPOWY, WIELORDZENIOWOŚĆ, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, RUS, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZAPASY, PRZYCZYNA SPRAWCZA, EKSPRES DZBANKOWY, CIS POŚREDNI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PRANERCZE, JURNOŚĆ, MEZOSFERA, WOLTAMPEROMETRIA, SPRAWNOŚĆ, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, AKCJA NIEMA, PLANETA OCEANICZNA, WELWET, RADOSNOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, ANTENA, PROWOKACYJNOŚĆ, ROZDZIALIK, SYSTEM REPARTYCYJNY, NIECZYNNOŚĆ, TĘGA GŁOWA, WIMBLEDON, SULFON, HACZEK, BÓR WRZOSOWY, MIKROFON CEWKOWY, CZARNA WDOWA, OKRĄGŁOŚĆ, KAPERKA, KUPA, MIAŁ, EGOISTYCZNOŚĆ, SZAŁAWIŁA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, KOCANKA WŁOCHATA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ŻÓŁTLICA, ZASTRZALIN TOTARA, NOWICJUSZ, LICZNIK PRĄDOWY, POSIEW, MURARKA OGRODOWA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ŁODRANIT, PLUS, PRĘDKOŚĆ, HIPOSTYL, HIEROFANT, KRUPNIK, MIKROOTOCZENIE, SŁABEUSZ, HYGROFIT, ANIMALIZM, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PASTA, KONIECZNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, SKUNKS, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, FUNKCJA RZECZYWISTA, GEREZA BIAŁOBRODA, APROBATA, PSEUDOBIELICA, KOPUŁKA, ATRAKCYJNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, ZBIÓR DYSKRETNY, BUŁKA PARYSKA, GENIALNOŚĆ, ILUWIUM, TERYLEN, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KWIATECZEK, HIGROFIT, LAMNOWATE, PATRON, WZW G, KRYKIET, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PSZCZOŁA MIODNA, KODOWANIE SIECIOWE, KRZYWA ELIPTYCZNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DAMAN, ŻYCIODAJNOŚĆ, BIELMO, CYNKOGRAFIA, KOMÓRECZKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, DEBILNOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, JARD, NĘDZA, PRZESZKADZAJKA, ALTANNIK LŚNIĄCY, NIELUDZKOŚĆ, ŚLEPY NABÓJ, KREATYZM, SZCZUR, KARON, KARCZMA, SZEŚCIAN, PROTEKTOR, LINIA GEODEZYJNA, EFEKT CIEPLARNIANY, CHROMATOGRAF GAZOWY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, SZMELC, RAJD DAKAR, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PLUS DODATNI, ZWOLNIENIE, EFFIGIA, WIERZCHOŁEK, PODATEK LINIOWY, KOSZYK, BISOPROLOL, PROSIAK, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PRZEMĄDRZALEC, WSZECHMOCNOŚĆ, TROLLING, NIEZALEŻNOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, DAKAR, WIĄŚL, SEDNO, TEREN ZAKRYTY, TAUTOCHRONA, GŁOWA DOMU, DWUWARSTWOWOŚĆ, METAMORFIZACJA, BYTOMKOWIEC, ANILANA, STOPA, PALIWO UMOWNE, STAGONOLEPIS, SOLIDARNOŚĆ, WSOBNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, PŁASKOSZ, NIEJADALNOŚĆ, ODTLENIACZ, HIPERPRZESTRZEŃ, CZASZA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, JARZĄB GRECKI, ZWARA, SKANDYNAWSKOŚĆ, LEKTURA, BRAMKA, POZABIBLIJNOŚĆ, MŁODA, ROSYJSKOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, AZT, BEZPARDONOWOŚĆ, DROGA APIJSKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, CELOWNICA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, GAIRDNER, BREST, ZMIENNA ZALEŻNA, TORBACZE, OSIOŁ, ZBITOŚĆ, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, KREDYT INWESTYCYJNY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, UPRZEDMIOTOWIENIE, ALASZ, WARIACJE, PODŁOŻE MALARSKIE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, REGULATOR POGODOWY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, BOBREK TRÓJLISTKOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, MAKROPIERWIASTEK, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, BIAŁY MURZYN, CHINON, STAŁA HUBBLE'A, GĄSZCZ, PIERDU PIERDU, OPACZNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, KLIMAKS, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, EFEKTYWNOŚĆ, CZESTER, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, KRATOWNICA, SPOTKANIE WARSZTATOWE, LITERAT, PAWANA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, POPIELICA, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, IMPRESARIAT, STAN WODY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ALAMOZAUR, ETAPOWOŚĆ, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, PRZYCZYNA FORMALNA, LEWAR, NOOBEK, ANALIZA SEKTOROWA, PĘCHERZYCA, PLASTYKA, PSIARKA, TUSZ, PIANOGAZOSTYLIKAT, PRAWDA, RAMKA ODCZYTU, TASIEMCE, OKULARY SŁONECZNE, CZERWONKA, ISTOTA, BĄK, UWAŻNOŚĆ, KONOTACJA, PENTAPLOID, HARTOWNOŚĆ, LODÓWKA, LEWAR, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, PRZEGUBOWIEC, DROBNOUSTEK BECKFORDA, MINIA, KASSAWA, PRZEMYŚLNOŚĆ, HOTENTOCKI, TYŁOZGIĘCIE MACICY, ZAPIS, ZERO BEZWZGLĘDNE, NIEMORALNOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, ROGATNIK, FILOLOGIA POLSKA, REFLEKTOR, KOŚĆ, DARŃ, PARTYKUŁA, ASPOŁECZNOŚĆ, HALIT, WILCZE STADO, WYRÓWNANIE, PRZENIKLIWOŚĆ, SZAROZIEM, AKT OSKARŻENIA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, START MASOWY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, HIPIS, URZĄD SKARBOWY, TWIST, TUNEL, REOSTAT, STANOWISKO, SUBTELNOŚĆ, PÓŁZAWODOWIEC, SZCZUPŁOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, KASA CHORYCH, ŁAPCZYWIEC, OSTATNI, LIROGON, DZIEŃ, DIALIZA OTRZEWNOWA, EFEKTYWNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, NERPA, OUTSIDER, CZAS FIZYCZNY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ANTECEDENCJA, ?ASTRONOMICZNA LICZBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYWA PRZEDSTAWIAJACA PIONOWE TEMPERATURY GLEBY; MIERZONA JEST DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYWA PRZEDSTAWIAJACA PIONOWE TEMPERATURY GLEBY; MIERZONA JEST DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAUTOCHRONA krzywa przedstawiajaca pionowe temperatury gleby; mierzona jest do głębokości około 50 cm (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAUTOCHRONA
krzywa przedstawiajaca pionowe temperatury gleby; mierzona jest do głębokości około 50 cm (na 11 lit.).

Oprócz KRZYWA PRZEDSTAWIAJACA PIONOWE TEMPERATURY GLEBY; MIERZONA JEST DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KRZYWA PRZEDSTAWIAJACA PIONOWE TEMPERATURY GLEBY; MIERZONA JEST DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x