RODZAJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, MAJĄCEJ CHARAKTER UMOWY KONSENSUALNEJ, ODPŁATNEJ, WZAJEMNEJ I ZOBOWIĄZUJĄCEJ, PRZEZ KTÓRĄ PRODUCENT ROLNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYTWORZENIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH OKREŚLONEGO RODZAJU KONTRAKTUJĄCEMU - DRUGIEJ STRONIE UMOWY, TEN OSTATNI ZAŚ OBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ICH W UMÓWIONYM TERMINIE I ZAPŁACENIA CENY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA KONTRAKCYJNA to:

rodzaj umowy cywilnoprawnej, mającej charakter umowy konsensualnej, odpłatnej, wzajemnej i zobowiązującej, przez którą producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia produktów rolnych określonego rodzaju kontraktującemu - drugiej stronie umowy, ten ostatni zaś obowiązany jest do odebrania ich w umówionym terminie i zapłacenia ceny (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, MAJĄCEJ CHARAKTER UMOWY KONSENSUALNEJ, ODPŁATNEJ, WZAJEMNEJ I ZOBOWIĄZUJĄCEJ, PRZEZ KTÓRĄ PRODUCENT ROLNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYTWORZENIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH OKREŚLONEGO RODZAJU KONTRAKTUJĄCEMU - DRUGIEJ STRONIE UMOWY, TEN OSTATNI ZAŚ OBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ICH W UMÓWIONYM TERMINIE I ZAPŁACENIA CENY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.036

BASENIK, FORMALIZM JONESA, KREDYT KASOWY, METR KATOLICKI, RIGAUDON, SREBRNIKI JUDASZA, GRIPPIA, ZMOWA MILCZENIA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, STANCA, RZECZOWNIK POSPOLITY, RETROGRADACJA, DROGOMISTRZ, MEMFIS, BULIONER, USŁUGI SPOŁECZNE, UNDERGROUND, KOŃ PLEWEŃSKI, BRDA, FACHOWIEC, FERGANOCEFAL, HARTOWNOŚĆ, KUKIEŁKA, PŁUCZKA, BIURO PARLAMENTARNE, BANK, SIAD RÓWNOWAŻNY, LUDZIK, CIUPAGA, KAPAR, SAMOURZECZYWISTNIENIE, TWARDZIEL, PLATFUS, PIÓRO, FALKA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, FORMA LINIOWA, LAKIER, BORAZON, SZAFARZ, STREFA PERYGLACJALNA, ZAPRZĘG, PANORAMA, MACHNIĘCIE KOZŁA, PALNIK ARGANDA, PAŁECZKA, JANCZAR, MODEL HERBRANDA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, POZA, SANCTUS, FORTECA, DALIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, RĄBEK, AS SERWISOWY, STOPKA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, ROCK PROGRESYWNY, UNIWERSYTUTKA, KUCHENKA, DZIEWANNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, TERMOLOKACJA, BITNOŚĆ, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, WIDŁOZĄB, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, MOCZARNIK, SEKRETARZ, KACZKA DZIENNIKARSKA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, ŻABIROŚL, PODKATALOG, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SKALA RICHTERA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, STRZĘPIEL, RACHUNKOWOŚĆ, DIZAJNERKA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, RĘKOSKRZYDŁE, RĘCZNOŚĆ, PAMIĘĆ BUFOROWA, POLÓWKA, ZOOEKDYSON, CZAPA POLARNA, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, AEROFON, PAKU CZARNOPŁETWY, CHOROBA CAFFEYA, CZYSZCZALNIA, MOŻDŻEŃ, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, TCHÓRZLIWOŚĆ, JĘZYK INDIAŃSKI, BYKOWIEC, ALBUMIK, PARTER, MIENSZEWIZM, OPUSZCZENIE, ART BRUT, HELIKONIA, ŻYWA MOWA, SYSTEM AUTONOMICZNY, PANEK, ZAIMEK, OSOBA PODEJRZANA, AMPUŁA, UKŁAD MNOŻENIA, OGNISKO, OSKARD, ZBIORNIK, EDREDON, DZIEWCZĘCOŚĆ, MENAŻKA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WRÓBEL, GLORIA, WOŁGA, PROSTA, DUJKER MODRY, ERYTROCYT, KUMULACJA, PISANKA, URZĄDZENIE RADIOWE, MAZURSKI, PARADOKS GRAWITACYJNY, TWÓR, CIAMAJDOWATOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, BUTA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, WYMÓG, ALTANNIK FIOLETOWY, SYJON, HYBRYDA, SZCZEPIONKA WŁASNA, GOTÓWKA, DWÓJKA PODWÓJNA, KROWA, SARDYNELA, LUNETA, ISLAM, ODŻYWIANIE, STRONA CZYNNA, SUS, JASZCZURKA KRYMSKA, CYTOARCHITEKTONIKA, MAJÓWKA, KLĘSKA URODZAJU, SPIRALA ARCHIMEDESA, LOGIKA DEONTYCZNA, RZECZOWNIK, WODOROST, SAMOOKREŚLENIE, MEDYCYNA LOTNICZA, JAWNOŚĆ, BEZNADZIEJNOŚĆ, KOLKA JELITOWA, PROROK, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, MARTWE PRAWO, MEKSYKANKA, MORESKA, FUTON, ZASILANIE SIECIOWE, PAPACHA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, KOLOR, SZOTRING, KOŃ, TRÓJZĄB, GRZECH, TIURNIURA, CIĄG, POPITA, GLEBA, OLEJARNIA, AKROPOL, OKRUSZYNKA, SYNGIEL, KOMPLEKS, FAKOMATOZA, OMLET, RUGBY, BERGAMOTA, MALIMO, ROTACJA, ŁOPUCH, HAŁASOWNIK, PROTROMBINA, OBIEG SYNODYCZNY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, SZMALCÓWKA, INLET, PRZEMYŚLNOŚĆ, WAHADŁÓWKA, PEDOGENEZA, KRYTERIUM ULICZNE, KSIĘGA HODOWLANA, PORTFEL, ETIOPSKI, MEGAPOLIS, GOFR, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PIĘKNY WIEK, GARBOWNIK, SURF, POŁOWICA, PARALAKSA, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZOMO, PIECZYWO CHRUPKIE, NIECZYNNOŚĆ, WÓŁ PIŻMOWY, SKÓRA, DAR, KARZEŁ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, NEFROSTOMIA, LICZBA DOSKONAŁA, KRYJÓWKA, SZPILKA, OBLAT, ISLANDZKI, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, BANKIET, MER, INSTRUMENT DREWNIANY, KOSZTORYS INWESTORSKI, BIOFLAWONOID, TRAWA PASTEWNA, TRIAL, WINNICKI, DZWONECZNIK WONNY, FENOMENOLOGIA, OSTROŚĆ, DWUPŁCIOWOŚĆ, KLATKA BŁAZNÓW, OKRĄGŁOGŁOWY, SEJM ROZBIOROWY, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, PIKANIE, BAGATELA, TUNIKA, AMFIPRION, ROMBOEDR, KURZYSKO, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PICOWNIK, STRZAŁA AMORA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, EKRANOPLAN, FACET, WIELOFAZOWOŚĆ, HRABIĄTKO, CHWYTNIK, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, SOCJOPSYCHOLOGIA, GRUNGE, PAPRYKA, OGRANICZONOŚĆ, NANDORIŃSKI, TEINA, ZŁÓG WAPNIOWY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KADŹ, SANDBOX, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, REJESTR OKRĘTOWY, AKSAMITNOŚĆ, RUGOWE, GÓRA PODWODNA, SZYSZKA, BEZ, SELEKCJA NEGATYWNA, RUMUŃSKI, MUTUALIZM, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, PANADA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MEDYCYNA NUKLEARNA, KURATOR, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, SEKCJA, KOSZAROWOŚĆ, SUTERENA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, HALSZTUK, ZMIERACZEK NADMORSKI, POWÓJ, REFLEKTOR, JĘZYK HETYCKI, DWUWARSTWOWOŚĆ, PIKAP, ?WOLNOAMERYKANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, MAJĄCEJ CHARAKTER UMOWY KONSENSUALNEJ, ODPŁATNEJ, WZAJEMNEJ I ZOBOWIĄZUJĄCEJ, PRZEZ KTÓRĄ PRODUCENT ROLNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYTWORZENIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH OKREŚLONEGO RODZAJU KONTRAKTUJĄCEMU - DRUGIEJ STRONIE UMOWY, TEN OSTATNI ZAŚ OBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ICH W UMÓWIONYM TERMINIE I ZAPŁACENIA CENY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, MAJĄCEJ CHARAKTER UMOWY KONSENSUALNEJ, ODPŁATNEJ, WZAJEMNEJ I ZOBOWIĄZUJĄCEJ, PRZEZ KTÓRĄ PRODUCENT ROLNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYTWORZENIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH OKREŚLONEGO RODZAJU KONTRAKTUJĄCEMU - DRUGIEJ STRONIE UMOWY, TEN OSTATNI ZAŚ OBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ICH W UMÓWIONYM TERMINIE I ZAPŁACENIA CENY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMOWA KONTRAKCYJNA rodzaj umowy cywilnoprawnej, mającej charakter umowy konsensualnej, odpłatnej, wzajemnej i zobowiązującej, przez którą producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia produktów rolnych określonego rodzaju kontraktującemu - drugiej stronie umowy, ten ostatni zaś obowiązany jest do odebrania ich w umówionym terminie i zapłacenia ceny (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA KONTRAKCYJNA
rodzaj umowy cywilnoprawnej, mającej charakter umowy konsensualnej, odpłatnej, wzajemnej i zobowiązującej, przez którą producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia produktów rolnych określonego rodzaju kontraktującemu - drugiej stronie umowy, ten ostatni zaś obowiązany jest do odebrania ich w umówionym terminie i zapłacenia ceny (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, MAJĄCEJ CHARAKTER UMOWY KONSENSUALNEJ, ODPŁATNEJ, WZAJEMNEJ I ZOBOWIĄZUJĄCEJ, PRZEZ KTÓRĄ PRODUCENT ROLNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYTWORZENIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH OKREŚLONEGO RODZAJU KONTRAKTUJĄCEMU - DRUGIEJ STRONIE UMOWY, TEN OSTATNI ZAŚ OBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ICH W UMÓWIONYM TERMINIE I ZAPŁACENIA CENY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, MAJĄCEJ CHARAKTER UMOWY KONSENSUALNEJ, ODPŁATNEJ, WZAJEMNEJ I ZOBOWIĄZUJĄCEJ, PRZEZ KTÓRĄ PRODUCENT ROLNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYTWORZENIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW ROLNYCH OKREŚLONEGO RODZAJU KONTRAKTUJĄCEMU - DRUGIEJ STRONIE UMOWY, TEN OSTATNI ZAŚ OBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ICH W UMÓWIONYM TERMINIE I ZAPŁACENIA CENY. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x