ŚCIANA O WZMOCNIONEJ, NIEPALNEJ KONSTRUKCJI WZNOSZONA MIĘDZY BUDYNKAMI W ZABUDOWIE ZWARTEJ, WYSTAJĄCA WYSOKO PONAD DACH, MAJĄCA ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, POŻARU NA INNE BUDYNKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNIOMUR to:

ściana o wzmocnionej, niepalnej konstrukcji wznoszona między budynkami w zabudowie zwartej, wystająca wysoko ponad dach, mająca zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, pożaru na inne budynki (na 8 lit.)ŚCIANA OGNIOWA to:

ściana o wzmocnionej, niepalnej konstrukcji wznoszona między budynkami w zabudowie zwartej, wystająca wysoko ponad dach, mająca zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, pożaru na inne budynki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚCIANA O WZMOCNIONEJ, NIEPALNEJ KONSTRUKCJI WZNOSZONA MIĘDZY BUDYNKAMI W ZABUDOWIE ZWARTEJ, WYSTAJĄCA WYSOKO PONAD DACH, MAJĄCA ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, POŻARU NA INNE BUDYNKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.049

BIOSFERA, WYMIANA, MIEDZIOWNIK, INŻYNIER DUSZ, BAŻANT, SATYRYCZNOŚĆ, REAKTOR JĄDROWY, PANEW, ŻABA ŚMIESZKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, TERMINAL NAFTOWY, MADZIARSKI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, OBORA DWORSKA, KRZTUSIEC, SIKWIAKI, KOMIN WULKANICZNY, OPERA, DZIAŁ PERSONALNY, PERYGLACJAŁ, BOCZNIAK, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ERA KENOZOICZNA, OBSESJA, PROTOHISTORIA, BAR SAŁATKOWY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, HACEL, KARBUNKUŁ, PAKOWACZ, KIEP, PRYNCYPIALISTKA, RAWKA BŁAZEN, ARTYLERIA JĄDROWA, KOSMOLOGIA, ZANZA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KARUZEL, OBRAZEK, TYFUS PLAMISTY, NADLOTKA, ETER, ADMIRER, TYP TURAŃSKI, NIZIOŁEK, WAHACZ, SOZOLOGIA, PASTISZ, DEISTA, RAMKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, PARKIET, SKALICA, BIMBROWNIA, ASTRONAUTYKA, BECZUŁKOWIEC, MBIRA, DZIADZIENIE, ATTACHÉ WOJSKOWY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ANAMNEZA, SZCZUR PACYFICZNY, ZIARNOJAD, SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI, TRÓJMECZ, TRANZYCJA, DROGA, PASO DOBLE, ODWSZALNIA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, SUKA, WALENTYNKA, WIDZENIE OBWODOWE, ODDZIAŁYWANIE PODSTAWOWE, FINEZYJNOŚĆ, FLORYSTA, ADRESAT NARRACYJNY, RESPONSYWNOŚĆ, SROMOTA, PRZESUWNIK, ZBIORÓWKA, JĘZYK STAROEGIPSKI, PAŁUKI, MUZYKA KLASYCZNA, BIDON, MATEMATYK, RUFFO, KREDYT KONTRAKTOWY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ZGODA, WOLNY, NORMA REAKCJI, LAWINA GRUZOWA, JELEŃ SCHOMBURGKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PUZZLE, BARONIĄTKO, ALZACJA, TOPIALNIA, PRÓŻNIAK, CZERWONAK, CZASOPISMO, ŚWINIA DOMOWA, OCEANOGRAFIA, OGNIWO ZASADOWE, FUZJA JĄDROWA, IRYZACJA, PLAMA BARWNA, GRUPA, GEOFAG, KREPA, EGZEKUTOR, WOOD, GANGSTERSTWO, SOCJALIZM UTOPIJNY, PRZESŁUCHANIE, BOMBA ATOMOWA, MŁODA PARA, BIEGŁOŚĆ, SPRAWDZIAN, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, CYKLON, KUSZYK, CAP, ALIGATOROWATE, WIRTUOZOSTWO, CHRUST, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WŁÓCZĘGA, UPADŁOŚĆ, INŻYNIER DUSZY, GRAFITYZACJA, TĘŻYCZKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, MĄDRALIŃSKI, WYBUCH, MILTON ERICKSON, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, CZUWANIE, BENGALSKA, SONAR, PREFORMACJA, LEWICOWOŚĆ, ELANA, SOLICYTACJA, ZAĆMIENIE, JĘZYK ALEUCKI, IZOMER GEOMETRYCZNY, KOPROFAGI, KOMÓRKA KUPFFERA, KRYMINALISTYKA, ALBAŃSKI, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, GNIAZDO NASIENNE, LICHENOLOGIA, POCZEKALNIA, WYRAJ, SPOŁECZNE, TRZPIEŃ, OBROŻA, RAJTUZY, LOGOPEDKA, KLEJONKA, CENOTWÓRCA, KOKPIT, STRAŻ, UNIWERSYTECKOŚĆ, FAKOMATOZA, WIATRAK, WIELOETATOWOŚĆ, POJAZD SZYNOWY, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, OBŁOK OORTA, GNOMOLOG, ALGEBRA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, ZWIĄZEK, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, NIEUCHRONNOŚĆ, KOSS, BANIECZKA, SENAT, CZOŁÓWKA, KSIĘGOWA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, RZUT OSOBISTY, SYSTEMIK, TERYNA, RYBOPŁAZ, FRYGIJCZYCY, FURGON, ZWIĄZKOWIEC, ARAUKARIOWATE, KLESZCZE MIĘKKIE, SPRAWDZIAN, SEKSTA, STARORUSKI, ANTAŁECZEK, KUWERTURA, CHASER, UNTERWALDEN, CZĄSTKA ALFA, AUTOSKLEP, WĘŻOWNIK, GAWORZENIE, FAKTOLOGIA, LABORANT, CEGLARSTWO, BALDACH, EROZJA GENETYCZNA, CZEPLIWOŚĆ, PRZESTWORZE, ZAŁOŻENIE PARKOWE, PŁOMIENIE, SUBREGION, PIZZER, ROSA MIODOWA, GALISYJSKI, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, LIMO, LANGUR WSPANIAŁY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, POJAZD LATAJĄCY, LEKARZ DOMOWY, DNI OTWARTE, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, FISZA, WYKRZTUSZANIE, ATU, OBÓZ KONDYCYJNY, WIĄZADŁO, INFORMACJA, CECHOWNIA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, BUJDA NA RESORACH, WARSTWA PERYDOTYTOWA, UPADEK, PRĄD BŁĄDZĄCY, ŻONA LOTA, HELIKOPRION, KOMPARATYSTYKA, KACZKA PO PEKIŃSKU, POJAZD, DERMOKOSMETYKA, PASAŻ, STATYKA, ŻURNALISTA, PANIER, PAŁĄK, DRYBLING, NASIENNIK, OPIEKA SPOŁECZNA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, BUKAT, MIERNIKOWCOWATE, PODKŁAD, JAJKO W KOSZULCE, TEMAT FLEKSYJNY, PALISADA, REGLAN, SUTKA, ARDEN, TEORIA KATASTROF, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, UDRY, ELEKTROMEDYCYNA, GALICYJSKI, MIEDNICZKA NERKOWA, MECZ TOWARZYSKI, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, MIASTO OGRÓD, PIEKARNIA, PEDAGOG SPECJALNY, SEJM, WSTRZYMANIE, MAJĄTEK RUCHOMY, NAROŻNICA, NAWIEWNIK, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BETON JAMISTY, ARPEGGIO, SZEREG HOMOLOGICZNY, TRZYDZIESTKA, KUFEL, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KUPER, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, SKALENOEDR, KOŃ TROJAŃSKI, OBUDOWA, KESON, KÓŁKO, GRUSZKA ZIEMNA, PROTETYKA, KINEZYTERAPEUTA, BIUSTONOSZ, STĘP, OBRONA PIRCA, BŁONA NACZYNIOWA, ?STATEK GŁĘBINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚCIANA O WZMOCNIONEJ, NIEPALNEJ KONSTRUKCJI WZNOSZONA MIĘDZY BUDYNKAMI W ZABUDOWIE ZWARTEJ, WYSTAJĄCA WYSOKO PONAD DACH, MAJĄCA ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, POŻARU NA INNE BUDYNKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚCIANA O WZMOCNIONEJ, NIEPALNEJ KONSTRUKCJI WZNOSZONA MIĘDZY BUDYNKAMI W ZABUDOWIE ZWARTEJ, WYSTAJĄCA WYSOKO PONAD DACH, MAJĄCA ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, POŻARU NA INNE BUDYNKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNIOMUR ściana o wzmocnionej, niepalnej konstrukcji wznoszona między budynkami w zabudowie zwartej, wystająca wysoko ponad dach, mająca zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, pożaru na inne budynki (na 8 lit.)
ŚCIANA OGNIOWA ściana o wzmocnionej, niepalnej konstrukcji wznoszona między budynkami w zabudowie zwartej, wystająca wysoko ponad dach, mająca zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, pożaru na inne budynki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNIOMUR
ściana o wzmocnionej, niepalnej konstrukcji wznoszona między budynkami w zabudowie zwartej, wystająca wysoko ponad dach, mająca zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, pożaru na inne budynki (na 8 lit.).
ŚCIANA OGNIOWA
ściana o wzmocnionej, niepalnej konstrukcji wznoszona między budynkami w zabudowie zwartej, wystająca wysoko ponad dach, mająca zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, pożaru na inne budynki (na 13 lit.).

Oprócz ŚCIANA O WZMOCNIONEJ, NIEPALNEJ KONSTRUKCJI WZNOSZONA MIĘDZY BUDYNKAMI W ZABUDOWIE ZWARTEJ, WYSTAJĄCA WYSOKO PONAD DACH, MAJĄCA ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, POŻARU NA INNE BUDYNKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŚCIANA O WZMOCNIONEJ, NIEPALNEJ KONSTRUKCJI WZNOSZONA MIĘDZY BUDYNKAMI W ZABUDOWIE ZWARTEJ, WYSTAJĄCA WYSOKO PONAD DACH, MAJĄCA ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, POŻARU NA INNE BUDYNKI. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x