LINIA POKRYWAJĄCA SIĘ Z KIERUNKIEM DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI I W JEJ POBLIŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PION to:

linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PION

PION to:

najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach (na 4 lit.)PION to:

dział, sekcja, jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji (na 4 lit.)PION to:

mezon pi (na 4 lit.)PION to:

przenośnie: kierunek przepływu czegoś w jakiejś strukturze, który jest uzależniony od hierarchii (na 4 lit.)PION to:

narzędzie służące do wyznaczania kierunku pionowego (na 4 lit.)PION to:

instalacja, która jest podpięta pionowo do wspólnego źródła lub ujścia czegoś (na 4 lit.)PION to:

przyrząd w postaci ciężarka umocowanego na sznurku służący do wyznaczania kierunku pionowego (na 4 lit.)PION to:

odcinek instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej itp. biegnący pionowo przez kondygnacje budynku (na 4 lit.)PION to:

prostopadły do poziomu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA POKRYWAJĄCA SIĘ Z KIERUNKIEM DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI I W JEJ POBLIŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.819

FECHMISTRZ, CHORĄGIEW, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, REPOWNIA, SZUM, TEREN, STARAJĄCY SIĘ, ANTENA YAGI-UDA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ŚLINIANKA PRZYUSZNA, SPEAKER, ENCKE, KANTONIERA, KRATER, GINEKOMASTIA, ETNOLINGWISTYKA, ZAPAŁ, WYLEW, OCEL, ANGIELSKI, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ANATOMIA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, KAWIARKA, ALKOHOLIZM, NACIEK, PUSZCZALSKA, ZRZECZENIE SIĘ, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, REWIZJONIZM, ENERGIA GEOTERMALNA, PRZYDANKA, MYLONITYZACJA, GALERIA, SOBÓR, AWARYJNOŚĆ, WIĘZADŁO SIERPOWATE, AHISTORYZM, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SEKRETARZYK, PARTER, WYRÓB CUKIERNICZY, KONCEPT, MORZE CZARNE, RZUT KAMIENIEM, PŁAST BRZOZOWIEC, STEREOIZOMER, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, POZER, TRAWERS, WSCHODEK, ZJAWISKO THOMSONA, MIKROSKOP OPTYCZNY, BRADLEY, PION, KASA ZAPOMOGOWA, SINGEL, ZAPRUCIE SIĘ, HYDRAULIKA SIŁOWA, REKIN CHOCHLIK, ZANOKCICA CIEMNA, SAMOZAGŁADA, KOŁEK, TENOR LIRYCZNY, KANCONETTA, ODMIANA UPRAWNA, KOD GRAYA, STANDARDZIK, ULICA, ROMANISTYKA, WŁAM, OPTYKA ELEKTRONOWA, ŚMIAŁEK, ŻYŁA ODSTRZAŁKOWA, GANGSTERYZM, STOŻEK WULKANICZNY, KARTUZJA, JOGA, KOCHANEK MUZ, WIR PIASKOWY, JĘZYK ALEUCKI, NADCZYNNOŚĆ, OSSUARIUM, MARKETING SIECIOWY, HIPOTEZA GAI, WSTECZNICTWO, MATKA-POLKA, BACHATA, LEŚNIK, SPŁYW, MECHANIKA STATYSTYCZNA, STYLIKOODWŁOKOWE, TŁUSZCZYK, ZAKWASZENIE, SUSZARKA, POCHODZENIE, NIESPIESZNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, IGŁY, OMLET NORWESKI, ODGRYWKA, MUCHA, SZAMKA, OMACNICA, SSAK ŻYWORODNY, ZIEMIANIN, OSKARŻONY, OBSZAR CELNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KRYSZNAIZM, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, GAROSMANCJA, KAPRYŚNICA, MOSTEK H, CERATOFILID, OŚLICA BALAAMA, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, GEOFIT CEBULOWY, ARCUS SINUS, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ENTEROBAKTERIA, DZIURA BUDŻETOWA, ŚWIADCZENIE, STACJA POMP, SOJA, SKAZA MOCZANOWA, NIEMĘSKOŚĆ, OCZKO, ZAWAŁ, ROŚLINA, OBRONA SKANDYNAWSKA, RULETKA, NUMER TAKTYCZNY, KONTRGAMBIT WINAWERA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ASTROFOTOMETRIA, MECH JAWAJSKI, PYCHA, SZARLATAN, TASIEMIEC UZBROJONY, MATERIA, CZERWONA FALA, BABILOŃSKI, SNIFTER, KŁĄB, AUGUSTYNIZM, ORNITOLOGIA, STENOGRAF, HIPOTEZA PERMANENCJI, RADIOTA, PIEZOELEKTRYK, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ZGORZEL GAZOWA, SZKOŁA PODSTAWOWA, FAŁSZYWY PROROK, SPADOCHRON, ŻONA LOTA, NIELOTNOŚĆ, SKRZYDŁOWIEC, MONOLOG WEWNĘTRZNY, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TEREN ZIELENI, ZGODA, CIAŁO SZKLISTE, MASZT, MALACKY, MOSTOWNICZY, KREDKA OŁÓWKOWA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, NIEPOKORNOŚĆ, BIODOSTĘPNOŚĆ, WYBLINKA, ELIPSOIDA OBROTOWA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, DZIEWIĄTA FALA, TRAPER, BIURO LUSTRACYJNE, LODOWIEC DOLINNY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ŚMIGACZ, ZAPŁON ISKROWY, JĘZYK DUŃSKI, NOWICJAT, KOZIOŁ, PŁYTA PILŚNIOWA, METRUM, GLOTTODYDAKTYKA, NARYS KLESZCZOWY, MORFOLOGIA, PÓJDŹKA, MAFIA PALIWOWA, LÓD MARTWY, KOBIECOŚĆ, BIAŁA STOPA, AUŁ, FRYGOWIE, WIZA POBYTOWA, WANNA, BÓB KOŃSKI, ANUSZKIEWICZ, MORION, DOROBKOWICZ, PERYPATETYK, RÓW TEKTONICZNY, RUCH PROSTOLINIOWY, MASZKIL, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, ODNÓŻA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, EFEKCIARSTWO, GÓRKA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, TKACZ, DZIEWIĘTNASTKA, ZESZYT W KRATKĘ, PÓŁNOCNY ZACHÓD, GARDEROBA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, TRZMIELOJAD, ROPOWICA KŁĘBU, EPIZOOTIOLOGIA, AFEKTYWNOŚĆ, BRODAWKA PŁASKA, MCV, LUZAK, KOŃ ARDEŃSKI, GRABBE, OBŁOK OORTA, DIAPAUZA ZIMOWA, CZEPLIWOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, BUTELKA, SILNIK KOREKCYJNY, RYNNA POLODOWCOWA, KOMORA ZAMKOWA, MARKGRAF, SĄCZEK, ŁAWA, MECENAS, ŁUPINA, GŁOS ELEKTORSKI, MALARSTWO FIGURATYNWE, DEFICYT, AORTA BRZUSZNA, DIATERMIA, UTYLITARYZM, CHMURA NISKA, ZMAGANIA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, INERCYJNOŚĆ, SZABAS, PLASTYKA, UKROP, RANA SZARPANA, DWUKĄT SFERYCZNY, SKAŁA METAMORFICZNA, BALUT, KOMFORT CIEPLNY, OSTINATO, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ŻEGADŁO, WSZOŁY, ZGRAJA, WYŚWIETLARNIA, JAZZÓWKA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, SUBTERRANEOTERAPIA, MARKER NOWOTWOROWY, NAUKOWIEC, WIELOFAZOWOŚĆ, ŁOTEWSKI, ZDERZENIE CZOŁOWE, SKLEP ZOOLOGICZNY, UCZUCIE, SOGDYJSKI, LEISZMANIOZA SKÓRNA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, POLARYZACJA ANODOWA, NUR BIAŁODZIOBY, INDIAŃSKI, ERA PALEOFITYCZNA, PACA, ELIZJA, WATA, MIĘSO, SPRAWNOŚĆ, PACHOŁEK, PODPINKA, LUFKA, OZIMINA, KWAS KAMFOROWY, ?PIES OZDOBNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA POKRYWAJĄCA SIĘ Z KIERUNKIEM DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI I W JEJ POBLIŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA POKRYWAJĄCA SIĘ Z KIERUNKIEM DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI I W JEJ POBLIŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PION linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PION
linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu (na 4 lit.).

Oprócz LINIA POKRYWAJĄCA SIĘ Z KIERUNKIEM DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI I W JEJ POBLIŻU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - LINIA POKRYWAJĄCA SIĘ Z KIERUNKIEM DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI I W JEJ POBLIŻU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast