W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW ŚWIĄTECZNYCH WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO; W KOŚCIELE KATOLICKIM WIGILIA JEST CZĘŚCIĄ KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI (W TYM NIEDZIELI), NA JEJ OBCHÓD SKŁADAJĄ SIĘ NIESZPORY ORAZ MSZA WIGILIJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIGILIA to:

w tradycji chrześcijańskiej rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego; w Kościele katolickim wigilia jest częścią każdej uroczystości (w tym niedzieli), na jej obchód składają się nieszpory oraz msza wigilijna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIGILIA

WIGILIA to:

przeddzień czegoś, jakiegoś - zwykle ważnego - wydarzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

kolacja wigilijna, świąteczna wieczerza, którą je się z okazji Bożego Narodzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

impreza (często elegancka kolacja) wigilijna, która odbywa się w dzień wigilii lub w okolicach świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

spotkanie, odbywające się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia w miejscu pracy, szkole, a także w grupie osób z danego środowiska, podczas którego składa się sobie wzajemnie życzenia, dzieli się opłatkiem, kolęduje (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW ŚWIĄTECZNYCH WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO; W KOŚCIELE KATOLICKIM WIGILIA JEST CZĘŚCIĄ KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI (W TYM NIEDZIELI), NA JEJ OBCHÓD SKŁADAJĄ SIĘ NIESZPORY ORAZ MSZA WIGILIJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.214

MECH JAWAJSKI, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, RASZKA, PATYK, KOIMEK BEZŁODYGOWY, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, WICELIDER, BÓBR AMERYKAŃSKI, CIAŁO OBCE, ROZSĄDNOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, CZOŁÓWKA, ORZECHÓWKA, SNICKERS, KOMIK, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, USŁUGA INTERNETOWA, SĄD OSTATECZNY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, SKLERODERMIA, CIUCIUBABKA, GRAFITYZACJA, PODSTAWA, AMBA, HIGIENA ZWIERZĄT, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, STRONA CZYNNA, SZTUKA UŻYTKOWA, STRAŻ, MULTIPLEKS, WZMACNIACZ, TERCJA, MASA SOLNA, JĘZYCZEK U WAGI, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, SYMETRALNA, MERITUM, RÓWNANIE FUNKCYJNE, LUSTRO, ROZMIAR, FLET NOSOWY, KUREK NA KOŚCIELE, PROSCENIUM, JEŻYNA, ŻAL, DEINSTALACJA, KRĘGARSTWO, WALOŃSKI, CZAPKA NIEWIDKA, KECZUP, DOBITNOŚĆ, DENDROMETRIA, STOLARZ MEBLOWY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, REKRUTER, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, NAPŁYW, INTERLINGWISTYKA, MASZYNOWNIA, KLUCZ KODOWY, KILOMETRAŻ, PORZĄDNICKI, ORBITA, ZRAZOWA, JELARANG, CZARNA WDOWA, PRZEKRÓJ DEDEKINDA, ŚWIECA, TARŁO, STAW BIODROWY, UŁAMEK DZIESIĘTNY, OBIJACZ, LISZAJ PŁASKI, DYSFONIA, ASTRONAWIGACJA, OFICJAŁ, ANOMIA, DYSKRECJA, KULTURA MAGDALEŃSKA, GRASICA, TASIEMCE, GABINET LUSTER, ŻOŁĘDNICA, KARTOGRAFIA, BIBUŁKARKA, INTERNACJONAŁ, SONDA, NAPASTNIK, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, TORBA, DWUSTUMETROWIEC, ZABURZENIE LĘKOWE, MASKARADA, EUCHARYSTIA, RYWALIZACJA, WIADRO, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, SYNTEZATOR, FUNGICYD, PAREJAZAURY, MIĘKISZ POWIETRZNY, NIEWINNOŚĆ, GALAKTYKA, CZŁOWIECZEK, PASKUDNIK, WOJSKA RAKIETOWE, DEKORATORKA WNĘTRZ, LUTNIA, NONA, DELFIN, GAP, PIAST, BOROWIK WILCZY, MĘTNOŚĆ, BRONIOZNAWSTWO, RÓG, ZESPÓŁ BEHRA, PARALAKSA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, FRUWANIE, POJAWIENIE SIĘ, MŁODZIK, ŻYWA GOTÓWKA, USPOKOJENIE, ASOCJACJONISTA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, JELEŃ MILU, WAŁEK, KONCHOWANIE, KRÓTKOWIDZTWO, BRAMKA, MODRASZEK REBELA, GENETYKA KLINICZNA, LUŹNOŚĆ, TORBIEL GALARETOWATA, MSZA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DŁOŃ, KROPKA, ŚWINKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, KOMA, BYLICA CYTWAROWA, UDAR, ŁOPATKA, KUBAS, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, SAMOISTNOŚĆ, MEMBRANA, JĘZYK WEHIKULARNY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, POLECANKA, BIOMARKER, BOBROWISKO, KATAR KISZEK, PILON, FORGA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, COROCZNOŚĆ, BIEŻNIK, POJAZD, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, TBV, NIESPIESZNOŚĆ, KAWA ZBOŻOWA, WILGOTNOŚĆ, REALIZM, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, FUNKCJA ACKERMANNA, INDEKS, TERIOLOGIA, JEŻ MORSKI, SMAR, GĘSIÓWKA EGIPSKA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, CIEKAWSKOŚĆ, ODSTRZAŁ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NAJEM, SKALA PODATKOWA, UNIWERSUM, PSI GRZYB, PARGAMIN, OSTROKÓŁ, ROZCHODNIACZEK, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ZJAWISKO KERRA, GOTHIC METAL, SZPULA, ZUPA Z GWOŹDZIA, NOGA, AZYMUT GEOGRAFICZNY, BANDEROLA, GRZBIETORODY, OOLITYT, BĘBEN TAKTOWY, INTERKALACJA, MATERIA, BUŁAT, CZARNA ROBOTA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, SŁOWACYSTYKA, FRYWOLNOŚĆ, STARY WYŻERACZ, PANNA, OBSZAR, PRZEPLOTNIA, STAWONOGI, ILORAZ RODZINNY, MASKA, DIAGRAM KWIATOWY, RASOWOŚĆ, WZORNIK, WOLNA AMERYKANKA, OSTRONÓG, FILOLOGIA, LORNETA NOŻYCOWA, KRAJE, TERCJA, ABSOLUTYZM, OPIS, FILECIK, SKRZYDŁO, RĘKA SZPONIASTA, JEDNORAZOWOŚĆ, SROMOTNIK WOALKOWY, ANTENA DIPOLOWA, TRYB, ZAŁAM, DWUDZIESTA, ŁATWOPALNOŚĆ, BEZWIETRZE, ZAPALENIEC, GRABARZ, TERYLEN, ESPERANTYSTA, WRAK, PIPA, POJAZD SILNIKOWY, GUMA NATURALNA, OPŁATA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PARABOLICZNOŚĆ, PRZEDROST, GRA, BYLICA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, BITMAPA, LIRA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, POLARYZACJA, ŁOŚ, RATA BALONOWA, ADAM SŁODOWY, ŚMIESZKA, POSTĘPOWANIE, AMONIT, CIENKA SKÓRA, GYYZ, IDEALIZM, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KOMPETENCJA TWARDA, PROSTAK, ZADRAPANIE, BAJRONISTA, MIESIARKA, ARCHIWALNOŚĆ, DRZWI HARMONIJKOWE, WIETLICA SAMICZA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ELOKWENCJA, CHOROBA NASU-HAKOLI, KOMPLEKS ŻYTNI, PODTYBINKA, LENIUCH, TRUFLA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, POLSKI, NADKRWISTOŚĆ, BRDA, MALKONTENCTWO, MĘDREK, BEŁKOTLIWOŚĆ, STRYJO, ZIMNO, RZEŹBA GLACJALNA, PROWENTOWY, MADERA, SIŁACZ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, JAZDA FIGUROWA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ARGENTYNOZAUR, ?KRÓTKOTERMINOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW ŚWIĄTECZNYCH WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO; W KOŚCIELE KATOLICKIM WIGILIA JEST CZĘŚCIĄ KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI (W TYM NIEDZIELI), NA JEJ OBCHÓD SKŁADAJĄ SIĘ NIESZPORY ORAZ MSZA WIGILIJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW ŚWIĄTECZNYCH WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO; W KOŚCIELE KATOLICKIM WIGILIA JEST CZĘŚCIĄ KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI (W TYM NIEDZIELI), NA JEJ OBCHÓD SKŁADAJĄ SIĘ NIESZPORY ORAZ MSZA WIGILIJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIGILIA w tradycji chrześcijańskiej rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego; w Kościele katolickim wigilia jest częścią każdej uroczystości (w tym niedzieli), na jej obchód składają się nieszpory oraz msza wigilijna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIGILIA
w tradycji chrześcijańskiej rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego; w Kościele katolickim wigilia jest częścią każdej uroczystości (w tym niedzieli), na jej obchód składają się nieszpory oraz msza wigilijna (na 7 lit.).

Oprócz W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW ŚWIĄTECZNYCH WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO; W KOŚCIELE KATOLICKIM WIGILIA JEST CZĘŚCIĄ KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI (W TYM NIEDZIELI), NA JEJ OBCHÓD SKŁADAJĄ SIĘ NIESZPORY ORAZ MSZA WIGILIJNA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW ŚWIĄTECZNYCH WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO; W KOŚCIELE KATOLICKIM WIGILIA JEST CZĘŚCIĄ KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI (W TYM NIEDZIELI), NA JEJ OBCHÓD SKŁADAJĄ SIĘ NIESZPORY ORAZ MSZA WIGILIJNA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x