DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSTALOCHEMIA to:

dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 14 lit.)KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA to:

dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.078

PUNKT POMIAROWY, MORELA, DYPTYCH, PREMIA GÓRSKA, KRATER BOCZNY, SONDAŻOWNIA, WALTER, ŚLEPY KOSZTORYS, SATURACJA, MONILOFITY, SKRUPULANT, GLOBIGERYNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, SPRZĘG, CIASTO PARZONE, PAKÓWKA, TEFILIN, BRACTWO KURKOWE, CHOROBA STRÜMPLLA, VIVALDI, DWUSTRONNOŚĆ, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, ŚWIĄTKI, DOKUMENTALIZM, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, SŁOWACYSTYKA, PALEONTOLOGIA, BEZROBOCIE SEZONOWE, AT, BECHTER, GONIOMETRIA, POSTĘPAK, JĘZYK KARYJSKI, JUDASZ, SEMINARZYSTA, NIHILIZM, NIEPOWODZENIE, DOPPELGANGER, RUTYNIARZ, PETREL, BE, POSTRZEGALNOŚĆ, GARBUS, DŁUGI WEEKEND, ROZCINACZ, KŁĘBUSZEK, MINIMALIZM, BAR SAŁATKOWY, WSPÓLNY MIANOWNIK, POJAZD LATAJĄCY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, ŁUNA, CHRZĄSTKA, MANIKIURZYSTKA, BONITAZAURA, SILNIK CZTEROSUWOWY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PANDRAK, JAŁOWCÓWKA, PIASEK BĄBLOWCOWY, PAPIERÓWKA, WĘŻÓWKA, PUSZKA, ZYSK KSIĘGOWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NAJEBANIE SIĘ, KONWERSATORIUM, ORGANOLOGIA, STENOGRAF, OGONOPIÓROWATE, WIDZENIE OBWODOWE, ZAKURZENIE, POŻYCZKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MASIELNICZKA, CYWILIZACJA, FAŁD GŁOSOWY, CHRZAN, BALKONIK, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ŻABI SKOK, PRAWOMOCNOŚĆ, MIOTACZ OGNIA, ODBIJANIE SIĘ, DŁUGOSZPAR, KONTEMPLATOR, OSTRY NABÓJ, BRYŁA SZTYWNA, ARAGO, GÓRMISTRZ, TEMPERATURA ZAPŁONU, JAZDA, MECENAS, KRZYŻODZIÓB, ZADUPIE, LEŚNY DZIADEK, PEDAŁÓWKA, CUDOTWÓRCZYNI, CZOSNACZEK, RYBA UKWIAŁOWA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KRĘPLA, FENEK, AUTOGIEŁDA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ŁADUNEK KUMULACYJNY, PYLON, KRYSTALOGRAFIA, ROKAZAUR, GORĄCZKA DUM-DUM, ABROZAUR, POLEROWACZ, CIAŁKO KIERUNKOWE, LABORANT, POMOCNIK, RÓG, EKRANOPLAN, PROPORCJA, DZIDZIA PIERNIK, ANTYPERSPIRANT, PILARZ, BRODAWKA STÓP, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ZIMÓWKA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, GEEZ, ŚMIAŁOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, PLAN OGÓLNY, SZORY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, MARŻA ODSETKOWA, MÓWNICA, LICZNIK ISKROWY, BAJECZNOŚĆ, ŁAZIENKI, LILIJKA, WYPADEK PRZY PRACY, POPITA, HERBATA CZERWONA, SIODŁO, FOTOTYP, DEKLARACJA, DOMEK NA DRZEWIE, PALCZATKA, PISEMNOŚĆ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, SERDAK, MĘKI TANTALA, MAGNETOSTATYKA, ZAKRES POJĘCIOWY, KANAŁ KRĘGOWY, WYPRZEDAŻ, FOCH, KABAŁA, EUTANAZJA, PLEBEJKA, PIES OZDOBNY, PŁETWAL, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, EKWIPAŻ, WZGÓREK ŁONOWY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KHAAN, KRAJANKA, INWERSJA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, RAJA MADERSKA, MODELARSTWO LOTNICZE, NENCKI, PRZEJEZDNY, ŚLICZNOŚĆ, EPIZAUR, TUKAN, ARC TG, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PŁYN SUROWICZY, ASFALT, PUDER BRĄZUJĄCY, KASTA, TERRANIE, PRZYTULIA, WYRAZ OBCY, TABOR, PODKÓWECZKA, WATA CELULOZOWA, CZĄSTKA ELEMENTARNA, NALEPIANKA, RATUSZ, BRZEŻYCA, SMOCZEK, RUCH, WALENTYNKA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, GARDEROBIANKA, NUNCIAKUS, AZYMUT GEOGRAFICZNY, FONDUE MIĘSNE, STACJA POMP, MIEDNICA, KUKUŁKA, TRIADA, METROPOLIZACJA, ZUPA, PARLAMENT, ALTISPINAKS, DWUFAZOWOŚĆ, GRABARZ, ZAKWASZENIE, ZAKOLE, SERNICA, SYNDROM WILKOŁACZY, PRYSZNIC, SIŁOWNIA JĄDROWA, WICIOWIEC, WALOSZEK, VERTIKAL, VIP, OSAD, PODZIAŁKA, ASZKENAZYJCZYK, CIEPŁOŚĆ, NIETYPOWOŚĆ, SEKRETARZYK, FILOZOFIA JOŃSKA, SUBSYSTENCJA, SOS BESZAMELOWY, GRUBIANIN, HEPTAPTYK, EKTENDOMIKORYZA, MASA KAŁOWA, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, ŻELE, OGRZEWNICTWO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KRZYWAK, MYSZ WERTYKALNA, FUNT, KOZIERADKA, PATRYCJAT, STRASZAKI, KOLEJKA LINOWA, BRÓG, MĄŻ ZAUFANIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KONFIGURACJA, KUMOSZKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, RUTYNA, NIL, GAZ WULKANICZNY, DESZYFRAŻ, ORONTIUM, CYZELATORSTWO, WOJEWODA, STACJA TELEWIZYJNA, BLOK, SPÓŁKA CICHA, MAKADAMIA, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, OPAD, PENTAPTYK, ODWZOROWANIE LINIOWE, GARNIZON, BANKRUCTWO, SIATKA, LKM, PRAKTYCZNOŚĆ, MURENOZAUR, SEGMENTACJA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PARAPETÓWKA, SUPLES, DOMINO, GLOSA, PAN, CIEŚŃ NADGARSTKA, GAŁĄŹ, UROZMAICENIE, LOGIKA FORMALNA, LAUBZEGA, DRIBLING, DRINK-BAR, AC, LEMONIADA, SZEKSPIR, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, BIEG PŁASKI, GARDEROBIANA, REDINGOTE, GÓRY KOPUŁOWE, BIEGNIK, CYKL KONIUNKTURALNY, HIPISKA, WYPRAWKA, ENDOCENTRYZM, ?SZPATUŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSTALOCHEMIA dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 14 lit.)
KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSTALOCHEMIA
dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 14 lit.).
KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA
dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 23 lit.).

Oprócz DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x