DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSTALOCHEMIA to:

dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 14 lit.)KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA to:

dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.078

NIEWYPAŁ, PRYMUS, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, SKRZYDLATE SŁOWO, IMPREGNATOR, GERMAŃSKI, ZGRZEBŁO, RYSUNEK TECHNICZNY, MARZANA, NARYS KWIATOWY, FILM SAMURAJSKI, DYPTYCH, OPTYKA GEOMETRYCZNA, RZUT BERETEM, WYGIB, TEKST, RYBY DRAPIEŻNE, TRZMIELOJAD, TYROMANCJA, PEBA, AWIACJA, TAMARINY, TEORIA GALOIS, HOMOSEKSUALIZM, BOMBA LOTNICZA, KOPIAŁ, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, MIRAŻ, PROKSEMIKA, KOKSIAK, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, MALERIZAUR, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, STAROGERMAŃSKI, TYP GOSPODARKI, ESPADRYLA, WZGLĄD, MOBILE, TIENSZANOZAUR, MACHNIĘCIE KOZŁA, MIODOJAD, ZLEPNOŚĆ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PAKÓWKA, ROCKOWIEC, LATANINA, AMORY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, KURTYNA POWIETRZNA, NIECKA, ROZJAZD, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PSYLOFIT, EKONOMIA ROZWOJU, MOORE, STACJA POMP, NEUTRALIZM, ARNOTA, AUSTRALODOK, JĘZYK PENDŻABSKI, ENIGMATYCZNOŚĆ, POLSKI, ŁACIŃSKI, KARTEL NARKOTYKOWY, TEÓWKA, KUKURYDZA, SZAKAL, AMEBA, NIEZISZCZALNOŚĆ, PROGRAM, LOFOROTON, KOD DWUWARTOŚCIOWY, DIAKON, LEGWAN FRĘDZLASTY, PILERS, CHOROBA RITTERA, BĄBEL SPEKULACYJNY, GRIEKOW, MAPA MORSKA, GANGLIOZYDOZA GM2, MIECHUNKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ZASTRZALIN TOTARA, JELEŃ, CERKIEW BOJKOWSKA, ANASTROFA, BLUES, SKOK, POWAGA, UNIWERSYTET, PLEŚNIAK, WSPÓLNY MIANOWNIK, BEZPIECZNY SEKS, WYCZARTEROWANIE, CZŁOWIEK PIÓRA, BARION, TRANSPORTER, BA, PISMO LINEARNE, LANDSKNECHT, PROTEKTORAT, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, BABILOŃSKI, KOPALNIA OTWOROWA, WYRZEKANIE, PRZEDMURZE, DEFERENT, UPADEK, SKLERODERMIA UKŁADOWA, SIDEROPS, SARDYNOPS, OSOBNIK, SUCHORYT, SZLAM, ELEKTROIZOLACJA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, AŻUR, PISUAR, KWALIFIKACJA PRAWNA, NERW CZASZKOWY, CIĄGOTY, NOWA TWARZ, IDIOMAT, TEORIA PIERŚCIENI, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, GRADACJA, AR, ZMIANA, PRZEMYSŁ LEKKI, ZANOKCICA CIEMNA, UDAR MÓZGOWY, GOSPODARKA WODNA, INOZAUR, CZTEROPOLÓWKA, POWOLNOŚĆ, AUTOSKLEP, CHRANCUSKI, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, MIĘDZYRZĘDZIE, PRZYRODA, ŻYLAK, KASZEL SUCHY, DIECEZJA, ŚRUTA SOJOWA, PIES MYŚLIWSKI, SIÓDEMKA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, KOLCZATKA, KARDAMON, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, BIODOSTĘPNOŚĆ, LIRA, HAK, KRUŻA, AKSAMITEK, RADIESTETA, PERKOZ GRUBODZIOBY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PRIORYTET, KOD ROZWINIĘTY, FONDUE CZEKOLADOWE, KUC AUSTRALIJSKI, WYGON, CHMIEL, POWTÓRZENIE, OKTAWKA, BIDET, PAJĘCZYNA, PRANKO, OSKARŻENIE, MIESZANKA, UWAŻNOŚĆ, HEŁM KORYNCKI, TAJWANIA, WKRĘTKA, SPIĘCIE, AUTSAJDER, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ANGLEZ, JELITODYSZCZE, WROŚNIAK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ZAPOJA, DRUGA BRODA, OPERA, SHOUNENAI, METODOLOGIA NAUK, AMANT, SZTUKA UŻYTKOWA, MCV, ITAKA, SZUM, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PŁYTKA NAZĘBNA, REMONT BIEŻĄCY, LEJNIA, SOCZEWKA, MUCHA, SZPANERSTWO, CYLINDER, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, RÓŻNOPAZURKOWCE, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, ELEKTROLIZA, KABINA, TARCZA, KUCHENKA ANGIELSKA, NASYCALNIA, PRĄD ZMIENNY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, OPOŃCZYK, BANKSTER, ZABAWKA, CEBULA PRZYBYSZOWA, MERYNOS, YB, TYPOGRAFIA, PŁYTA, REGESTRATOR, RÓWNANIE STANU, NIESTRAWNOŚĆ, WYSMUKLICA, GAZETA, NABYTEK, GORYCZUSZKA, NAGRODA POCIESZENIA, LR, CZEPLIWOŚĆ, POSTĘPACTWO, RAFAEL, GEODYNAMIKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DAWIDIA, CIEPŁOŚĆ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, HAUBICA, MIĘDZYAKT, WSPÓŁZAWODNICTWO, JEZIORO RELIKTOWE, SKRADANKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, EDYL, FATYGANT, PAN, WYSŁUGA LAT, MISZNA, LAK, CHAMEDAFNE, IMPREGNAT, SEKWOJA OLBRZYMIA, SIEDZISKO, KOALICYJKA, OSTOJA, KOŁEK, PANTALONY, STOPNIOWALNOŚĆ, PODSKÓRNIA, KAMUFLET, WĘZEŁ KRZYŻOWY, FUNDUSZ PŁAC, DYSPLASTYK, CHIŃSKI, MIŁOŚĆ, PIJAK, OBRAZA BOSKA, WYŁUDZACZ, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, BUKOWINA, NAWA, HARD PORNO, OBSZCZYMUREK, EKONOMIK, REWOLWING, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, SACZEK, POBRATYMSTWO, WYRĘB, PODKÓWECZKA, RUCHLIWOŚĆ, AKCELERATOR KOŁOWY, MIĘTA, GACEK, TELESKOP, MORA, MAJSTRA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PYZA, SKALA PODATKOWA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ANTARKTOPELTA, ANTYNOMIA, HUMANIZM, DZIAŁ, SYSTEM PRZYPOROWY, PRZEPOWIADACZ, SŁOWACYSTYKA, GARBARZ, ?ASFODEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSTALOCHEMIA dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 14 lit.)
KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSTALOCHEMIA
dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 14 lit.).
KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA
dział chemii zajmujący się ustalaniem zależności między składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów składowych) a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań) i własnościami chemicznymi kryształów (na 23 lit.).

Oprócz DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - DZIAŁ CHEMII ZAJMUJĄCY SIĘ USTALANIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADEM CHEMICZNYM (I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH) A BUDOWĄ (TYP STRUKTURY, RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ) I WŁASNOŚCIAMI CHEMICZNYMI KRYSZTAŁÓW. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast