RODZAJ LICENCJI, KTÓRA BEZPOŚREDNIO ZEZWALA NA KOPIOWANIE ORAZ MODYFIKOWANIE UTWORU PRZEZ WSZYSTKICH, BEZ OGRANICZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB (PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH), PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ TĘ KONKRETNĄ LICENCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICENCJA OTWARTA to:

rodzaj licencji, która bezpośrednio zezwala na kopiowanie oraz modyfikowanie utworu przez wszystkich, bez ograniczeń do poszczególnych osób (prawnych lub fizycznych), przy zachowaniu szczegółowych warunków wymaganych przez tę konkretną licencję (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ LICENCJI, KTÓRA BEZPOŚREDNIO ZEZWALA NA KOPIOWANIE ORAZ MODYFIKOWANIE UTWORU PRZEZ WSZYSTKICH, BEZ OGRANICZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB (PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH), PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ TĘ KONKRETNĄ LICENCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.927

RULIK, DOŁEK, TRANSPARENT, LINIA, ŚWIEŻE POWIETRZE, PLAN SYTUACYJNY, MATECZNIK, KORYTARZYK, REMITENT, JUTA, RÓG, ORNITODESM, PUSTAĆ, HRABINI, FREZARKA KOPIARKA, OKRĄGŁOŚĆ, PIEROGI RUSKIE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, FIRMA WYDMUSZKA, MUMIA, BĄK, MORZE, INSTYTUCJA PRAWNA, FOCH, HERB, INDIANIN, WIDŁOZĄB LEŚNY, WIROZA, SCENARIUSZ, CEZURA, DUSZA TOWARZYSTWA, FUNKCJA GREENA, METR, TECHNIKA ANALOGOWA, CHOROBA FABRY'EGO, WARIRAPTOR, TWARDZIOSZEK, BROŃ, BŁYSK, CHAŁTURA, ROZJAZD, ŁYCZAK, SZKŁO LABORATORYJNE, DYFUZJONIZM, RENTA ODROBKOWA, BAŃKA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, LEGITYMACJA PROCESOWA, WŁOSÓWKA, OBRAZ POZORNY, FASOWANIE, DOMINACJA ZUPEŁNA, NIEZBĘDNOŚĆ, WIÓRKI KOKOSOWE, LUNETA, MOLO, DIORAMA, MROZOODPORNOŚĆ, MANIFEST, PIEROGI, WAGON, RUBELLIT, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, DYMISJA, CHARAKTERYSTYKA, TERMOLOKACJA, SANDBOX, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, WOLUMEN OBROTÓW, DYSEKCJA, MIESZACZ, BRZESZCZANKA, RESTRYKTAZA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ROZBRATEL, SPÓŁKA PARTNERSKA, PRANIE PIENIĘDZY, CZAGRA SENEGALSKA, HALBA, KACZKA, KOMBAJN GÓRNICZY, WODOCIĄGOWNIA, FLASZKA, DERYWATYWA, FOTEL KLUBOWY, DWUWERS, NIEOSIOWOŚĆ, OWOCNIA, PET, PREIMPLANTACJA, PROGRAM, HURYSA, ENOL, AKWIZYTORZY, BUŁGARSKI, PLATFORMA PROCESOROWA, KODOWANIE PREFIKSOWE, BAKENBARDY, AKADEMIA, AKT, HAGRYF, NIEDOTYKALSKI, DESZCZ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, GAZ GENERATOROWY, KUKUŁCZE JAJO, SINIEC, NIZIOŁEK, KAŁMUK, DMUCHAWA, MOŁOTOW, SYNSEPAL, PEŁNOMOCNIK, KRĘGARSTWO, SASANKA, KONKUBINAT, MANDARYŃSKI, KASA, BUKMACHERKA, OSZPILNA, SYLABA OTWARTA, TYFTYK, EUTEKTOID, DRIAKIEW, MORENA KOŃCOWA, SREBRNIK, DUJKER MODRY, HASŁO, GENDER, TRIAL ROWEROWY, GEOLOGIA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, RZEŹ NIEWINIĄTEK, AKTYWATOR, DRZEWIANIN, EPITET, ORLOG, SONDAŻOWNIA, PANEL, CZWÓRKA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, KOLCZUGA, PUSZKA, GĄSIOR, MINA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, FONETYKA, ROTUŁA, STAN CYWILNY, CZESANKA, FACIO, HUCUŁ, SZEKSPIR, ALARM, SAMOGŁOSKA OTWARTA, OCZAR, PAKIET POMOCOWY, BIRIANI, KULTYSTA, BROŃ RADIOLOGICZNA, TRAGIKA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, MUCHINA, DOPŁYW, POKREWIEŃSTWO, ŁUK BRZUSZNY, ZAKON CZYNNY, ENTODERMA, DOBUDOWA, CHÓD SPORTOWY, AZYMUT, PROCES DECYZYJNY, BIEL, IMMUNOGEN, OSNOWA MATEMATYCZNA, KRYJÓWKA, RÓŻA BARYTOWA, CHRYZELEFANTYNA, POMOC, BŁYSK, KASA REJESTRUJĄCA, WRÓBEL POLNY, KEKANIE, GRUNCIK, GWIAZDKA, ŁUPEK WĘGLISTY, PŁYTA DETONACYJNA, KILWATER, GUMA, STORYTELLING, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, AWIZO, HARENDA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KRÓLOWA RENET, TYRAŃSTWO, PAŁĄK, HEJNAŁ, CHOROBA D'ACOSTY, KOMISJA SKRUTACYJNA, DRABINKA LINOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, RYZYKO OPERACYJNE, STOPKA, TAJWANIA, OSĄDZICIEL, FASOLA, GROTBRAMPADUNA, MAKARON, ŁĄCZNIK, KOCIOŁ WIROWY, KONCERT ŻYCZEŃ, POLSKI-SLOWNIK.PL, MONTAŻ, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, HERMETYCZNOŚĆ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, PŁUCZKA, BADANY, BABULINKA, KUNMINGOZAUR, LAMPA DÖBEREINERA, STOPKA, POSYBILIZM, KAWA ZBOŻOWA, WYROCZNICA, KOMPILATOR LOGICZNY, NEUROEKONIMIA, PAWĘŻ, LESZCZYNA, BORSUK, KREM, GRAMOWID, ZABURZENIE UROJENIOWE, KASZA JAGLANA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, GRZYB, KAPSUŁA POWROTNA, ASYSTENCJA, MONOPTER, MANTOLET, MASA SPOCZYNKOWA, TELEMEDYCYNA, STALLA, PODZIAŁKA, GŁOSICIEL, LAGOZUCH, ROZKŁAD, JEMIOŁA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, BOLERKO, SĄD POLUBOWNY, KAJMAKAM, DOBRO PRYWATNE, MAŁPECZKI, BACIK, ASTATYZM, NADŚWIADOMOŚĆ, WIDMO OPTYCZNE, ATLAS, BRAND, PORFIROBLAST, PIKA, MAKINTOSZ, BUŃCZUK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, JARSTWO, BRUSCHETTA, STEWIA, KROPLA CHMUROWA, HORMON TROPOWY, GARMAŻERNIA, OMAM, MIŁORZĄB, SMOŁOWIEC, RĘKA SZPONIASTA, RANA, RAMKA, INTELEKTUALISTA, SATYRA, ANTENA RAMOWA, ZLOT GWIAŹDZISTY, BANER, SOZOLOGIA, WAPNO, SKARB, LEJEK, GRABEN, TARGANIEC, KURWIARZ, ALBERTONYK, ZABIEG KOSMETYCZNY, MACIERZ DYSKOWA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, WYWOŁYWACZ, SZALANDA, BILBORD, ?KSIĘŻYC GALILEUSZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ LICENCJI, KTÓRA BEZPOŚREDNIO ZEZWALA NA KOPIOWANIE ORAZ MODYFIKOWANIE UTWORU PRZEZ WSZYSTKICH, BEZ OGRANICZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB (PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH), PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ TĘ KONKRETNĄ LICENCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ LICENCJI, KTÓRA BEZPOŚREDNIO ZEZWALA NA KOPIOWANIE ORAZ MODYFIKOWANIE UTWORU PRZEZ WSZYSTKICH, BEZ OGRANICZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB (PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH), PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ TĘ KONKRETNĄ LICENCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICENCJA OTWARTA rodzaj licencji, która bezpośrednio zezwala na kopiowanie oraz modyfikowanie utworu przez wszystkich, bez ograniczeń do poszczególnych osób (prawnych lub fizycznych), przy zachowaniu szczegółowych warunków wymaganych przez tę konkretną licencję (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICENCJA OTWARTA
rodzaj licencji, która bezpośrednio zezwala na kopiowanie oraz modyfikowanie utworu przez wszystkich, bez ograniczeń do poszczególnych osób (prawnych lub fizycznych), przy zachowaniu szczegółowych warunków wymaganych przez tę konkretną licencję (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ LICENCJI, KTÓRA BEZPOŚREDNIO ZEZWALA NA KOPIOWANIE ORAZ MODYFIKOWANIE UTWORU PRZEZ WSZYSTKICH, BEZ OGRANICZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB (PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH), PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ TĘ KONKRETNĄ LICENCJĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ LICENCJI, KTÓRA BEZPOŚREDNIO ZEZWALA NA KOPIOWANIE ORAZ MODYFIKOWANIE UTWORU PRZEZ WSZYSTKICH, BEZ OGRANICZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB (PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH), PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ TĘ KONKRETNĄ LICENCJĘ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x