DERYWAT, W KTÓRYM PRZY ZACHOWANIU ODNIESIENIA DO TEGO SAMEGO DESYGNATU, POJAWIA SIĘ NOWA FUNKCJA SEMATYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT MODYFIKACYJNY to:

derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DERYWAT, W KTÓRYM PRZY ZACHOWANIU ODNIESIENIA DO TEGO SAMEGO DESYGNATU, POJAWIA SIĘ NOWA FUNKCJA SEMATYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.829

MEDYCYNA LOTNICZA, MNIEJSZOŚĆ, ŚLEDŹ, DITLENEK, MYSZ LEŚNA, JĄKANIE, EP, PASIAK, CHOROBA FAZIO-LONDE, STADO, SKAUT, FUNKCJA CELOWA, STULEJARZ, CHOROBA KAHLERA, WINDA, APPELLATIVUM, MANDARYŃSKI, WYSMUKŁOŚĆ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, GRYZIPIÓREK, SPOCZYNEK, PUNKT ZLEWNY, KRAŃCOWOŚĆ, TARCZA, CHOPINISTKA, STATYSTYKA OPISOWA, MIKROMACIERZ DNA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, OSŁONKA, OBUDOWA, CZŁAPAK, REALIZM, PODNÓŻEK, MOKROŚĆ, ROZBIERACZ, DIALER, MASTYGONEMA, GENTIL, KUFA, BIURO PERSONALNE, WAŁ, HEGEL, CRO-MAGNON, MIRA, TANECZNOŚĆ, STAROŻYTNIK, GAMBIT GOŃCA, PLACÓWKA RODZINNA, MODEL POINCARÉGO, KONFEKCJA, OBOZOWISKO, LISZAJ CZERWONY, CZWARTY ŚWIAT, ARC SIN, OSMOZA, FUNKCJA NAZWOWA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, SIATKOWIEC, WIELOETATOWOŚĆ, WYŁAM, CEGŁA LICÓWKA, SYDERYT, RYBA UKWIAŁOWA, ZBIORNIK, TREN, BARBARZYŃSKOŚĆ, KRÓTKI RÓG, KOMUNA, OPOZYCJONISTA, PAKIET, WARSTWA GRANICZNA, SĄD GRODZKI, BIPOLARNOŚĆ, OBRAZ POZORNY, ARSENEK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, OBEREK, ASTROLOG, SEPARATYZM, KIESA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, JARZĘBIAK, SKARYFIKACJA, CAYLEY, PRZEKWIT, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, IMADEŁKO, KOŃ LUZYTAŃSKI, KONCEPT, SZLAK GRADOWY, OFIARA, SKROMNOŚĆ, TŁO, MILCZĄCA ZGODA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SZPITAL ZAKAŹNY, GZY, ADOPCJA, WOREK TRZEWIOWY, WIĄZANIE, SEN, GALARETA WHARTONA, OSUTKA SOSEN, TRANSFUZJOLOGIA, ODNÓŻA, ŁĄCZNIK GAZOWY, KASZTAN, KAZUS, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, OGNIWO SREBROWE, OBUCH, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, LIST KREDYTOWY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, RADIOTECHNIK, KLAPS, BIEG PATROLOWY, PĘDNIK STRUMIENIOWY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, PODSZEWKA, RÓG, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ASIEJEW, PORZĄDEK JOŃSKI, WYGŁAD LODOWCOWY, MŁYNEK DO ODPADKÓW, LUSTRZEŃ, JĘZYCZEK, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, CYTOSTOM, TĘTNICA NERKOWA, KUPON, OBÓZ KONDYCYJNY, ZARANIE, TEMPO, BILOKACJA, SYNTEZATOR, KARBOKATION, TROJACZEK, JASZCZUR, ŁAŃCUCH MARKOWA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KRYSTALOGRAFIA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, TERROR, REFLEKSOLOG, INHIBICJA, GRZYB NADRZEWNY, FLISAK, STRZELNICA, LODOWIEC DOLINNY, ANTYWZORZEC, PRZEŚCIERADŁO, ŁEB NA KARKU, ODPŁATA, STROP KLEINA, FACHOWIEC, STARA MALUTKA, PRZYŁBICA, NOUMENON, GLONY, OBJAWIENIE, UCZUCIE, BOTULIZM DZIECIĘCY, MAKROREGION, FTYZJOLOGIA, TOM-TOM, DYSFONIA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, ARCUS COSINUS, AHISTORYZM, MELODYKA KANTYLENOWA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, GASTROLOG, GNIAZDKO, MIODOWÓD, MISIOLUB, OBSZUKANIE, SUPRESJA, BURZYK SZARY, PATCHWORKOWIEC, BASEN, OMNIBUS, SAMOCZYSZCZENIE, OPIEKA PALIATYWNA, ŻARŁOK, LOS, POCZUCIE HUMORU, STAW SKOKOWY, BANIAK, INFLACJA OTWARTA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, ZAŁOM, PRĄD ZAWIESINOWY, ZEGAR WODNY, CUDOTWÓRCA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ODPLAMIACZ, CIELĘCINKA, MUSZLA KONCERTOWA, CZAPKA SPORTOWA, PRZYPŁYW, CEKOTROFIA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KOLEŻANKA PO FACHU, ROZCHODNIACZEK, BARWICA DREWNA, PAWIE OKO, JAKUBOWO, OSTRYGOJAD, ESTRADA, PROSCENIUM, POTENCJOMETRIA, WŚCIEKLICE, PERFUMA, SKRZYWDZONY, WIDELEC, INDYWIDUALIZM, BUTELKA MIAROWA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SPEDYTOR, POLISACHARYD, NIUCHACZ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, LINIA GEODEZYJNA, GŁUCHY TELEFON, POZYCJONER, CACHE, KWAS LIPONOWY, BASZTAN, TRANSMITANCJA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, GŁAGOLICA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SEJMIK RELACYJNY, FIGA, SNIFFER, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ODWODNIENIE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, PARTIA ROSYJSKA, REKIN OWSONA, KOMPLEKS, SŁUŻBA, OPŁATA, HUTA SZKŁA, CZERKIESKA, MONSTRUM, HYDROFORMING, DŻAGA, OPTYKA KWANTOWA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, OKULARY, SEKRETARZ, ZAPALNOŚĆ, POKRZYWKA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, NACHWYT, OBSZAR TRANZYTOWY, KĄT PIONOWY, ZJAWISKO FARADAYA, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, KAMAMBER, RÓJ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, PRZYTULIA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SKRĘCENIE STAWU, EN GRISAILLE, OSIOŁ DOMOWY, CIĄG, KOŁATANINA, TELEKOMUTACJA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, FUTBOL AMERYKAŃSKI, ROSYJSKI, MELINA, HAFTARNIA, FRUWANIE, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, STATUS, SUWNICA POMOSTOWA, PODATEK BASENOWY, NARZĄD ROZRODCZY, POLAK, LASKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MERKAPTAN, FELINOLOGIA, DELAWIRDYNA, ŁAŃCUCH, BŁYSK, STRZELNICA SPORTOWA, ?PRZYGOTOWALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DERYWAT, W KTÓRYM PRZY ZACHOWANIU ODNIESIENIA DO TEGO SAMEGO DESYGNATU, POJAWIA SIĘ NOWA FUNKCJA SEMATYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DERYWAT, W KTÓRYM PRZY ZACHOWANIU ODNIESIENIA DO TEGO SAMEGO DESYGNATU, POJAWIA SIĘ NOWA FUNKCJA SEMATYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT MODYFIKACYJNY derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT MODYFIKACYJNY
derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (na 20 lit.).

Oprócz DERYWAT, W KTÓRYM PRZY ZACHOWANIU ODNIESIENIA DO TEGO SAMEGO DESYGNATU, POJAWIA SIĘ NOWA FUNKCJA SEMATYCZNA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DERYWAT, W KTÓRYM PRZY ZACHOWANIU ODNIESIENIA DO TEGO SAMEGO DESYGNATU, POJAWIA SIĘ NOWA FUNKCJA SEMATYCZNA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast