Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁKA CICHA to:

forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.995

TENSOR METRYCZNY, CZUWANIE MODLITEWNE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SZABER, SZKAPLERZ, GRA WYŚCIGOWA, CHOCHELKA, CIEPŁO, BUDA, APEKS, ŚWISTUŁA, DOŻYWOCIE, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, TARCZA, ARYTMOMETR, SPEŁNIENIE, GRZYB NADRZEWNY, CIELICZKA, GWIAZDA PODWÓJNA, KOVACIĆ, NAZWA OPISOWA, OCTAVIA, ZAKON MNISI, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, OBRAZA MAJESTATU, FORMA, USKOK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, ANTYGWAŁTY, LISOWCZYK, CUDACZNOŚĆ, CHOROBA DARIERA, UCHWAŁA, RAPORT FISCHLERA, SEROKONWERSJA, FORYŚ, INWESTYCJA, DAKTYLOGRAFIA, CHOROBA EULENBURGA, KUCIE, SĄD KOŚCIELNY, PARALAKSA, BIELUŃ, OPEL, AMERYKA, GALERIA HANDLOWA, HEJNAŁ, ALLEGRETTO, PIASKOWY DZIADEK, YGGDRASIL, ULEGŁOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, KOMERCJA, SALAMI, SYSTEM OBRONNY, BAZYLEUS, TABLICA, DETERMINIZM, OFICJALISTA, KURANT, FRANCUSKI, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, IRANISTAŃSKI, DEKADA, LIAZA, PARKAN, AŁUN, DECHA, IMIENINY, ZWIERANIE SZYKÓW, NEKROMANCJA, KORBA, KLOPIDOGREL, BAWÓŁ MINDORSKI, WYRZEKANIE, ANTYWZORZEC, KOLOKACJA, OKULARY, MADERA, KAPITAŁ, CEGLARKA, ŻUK, PRZEWRÓSŁO, SŁUCHAWKA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, HIGHLAND, DOCHÓD WŁASNY, TRUMNA, OBIEKTYWNOŚĆ, MŁODA PARA, FORMALISTA, KOMÓRKA SELENOWA, CZARNA DZIURA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, PRZEWIĄZKA, EUROWALUTA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, DUROPLAST, KLAUZURA, REALIZM NAIWNY, MALOWANIE, CHEKKER, LICYTACJA, NOWICJAT, HASŁO, PRZEGUBOWIEC, BITLES, ROZŁOŻENIE SIĘ, ODSYŁACZ, RUMUNKA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, START ZATRZYMANY, RYBIE OKO, JĄDRO SOCZEWKOWATE, WIRKI, ODSTĘPSTWO, NAPÓJ, DRELICH, JĘZYK FRYZYJSKI, SKUNKS, DYSKONTO, KIEŁ, CRASHTEST, STARÓWKA, KASTA, WARTA, EKSPOZYCJA, BAŃKA, SKAŁKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, JASZCZURNIK, MŁOTNIK, ZAGRYWKA, DAWKA PROGOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, TARANOWANIE, BLISTER, OKO, KOMISJA REWIZYJNA, POLITYKA SPOŁECZNA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, TEST PASKOWY, ALF, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, KOŻUSZYSKO, ABOLICJONISTA, PRZECHÓW, BŁĄD LEKARSKI, SUBWOOFER AKTYWNY, AKCJA, CZERPAK, BŁOTNIARKA, OSIOWCE, DWUDZIESTA CZWARTA, ROZSZCZEP, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, BULIONÓWKA, TERCJA, WIĘZADŁO, TOPOLOGIA SZYNOWA, GRYBOSZ, POMADKI, BIEDA, DZIEWCZYNA ULICZNA, TĘPOZĘBNE, FASKA, POLIMER FLUOROWY, PIKANIE, REGULATOR KWASOWOŚCI, ORTOBENZOCHINON, KARTRIDŻ, AMFIBIA, MUCHA, KURACJA, WAGON, AGROTURYSTYKA, ROTA, CIERNIOGŁOWY, ANTYPERSPIRANT, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, PULSACJA, NIEDOŁĘSTWO, KAMIEŃ WĘGIELNY, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, WŁOSY WENUS, WITRYNA, OGNIWO STĘŻENIOWE, OLIGOPOL, POPIELICA, NAGRODA, PAMIĘĆ BUFOROWA, MULINA, SOSJERKA, RICERCAR, SYRYJSKI, OSAD EOLICZNY, OBUCH, STOMATOLOG, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, HEGEMONICZNOŚĆ, BAGPIPE, BEARS, SÓWKA, HEMOROID, POLIFONIA, KARP BEZŁUSKI, EUTEKTOID, RĘKA OPADAJĄCA, SKALICA, SOCZEWKA FRENSELA, PŁYN HYDRAULICZNY, ZEGAR KWARCOWY, WYSPA PŁYWOWA, NEUROHORMON, GWINT, MENNICA, KOTEW, TERMOOBIEG, OGRÓD W STYLU FRANCUSKIM, PUNKT USŁUGOWY, ALEURON, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, PRZETWORNIK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, MACHNIĘCIE KOZŁA, PROSCENIUM, SIEDZENIE, STRZAŁA EROSA, MUŚLIN, PIERWSZEŃSTWO, NEUROFIBROMATOZA, LODOWIEC FIELDOWY, METODA DELFICKA, BĘCNIĘCIE, PAGINATOR, NUROGĘŚ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, EFEKT WPIERANIA, PRZEPIĘCIE, ZJAWISKO KERRA, FATYGA, SOLFUGI, WAFEL, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ZAUSZNIK, MARAZM, MODYFIKACJA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, CEMBROWINA, SKURCZ, ZAPALNIK UDERZENIOWY, IDEAŁ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, KLARK, PARASZA, IMPREZA TURYSTYCZNA, GALISYJKA, ASSAPAN, KALORMEN, MCLAREN, MEMBRANA, SZLAFROK, ACID WESTERN, KURWIARZ, ETYKIETA, SMUŻ, GODZINA, PEDOFILSTWO, LODOWIEC, TYRYSTOR, NOTACJA DIRACA, WENEROLOGIA, HOMO NOVUS, RECEPTOR WĘCHOWY, ANGLOSAS, BARIATRIA, HALOGENEK ALKILOWY, ANTRYKOT, TREŚĆ, PRAWO DŻUNGLI, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, DOBRO PRYWATNE, NIESPRAWNOŚĆ, PATRYLINEARNOŚĆ, ASTRONOMIA POZYCYJNA, POKRYCIE, STRZAŁKA, PRZYGODA, OBJAW ZASŁONOWY, UKŁAD HAMULCOWY, BATERIA GALWANICZNA, HANTABA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ZBIORÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spółka cicha, forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁKA CICHA
forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x