FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁKA CICHA to:

forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.896

AUTONOMIZOWANIE SIĘ, OLEJE ŚWIĘTE, LETARG, PRZYWILEJ EMERYTALNY, HIPOPOTAMOWATE, TEORIA INFORMACJI, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ŚRODEK PRACY, GLIF, SEKS ORALNY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, KOREKTA WŁASNA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, NÓŻKA, DYKTATURA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, KASATA, ANTYSOWIETYZM, BILTONG, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, WIATR KATABATYCZNY, NADZWYCZAJNOŚĆ, CEBULAK, BENGALSKI, SAMOCZYSZCZENIE, SZTUKA KRETEŃSKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, AGREGAT KRYSTALICZNY, DUŻY EKRAN, NOUMEN, NASTĘP, POCIĄGŁOŚĆ, GŁUPSTWO, WARTOŚĆ NOMINALNA, KONSOLIDACJA, ZŁOTA PŁYTA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, PASIECZYSKO, PUSZKA MÓZGOWA, RUBASZNICA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, OLEJ, PROTEZOWNIA, JĘZYK FUL, MIEJSCE, KWIATECZEK, MAŁYSZOMANIA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ŻUK, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, MUTUALIZM, SMAR, SYTA, GORĄCZKA DUM-DUM, RELISZ, AKREDYTYWA, HEŁMOFON, GRONO, KLUCHY POŁOM BITE, ELEGANTKA, PUNKT USŁUGOWY, OKTET, HANGAR, KORONIARZ SERCATY, PACA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, ZNIECZULENIE, PRZEGŁOS, EPILEPTOLOGIA, KARBUNKUŁ, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, DIPLOPIA, DWUSTUMETROWIEC, BIAŁA STREFA, ŚLIZGAWICA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, WÓZEK INWALIDZKI, SZTUCER, ANGLISTYKA, ŁUPEK PARAFINOWY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, ŚRÓDKOŚCIE, KREACJA PIENIĄDZA, PAPROĆ, MAŁPI GAJ, OKRĘT DESANTOWY, KADETT, NEUROCHEMIA, PŁOMIEŃ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, CEMENTOWE BUTY, GEN HIPOSTATYCZNY, SZACHOWNICA PUNNETTA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, WYDATEK SOCJALNY, VALAR, HAIŃSKI, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, POLEROWACZ, CIEMNOŚĆ, BOROWIKOWA, PUNKT PRZYZIEMNY, EKSPOZYCJA, STRUMIEŃ, LOGOFET, SZKŁO Z MURANO, SERNICA, BEDŁKA, PROPORZEC, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, BŁYSK, SZKARŁUPNIE, WYKONAWCA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, LINIA KOLEJOWA, ANTYNATURALIZM, EMAKIMONO, PM, FLETY, ASYRYJSKI, HUTNIK, BALSAM KANADYJSKI, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ŚWIERK CZERWONY, CZARNY FILM, SAMOGŁOSKA NOSOWA, KAWOWIEC, SZTYFT, ŚWIERSZCZYK, MATAMATA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, KAMARYLA, MARATON, MOSTEK, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, SYNSEPAL, PRZYNALEŻNOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, KILOMETRAŻ, PASKÓWKI, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, FLOKUŁY, JĘZYK TAMILSKI, ZEOLIT, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PROSIAK, KARTON, PRZEWIĄSŁO, LAWATERZ, SPRAY, ZROST, ZIARNECZKO, ZIELENICE WŁAŚCIWE, DANINA, PADOK, SOCJOGRAFIA, PAS, KRUŻGANEK, WAHACZ WZDŁUŻNY, SEPARATYZM, DYSRUPCJA, MITSUKURINA, PALEOBOTANIKA, WAGON POCZTOWY, METODA KASOWA, KREOL, PRZYSTRÓJ, IMPAST, UTA, WARSTWA, TRZECIACZKA, DZIURAWKA, BOHEMISTYKA, ŻARNIK, MOWA NIEZALEŻNA, FENETYKA, JANE, PUSZKA, PARKIET, PRACA ORGANICZNA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ALTERNAT, LUK, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, ODGRYWKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, BÓBR ZWYCZAJNY, KATEGORIALNOŚĆ, PRZYKWIATEK, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, DUM-DUM, ROBOTA, POWOLNOŚĆ, INSTRUMENTALISTYKA, FLEGMA, ETIUDA, BYDLĘ, SZABAS, OTĘPIENIE, WAGON PULMANOWSKI, EKONOMIA DOBROBYTU, WETERYNARKA, FIGÓWKA, MIESIERKA, DELOKALIZACJA, ROKOWANIA ZBIOROWE, WAHLIWOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, UDAR, PRZEPRÓCHA, LAKIER DO PAZNOKCI, PIANOLA, NOOSFERA, DAREMSZCZYZNA, GAŁĄŹ, PŁOTEK, GENIUSZ, OMYŁKA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, FAŁD GŁOSOWY, STAROLUTERANIN, REAKTOR, MAKAGIGA, INKRUSTACJA, WIELORASOWOŚĆ, PRZESTĘPNOŚĆ, ANATOMIA, WYCIĄG, PCHACZ, PROPAGANDA, MARUDA, KANADA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, FIŃSKI, MARTA, PŁÓTNO, CHOROBA KESONOWA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, LIŚCIEC, FARMACEUTA, FLEKTA, ROZRUCH, GONIOMETRIA STATYCZNA, OPŁATA KONCESYJNA, POKŁAD DOLNY, ASZKENAZYJKA, ŁACINNICZKA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, KIBOLSTWO, RYK, CUDACZNOŚĆ, GARDEROBA, GWIAZDKA, TEST KOMPLEMENTACJI, HIEROTOPOGRAFIA, GWAŁTOWNOŚĆ, MNICH, PELHAM, ŁĘKOTKA, CUDA NA KIJU, SKUPIA, WIDŁY, KISZKA PASZTETOWA, BIZNESIK, SZPILECZKA, PIEC WAPIENNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ODNÓŻA, TENDENCJA ROZWOJOWA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SPRYCIARKA, BRUNELLESCHI, HACJENDER, GALARETKA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, OBLĘŻENIEC, WYROCZNICA, JON, WAGON DOCZEPNY, SILNIK PNEUMATYCZNY, EFEKT ZATŁOCZENIA, RABAT, ŻABKA, OPRAWKA, DEPESZA, KOZACZKA, SIEDZIBA, GĄBKA, PROKURATURA APELACYJNA, CHOROBA ZARAŹLIWA, VADEMECUM, SPÓD, SMYCZ, STYLIZACJA, UGRUPOWANIE, ?ZŁOŻENIE PODPISU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁKA CICHA forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁKA CICHA
forma działalności gospodarczej; opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu (na 11 lit.).

Oprócz FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; OPIERA SIĘ NA WNIESIENIU PRZEZ WSPÓLNIKA CICHEGO, DYSPONUJĄCEGO MAJĄTKIEM RZECZOWYM LUB FINANSOWYM, WKŁADU (NIEKIEDY W POSTACI WKŁADU WŁASNEJ PRACY) NA RZECZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA (JAWNEGO), PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ WE WŁASNYM IMIENIU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x