OSĘK - NARZĘDZIE DO LĄDOWANIA RYB O KSZTAŁCIE STALOWEGO HAKA OSADZONEGO NA RĘKOJEŚCI (NAJCZĘŚCIEJ TELESKOPOWEJ LUB DREWNIANEJ); UŻYWANA CZĘSTO W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSĘKA to:

osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej); używana często w wędkarstwie podlodowym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSĘKA

OSĘKA to:

bosak - długi drąg zakończony metalowym hakiem i grotem (szpikulcem); wykorzystywany w żeglarstwie i pożarnictwie (na 5 lit.)OSĘKA to:

drąg pożarniczy (przest.) (na 5 lit.)OSĘKA to:

drąg strażacki zakończony hakiem (na 5 lit.)OSĘKA to:

sprzęt pożarniczy (daw.) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSĘK - NARZĘDZIE DO LĄDOWANIA RYB O KSZTAŁCIE STALOWEGO HAKA OSADZONEGO NA RĘKOJEŚCI (NAJCZĘŚCIEJ TELESKOPOWEJ LUB DREWNIANEJ); UŻYWANA CZĘSTO W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.674

FRYZ, CHRZESTNY, HAFCIARSTWO, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, LODOWICA, OZOREK, MAKINTOSZ, CZARNY RYNEK, GZYMSIK, INSTAGRAMER, SZESNASTKA, KOSMYK, KRZYŻ CHOLERYCZNY, SALTARELLO, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, STOPIEŃ NAUKOWY, NIEBOŻĘ, SZYBKOŚĆ, MANTOWATE, DRUGA POŁOWA, KLOPSIK, ASYSTENT, WYSYP, PONTON, BUŁKA WYBOROWA, MANCA, RAMIĘ, PAROWIEC, BULAJ, KOKTAJL, PRZEBITKA, PRZEKAZ, KAMIEŃ NERKOWY, ODPADY STAŁE, KUKUŁKA, ŚLĄSKOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, ZAPALENIE, DESKA, APORT, PIÓRO, ZBROJA PEŁNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, JUDASZ, KAPUŚCIANA GŁOWA, KRATKA KSIĘCIA WALII, ARABIKA, IMPORT, BULLA, DEPORTACJA, ABERRACJA, KASETON, OBSTRUKCJA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PRZYSTRÓJ, TYTOŃ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, INSTANCJA, DONACJA, SZTURWAŁ, TKAŃCOWATE, ELEKTROLIT, FRYZYJSKI, MAŁŻONEK, WŁADZUCHNA, RATYSZCZ, JON CENTRALNY, DRAMAT WOJENNY, UROBEK, KOD IDENTYFIKACYJNY, RZĘSISTEK, GERMANIZATOR, AREA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KREWETKA ATLANTYCKA, CHAŁWA, KOCHAŚ, BRYLASTOŚĆ, IMINA, CAPSTRZYK, LEKTOR, PRÓBKA, PRZEKIEROWANIE, SZKUNER, KRWAWNIK, UPOKORZENIE, PIERWSZEŃSTWO, TEMBR, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, POPRZEDNIK, MŁOTEK, CHERUBIN, PAS, OKAP, ALBAŃSKOŚĆ, ZAKAZ, BAŃKA, BBS, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, TERATONA TROTYLU, PADACZKA AUDIOGENNA, SKARYFIKACJA, DNI OTWARTE, MASA PAPIEROWA, OGOŃCZA SABINA, POCIĄG DROGOWY, MŁOTOWNIA, SKRZYPY, RUDI, KORPORACJA, NANORADIAN, SKRĘT, CYTOSTATYK, SOKI, WULKAN, INSIMBI, FAWORKI, PTASZNIKOWATE, DEKLARACJA, DEPESZA, WYŻYNKA, LUMPKA, CEFALASPIDY, UZDATNIACZ, MANIERKA, BINDA, MADONNA, BŁONICA GARDŁA, CHOWANIEC, PRZYRODNI BRAT, WSPÓŁRZĄDCA, ŁOPATKA, DYSPEPSJA, TRESER, MARKIZA, PARANOJA, BURKA, CAJG, BANIALUKA, MACHINACJA, OZONEK, HEMATOFAGIA, ŻÓŁW SĘPI, KONURBACJA, BROKER, PRZEJŚCIÓWKA, LEPTOCEFAL, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KOPS, REINSTALACJA, DRYBLAS, ALTERNAT, BODZIEC, OBRAZOBURCA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SZTABSOFICER, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, MATNIA, EFEKT SORETA, WIZYTÓWKA, BLIŻSZOŚĆ, KARAFECZKA, OBCIĄŻENIE, OSTROGA PIĘTOWA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BRUDAS, SINGEL, PALETA, ORLICZKOWATE, TENUTA, KOSTKA, DYSZKANCIK, PLECIONKA, PIĘKNY WIEK, KRATER WULKANICZNY, POCIĄGŁOŚĆ, CEBULA, KONWERSJA, RÓG, LATRY, PRÓBA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, SER, OPIS, PERLATOR, REPULSOR, WIOŚLAK, ZADOŚĆUCZYNIENIE, FEJHOA, MARSZ PATROLOWY, HULK, PIK, SZCZAPA, ANGIELSKI, KONGEROWATE, AKRECJA, LARGO, WIZA POBYTOWA, OFIARA ŚMIERTELNA, KULTYWAR, LITURGIA, ANTYCYPACJA, DIAGONAL, ŁYŻKA, SZCZELINA LODOWCOWA, SZATA, KUM, WELON, BOCZNICA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, GRANAT, BOB, WYPEŁNIENIE, PODGATUNEK, OBŁĘK, KAPSLA, GRZEBIEŃ, JESIOTRY, OCIOS, PEPICZEK, PORCJA, KOZAK, LITR, ENTEROTOKSYNA, SPRAWA, MALINÓWKA, BILET WIZYTOWY, INWOLUCJA, KARAWAN, NĘCISKO, BIOCHEMIA, GREK, BAJKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PRAŻONKA, PREZENTACJA, SALSA, WRÓG, BUŃCZUK, J.A, SZCZOTKA, IZBA, KOŃ SOKÓLSKI, LEADER, KONSUMENT, REMULADA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PRÓBKA, OBJĘTOŚĆ, PIEPRZ, SIODZI, MOST POWIETRZNY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PRZEGRYZKA, WAPNO, HALA, FUCHA, SZARPANKA, CZEREŚNIA, OMAR, NIETZSCHEANISTA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ZASIŁEK OKRESOWY, MANEŻ, TRYMER, DOBRA STRONA, BEJCA, KAPISZON, ŚWIECA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PRZEWÓD, GNÓJ, ZROSŁOGŁOWE, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KATATONIA, DYSZA WYLOTOWA, DRĘTWOKSZTAŁTNE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, EDAFOZAURY, ARKUBALISTA, ROŻEK, GŁADZIK, SZASZŁYK, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, GRAMOFON CYFROWY, TYŁÓWKA, RUMUNKA, NÓŻ BOJOWY, FREGATA ŻAGLOWA, AŻUR, MURENA, FULAR, DOCENT, BĄK, ZDZIADZIENIE, ?DZIEDZICZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSĘK - NARZĘDZIE DO LĄDOWANIA RYB O KSZTAŁCIE STALOWEGO HAKA OSADZONEGO NA RĘKOJEŚCI (NAJCZĘŚCIEJ TELESKOPOWEJ LUB DREWNIANEJ); UŻYWANA CZĘSTO W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSĘK - NARZĘDZIE DO LĄDOWANIA RYB O KSZTAŁCIE STALOWEGO HAKA OSADZONEGO NA RĘKOJEŚCI (NAJCZĘŚCIEJ TELESKOPOWEJ LUB DREWNIANEJ); UŻYWANA CZĘSTO W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSĘKA osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej); używana często w wędkarstwie podlodowym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSĘKA
osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej); używana często w wędkarstwie podlodowym (na 5 lit.).

Oprócz OSĘK - NARZĘDZIE DO LĄDOWANIA RYB O KSZTAŁCIE STALOWEGO HAKA OSADZONEGO NA RĘKOJEŚCI (NAJCZĘŚCIEJ TELESKOPOWEJ LUB DREWNIANEJ); UŻYWANA CZĘSTO W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OSĘK - NARZĘDZIE DO LĄDOWANIA RYB O KSZTAŁCIE STALOWEGO HAKA OSADZONEGO NA RĘKOJEŚCI (NAJCZĘŚCIEJ TELESKOPOWEJ LUB DREWNIANEJ); UŻYWANA CZĘSTO W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x