Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PAPIEROWA LUB TEKTUROWA TULEJA, NA KTÓRĄ NAWINIĘTA JEST WSTĘGA PAPIERU KONFEKCJONOWANEGO W POSTACI ROLI LUB BOBINY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLIZA to:

papierowa lub tekturowa tuleja, na którą nawinięta jest wstęga papieru konfekcjonowanego w postaci roli lub bobiny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLIZA

GLIZA to:

część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)GLIZA to:

w technice laboratoryjnej rodzaj papierowego filtra w kształcie probówki, w którym umieszcza się produkt poddawany ekstrahowaniu (na 5 lit.)GLIZA to:

bibułka papierosowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPIEROWA LUB TEKTUROWA TULEJA, NA KTÓRĄ NAWINIĘTA JEST WSTĘGA PAPIERU KONFEKCJONOWANEGO W POSTACI ROLI LUB BOBINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.973

PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BEZINTERESOWNOŚĆ, KALIPSO, IKRA, CUDOWRONKA, PEDERASTKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BACIK, BAKTERIE METANOGENICZNE, NIEJAWNOŚĆ, INSEKT, ORGANIZM, CZWÓRKA, TRIADA, ZEBRA STEPOWA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, GRUSZKA, GABINET, DYSKRETKA, BROŃ RADIOLOGICZNA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, EGZEMPLARZ SYGNALNY, KOLORYSTYKA, RYJEK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, AUGUR, NACZYNIE, TORTILLA, TEINA, STEROLOTKA, PERSPEKTYWA, STATUS, KNOTNIK ZWISŁY, JUJUBA, WALUTOWOŚĆ, GRADUACJA, PODATEK LINIOWY, RZYMSKI, IMPLIKATURA, BÓR WRZOSOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, SLAJS, RZĄD, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ROTA, DWORAK, NERWICA SPOŁECZNA, CHÓR, TYMPANON, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, TREND BOCZNY, KLIMAT STEPOWY, TROLLING, WAPNO, WYROSTEK RZĘSKOWY, CETIOZAUR, FORYŚ, WIRTUOZERIA, GALARETA, REWERENCJA, ZDATNOŚĆ, PLEŚNIAWKA, PIERWSZY OFICER, LINIA BRZEGOWA, WETERAN, ZAPRAWA, CIRROSTRATUS, ATRAKCYJNOŚĆ, STANOWISKO OGNIOWE, WIEK PROKREACYJNY, BROŃ DRZEWCOWA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, WYPADEK DROGOWY, LODÓWKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SIECZKA, NACZYNIE OZDOBNE, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ROZBIERANKA, KOLEJKA GONDOLOWA, KORZYSTNOŚĆ, ZAPISOBIORCA, WSTĘGA, POCHODNIK, CIARKI, INFORMACJA, PASMO PRZENOSZENIA, LUBIEŻNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PIEKARNIK, PERUKARNIA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KETOZA, SIORKA, JĘZYK, LEK NASENNY, KAFAR, ODROŚL, OPŁATA, PŁYTA PILŚNIOWA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, DRYBLING, LIST KREDYTOWY, USYTUOWANIE, DYREKTOR KREATYWNY, STACJA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, OBRÓT SPECJALNY, ZACNOŚĆ, PUNKT, BĄK AMERYKAŃSKI, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LINKOMYCYNA, STERCZYNA, DMUCHAWKA, IMPULS WZROSTOWY, TRZYMAK, STÓŁ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, OJCIEC CHRZESTNY, SPALINY, CZARNA ROBOTA, HOMINIDY, DAMA, LIMETA, SZADŹ, KOLORYMETRIA, MONODIA, SMAROWNICA, ROŚLINY OSIOWE, WYPRAWA, KWARTET, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, SARONG, ŚCIANKA, KONIEC ŚWIATA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, WNĘTROSTWO, KOMPLANACJA, NAUPLIUS, OLBRZYM, WAPITI, BRUDNA BOMBA, MELASA, MANIERKA, SEMAFOR, KRWIODAWSTWO, KARTA WIZYTOWA, SUPRAPORTA, FIOLET GENCJANY, ŚMIGŁOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, PRZEDMURZE, PRZYBLIŻENIE, WOKABULARZ, TRWAŁOŚĆ, SZARA MYSZKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, SOS TATARSKI, CUDZOŚĆ, POKÓJ GOŚCINNY, WIATRAK HOLENDERSKI, TEST PASKOWY, ODKRYCIE, WYSTAWCA, FUNKCJA AKTYWACJI, OPINIA, HASZTAG, MIĘSO RYBY, POLIMODALNOŚĆ, MODYFIKACJA, BELWEDER, POCIĄG MARSZRUTOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, FARSZ, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, POGODNOŚĆ, POLE KARNE, WYSADEK, ADAPTACJA, LWIA SPÓŁKA, LASKA JAKUBA, ADWOKAT, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PELAGIAL, ZESTAWIK, ZREKOMPENSOWANIE, ŚWIATŁO DZIENNE, NIEWYRAŹNOŚĆ, LANDARA, NAPPA, HISZPAŃSKI PTASZEK, WAZONKOWCE, LIŚCIEC, ZGŁAD, CELOWOŚĆ, BEZNADZIEJA, REKULTYWACJA, URCEUS, PAPRYKARZ, ORDYNARNOŚĆ, ZWROTNOŚĆ, BROKAT, PRZEWRÓT, ŁAGODNOŚĆ, TWARDY RESET, ROZRZUTNIK, ROSŁOŚĆ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, KAMIKAZE, DODATEK RODZINNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KURWIARZ, KLISZKA, GRZAŁKA, PRZYCZYNA FORMALNA, URZĄD CENTRALNY, STRASZYK, BULION, MOTOR, SER PODPUSZCZKOWY, KICAJ, WYSTAWNOŚĆ, KARBOKSYLAZA, MOŻNOŚĆ, BILANS BRAMKOWY, PIEC PŁOMIENNY, TONAŻ, POSZKODOWANA, CHŁODNIK, INSPEKTOR SZKOLNY, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, BŁYSK, WIRUS POLIO, ZWIERZĘ, SŁABEUSZ, PARODIA, IRLANDZKOŚĆ, PŁONNOŚĆ, PITU PITU, KRATKA ODPŁYWOWA, TYGIELEK, PISTOLET, NAROŻNIK, SZPONA, WYRAFINOWANOŚĆ, ZASTÓJ, TEMBR, BEMOL PODWÓJNY, RACA, MORWIN, UMOWA CYWILNOPRAWNA, WERDIURA, WINO LIKIEROWE, KIERUNEK, ZBRODNIA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WYRZUTNIA, KONSOLA, GALON, PAGI, DONIESIENIE, SZNAPS, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, POMPA WYPOROWA, KONFIGURACJA, IMPOST, TOŻSAMOŚĆ, ANDANTE, OKRĄGŁOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, NAMOLNOŚĆ, STYCZNA, POWIEŚĆ MILICYJNA, NIRWANA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, OBJAŚNIENIE, GRABIE, ARENA, PRZEWIELEBNOŚĆ, RESTYTUCJA GATUNKU, GLINIASTOŚĆ, CIEŃ, BŁONA LOTNA, PAROBEK, COLA, OTTER, DOBRO, KRAINA MITOLOGICZNA, INDETERMINIZM, UKŁAD KIEROWNICZY, OPŁATA STOSUNKOWA, BUJAK, NAKTUZ, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, LAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: papierowa lub tekturowa tuleja, na którą nawinięta jest wstęga papieru konfekcjonowanego w postaci roli lub bobiny, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPIEROWA LUB TEKTUROWA TULEJA, NA KTÓRĄ NAWINIĘTA JEST WSTĘGA PAPIERU KONFEKCJONOWANEGO W POSTACI ROLI LUB BOBINY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gliza, papierowa lub tekturowa tuleja, na którą nawinięta jest wstęga papieru konfekcjonowanego w postaci roli lub bobiny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLIZA
papierowa lub tekturowa tuleja, na którą nawinięta jest wstęga papieru konfekcjonowanego w postaci roli lub bobiny (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x