POCHODZĄCA Z LIBANU POTRAWA POPULARNA NA BLISKIM WSCHODZIE W KUCHNI ARABSKIEJ, ZNANA RÓWNIEŻ W KUCHNIACH KAUKASKICH, PRZYRZĄDZANA Z GOTOWANYCH I PRZETARTYCH NASION CIECIERZYCY LUB INNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HUMMUS to:

pochodząca z Libanu potrawa popularna na Bliskim Wschodzie w kuchni arabskiej, znana również w kuchniach kaukaskich, przyrządzana z gotowanych i przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin strączkowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HUMMUS

HUMMUS to:

porcja hummusu; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODZĄCA Z LIBANU POTRAWA POPULARNA NA BLISKIM WSCHODZIE W KUCHNI ARABSKIEJ, ZNANA RÓWNIEŻ W KUCHNIACH KAUKASKICH, PRZYRZĄDZANA Z GOTOWANYCH I PRZETARTYCH NASION CIECIERZYCY LUB INNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.145

CZUB, CZŁON SKŁADNIOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, SYMPOZJON, PAKARANOWATE, KALETKA, PIĘCIORNIK GĘSI, BYSTROŚĆ, NIEŻYCIOWOŚĆ, DRAPIEŻNIK, KONSERWATYWNOŚĆ, GUZMANIA SZKARŁATNA, GRAFIKA WEKTOROWA, PLACEK AMERYKAŃSKI, SCENKA, UMOWA WIĄZANA, TAWUŁOWIEC, HEAD HUNTER, BATUTA, STEMPEL, BARWINEK, JASNOTOWATE, KRIS, SŁUPISKO, AURORA, SELSKIN, NIHILIZM, SKUTER, DEKORTYKACJA, SZARADA, TECHNICZNY NOKAUT, PASAŻ, SKWAPLIWOŚĆ, ANNA, SZTUKAMIĘS, KOŁO ZĘBATE, STÓŁ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, ŻARLIWIEC, BERET, KOSZTORYS INWESTORSKI, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PLAMA, STRZAŁ, SUSZ, ZAKOLE, GŁOWA, OMER, OKNO, SZKANDELA, SZRAF, BYLINA, FAŁSZYZM, PLIK DŹWIĘKOWY, HIGIENISTKA, ADWOKAT DIABŁA, PONIKŁO JEDNOPRZYSADKOWE, CIAPKAPUSTA, SMOLT, IZOLAT, LISTEK, KOMIN GEOTERMALNY, SLAJS, ROPUCHA BLOMBERGA, JUJUBA, PODATEK BASENOWY, TRZYKROTKA WIRGINIJSKA, LATOROŚL, MUŁ, TAMARYND, ORZESZEK PINIOWY, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, PIEROGI, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, METFORMINA, PODEJŹRZON, APRETUROWANIE, UDAR MÓZGOWY, MUSZTRA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, FANTAZJA, URBARIUM, SZTUCIEC, BOCZNICA KOLEJOWA, PĘDRAK, ACENA, PLEŚNIAK, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, KOMPATYBILNOŚĆ, KROTON, MIEJSCE ŚWIĘTE, PIERNICZEK, MOSZENKI POŚREDNIE, HEMOROID, KOJARZENIE WSOBNE, ABSOLUTYZACJA, ORMIAŃSKI, CHOROBA WENERYCZNA, FOLBLUT, TRUP, PERKOZ SREBRNOCZUBY, KONCERT, SEROKONWERSJA, NATURALNY SATELITA, ASFODEL, LINIA BRZEGOWA, ARKADA, NERWICA SPOŁECZNA, STATYWIK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, FROTTE, DREWNO KĘDZIERZAWE, ŻYŁKA, KONTEKST, ŹRÓDŁO POLA, WILK, ALMARIA, HEMICELULOZA, RAKIJA, JON, KANWA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, MIŚ, WYBREDNIŚ, NESTOR, WYŻYNKA, ZNAK KOREKTORSKI, WYCIĄG, AZOLLA, LUFA, MAH JONG, AKANT, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PARKA, RÓG, MAKAMA, ŁUPACZKA, PAMPUCH, ORGAN RENTOWY, TYGIELEK, SIATKA, SZNAPS, MIELIZNA, WINIARZ, CYPRZYN, HUMMUS, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SZPILKA, KORSARZ, SNIFFER, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, CHÓR, CHÓR, BELKOWANIE, DEZAKTYWACJA, RYKSZARZ, AMORY, OSTANIEC, ZALESZCZOTKI, GALILEJCZYK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, STATEK POWIETRZNY, POKRĘTKA, BIAŁA SALA, WIELKI PORZĄDEK, MAŁA OJCZYZNA, CACKO, TAUKA, JĘZYK POLSKI, SATYRYCZNOŚĆ, KŁAKI, KOLOR OCHRONNY, WICIOKRZEW, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, MAJDANIARZ, SZNUR, GEOFIT KORZENIOWY, KARTKA, CHEDDAR, AWERSJA DO RYZYKA, BRAHMS, DESTRUKCYJNOŚĆ, MASA, FUNKCJA ZDANIOWA, KONDOTIER, OLEJ BANKUL, CIĄGUTEK, PIEKŁO, ZIEMIA ODNIESIENIA, KASETON, ŁBISKO, KRÓLEWICZĄTKO, KAJUTA, INTERMEZZO, NORMANDKA, OCULUS, CZERWIEC, MIĘSO, WIECZÓR POETYCKI, INTEL, ELEKTORAT, KOREKTOR, JAŁOWIEC, HUBA SIARKOWA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ADŻWAN, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SZYFON, FALC, CHLEB PSZCZELI, KARYKATURALNOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, AGREGATOR TREŚCI, JEDNOPŁAT, PLON, UCHODŹSTWO, HUTNIK, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, KOSARZ, GRAF PODSTAWOWY, POKRZYWA, ZIARENKO, KRZEŚLISKO, KUPAŹ, KOMBAJN ROLNICZY, SŁAWA, GWIAZDKA, PIERWSZA POMOC, PERSPEKTYWA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ZBROJOWNIA, GRAFIKA, SZCZODROBLIWOŚĆ, ALUZJA, POWIEŚĆ SF, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, AKANTOWATE, PNEUMATOLIZA, LEKTOR, KREMOGEN, TECHNIKA ANALOGOWA, HORMON TROPOWY, BAZYLIKA WIĘKSZA, LABOLATORIUM, ABERRACJA, ORZECH, ŁUK ELEKTRYCZNY, PARTNERKA, MNICH, AFILIACJA, AKSJOMAT, CIAŁO, DYPTYCH, POŁOŻENIE, ZIOŁO, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, BRAZYLIANY, OPĘTANIE, EMISJA POLOWA, PROGRAM, ZAJĄCZEK, KOMPETENCJA MIĘKKA, TRUBADUR, KLUCZ TELEGRAFICZNY, SKUPISKO, PAROWCZYK, KATZENJAMMER, SAŁATA GŁOWIASTA, NIETOPERZ, NIMFA, ŻALE, KLEDONISMANCJA, AMERYKANIZM, CZEBUREK, GOOGLE, JUDASZOWE SREBRNIKI, WRĘBNIK, CERKIEW, TRESER, SZKOŁA, AŁYCZA, PŁOMIEŃ, WERSET, TELETECHNIKA, MŁODZI, NAPĘD, RUGI, BENTAL, NET, KOREAŃSKI, OSTRA REAKCJA NA STRES, LIŚĆ ŁODYGOWY, KANAŁ, KOŹLAK, TREPY, LOTOS, WSPOMAGACZ, ANAGLIF, ?DŁUGOTERMINOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODZĄCA Z LIBANU POTRAWA POPULARNA NA BLISKIM WSCHODZIE W KUCHNI ARABSKIEJ, ZNANA RÓWNIEŻ W KUCHNIACH KAUKASKICH, PRZYRZĄDZANA Z GOTOWANYCH I PRZETARTYCH NASION CIECIERZYCY LUB INNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODZĄCA Z LIBANU POTRAWA POPULARNA NA BLISKIM WSCHODZIE W KUCHNI ARABSKIEJ, ZNANA RÓWNIEŻ W KUCHNIACH KAUKASKICH, PRZYRZĄDZANA Z GOTOWANYCH I PRZETARTYCH NASION CIECIERZYCY LUB INNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HUMMUS pochodząca z Libanu potrawa popularna na Bliskim Wschodzie w kuchni arabskiej, znana również w kuchniach kaukaskich, przyrządzana z gotowanych i przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin strączkowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HUMMUS
pochodząca z Libanu potrawa popularna na Bliskim Wschodzie w kuchni arabskiej, znana również w kuchniach kaukaskich, przyrządzana z gotowanych i przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin strączkowych (na 6 lit.).

Oprócz POCHODZĄCA Z LIBANU POTRAWA POPULARNA NA BLISKIM WSCHODZIE W KUCHNI ARABSKIEJ, ZNANA RÓWNIEŻ W KUCHNIACH KAUKASKICH, PRZYRZĄDZANA Z GOTOWANYCH I PRZETARTYCH NASION CIECIERZYCY LUB INNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POCHODZĄCA Z LIBANU POTRAWA POPULARNA NA BLISKIM WSCHODZIE W KUCHNI ARABSKIEJ, ZNANA RÓWNIEŻ W KUCHNIACH KAUKASKICH, PRZYRZĄDZANA Z GOTOWANYCH I PRZETARTYCH NASION CIECIERZYCY LUB INNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast