PRZECIĘTNY KOSZT CZEGOŚ, PRZECIĘTNA WARTOŚĆ CZEGOŚ, USTALANE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, LOKALNE LUB SAMORZĄDOWE, A TAKŻE INSTYTUCJE KOMERCYJNE, NP. METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA, KOSZTÓW PRZEJAZDU KILOMETRA TRASY, KILOGRAMA ŻYWCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY to:

przeciętny koszt czegoś, przeciętna wartość czegoś, ustalane przez władze państwowe, lokalne lub samorządowe, a także instytucje komercyjne, np. metra kwadratowego mieszkania, kosztów przejazdu kilometra trasy, kilograma żywca (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZECIĘTNY KOSZT CZEGOŚ, PRZECIĘTNA WARTOŚĆ CZEGOŚ, USTALANE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, LOKALNE LUB SAMORZĄDOWE, A TAKŻE INSTYTUCJE KOMERCYJNE, NP. METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA, KOSZTÓW PRZEJAZDU KILOMETRA TRASY, KILOGRAMA ŻYWCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.215

INSTALOWANIE, LINIA ZABUDOWY, USŁUGA OBCA, RYKSZARZ, SZAGRYN, ANEGDOTA, INTERPRETACJA, RAGLAN, RAMIĘ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, HEMATOLOGIA, STYLO, LEBERKA, CZUB, BUT, WYPĘDZENIE, WAPNIAKI, KOSSAK, BŁONNIK, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, ADMIRALICJA, FRANCUSKI, KONWENCJA TURYSTYCZNA, GAZ, CZĘBOREK, AMERYKAŃSKOŚĆ, LANGUSTA, ŁAMANY DACH POLSKI, SKLEP, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ŻURAW, BLASZKA, KLIENT, MANDARYŃSKI, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, POCHODZENIE, INTERPRETACJA, EMOTIKONA, HARFA EOLSKA, DYSPOZYCJA, SZYKANA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MIEDZIONIKIEL, ŻARLIWIEC, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, FIZJOLOGIA, CHWYTAK, ROZJAZD, KIOSK, REGUŁA SARRUSA, DEASEMBLER, OSPAŁOŚĆ, IMMUNITET SĄDOWY, WYDANIE, STATEK POWIETRZNY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KONSEKRACJA, DWURÓG, INTERWENCJA HUMANITARNA, OZNAKA, BROŃ, FORMAT, MARŻA ODSETKOWA, LEON, BAGIENNIK OBŁY, JABŁKO DESEROWE, DOMINANTA, MEMBRANOFON, SIODEŁKOWCE, CIAŁO, MIGRACJA, OMDLAŁOŚĆ, BROŃ MIOTAJĄCA, EPOKA LODOWA, KOSA KUŚNIERSKA, ŚWIATŁO ZIELONE, CZASZA, BOM, PIRACTWO INTELEKTUALNE, MIESIĄC SMOCZY, ZAGRYWKA, MALARSKOŚĆ, MILEW, PIELĘGNIARSTWO, WAPORYZACJA, KORPUS NAWOWY, ZEBROID, PLEBS, RESTRYKCJA, SKAZA, OREGANO, KONWOLUCJA, ŻELAZICA, BIGBIT, JUWENALIA, AFRYKANIZACJA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, MASOWOŚĆ, DEMOTYWATOR, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SER PARMEŃSKI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ŁYCHA, KASA, UNIFORM, PIERWSZY PLAN, ŁUPEK BENTONITOWY, BEZTREŚCIOWOŚĆ, ŁANIA, DESKA KLOZETOWA, BRDA, HEROD-BABA, ZBROJENIE, POWSTANIEC ŚLĄSKI, BUŁA, REFEKTARZ, PARKA, IDEACJA, KONTAKCIK, SĘKACZ, KIKS, LARWA, UDAWACZKA, RZĄD, PARODIA, PRZEPOJA, ANTONI, UŁAMEK ZWYKŁY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, PODATEK URBARIALNY, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, MATNIA, DYREKTORIAT, ARMILLA, OKRUCH, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SAONA, UDRĘCZENIE, LEGENDA, MINIATURA FORTEPIANOWA, GARKUCHNIA, KUC CONNEMARA, NIECZYNNOŚĆ, STAW, ZARAZA, USUWISKO, WYKOTY, USTNOŚĆ, JĘZYK RETOROMAŃSKI, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ZDOLNOŚĆ, DYSTANS, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CEREMONIAŁ, PYZY, SITO, JACKSON, REWOLTA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, OSPOWATOŚĆ, ALPAGA, PRZEDROSTEK, PULPIT, WODA, PACKA, FLAMENCO, KOZAK, TEATR CIENI, NASTAWA OŁTARZOWA, HIPERDŹWIĘK, AFERA, WŁÓKNO, BOBIK, LEPKIE RĘCE, CZAS ZIMOWY, PIEC INDUKCYJNY, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, PASJA, WILK, STILON, NĘDZNOŚĆ, DRAJREP, KARL, HASHTAG, OCENA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SERIAL TELEWIZYJNY, ANIMACJA, SKARGA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, FRACHT DYSTANSOWY, ZADANIE, AMBRAZURA, BIEGUNKA, KERATOPLASTYKA, KNEBEL, MASAJSKI, FETYSZYZM, BRYGANTYNA, PIONEK, JADOWITOŚĆ, KWAS, PRYNUKA, DROBNICOWIEC, MIEJSCE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, GAZÓWKA, NAPAŚĆ, STRUKTURA DECYZYJNA, FLAGA SYGNAŁOWA, MIASTO, MACA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ADIDAS, ARGENTYŃSKOŚĆ, ABAKUS, STYPENDIUM SOCJALNE, ZIMÓWKA, DOMY, KARTA KREDYTOWA, LUZAK, DOBITNOŚĆ, LICZARKA BANKNOTÓW, PŁYN ETYLOWY, MEMORANDUM, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, SYLWETA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, GAMA, LASKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SŁOWIANOFILSTWO, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, OBRAZ KLINICZNY, MONETKA, CIĘŻAR, UMOWA KONTRAKTACJI, KITAJKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PŁUCZKA WIERTNICZA, WOTUM, PENSJA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, TELEGRAFIA, AMBRAZURA, ODRA, DROGA BEZPRZETARGOWA, SPECSŁUŻBY, INSTRUMENT, POLARNA CZAPA LODOWA, STAN WOLNY, RUCH, CHŁOSTA, ROŚLINA KOPALNA, AUDIOBUS, HEKATOMBA, KORDONEK, NAŚWIETLENIE, JERSEY, PERCHA, POWYWRACANIE, ZENIT, MONITOR, PSIA MINA, ZDANIE, KOMBAJN GÓRNICZY, KABEL, REDUKTOR, POLEWA, UROKI, NAGŁOŚNIENIE, SUWAK LOGARYTMICZNY, WINDSURFING, LEŃ, PLAFON, POKRZYWA, KNEL, WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY, PAPROĆ WODNA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MANIERKA, TRASA, ONE-LINER, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, RZEKA EPIZODYCZNA, AEDICULA, KATEGORIA, RACJONALIZACJA, KONIUNKCJA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, FASOLA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ORGANIZM, DEKANAT, WYSEPKA, MARRAN, OBAWA, ?PRZYRODNIA SIOSTRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZECIĘTNY KOSZT CZEGOŚ, PRZECIĘTNA WARTOŚĆ CZEGOŚ, USTALANE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, LOKALNE LUB SAMORZĄDOWE, A TAKŻE INSTYTUCJE KOMERCYJNE, NP. METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA, KOSZTÓW PRZEJAZDU KILOMETRA TRASY, KILOGRAMA ŻYWCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZECIĘTNY KOSZT CZEGOŚ, PRZECIĘTNA WARTOŚĆ CZEGOŚ, USTALANE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, LOKALNE LUB SAMORZĄDOWE, A TAKŻE INSTYTUCJE KOMERCYJNE, NP. METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA, KOSZTÓW PRZEJAZDU KILOMETRA TRASY, KILOGRAMA ŻYWCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY przeciętny koszt czegoś, przeciętna wartość czegoś, ustalane przez władze państwowe, lokalne lub samorządowe, a także instytucje komercyjne, np. metra kwadratowego mieszkania, kosztów przejazdu kilometra trasy, kilograma żywca (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY
przeciętny koszt czegoś, przeciętna wartość czegoś, ustalane przez władze państwowe, lokalne lub samorządowe, a także instytucje komercyjne, np. metra kwadratowego mieszkania, kosztów przejazdu kilometra trasy, kilograma żywca (na 22 lit.).

Oprócz PRZECIĘTNY KOSZT CZEGOŚ, PRZECIĘTNA WARTOŚĆ CZEGOŚ, USTALANE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, LOKALNE LUB SAMORZĄDOWE, A TAKŻE INSTYTUCJE KOMERCYJNE, NP. METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA, KOSZTÓW PRZEJAZDU KILOMETRA TRASY, KILOGRAMA ŻYWCA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZECIĘTNY KOSZT CZEGOŚ, PRZECIĘTNA WARTOŚĆ CZEGOŚ, USTALANE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE, LOKALNE LUB SAMORZĄDOWE, A TAKŻE INSTYTUCJE KOMERCYJNE, NP. METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA, KOSZTÓW PRZEJAZDU KILOMETRA TRASY, KILOGRAMA ŻYWCA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast